debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Literatura jest igłą

Jerzy Jarniewicz

Odpowiedzi Jerzego Jarniewicza na pytania Tadeusza Sławka w „Kwestionariuszu 2022”.

strona debaty

Kwestionariusz 2022

Czy literatura jest wirusem, czy przeciwnie – szczepionką?

Literatura jest igłą.

Jakiemu zwierzęciu poświęciłbyś wiersz lub opowiadanie?

Wszystkim, którym nie udało się dostać na arkę.

Czy myślałeś kiedyś „jak góra” lub „jak morze”?

Próbowałem myśleć jak góra nad morzem. W Jastrzębiej albo w Big Sur.

Gdybyś miał wybrać artystę, który napisałby muzykę do twojego wiersza lub opowiadania i wykonał go na scenie, byłby to…?

Byłaby to Hildegarda z Bingen. Albo Joni Mitchell. A najlepiej w duecie.

Jaka była najlepsza rada „poetycka” lub „prozatorska”, jakiej ci udzielono?

Żebym czytał umowy, zanim je podpiszę.

Wolność, równość, braterstwo – z którą z tych wartości poezja lub proza mają najwięcej wspólnego?

Najwięcej wspólnego mają z gramatyką, najmniej z banerami.

 Dlaczego ludzie nie czytają poezji i ambitnej prozy?

Ludzie czytają (diagnoza na podstawie własnej obserwacji). A ambitność z urzędu przypisana poezji – budzi mój sprzeciw. Nie ma taryfy ulgowej dla wierszy. Jeśli już o ambicjach mowa, to nieambitna poezja jest tak samo zbędna jak nieambitna proza.

O AUTORZE

Jerzy Jarniewicz

Urodzony 4 maja 1958 roku w Łowiczu. Poeta, tłumacz, krytyk. W 1982 r. ukończył anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, w 1984 r. filozofię. Autor między innymi tomów poetyckich Dowód z tożsamości (2003), Oranżada (2005), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012) czy Woda na Marsie (2015), licznych przekładów literatury zagranicznej oraz książek krytycznoliterackich. Od 1994 r. redaktor "Literatury na Świecie". Współpracuje z "Gazetą Wyborczą", "Tygodnikiem Powszechnym" i "Tyglem Kultury". Mieszka w Łodzi.