recenzje / IMPRESJE

Dzwinka Matijasz: Powieść o ojczyźnie

Maciej Robert

Esej Macieja Roberta towarzyszący premierze książki Powieść o ojczyźnie Dzwinki Matijasz.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Polskie tłumaczenie Powieści o ojczyźnie ukraińskiej pisarki Dzwinki Matijasz ma swoją premierę 3 marca 2014 roku. Dlaczego zwracam uwagę na datę? Przede wszystkim dlatego, że 1 marca 2014 roku rosyjska Rada Federacji zagłosowała jednogłośnie za wysłaniem wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Uchwała ma zostać podpisana w poniedziałek 3 marca. Przypominam tę datę dlatego, że pierwsze zdanie książki – powtórzmy ten tytuł – Powieść o ojczyźnie brzmi: „Jeszcze Krasna Armia przejdzie po naszej ulicy, zobaczycie”. Piszę o tym wszystkim po to, by od razu na wstępie zaznaczyć, że wbrew tytułowi i wbrew zaskakującej i złowrogiej koincydencji, powieść Matijasz nie powinna być czytana w kluczu politycznym. Chociaż, przepraszam, jest u Matijasz wiele elementów bogoojczyźnianych. Nie są to jednak ornamenty ze sztandaru. Bóg jest instancją, do której w żarliwym, litanijnym monologu zwracają się bohaterki powieści. Bohaterki – ponieważ Matijasz rozpisuje swoją narrację na kilka kobiecych głosów. Każdą z nich wyposaża w odmienne doświadczenia i sposób ich artykulacji, jednak widać wyraźnie, że krótka część pierwsza (a właściwie ledwie wstęp do całości) znacznie odstaje od reszty tekstu. Opowieść małej dziewczynki (w której domyślać się można silnych akcentów autobiograficznych) podana jest w miarę klasycznej formie. Odpowiada to prostocie rozumienia, a czasami uroczemu zdziwieniu spowodowanemu niezrozumieniem świata dorosłych. To właśnie z tej części pochodzi najpiękniejszy, najbardziej symboliczny i poetycki opis znaczenia, czy raczej życzeniowego rozumienia ojczyzny: „ojczyzna to kiedy w domu nie zamyka się drzwi, przychodzę i nie muszę szukać klucza, przechodzę przez próg i zamykam oczy, bo pachnie tak, jak pachniało zawsze, zapachy nie przemijają, nie starzeją się jak ludzie”.

Nieco idealistyczna ojczyzna, za którą tęskni, i jak ją sobie wyobraża mała dziewczynka, jest ojczyzną inną od tej, jak postrzegają ją pozostałe bohaterki. W ich skomplikowanym świecie, a przede wszystkich w ich skomplikowanych ciągach myślowych, poddanych kapryśnemu tokowi zaskakujących asocjacji, ojczyzna, jeśli w ogóle zechcą kłopotać się takimi sprawami, staje się synonimem przytulnego świata. A raczej odwrotnie – potrzeba spokoju, ciepła i zrozumienia zestawiona jest z myślą o ojczyźnie („Kiedy jest mi zimno, myślę o swojej ojczyźnie”). Myśl o ojczyźnie pomaga w momencie, gdy szuka się miejsca, żeby się ogrzać. Choć tak naprawdę słowo ojczyzna staje się coraz bardziej rozmyte i zmienia się w słowa kolejne, lepiej oddające świat wewnętrzny przedstawionych kobiet. Tymi słowami są „dom”, „bliskość”, „ciało” i – najważniejsze z nich (choć często odnoszące się do wyimaginowanego desygnatu) – Ty. Wewnętrzne monologi „spisane” przez Matijasz są wszakże – mimo tego, że „ja” jest w nich eksplikowane niemalże ponad miarę – skierowane do najbardziej wytęsknionego, najbliższego, najważniejszego odbiorcy. Może to być Bóg, może być mężczyzna, może być fantom. Wypowiedzi poszczególnych kobiet w Powieści o ojczyźnie są bowiem czymś w rodzaju psychoanalitycznej sesji lub spowiedzi. Przy czym czytelnik pełni tu rolę spowiednika lub psychoanalityka, który ma szansę wniknąć w najbardziej skrywane tajemnice ludzkiej duszy. Czytelnik musi być więc gotowy na stawienie czoła strumieniom świadomości, które nierzadko dalekie są od fabularnej klarowności i od przyczynowo-skutkowej narracji. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że obcujemy z monologami osób, u których zaciera się granica między rzeczywistością a złudzeniem. Jeśli czytelnik zaakceptuje taki sposób prowadzenia powieści, wniknie bez reszty w świat kobiecej psychiki, którego odkrywanie jest głównym tematem powieści Matijasz. Jeśli do tego bliska jest mu wyobraźnia poetycka, porwie go bez reszty ten nurt kłębiących się zdań. Jeśli ktoś tęskni z kolei za tradycyjną narracją, za fabularnym porządkiem i klasycznymi opowieściami, po lekturze Powieści o ojczyźnie może poczuć się nieco zagubiony. Ale na pewno nie zostanie z niczym i zawoła: „Z tego można zrobić kilka opowieści”! Ten tytuł jest już jednak zajęty. I, mimo wszystko, nie do końca się nadaje. Bardziej odpowiednim tytułem dla powieści Matijasz byłoby „Z tego można zrobić kilkadziesiąt wierszy”. A nie mówiłem, że Powieść o ojczyźnie jest tytułem mylącym?

O AUTORZE

Maciej Robert

Urodzony w 1977 roku w Łodzi. Poeta, dziennikarz, krytyk literacki i filmowy. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Publikował m.in. w „Opcjach”, „Studium”, „Frazie”, „Tyglu Kultury”, „Ha!arcie”, „Toposie” i „Gazecie Wyborczej”. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, chorwacki i serbski. Stypendysta Ministra Kultury. Mieszka w Łodzi.

powiązania

Odsiecz 2006

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Kacper Bartczak Maciej Robert Marek K. E. Baczewski

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Marka K.E. Baczewskiego, Kacpra Bartczaka, Jacka Dehnela i Macieja Roberta podczas Portu Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Zazdrościliśmy Polakom, kiedy spadł samolot

wywiady / O PISANIU Andrij Bondar Maciej Robert

Rozmowa Macieja Roberta z Andrijem Bondarem, towarzysząca premierze książki Historie ważne i nieważne w przekładzie Bohdana Zadury, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 maja 2011 roku, a w wersji elektronicznej 13 listopada 2017 roku.

WIĘCEJ

Bunt się nie starzeje

recenzje / ESEJE Maciej Robert

Recenzja Macieja Roberta z książki Być może należało mówić (1984-2012) Jacka Podsiadły.

WIĘCEJ

100 WIERSZY POLSKICH STOSOWNEJ DŁUGOŚCI. POCZĄTKI (mashup)

recenzje / KOMENTARZE Maciej Robert

Autorski komentarz do wiersza Macieja Roberta będącego poetycką wariacją na temat antologii 100 wierszy polskich stosownej długości w wyborze Artura Burszty, która ukazała się 23 marca 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Poezja ręka w rękę z komiksem

recenzje / ESEJE Maciej Robert

Recenzja Macieja Roberta z książki Powrót barbarzyńców i nie.

WIĘCEJ

Balla, czyli jak się wymykać

recenzje / ESEJE Maciej Robert

Recenzja Macieja Roberta z książki Świadek Vladimír Balli.

WIĘCEJ

Working Class Hero albo piąty członek The Beatles

recenzje / ESEJE Maciej Robert

Recenzja Macieja Roberta z książki Teraz będziemy spać, leżeć bez ruchu lub ubierzemy się na powrót Briana Pattena.

WIĘCEJ

O Wszystko

recenzje / NOTKI I OPINIE Karol Maliszewski Maciej Melecki Maciej Robert Zbigniew Machej

Komentarze Karola Maliszewskiego, Macieja Meleckiego, Zbigniewa Macheja, Macieja Roberta.

WIĘCEJ
O Zebranych

O Zebranych

recenzje / NOTKI I OPINIE Agnieszka Wolny-Hamkało Jakub Winiarski Jerzy Jarniewicz Justyna Sobolewska Maciej Robert Tomasz Majeran

Komentarze Jerzego Jarniewicza, Tomasza Majerana, Macieja Roberta, Justyny Sobolewskiej, Jakuba Winiarskiego, Agnieszki Wolny-Hamkało, Henryka Zbierskiego.

WIĘCEJ

O Antypodach

recenzje / NOTKI I OPINIE Grzegorz Jankowicz Łukasz Jarosz Maciej Robert Maciej Woźniak Marek K. E. Baczewski Mariusz Grzebalski

Komentarze Mariusza Grzebalskiego, Grzegorza Jankowicza, Marka K. E. Baczewskiego, Macieja Roberta, Łukasza Jarosza, Grzegorza Wysockiego oraz Macieja Woźniaka do książki Antypody Sławomira Elsnera.

WIĘCEJ

O remoncie poranka

recenzje / NOTKI I OPINIE Maciej Robert Piotr Kępiński Piotr Matywiecki

Komentarze Piotra Matywieckiego, Macieja Roberta, Piotra Kępińskiego.

WIĘCEJ

O Czystej ziemi

recenzje / NOTKI I OPINIE Bartosz Sadulski Justyna Sobolewska Karol Maliszewski Maciej Robert Tomasz Fijałkowski

Komentarze Karola Maliszewskiego, Macieja Roberta, Justyny Sobolewskiej, Tomasza Fijałkowskiego, Bartosza Sadulskiego.

WIĘCEJ

O Somie

recenzje / Agnieszka Wolny-Hamkało Artur Nowaczewski Bohdan Zadura Grzegorz Tomicki Inga Iwasiów Maciej Robert Marcin Orliński Mariusz Grzebalski Piotr Kępiński

Komentarze Bohdana Zadury, Agnieszki Wolny-Hamkało, Ingi Iwasiów, Pawła Lekszyckiego, Mariusza Grzebalskiego, Macieja Roberta, Marcina Orlińskiego, Artura Nowaczewskiego, Grzegorza Tomickiego, Piotra Kępińskiego.

WIĘCEJ

Ojczyzna wewnątrz…

recenzje / ESEJE Jarosław Czechowicz

Recenzja Jarosława Czechowicza z książki Powieść o ojczyźnie Dzwinki Matijasz.

WIĘCEJ

Wywiad Łukasza Saturczaka z Dzwinką Matijasz

wywiady / O KSIĄŻCE Dzwinka Matijasz Łukasz Saturczak

Z Dzwinką Matijasz o książce Powieść o ojczyźnie rozmawia Łukasz Saturczak.

WIĘCEJ

Matijasz i Zadura o Powieści o ojczyźnie

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura Dzwinka Matijasz

Autorski komentarz do fragmentu tekstu Powieści o ojczyźnie.

WIĘCEJ