debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Nowe języki poezji

Redakcja biBLioteki

Wprowadzenie do debaty „Nowe języki poezji”.

strona debaty

Przenosimy dyskusję „Nowe języki poezji” zapoczątkowaną debatą podczas Stacji Literatura 25 i uzupełnioną specjalną audycją z udziałem autorów: Michała Mytnika, Karoliny Kapusty, Zuzanny Strehl, Pawła Harlendera, Tomasza Gromadki, Sary Akram i Antoniny Tosiek, czyli tych którzy te języki współtworzą, do Magazynu Literackiego biBLioteka.  Będziemy zastanawiać się nad tym, jaka jest najbliższa przyszłość poezji, jakie będzie ona podejmować tematy, jaki będzie jej język i czy te zmiany już następują, czy też dopiero są przed nami. Na początek zamieszczamy teksty Jakuba Skurtysa oraz Joanna Orskiej.