debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Poetycka książka trzydziestolecia: rekomendacja nr 23

Tadeusz Sławek

Głos Tadeusza Sławka w debacie „Poetycka książka trzydziestolecia”.

strona debaty

Poetycka książka trzydziestolecia: wprowadzenie

Moja lista (bardzo idiosynkratyczna):

1. Tadeusz Różewicz Matka odchodzi (1999)
2. Andrzej Sosnowski Konwój (1999)
3. Krystyna Miłobędzka Imiesłowy (2000)
4. Witold Wirpsza Cząstkowa próba (2009)
5. Jerzy Jarniewicz Dnie i noce (2009)
6. Urszula Kozioł Horrendum (2010)
7. Jacek Gutorow Kartki (2015)
8. Konrad Góra Nie (2016)
9. Jacek Podsiadło Włos Bregueta (2016)
10. Krzysztof Siwczyk Bezduch (2018)

Przepraszam wszystkie książki, które musiałem pominąć, oraz ich Autorki i Autorów. Wielu z nich jest mi bardzo bliskich.

 

O AUTORZE

Tadeusz Sławek

Urodzony w 1946 roku w Katowicach. Ukończył Liceum im. Adama Mickiewicza w tymże mieście, absolwent filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z Uniwersytetem Śląskim nieprzerwanie od 1971 roku, rektor Uniwersytetu w latach 1996-2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Calling of Jonah. Problems of Literary Voice (wspólnie z Donaldem Weslingiem), Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacquesa Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji (2002), Ujmować. Henry David Thoreau i wsponota świata (2009), NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira (2012), U-chodzić (2015).

inne głosy w debacie