recenzje / ESEJE

Nie uleciało

Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego z książki Manatki Bogusława Kierca.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Duże wrażenie robi najnowszy tomik wierszy Bogusława Kierca Manatki. Liczący ponad dziewięćdziesiąt stron, a więc obszerny zbiór, przynosi liryki, w których widać kunszt języka, panowanie nad wypowiedzią poetycką i, przywołując słowa Barańczaka, “chirurgiczną precyzję”. Nieprzypadkowo wspominam tu tego mistrza rymu i rytmu, bowiem Kierc jest również swego rodzaju mistrzem rymowania i rytmiki wierszy. Układa teksty w strofy czterowersowe, tercyny, dystychy, zdarzają się też utwory stychiczne. Konsekwentnie używane formy zwrotek i ich porządek przynoszą ukojenie, wprowadzają ład w otaczający chaos świata i języka. Kierc jest jak kompozytor – na kartach tomiku zapisał partytury elegancko ułożone, równe, czyste, rozłożone systematycznie.

Jest odkrywczy, pomysłowy, zaskakujący, wiele jest u niego pięknych fraz, metafor, gier i zabaw słownych, które służą sprawom istotnym, oddaniu bogactwa mowy, świata, przeżyć, myśli, stanów ducha i ciała. A ciało jest ważnym tematem tej poezji. Jak w pięknym liryku Tak się leci: “Tak się leci i leci, / jakby się stało. / Jest niebiesko naprzeciw, / a w dole biało. // To tamten pod tym białym / poblask na wodzie / coś zrobił z moim ciałem, / że znowu wschodzi”. To podnoszenie się ciała, podnoszenie się człowieka – to ważna problematyka poetyckiego świata autora Innej wersji. Pojawia się w tych tekstach również motyw snu, który ma za zadanie ukazać prosty, ale jakże istotny fakt – to niesamowita, dziwna część naszego życia, pomagająca w rozumieniu i interpretacji doświadczenia, losu, wewnętrznego świata człowieka.

Jakże piękny i pomysłowo zrobiony jest wiersz pt. Składanie, liryk miłosny:

Składam Twoją koszulę, jakbym może składał
skrzydła, gdybym miał skrzydła, ale nie mam skrzydeł
– nawet intencjonalnych, chociaż może radar
miłości widzi czasem mnie, jak sobie idę

i nagle lecę, ale na szczęście poza tym
radarem nikt nie chwyta tych moich uniesień;
i teraz, kiedy składam koszulę, skrzydlaty
jakoś jestem i kto wie, dokąd mnie poniesie,

kiedy znów ją rozłożę; ale po tej stronie
będzie widać wariata, jak rozkłada białą
koszulę, jak ostrożnie kładzie na niej dłonie,
żeby z niej twoje bycie mu nie uleciało.

I tak też składa swoje wiersze Bogusław Kierc – by z nich bycie “nie uleciało”, a dzięki poetyckiemu talentowi udaje mu się uchwycić wiele z miłosnych uniesień do człowieka i świata, na przekór śmierci i rozpaczy, przemijaniu i bólowi, a humor i ironia jego poezji niosą ulgę.


Tekst opublikowany w magazynie “Kwartalnik Artystyczny” 2013 nr 78. Dziękujemy redakcji i autorowi za wyrażenie zgody na przedruk.

O AUTORZE

Paweł Tański

Urodzony w 1974 roku w Toruniu. Historyk literatury i krytyk literacki. Autor książek o literaturze, współredaktor prac zbiorowych. Mieszka w Toruniu.

powiązania

Blood Sugar Rym Magik

recenzje / ESEJE Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego, towarzysząca premierze książki Excalibur Piotra MAGIKA Łuszcza, wydanej w Biurze Literackim 12 grudnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Rewolucje słów

recenzje / ESEJE Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego, towarzysząca premierze książki Rewolta w niebie Nicka Cave’a w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, wydanej w Biurze Literackim 29 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

25, a nawet 33 pytania do Filipa Łobodzińskiego

wywiady / O KSIĄŻCE Filip Łobodziński Paweł Tański

Rozmowa Pawła Tańskiego z Filipem Łobodzińskim, towarzysząca premierze książki Rewolta w niebie Nicka Cave’a w tłumaczeniu Filipa Łobodzińskiego, wydanej w Biurze Literackim 29 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Przykładam do ucha torbę na pawia

recenzje / ESEJE Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego towarzysząca premierze książki Pieśń torby na pawia Nicka Cave’a, w przekładzie Tadeusza Sławka, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 9 kwietnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Szczęście to słowo co spadło z księżyca

recenzje / IMPRESJE Paweł Tański

Szkic Pawła Tańskiego towarzyszący nowemu, poprawionemu i rozszerzonemu wydaniu książki Kory Stoję, czuję się świetnie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 lipca 2017 roku.

WIĘCEJ

Wola dnia. Uwagi o poezji Władysława Sebyły

recenzje / ESEJE Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego z książki Dialog w ciemności Władysława Sebyły w wyborze Wojciecha Bonowicza.

WIĘCEJ

Witalizm to duch rocka

recenzje / ESEJE Paweł Tański

Szkic Pawła Tańskiego o płycie Bartosza (Fisza) Waglewskiego i zespołu Kim Nowak.

WIĘCEJ

Opowieści pieśniarza

recenzje / IMPRESJE Paweł Tański

Recenzja Pawła Tańskiego z książki Na skrzyżowaniu słówKrzysztofa (Grabaża) Grabowskiego.

WIĘCEJ

Siedzi, a chciałby postać. O tekstach śpiewanych przez Lecha Janerkę na płycie Klaus Mitffoch

recenzje / IMPRESJE Paweł Tański

Esej Pawła Tańskiego towarzyszący premierze książki Śpij Aniele mój / Bez kolacji Lecha Janerki.

WIĘCEJ

Polonistyczne instrumentarium

recenzje / ESEJE Katarzyna Lisowska

Recenzja Katarzyny Lisowskiej z książki Manatki Bogusława Kierca.

WIĘCEJ

Zbieram manatki. Z Bogusławem Kiercem rozmawia Magda Piekarska

wywiady / O KSIĄŻCE Bogusław Kierc Magda Piekarska

Rozmowa Magdy Piekarskiej z Bogusław Kiercem o jego nowej książce Manatki, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 stycznia 2013 roku.

WIĘCEJ

Wielość razy mnogość

recenzje / ESEJE Przemysław Rojek

Recenzja Przemysława Rojka z książki Manatki Bogusława Kierca.

WIĘCEJ