Claudiu KOMARTIN: kobalt

25/07/2022 premiery

25 lipca w Biurze Literackim ukazał się kobalt Claudiu Komartina. To tom wierszy jednego z najwybitniejszych rumuńskich autorów młodego pokolenia w świetnym przekładzie poety i literaturoznawcy Jakuba Kornhausera.

 

25 lipca w Biurze Literackim ukazał się kobalt Claudiu Komartina. To tom wierszy jednego z najwybitniejszych rumuńskich autorów młodego pokolenia w świetnym przekładzie poety i literaturoznawcy Jakuba Kornhausera. kobalt należy do serii Nowy europejski kanon literacki – wyjątkowej kolekcji najnowszej prozy i poezji zagranicznej, która prezentuje przekrój poetyk, problemów i tematów najbardziej aktualnych we współczesnej Europie. Wszyscy autorzy serii odwiedzą we wrześniu Kołobrzeg w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

 

Dla Claudiu Komartina poezja jest procesem, podczas którego zarówno w czasie pisania, jak i lektury człowiek doświadcza całego spektrum hipotez, przemyśleń, emocji. „Tom poezji sam w sobie nie jest mostem, tylko tym, co czujesz w trakcie pokonywania mostu”. kobalt jest książką, która dostarcza właśnie takich wrażeń – pisanie staje się metodą na przezwyciężenie i zrozumienie cierpienia, ostrzega przed obojętnością, uwrażliwia na odpowiedzialność za słowo i świat.

 

Rolą literatury według rumuńskiego poety jest prowokowanie do myślenia: „Jeśli już mówimy o powinnościach literatury, to wydaje mi się, że jest nią kwestionowanie wszystkiego. Literatura powinna więc kwestionować, podawać w wątpliwość także kwestie społeczne: cele i motywacje zbiorowości. Literatura powinna być jak nierówny chodnik, powinna sprawić, że potkniemy się w bezrefleksyjnym marszu albo nawet upadniemy (zmienimy trochę perspektywę). Może kilka kolejnych kroków postawimy wtedy uważniej”.

 

Literaturoznawczyni Olga Bartosiewicz-Nikolaev w swojej recenzji kobaltu podkreśla wysoką świadomość warsztatową poety, pisząc, że: „tom jest dobrze skonstruowany, stanowi spójną, koncepcyjnie zwartą całość, jest przemyślany tematycznie i formalnie, a nieliczne eksperymenty graficzne komponują się ze słownym zapisem i korespondują z literacką treścią (np. wiersz ‘Bistritz blues’ sprawia wrażenie ‘pijanego’– wersy tańczą, chwieją się, kołyszą, podbijając niepewny, halucynacyjny przekaz utworu)”.

 

Zwraca również uwagę, że: „Komartin nie rezygnuje ze stawiania społecznych diagnoz, wektor swoich rozważań kierując jednak już nie ku społeczeństwu rumuńskiemu, a ku ogólnej kondycji współczesnego, zglobalizowanego świata, stojącego u progu katastrofy ekologicznej i innych kryzysów będących konsekwencją bezmyślnych, często okrutnych działań człowieka”. Jest to zatem tom, który ma wiele do zaoferowania zarówno formalnie, jak i tematycznie poprzez uważną obserwację świata, wrażliwość ekologiczną oraz uważny namysł nad kondycją ludzką.

 

Claudiu Komartin to rumuński poeta uważany za jednego z najważniejszych przedstawicieli swojej generacji. Jego utwory były tłumaczone na wiele języków, w tym angielski, niemiecki, francuski i hiszpański. Jest redaktorem naczelnym czasopisma Poesis internaţional i Wydawnictwa Max Blecher, aktywnie działa na rzecz promocji współczesnej literatury rumuńskiej. Przekłada literaturę francuską, angielską i włoską. Został uhonorowany nagrodą PEN Romania, Nagrodą im. Mihai Eminescu Akademii Rumuńskiej, Nagrodą Literacką im. Matei Brâncoveanu oraz wieloma innymi.

 

Jakub Kornhauser to literaturoznawca, poeta, eseista, tłumacz. Jest adiunktem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został laureatem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Nagrody Znaczenia, był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrody Europejski Poeta Wolności. Przekłada literaturę awangardową z francuskiego, rumuńskiego i serbskiego (m.in. książki Dumitru Crudu, Gherasima Luki, Gellu Nauma, Miroljuba Todorovicia). Jest redaktorem Nowej Dekady Krakowskiej i Romanica Cracoviensia, był członkiem redakcji Literatury na Świecie.

 

belka_2

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • POEZJE kobalt Fragmenty książki kobalt Claudiu Komartina w tłumaczeniu Jakuba Kornhausera, wydanej w Biurze Literackim 25 lipca 2022 roku. więcej
  • zapowiedzi książek Kobalt Fragmenty zapowiadające książkę Kobalt Claudiu Komartina w tłumaczeniu Jakuba Kornhausera, która ukaże się w Biurze Literackim 25 lipca 2022 roku. więcej