Zapowiedź z Biura / Marta SOKOŁOWSKA: „Imperium dzieci”

13/05/2021 zapowiedzi

Piętnastą tegoroczną premierą Biura Literackiego będzie powieść Marty Sokołowskiej Imperium dzieci – dystopijna opowieść o świecie, w którym najwyższymi wartościami są dobro i szczęście dziecka. To kolejna po Bestiariuszu nowohuckim Elżbiety Łapczyńskiej publikacja wyróżniona w projekcie wydawniczym „Pierwsza książka prozą” realizowanym przy okazji festiwalu Stacja Literatura. Imperium dzieci otrzymało także Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Premiera już 12 lipca.

 

 

Piętnastą tegoroczną premierą Biura Literackiego będzie powieść Marty Sokołowskiej Imperium dzieci – dystopijna opowieść o świecie, w którym najwyższymi wartościami są dobro i szczęście dziecka. To kolejna po Bestiariuszu nowohuckim Elżbiety Łapczyńskiej publikacja wyróżniona w projekcie wydawniczym „Pierwsza książka prozą” realizowanym przy okazji festiwalu Stacja Literatura. Imperium dzieci otrzymało także Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Premiera już 28 czerwca.

 

W społeczeństwie podzielonym na cztery klasy – wybrańców i wyrzutków, oczekujących i oprawców – o upragnione dziecko stara się B-Maria, która tym samym podejmuje nierówną walkę z systemem. Surowe reguły Imperium Dzieci wymuszają na wszystkich bohaterach opowiedzenie się po jednej ze stron: za reżimem, który nagradza posłusznych, lub przeciwko niemu, wraz z buntownikami dokonującymi przewrotu. Czy warto jednak zmieniać świat, w którym dzieci nie cierpią?

 

Powieść Marty Sokołowskiej, dostrzeżona przez Beatę Stasińską podczas zajęć w pracowni prozatorskiej Stacji Literatura, jest propozycją wyjątkową na tle rynku wydawniczego. Autorka sięgnęła po gatunek dystopii, niszowy wśród polskojęzycznych autorów, a jednocześnie wielce pożądany, na co wskazuje popularność prozy Margaret Atwood. Podobnie jak kanadyjska autorka, Sokołowska wykorzystuje ten gatunek, by zadać niewygodne dla społeczeństwa pytania.

 

Autorka z brawurą kreśli wizję nie tak odległej przyszłości, w której spełnia się idea szczęśliwego, wolnego od cierpienia dziecka. Łączy namysł filozoficzny z dramaturgicznie dopracowaną fabułą. Operuje językiem nieprzezroczystym, dojrzałym, dźwigającym obfitość znaczeń. Jako dramatopisarka, autorka scenariuszy poruszających i nagradzanych spektakli, Sokołowska wkracza na terytorium prozy z teatralną dezynwolturą, która czyni jej styl wolnym, osobnym i oryginalnym.

 

Marta Sokołowska to dramatopisarka, dramaturżka, prozaiczka, scenarzystka i reżyserka filmu dokumentalnego. Jest autorką tłumaczonych i wystawianych słuchowisk oraz sztuk teatralnych, m.in.: Kamionna. Opowieści rodzinne, Reykjavik ’74, Holzwege. Została laureatką konkursu „Dramat!” organizowanego przez Dwutygodnik i Teatr IMKA. Jej teksty tłumaczono na języki: angielski, rosyjski, niemiecki, białoruski i gruziński.

 

Fragment zapowiadający książkę

Inne zapowiedzi

 

inne wiadomości z kategorii
teksty i materiały o książce w bibliotece
  • PROZA Imperium Dzieci Fragmenty książki Marty Sokołowskiej Imperium Dzieci, która ukazuje się w Biurze Literackim 12 lipca 2021 roku, a w wersji elektronicznej 3 stycznia 2022 roku. więcej