Książka Charlesa Bernsteina 25. premierą Stacji Literatura 25

04/08/2020 zapowiedzi

Nie lada gratkę dla wielbicieli poezji przygotowało na 25. edycję festiwalu Stacja Literatura Biuro Literackie. To tom Świat w ogniu: wiersze i przemowy Charlesa Bernsteina w przekładzie Kacpra Bartczaka. Twórczość poety, innowacyjna językowo, niejednoznaczna, przekorna wobec teorii oraz koncepcji tak literackich, jak i filozoficznych czy (post)religijnych, z których się wywodzi, wyróżniona wieloma nagrodami, zapewniła mu miejsce w panteonie najważniejszych amerykańskich pisarzy i uczyniła go twórcą kanonicznym dla współczesnej kultury.

 

BL_Info_2020.08.04_Ksiazka_Charlesa_Bernsteina_25_premiera_SL25__www_top

 

Nie lada gratkę dla wielbicieli poezji przygotowało na 25. edycję festiwalu Stacja Literatura Biuro Literackie. To tom Świat w ogniu: wiersze i przemowy Charlesa Bernsteina w przekładzie Kacpra Bartczaka. Twórczość poety, innowacyjna językowo, niejednoznaczna, przekorna wobec teorii oraz koncepcji tak literackich, jak i filozoficznych czy (post)religijnych, z których się wywodzi, wyróżniona wieloma nagrodami, zapewniła mu miejsce w panteonie najważniejszych amerykańskich pisarzy i uczyniła go twórcą kanonicznym dla współczesnej kultury.

 

„Poetyckie działanie jest równie fundamentalne dla naszej demokracji, jak karta praw – jest czymś, co można świętować z entuzjazmem i przyjemnością” – stwierdza Bernstein, jednoznacznie wskazując uniwersalną, a zarazem alternatywną dla standardów rynkowych wartość poezji (która jest tu rozumiana szerzej niż jedynie w kategoriach literackich) – wartość humanistyczną.

 

Sama poezja Bernsteina jest owocem niestrudzonych poszukiwań nowatorskich rozwiązań estetyczno-formalnych. Wiersz staje się dla niego przestrzenią żywego dialogu między tendencjami lirycznymi i antylirycznymi w tradycjach poetyckich, których współcześnie jesteśmy spadkobiercami. Tym samym autor kształtuje i kwestionuje, definiuje i dekonstruuje tradycyjne koncepcje oraz założenia w celu ujawnienia najszerszych i najgłębszych możliwości poezji.

 

Jako czołowy przedstawiciel innowacyjnego zwrotu językowego w poezji amerykańskiej ostatnich dekad Bernstein wyznaczał nowe trendy i określał kierunki rozwoju współczesnej literatury. Jego wyjątkowa pozycja została ugruntowana przyznaniem mu w 2019 roku Nagrody Bollingena – prestiżowego wyróżnienia poetyckiego wręczanego w Stanach Zjednoczonych co dwa lata za całokształt twórczości. W XX wieku nagrodę otrzymały takie ikony, jak: John Ashbery, E.E. Cummings, Ezra Pound, Wallace Stevens.

 

Na Świat w ogniu złożą się wiersze poety pisane od wczesnych lat 80. – od tomu The Sophist z 1987 roku po jego najnowsze zbiory: Recalculating (2013) i Near/Miss (2018). Chociaż Bernstein pozostaje niezwykle wpływową postacią, to w Polsce jest niemalże nieznany. Jedynym – zbyt znikomym – śladem jego funkcjonowania w polszczyźnie jest publikacja kilku przekładów Kacpra Bartczaka na łamach „Arterii” (nr 22/2015) i „Wizji” (nr 2/2019).

 

Charles Bernstein obchodzi w tym roku siedemdziesiąte urodziny. Jest poetą, krytykiem, nauczycielem i propagatorem poezji. Studiował filozofię na Harvardzie. To jedna z najważniejszych postaci ruchu poetyckiego LANGUAGE, który rozwinął się w latach 70. ubiegłego wieku i wywarł ogromny wpływ na scenę poetycką w Stanach Zjednoczonych. Bernstein był współzałożycielem i redaktorem pisma „LANGUAGE”, które przyczyniło się do popularyzacji założeń estetycznych poetów tej grupy.

 

Bernstein jest autorem licznych książek eseistycznych poświęconych poetyce i tomów poezji. Pracując na University of Buffalo, stworzył i prowadził wpływowy program edukacyjny związany z poezją. Działalność propagatorską realizował również na University of Pennsylvania, gdzie założył elektroniczne archiwum materiałów audio związanych z twórczością poetycką.

 

Kacper Bartczak to poeta, krytyk, tłumacz poezji, amerykanista. Wydał kilka tomów poetyckich, m.in. Wiersze organiczne (2015), za które był nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Nagrody Literackiej Nike, a także Pokarm suweren (2017). W 2019 roku ukazał się kolejny zbiór jego wierszy Naworadiowa. Autor monografii o Johnie Ashberym (2006) oraz zbioru esejów o poezji i teorii Świat nie scalony (2009), za który otrzymał Nagrodę „Literatury na Świecie”.

 

Bartczak przekładał wiersze m.in. Johna Ashbery’ego, Rae Armantrout (tom Ciemna materia z 2018 roku został wydany na festiwal Stacja Literatura) i Petera Gizziego (tom Pieśni progowe był prezentowany na tegorocznym Festiwalu Miłosza). Był stypendystą Fundacji Fulbrighta (dwukrotnym) i Fundacji im. T. Kościuszki. Wykłada literaturę amerykańską na Uniwersytecie Łódzkim. Świat w ogniu: wiersze i przemowy Charlesa Bernsteina to jego piąta książka w Biurze Literackim.

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • POEZJE Świat w ogniu: wiersze i przemowy Fragment książki Charlesa Bernsteina Świat w ogniu: wiersze i przemowy, w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, która ukazała się w Biurze Literackim 7 września 2020 roku, a wersji elektronicznej 1 marca 2021 roku. więcej
  • Stacja Literatura Świat w ogniu Spotkanie wokół książki Świat w ogniu Charlesa Bernsteina z udziałem Charlesa Bernsteina, Kacpra Bartczaka, Jerzego Jarniewicza i Joanny Roszak w ramach festiwalu Stacja Literatura 25. więcej