Wydaj książkę w Biurze Literackim w 2022 roku

07/10/2021 projekty

Piszesz wiersze, opowiadania lub powieść? Pragniesz zadebiutować? Opublikować kolejny tom poetycki lub prozatorski? Szukasz miejsca, które wypromuje twoją książkę i zaoferuje szeroką dystrybucję, partycypowanie w zyskach ze sprzedaży oraz możliwość sprzedaży praw do zagranicznych wydań? Biuro Literackie – jedno z najczęściej wyróżnianych wydawnictw w Polsce – ogłosiło kolejny nabór w siedmiu projektach wydawniczych. To propozycja właśnie dla Ciebie!   

 

Piszesz wiersze, opowiadania lub powieść? Pragniesz zadebiutować? Opublikować kolejny tom poetycki lub prozatorski? Szukasz miejsca, które wypromuje twoją książkę i zaoferuje szeroką dystrybucję, partycypowanie w zyskach ze sprzedaży oraz możliwość sprzedaży praw do zagranicznych wydań? Biuro Literackie – jedno z najczęściej wyróżnianych wydawnictw w Polsce – ogłosiło kolejny nabór w siedmiu projektach wydawniczych. To propozycja właśnie dla Ciebie!

 

Efektem tylko ostatnich czterech edycji projektów jest już blisko trzydzieści książek, w tym dziewiętnaście debiutów wierszem i prozą. Wśród laureatek i laureatów projektów są: Anna Adamowicz (Nagroda im. W. Szymborskiej), Agata Jabłońska i Jakub Pszoniak (Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius), Radosław Jurczak (Nagroda Literacka m.st. Warszawy), Elżbieta Łapczyńska i Marta Sokołowska (Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO), Nina Manel (Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego).

 

Dla osób przed debiutem książkowym uruchomiony został już po raz siedemnasty „Połów”. Projekt dla poetów poprowadzą Dawid Mateusz i Jakub Skurtys, dla prozaików zaś Adam Kaczanowski i Jakub Kornhauser. Dla laureatek i laureatów poprzednich Połowów oraz konkursu Bierezina przygotowane zostały projekt „Pierwsza książka wierszem” i „Pierwsza książka prozą”. Zajęcia w tych pracowniach poprowadzą Joanna Mueller i Dariusz Sośnicki.

 

Projekt „Druga książka wierszem” adresowany jest dla osób po debiucie książkowym. Za zajęcia odpowiedzialny będzie Kacper Bartczak. „Kolejna książka wierszem” koordynowana przez Dawida Kujawę to projekt dla osób mających na koncie dwie lub więcej książek. Po raz pierwszy uruchomiony zostanie także projekt „Druga książka prozą”, za który odpowiedzialna będzie Katarzyna Jakubiak. Został on przygotowany z myślą o osobach po debiucie książkowym.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz (link poniżej) do 28 lutego 2022 roku do godziny 23:59. Każdy będzie mógł przesłać maksymalnie dwie odrębne propozycje do jednego projektu. To nowość, gdyż dotąd była to jedna propozycja. A zatem jeśli ktoś ma dwie niewydane jeszcze książki, to może je zgłosić w tegorocznym naborze. Podobnie jak w poprzednich latach aplikować można do dwóch projektów, ale w przypadku dostania się do obu będzie trzeba wybrać jeden z nich.

 

Warunkiem rozpatrzenia każdego zgłoszenia jest tradycyjnie wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 50 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Osoby, które zadeklarują udział w projekcie, o wynikach naboru zostaną poinformowane mailowo do końca maja 2022 roku. Wszelkie dodatkowe informacje na temat poszczególnych projektów pojawiać się będą na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Najważniejsze informacje przesyłane będą także bezpośrednio do każdego zgłaszającego drogą mailową na wskazany adres. Pełny wykaz tegorocznych projektów wygląda następująco:

 

POŁÓW. POETYCKIE DEBIUTY 2022

POŁÓW. PROZATORSKIE DEBIUTY 2022

PIERWSZA KSIĄŻKA WIERSZEM 2022

DRUGA KSIĄŻKA WIERSZEM 2022

KOLEJNA KSIĄŻKA WIERSZEM 2022

PIERWSZA KSIĄŻKA PROZĄ 2022

DRUGA KSIĄŻKA PROZĄ 2022

 

Osoby, które nie znajdą się w wąskim finale poszczególnych projektów, zostaną wyróżnione zaproszeniem do udziału w zajęciach przygotowujących do pracy w kolejnej edycji naborów. Odbędą się one w ramach dwóch grup:

 

PRACOWNIA OTWARTA WIERSZEM

PRACOWNIA OTWARTA PROZĄ

 

Zajęcia w głównych projektach rozpoczną się w formie online na kilka tygodni przed spotkaniem finalistów w trakcie festiwalu Biura Literackiego (termin i miejsce zostaną podane po ministerialnej decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wydarzeniu dotacji). Warunkiem znalezienia się na liście laureatów projektu będzie osobisty udział w zajęciach. Łączny czas zajęć online będzie nie mniejszy niż 4 godziny. Warsztaty podczas festiwalu potrwają nie mniej niż 6 godzin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z pracowni znajdują się na stronach projektów. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. W trakcie wspólnych prac uczestników zajęć omówiony i poddany dyskusji będzie każdy zgłoszony tekst. Finalista projektu będzie mógł liczyć na słowną ocenę swojej literackiej propozycji również ze strony osoby prowadzącej zajęcia.

 

Laureaci projektu wybrani przez prowadzących zajęcia oraz redakcję Biura Literackiego po rekomendacji uczestników, którzy wskażą ich zdaniem najbardziej wartościowe propozycje literackie, otrzymają bezpłatne redakcyjne wsparcie w trakcie prac nad swoją książką, która zostanie wydana w Biurze Literackim w 2022 lub 2023 roku. Uczestnicy Połowu mogą liczyć na prezentacje w biBLiotece oraz publikacje w almanachu, który jest przygotowaniem do książkowego debiutu.

 

Koszt udziału w zajęciach online i na żywo uzależniony będzie od uzyskania ministerialnej dotacji na festiwal. W przypadku braku takiego wsparcia każdy zgłaszający się do udziału w projekcie musi liczyć się z opłatą w wysokości 250 zł. W przypadku otrzymania ministerialnej dotacji na poziomie pozwalającym na realizację zajęć uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów poza noclegami, posiłkami i dojazdem na miejsce wydarzenia.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl.

 

Wyślij swoje zgłoszenie

Dołącz do wydarzenia na FB

inne wiadomości z kategorii