Stacja Literatura 25: Klasyka europejskiej poezji

Od czterech książek poetów irlandzkich (Carson, Heaney, Mahon, Longley) przygotowanych przez Piotra Sommera na trzecią edycję festiwalu Biura Literackiego w 1998 roku zaczęły ukazywać się z okazji Fortów, Portów i potem Stacji Literatura książki przekładowe. Ich lista dawno już przekroczyła sto tytułów. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji festiwalu poszerzy się o kolejnych osiem książek, w tym cztery w nowej serii „Klasyka europejskiej poezji”.

 

Stacja Literatura 2020.07.02 Klasyka europejskiej poezji__www

 

Od czterech książek poetów irlandzkich (Carson, Heaney, Mahon, Longley) przygotowanych przez Piotra Sommera na trzecią edycję festiwalu Biura Literackiego w 1998 roku zaczęły ukazywać się z okazji Fortów, Portów i potem Stacji Literatura książki przekładowe. Ich lista dawno już przekroczyła sto tytułów. Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji festiwalu poszerzy się o kolejnych osiem książek, w tym cztery w nowej serii „Klasyka europejskiej poezji”.

 

Seria doceniona została w unijnym programie Kreatywna Europa – na blisko sto sześćdziesiąt innych zgłoszonych propozycji zdobyła jedną z najwyższych ocen. Dzięki temu festiwalowa publiczność poza twórczość czwórki wybitnych poetów: Williama BLAKE’A (Wyspa na Księżycu), Salvadora ESPRIU (Skóra byka), Miroljuba TODOROVICIA (świnia jest najlepszym pływakiem), Otona ŽUPANČICIA (Kielich upojenia).

 

Autorkami i autorami przekładów są: Tadeusz SŁAWEK, Filip ŁOBODZIŃSKI, Jakub KORNHAUSER wraz z Kingą SIEWIOR oraz Katarina ŠALAMUN-BIEDRZYCKA. Tak doświadczeni i wielokrotnie nagradzani tłumacze zagwarantowali bardzo dobry start projektu, który będzie kontynuowany w kolejnym roku. Wtedy to ukażą się cztery kolejne książki, które również zostaną zaprezentowane na festiwalu Biura Literackiego.

 

Wyspa na Księżycu to zbiór złożony z najważniejszych w dorobku Williama Blake’a Pieśni niewinności oraz Pieśni doświadczenia i uzupełniony o nieznaną dotąd prozę Wyspa na Księżycu. Z tekstów pisanych na przełomie XVIII i XIX wieku wyłania się obraz świata niebywale podobnego do współczesnego, w którym zysk i skarlała polityka zawładnęły ludzkimi umysłami, a jednostka praktykuje wolność jedynie w sferze marnej rozrywki.

 

Skóra byka – pierwszy w polszczyźnie książkowy wybór wierszy najwybitniejszego katalońskiego poety XX wieku Salvadora ESPRIU – to wsparta na motywach mitologicznych i biblijnych medytacja na temat śmierci, refleksja o przechodzeniu z ojczyzny żywych do świata umarłych (poemat Cmentarz Sinery, cykl Godziny), a także wieloaspektowa analiza problematyki wolności, przeznaczenia oraz moralności społecznej.

 

świnia jest najlepszym pływakiem jest natomiast pierwszą w Polsce książką Miroljuba Todorovicia – najważniejszego serbskiego poety awangardowego. W skład tomu wchodzą wiersze tworzone z gotowych, przechwyconych z różnych stron materiałów, wiersze-hybrydy i wiersze-instrukcje, które brzmią jak ogłoszenia płynące z dworcowych głośników, przefiltrowane przez anachroniczne zeszyty ćwiczeń i katalogi reklamowe.

 

Kielich upojenia to pierwszy w Polsce większy wybór twórczości poety, który przynajmniej przez półwiecze władał wyobraźnią narodu słoweńskiego. Poezja ta nie zamyka się jednak w minionym czasie ani w kręgu narodowej wspólnoty, przeciwnie – mistrzostwo słowa Otona ŽUPANČICIA, witalizm jego wierszy oraz podejmowane przez niego uniwersalne tematy sprawiają, że słoweński klasyk okazuje się poetą ważnym i aktualnym także dla dzisiejszych polskich czytelników.

 

Miroljub TODOROVIĆ i Oton ŽUPANČIČ będą bohaterami sobotniego (11 września) spotkania w Stacji Literatura. Rozmowę z Jakubem KornhauserEM, Kingą Siewior i Katariną ŠALAMUN-BIEDRZYCKĄ poprowadzą Joanna ORSKA i Jakub SKURTYS. Twórczość Williama BLAKE’A i Salvadora ESPRIU przybliżą dzień później Tadeusz SŁAWEK i Filip ŁOBODZIŃSKI. Spotkanie z nimi poprowadzą Karol MALISZEWSKI i Joanna ORSKA.

 

Strona festiwalu

Profil festiwalu

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

belka_2

inne wiadomości z kategorii