debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Poetycka książka trzydziestolecia: rekomendacja nr 12

Bernhard Hartmann

Głos Bernharda Hartmanna w debacie „Poetycka książka trzydziestolecia”.

strona debaty

Poetycka książka trzydziestolecia: wprowadzenie

Długo się zastanawiałem nad wyborem książek poetyckich do debaty Biura Literackiego i doszedłem do wniosku, że chyba nie mogę poważnie odpowiedzieć na pytanie, „które z książek wywarły największe wrażenie i wpływ na współczesną literaturę polską”, bo nie zajmuję się tak systematycznie polską poezją jak polscy krytycy czy też czytelnicy. Mogę natomiast podać nazwiska i książki, które na mnie jako nie-polskiego czytelnika i tłumacza wywarły duże wrażenie. W takim sensie należy zrozumieć następującą listę.

1. Julia Hartwig, Nie ma odpowiedzi / Bez pożegnania
Te dwa tomy, to dla mnie swoisty poetycki przewodnik po historii polskiej XX wieku. Napisany przez niezwykłą kobietę, która właśnie poprzez powściągliwość i umiar w opisaniu nawet dramatycznych wydarzeń lub bolesnych chwil bardzo silnie przemawia do czytelnika.

2. Tadeusz Różewicz, Szara strefa / Wyjście
Kolejny dyptyk, jakby rewers pierwszego. Gdzie Hartwig stara się zachować formę, by nie poddać się goryczy czy rozpaczy, Różewicz właśnie podkreśla (aczkolwiek mniej radykalnie niż we wczesnej twórczości) pęknięcia i rany zadane przez historię.

3. Tomek Różycki, Kolonie
U Różyckiego fascynujące jest przekładanie się na siebie różnych światów czy wymiarów rzeczywistości − w tym przypadku dzieciństwa i dorosłości, swojskości i egzotyki − oraz gra formą, tu sonetem.

4. Artur Szlosarek, Pod obcym niebem / List do ściany
Na pierwszy rzut oka poezja dość hermetyczna, ale trud czytelnika w rozszyfrowaniu wierszy odpowiada trudowi człowieka w odnalezieniu się w świecie. Bo wszyscy żyjemy pod obcym niebem, nawet jeśli nie byliśmy zmuszeni do opuszczenia naszej ojczyzny.

O AUTORZE

Bernhard Hartmann

Tłumacz literatury polskiej na język niemiecki. Studiował polonistykę i germanistykę w Moguncji, Wrocławiu i Poczdamie. Pracował na uniwersytetach w Poczdamie, Berlinie, Erfurcie, Wiedniu, Bochum. Tłumaczył wiersze i eseje Tadeusza Różewicza, Julii Hartwig, Adama Zagajewskiego i Tomasza Różyckiego, prozę Lidii Amejko i Hanny Krall oraz sztuki teatralne. W 2013 roku za pracę translatorską i wkład w polsko-niemiecką wymianę kulturalną otrzymał nagrodę im. Karla Dedeciusa.

inne głosy w debacie