debaty / KSIĄŻKI I AUTORZY

Berek wierszem: Przemysław Suchanecki

Nina Voytala

Głos Niny Voytali w debacie „Berek wierszem”.

strona debaty

Berek wierszem: wprowadzenie

[…]
wywracania do góry brzuchem słońc,
każdego dnia innych i niestałych,
jak bieg orbity, którą przekroczyć.

Przemek Suchanecki, waruj, spływanie

Ponoć matka anarchia obdarza swym uczuciem kogoś więcej niż synów, a gdy baron ziemi, tej ziemi wyrasta na śnieniu czarnym jak gleba przez najdalsze wiorsty, myślę solo: ach;
też byłam kiedyś chłopcem o włosach niczym Dylan, nieustająco młodym, równie jawnym
i tutejszym, co utrąconym o włości które można by było, że tak powiem, „wyzwolić”,
zbledź po sam skraj: ranny, tężejący coraz to mgnącym dzionkiem. Wciąż przychodzi mi
z trudem odkopanie przeszłości, tak przepastnie solarnej, a że grunt twardnieje
w miarę analizy, mówię o nim: strumień; oczywiście, strumień, prąd, a może Promyk,
po którym posyłam tego biednego chłopca. „Niech krąży” – cedzę, kiedy on tylko:
„mode ani…