Marcin Bies
Marcin BIES
Urodzony 7 grudnia 1982 roku w Mikołowie. Poeta, prozaik, muzyk. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Publikował m.in. w „Odrze”, „Tyglu Kultury” i „Gazecie Wyborczej”. Jego wiersze ukazały się także w antologii Połów. Poetyckie debiuty 2010. Współpracuje z Instytutem Mikołowskim. Mieszka w Mikołowie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • KOMENTARZE shadowplay Autorski komentarz Marcina Biesa do wiersza shadowplay z arkusza poetyckiego Atrapizm, wydanego w Biurze Literackim w serii Połów 22 marca 2009 roku. więcej
  • NOTKI I OPINIE O Atrapizmie Komentarze Marka K. E. Baczewskiego, Rafała Skoniecznego, Sławomira Elsnera. więcej
  • KOMENTARZE Atrapizm Autorski komentarz Marcina Biesa do wiersza z arkusza poetyckiego Atrapizm, wydanego w Biurze Literackim w serii Połów 22 marca 2009 roku. więcej