Dzieła zebrane, tom 2

13/09/2012 liryka

Drugi tom Dzieł zebranych Tymoteusza Karpowicza obejmuje Odwrócone światło (1972). Nad tym obszernym poematem autor pracował około 10 lat. Pod intelektualną, erudycyjną konstrukcją utworu i jego złożoną metaforyką pulsują elementarne problemy egzystencjalne, poznawcze i dramat oświetlającego je języka.

Wydawca
Biuro Literackie
Miejsce
Wrocław
Wydanie
1
Data wydania
2012-07-05
Gatunek
Liryka
Seria
Poezje
Ilość stron
444
Format
168 x 238 mm
Oprawa
twarda
Papier
Munken Print Cream 1.5 80g
Projekt okładki
Wiesław Gołuch
Projekt opracowania graficznego
Artur Burszta
ISBN
978-83-63129-13-2
spis treści

PRZED KAŻDĄ CHWILĄ

muzyczny spacer wieczoru

WNIEBOWZIĘTE SERSO

REGUŁA ZASTĘPOWANIA DEFINICYJNEGO

ZWIASTOWANIE

chwila w bocznej nawie

GĘSTNIEJĄCY PRZYSTANEK

ROZSTRZYGALNOŚĆ

odpoczynek kata

WKLĘSŁA KALKOMANIA

TEORIA RELACJI

czyhanie

USUWANIE UCHWYTÓW Z DOTYKU

ALGORYTM

wejście

STANIE NA WYLOT

WNIOSKOWANIE PRZEZ ANALOGIĘ

DICTUM DE OMNI ET DE NULLO

DIASTAZA

granica

RZECZ ZDZIWIONA DO POŁOWY

PODZIAŁ LOGICZNY

PODZIAŁ PRZEZ CAŁKOWANIE

ASYMETRYCZNA RÓWNOLEGŁOŚĆ

śpiący królewicz

WEWNĘTRZNA SKÓRA PRAGNIENIA

AKSJOMAT EKSTENSJONALNOŚCI

NAWIEDZENIE

suka języczna

OBAWA NA MIGI

IGNOTUM PER IGNOTUM

ZNAK POZNAJĄCY

rosnące wzgórza

PROMIEŃ PRZEBICIA

CONTRADICTIO IN ADIECTO

koło tańca miłosnego

PROSTE Z OBWODU

MODUS PONENDO TOLLENS

ILOCZYN ZBIORÓW

spoiste bezprawie

BARWA ZE ZSZYWEK

ILOCZYN WZGLĘDNY RELACJI

psia gwiazda

WŁOSKOWATOŚĆ NACZYNIA OGNIA

RELACJA SPÓJNA

siostra maria śpiewająca

NAGA PRAWDA UBRAŃ

ZNAK PRZERZUCANIA

ZNAK FIKSUJĄCY

doczytanie

DOOCZNE PARASOLE

TERMIN DYSPOZYCYJNY

TERMIN EMPIRYCZNY

zrękowiny

DOCHODZĄCA MIŁOŚĆ

ZGODNOŚĆ PIONOWA

ZGODNOŚĆ POZIOMA

wahadło

PRZYWŁASZCZANIE OPUSZCZONEGO

ZDANIE ANALITYCZNE

przeoczenia

BUDOWANIE PIONU NA KOLOR

RELACJA CHROMATYCZNA

NARODZENIE

gondwana

PRZERĘBLE W GEOMETRII

JĘZYK PIERWSZEGO STOPNIA

drwal

PRZEPROWADZKA CIOSÓW

TAUTOLOGIA

TEORIA MODELI

podstawiony nóż

WEJŚCIE BEZ TŁA

WYRAŹNOŚĆ ZNACZENIA

WYRAŹNOŚĆ ZATARCIA

ASTYGMATYZM JASNOŚCI

trójbrzeżna kołysanka

ODSTAWANIE CIOSÓW

REGUŁA ODRYWANIA

PRZEKŁADALNOŚĆ

METAROTACJE

suplicje

OBIETNICE W PRZECIĄGU

TEORIA MNOGOŚCI

NAUKA

wiadomości od ojca

DOBIJANIE SIĘ DO POKRYWY

KONIECZNOŚĆ

wilcza kantata

SYPKIE SCALANIE

PARAFAZJA

PETITIO PRINCIPII

matka przechodzi rzekę

NAKLEJANIE SKÓRNYCH LISTEWEK

RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW

pajęczyna

PODGLĄDANIE MIEJSCA NA NIEJASNOŚĆ

ZNAK INKLUZJI

ZNAK ZARĘCZENIA

procesy sienne

SAMOZAPALENIE WIDOKU

OPERACJONIZM

urwana w głąb huśtawka

BEZCIELESNY UROK AMPUTACJI

PREDYKAT

ZNAK DORZUCENIA

SZWY PODZIELNOŚCI

wieczny emisariusz

PODRÓŻ SŁUŻEBNA

REDUKCJA BRAKÓW

faux pas

WYPYCHANIE PRÓB Z PIERWSZEJ POTRZEBY

PRZECIWDZIEDZINA RELACJI

na przełęczy

DWUBRZEŻNY ZAPIS

NIEZALEŻNOŚĆ FORMUŁ

pory dnia

ZE SKŁADEK NA CAŁOŚĆ

TERMIN Z DOPROWADZENIA

wykład profesora

WSTĘP DO WEJŚCIA ZA WYJŚCIE

RACHUNEK FUNKCYJNY

wykład na bagnety

SYNTETYCZNE PRZEŚWITY

PARADOKS IMPLIKACJI

PARADOKS SYMPLIFIKACJI

powinowactwa zakrętu

WYTRAWIANIE POŻYCZONEJ WŁASNOŚCI

STAŁA INDYWIDUALNA

ZASADA WNIOSKOWANIA

moczopędny wywar

PRZEMAKALNY POSTÓJ CHMURY

PRZEŹROCZYSTOŚĆ SEMANTYCZNA

inwersja w zapisie

OKSYDOWANIE ZŁOTEGO ŚRODKA

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

skandal w przepisie

DOŻYLNA SZCZYNA

ZNACZENIE WYRAŹNE

wytrawiona wspinaczka

UKOŚNE ZBOCZA SENSU

WYŻSZY RACHUNEK FUNKCYJNY

czytający długi afisz

WYŻĘTA Z POCHODNEJ CAŁOŚĆ

ARGUMENTUM AD POPULUM

ARGUMENTUM AD AUDITOREM

szkic do portretu

OKRĄGŁE GRYPSY

PRAWO KOMUTACJI

ZBIÓR SITOWY

zeznania świadków

ZAPOŻYCZENIE WŁASNEJ NIEWINNOŚCI

NON SEQUITUR

OBALALNOŚĆ

ZNAK IMPLIKACJI

miękkie odlewy

ŚWIĘTOŚĆ Z ZASTANIA

DEDUKCJA NATURALNA

zza ściany

ACHILLES PO ZJEDZENIU ŻÓŁWIA

ZASADA SPRZECZNOŚCI

plus minus równa się

PRZYSIADY ZA ZNAKAMI

POSTULAT ZNACZENIOWY

ONUS PROBANDI

PRAWO KOMPOZYCJI

rozwinięcie krzywej

ZMIANA WALUCIARZY

SYSTEM AKSJOMATYCZNY

SPÓJNOŚĆ SYNTAKTYCZNA

jasne ujęcia

WYNIK BEZ REZULTATU

ZNAK ALTERNATYWY

ZNAK KONIUNKCJI

wstęp do pustyni

HURAGAN NIEOBECNOŚCI

NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA

PRZEDMIOT NOMINACYJNY

pojęciowe okno w poczekalni

PRZYMIERZANIE DYSTANSÓW

STOSUNKI ZAKRESÓW

właściwości obrazu

PROJEKTY POBOJOWISK

OPERATOR DYSKRYPCYJNY

czystość naporu

PROSTE TRZYMANIE SIĘ W SUBLIMACIE

ARGUMENT FUNKCJI

WERYFIKACJA

prywatne nagrania

WYWŁASZCZANIE NABYTEGO

ZASADA TOŻSAMOŚCI

TERMIN POCHODNY

TERMIN IN STATU NASCENDI

stary negatyw nagrobny

TRZYMANIE SIĘ PROSTO DO DOŁU

ZBIÓR NIESKOŃCZONY

ZBIÓR DOBRZE UPORZĄDKOWANY

ZBIÓR PRZELICZALNY

ZBIÓR W SENSIE DYSTRYBUTYWNYM

ZBIÓR W SENSIE KOLEKTYWNYM

ZBIÓR SKOŃCZONY

lament oka drugiego

SWAWOLA W ODCINKACH

DEFINICJA W UWIKŁANIU

DEFINICJA WARUNKOWA

DEFINICJA ODPUSZCZAJĄCA

niby kuźnia boruty

ZWYŻKUJĄCE PRZECENY

DEFINICJA WARUNKOWA

rodzaj zatrzymujący

WAHADŁOWE POSTOJE

OBWERSJA

SUPOZYCJA MATERIALNA

opuszczona leśniczówka

KULBACZENIE WIDOKÓW

TEORIA MOCY ZBIORÓW

telegram

ODWIEDZINY ZE SZPULI

OPUSZCZENIE KWANTYFIKATORA

w stronę rzeki

PŁAWIENIE HERAKLITA

ZNAK KONIUNKCJI

NAUCZANIE

wiadomości od ojca

WEGETATYWNA NIEOBECNOŚĆ

OZNACZENIE

dzieje rozbioru logicznego

ZBIOROWA LINA CIĄGU

ORZECZNIK RELATYWNY

ORZECZNIK UNIWERSALNY

ORZECZNIK SINUSOIDALNY

notatnik paleontologa

OTWARTE W DNIACH BEZMIĘSNYCH

REDUKCJA WPROST

REDUKCJA NIE WPROST

REDUKCJA ZWIĘZŁOŚCI

w grotach altamiry

ZDZICZAŁE SMAKOWANIE KULTUR

POWIĘKSZENIE REDUKCYJNE

wiotczejący pościg

PRZEPOŁAWIAJĄCY SIĘ WYROK

NAZWA CUDZYSŁOWOWA

chwila z jednorożcem

ODCEDZONE OSTROGI

OBRAZ ZBIORU WEDŁUG RELACJI

dekalog

ODPOCZYNEK NA GORĄCYM UCZYNKU

DEFINICJA OPERACYJNA

OKREŚLENIE ZEROWE

eugenika

SOLIŚCI CHÓRU

RÓŻNICA ZBIORÓW

TOŻSAMOŚĆ BRAKÓW

rzecz męska przy chlebowym stole

SCHAB SZPOTOWY UJĘTY BEZPOŚREDNIO

PODPORZĄDKOWANIE

PORZĄDEK CZĘŚCIOWY

SPACJOWANIE

na perskim jarmarku

ODWAGA W PRENUMERACIE

WARTOŚCIOWANIE

REGUŁA PODSTAWIANIA

REGUŁA ZATWIERDZANIA

schodzenie wyschniętym potokiem

HIGROSKOPIJNY POTOP W PROSZKU

ZMIENNA WOLNA

ZBIÓR WYKOŃCZONY

ZGODNOŚĆ

siedem dni stworzenia

WYWAR Z KALENDARZY

RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCIOWA

REPREZENTOWANIE

ZNAK NEGACJI

gdzie

OKOLICZNIKI NIE NA MIEJSCU

NIEŚCISŁA IMPLIKACJA

NIEŚCISŁA RÓWNOWAŻNOŚĆ

WYDŁUŻAJĄCE STRESZCZENIE

sytuacje i wzory

ŁUSZCZENIE SIĘ ŚWIETNOŚCI

WYRAŻENIE OKAZJONALNE

nowe powierzchnie

SZYMON NA SŁUPIE SWEGO KRĘGOSŁUPA

RELACJA ZWROTNA

ręczny zegarek bijący

POGODA NA SIŃCE

ARGUMENTUM AD BACULUM

ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM

KONWERS RELACJI

spotkanie z thoreau

KUCAJĄCE PODSTAWY

PRAWO JEDNOMIANU DYSPOZYCYJNEGO

PRAWO DYSPONOWANIA JEDNOMIENNEGO

żelazne klucze królestwa

TWARDY UDÓJ Z GWARKÓW

ZDANIE EMPIRYCZNE

ZDANIE ATOMOWE

ZDANIE APODYKTYCZNE

planowanie naskórka

LUŹNY OBJAZD NIEDROŻNOŚCI

ŚCISŁA NIERÓWNOWAŻNOŚĆ

LUŹNA TOŻSAMOŚĆ

przeprawa z perskimi dywanami

PRZENOŚNE BRODY

PRAWO SYLOGIZMU HIPOTETYCZNEGO

PRAWO POCHŁANIANIA

PRAWO BEZ WZAJEMNOŚCI

nawiasy

PRÓBA PRESJI NA NACISK

RÓWNOLICZNOŚĆ ZBIORÓW

REDUKCJA TRYBÓW

REDUKCJA NIEPOSIADANIA

zerowe pole chodzenia

ODGÓRNE ZAWIESZENIE PODSTAW

WNIOSKOWANIE POŚREDNIE

mówiona zabawa w północ

ZAKLEPYWANIE OGRANICZEŃ

RELACJA IN STATU NASCENDI

RELACJA BEZZWROTNA

podwójna gwiazda poranku

DUKWIARSTWO W ŁUSZCZARNI SNU

ZNAK ABSTRAKCYJNY

ZMIENNA ZDANIOWA

ZNAK RZECZOWY

wyprawa po kolumba

RZECZ ZA NIKIM NIEUSTAJĄCA

NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

relacja przechodnia

KANA GALILEJSKA

cechy

KOLCZYKOWANIE ZATARCIA

ZNAK PRZYGARNIĘCIA

orfeusz na hołubcach

ASENIZACYJNA PASCHA POTOPU

RACHUNEK ZBIORÓW

KUMULACJA RACHUNKU

INSEMINACJA RACHUNKU

święta krowa ze zbiorów

PRZERASTANIE UST NA SPUSTY

ŚCISŁA IMPLIKACJA

ŚCISŁA RÓWNOWAŻNOŚĆ

ŚCISŁOŚĆ NIEPRZYLEGANIA

dania ze szkłem

DEFOLIACJE CZARODZIEJSKICH RÓŻDŻEK

ZDANIE ASERTORYCZNE

ZDANIE SYNTETYCZNE

żona lota ze śledziem

WOLNE KOLEINY

TEORIA ZBIORÓW UPORZĄDKOWANYCH

z dziejów gemini

FILUJĄCA PŁEĆ

ZNAK RÓŻNOŚCI

ZNAK ZBLIŻENIA

modlitwa przed jedzeniem

SERIALE ZLEWOZMYWAKÓW

PRAWO WYŁĄCZNEGO ŚRODKA

babilońskie dostawy mięsa

BEZPRZEDMIOTOWE WKŁADANIE DO UST

EKSPERYMENT ZALEŻNOŚCI

EKSPERYMENT NIEZALEŻNOŚCI

EKSPERYMENT ROZCIĄGLIWOŚCI

wciąż go pasę na miedzy

ZEWNĘTRZNY PROMIEŃ GARNKA

CIRCULUS IN DEFINIENDO

BŁĄD MATERIALNY

CIRCULUS IN DEFINIENTE

rozmowa z woźnym

MIMY BEZ RYSÓW

ZBIÓR ODLICZONY

urywek z mlecznej drogi

LUTOWANIE STRAŻAKA

MODEL SEMANTYCZNY

BAZA EMPIRYCZNA

PEWNIK OKAZJONALNY

jadalny biwak

SPRZECZNE DZIEDZICTWO TOŻSAMOŚCI

CIRCULUS VITIOSUS

POJMANIE

zatrzymana do wyjaśnienia

SKRZEPY PRZESTRZENI

ARGUMENTUM AD VANITATEM

ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM

ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM

konwalia

ULOTNE ZAGRZĘŹNIĘCIE

ZMIENNA ZWIĄZANA

płowa rozmowa po lesie

DZIKA KWESTA NA LUDZI

ZNAK RÓWNOWAŻNOŚCI

bażant

ZASTANA NIEOBECNOŚĆ PRZYJŚCIA

ZASTĘPOWANIE

w stylu country and western

GOTOWI NA PRZESTRZAŁ

ARS KOMBINATORIA

serso

ZNUDZONE LASSO ZA STOŁEM

ZDANIE HIPOTETYCZNE

szum w tarabanach

NABIJANIE W BĘBEN

SYSTEM DEDUKCYJNY

SYSTEM ASERTYWNO-DEDUKCYJNY

jakby borodino a nie

DANIA Z WOJENNYCH PODROBÓW

DEFINICJA REDUKCYJNA

DEFINICJA REGULUJĄCA

INWERSJA

ryszardy trzecie

SYNTETYCZNE DERBY

KONTRAPOZYCJA

NAPRZEMIANLEGŁOŚĆ

WYKLUCZANIE SIĘ ZAKRESÓW

król który zjadł

ZBIEGOWISKO MIEJSCA

PODRZĘDNOŚĆ ZAKRESU

miles gloriosus

ZAMIANA MIEJSCA NA CZAS

RELACJA ZWROTNA

RELACJA PRZECIWZWROTNA

związki sekretne

ZWINIĘTA PERSPEKTYWA TOALETOWEGO PAPIERU

ZUPEŁNOŚĆ SYSTEMU

UKRZYŻOWANIE

zabity na wysokiej drodze

PODZIEMNE WNIEBOWSTĄPIENIE

DENOTOWANIE

zeznanie polowe

PRAWYKONANIE POWTARZALNOŚCI

NIEŚCISŁA RÓWNOWAŻNOŚĆ

ZWIĘZŁOŚĆ RÓŻNICY

LUŹNA NAPRZEMIANLEGŁOŚĆ

LUZ TOŻSAMOŚCI

zawsze w czasie defilad

CIUŁANIE OBECNOŚCI

WNIOSKOWANIE OD ZERA

ZDANIE KLESZCZOWE

żelazna porcja

NANOSZENIE ZIEMI NA MAPĘ

WNIOSKOWANIE BEZPOŚREDNIE

WNIOSKOWANIE Z ODWLECZENIEM

tydzień solidarności

PÓŁKOLISTE ZDECYDOWANIE

DEFINICJA PERPENDYKULARNA

kalikant

WYPALANIE OGNISK

LOGIKA EROTETYCZNA

faktura

SKĄPA POWIERZCHNIA

TERMIN PIERWOTNY

PRINCIPIUM IDENTITATIS INDISCERNIBILIUM

od strony świec

PERSPEKTYWA DALEKIEGO SKRÓTU

AKSJOMAT NIESKOŃCZONOŚCI

ZDANIE MOLEKULARNE

repetycje z astmą

NAWIASY KRZYKU NA OŚCIEŻ

ZDANIE OGÓLNE

niekiedy zawsze poranku

UCIEKAJĄCE DOTYKANIE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WZGLĘDNE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO BEZWZGLĘDNE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYRÓŻNIAJĄCE

z niepchnięć torreadora

PODWIĄZYWANIE OSTRZY WE KRWI

NIEOSTROŚĆ

interpretacje

ODLOTY ZIEMI

ROZŁOŻONY TERMIN

dzień coraz krótszy

EKOSFERA OBRZYNKÓW

PRAWO TRANSPOZYCJI ZŁOŻONEJ

nagrobek z dwoma aniołami

PRZECIĘCIE SIĘ OBOCZNOŚCI

INTENCJONALNOŚĆ

widok znad garncarskiego koła

DZIUR DEKALOGU

PRAWO SPRZECZNOŚCI

widzenie na krzyż

ZEZUJĄCE SZKLIWO

PORZĄDEK LINIOWY

POLISYLOGIZM

MONIZM

ręka

OFLADROWANIE ŚNIEŻYNEK

TERMIN OBSERWACYJNY

TERMIN SPOSTRZEŻENIOWY

TERMIN TEORETYCZNY

kalos k’agathos

POLARYZACJA W ZŁYM ŚWIETLE

PRAWO TRANSPOZYCJI

PRAWO TOŻSAMOŚCI

PRAWO SYMPLIFIKACJI

przewijanie w parku

MIJAJĄCE DOTYKANIE

AKSJOMAT ZASTĘPOWANIA

AKSJOMAT ZBIORU PUSTEGO

AKSJOMAT PRZETACZANIA

daleka rozmowa

WZMIANKA W ZASTĘPSTWIE POWIETRZA

PRAWO REDUKCJI DO ABSURDU

PRAWO TRANSKRYPCJI PROSTEJ

PRAWO REWINDYKACJI

epitafium

POŻEGNANIE SPÓJNIKA

DEFINICJA STACJONARNA

na theatrum dane

DOPROWADZANIE WOLNOŚCI

EXPERIMENTUM CRUCIS

mimo wszystko

PŁYWAJĄCE BRZEGI

ZDANIE KONIECZNE

ZMARTWYCHWSTANIE

egzorcysta w starej krypcie

FATALNY GARB ODDECHU

PRAWO DYLEMATU

PRAWO PRZEMIENNOŚCI

PRAWO ROZDZIELNOŚCI

północ w oberży sztuki

środek na wywabianie brzegów

SIECI LOGICZNE

NIEWODY LOGICZNE

ZMIENNA INDYWIDUALNA

przygotowania

HETEROTROFIZM WŁASNOŚCI

ZNAK DYSJUNKCJI

ZNAK IDENTYCZNOŚCI

ZNAK ODBLASKOWY

ruch głową

NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEBIŚNIEGÓW

DEFINICJA WEWNĄTRZJĘZYKOWA

widzę go jak wciąż sieje

OBCHODZENIE CHLEBA

AKSJOMAT ZBIORU POTĘGOWEGO

AKSJOMAT ZBIORU PUSTEGO

AKSJOMAT WZORU ZEROWEGO

ogiński

OBROTY ZRĘBU

RÓŻNICA SYMETRYCZNA ZBIORÓW

ZAKRESOWA RÓWNOŚĆ ZBIORÓW

ZAKRESOWE PRZEKRACZANIE ZBIORÓW

pośmiertny widok z okopów

RZECZY ŚMIAŁE NA ZABÓJ

ZNAK ODRZUCENIA

ZNAK ASERCJI

ZNAK PRZYBYWANIA

instrumentacje

STROJENIE KAMERTONU

ZDANIE PODSTAWOWE

przedostatnie pławienie

POPRAWKI DO DOSKONAŁOŚCI

ALEF ZERO

ALEF BEZ ZERA

ZERO ZERO

siedem dni wychodzenia

REDYK ŚWIATŁA

MODUS TOLLENDO PONENS

MODUS TOLLENDO TOLLENS

MODUS TOLLENDO NOLENS

powrót prokonsula

POŁYKANIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

ZNAK TOŻSAMOŚCI

BRAK ZNAKU ALTERNATYWY

podróż batyskafem

NAPIERAJĄCA PRZYSTAŃ ODJAZDU

WARTOŚĆ ZMIENNEJ

WARTOŚĆ LOGICZNA

odwrócone światło

NIBELUNGI W CHLEWIE JAKO PULSARY

ZMIENNA INDYWIDUALNA

ZMIENNA ZWIĄZANA

poranny dialog

PIĘKNO NIEOBECNOŚCI

ORZECZNIK ZEROWY

ORZECZNIK HETEROSEMANTYCZNY

ORZECZNIK INICJACYJNY

 

opinie o książce

Powszechnie i słusznie traktuje się epicko zakrojone, ponad 400-stronicowe, Odwrócone światło jako podręcznik wydajnego zażywania języka (znowu ten Wirpsza, nieprzypadkowo się kryptocytujący), słusznie zwraca się uwagę na konstrukcję poematu, nawiązującą tytułami części do ewangelicznego opisu życia Chrystusa, natomiast mniej mówi się o podstawowej jednostce tego systemu, czyli o swoistej tekstowej trójcy, którą spotykamy na każdych dwóch stronach rozłożonej książki. Formalny zamysł Karpowicza jest tak sugestywny i wyrazisty, że po prostu ikoniczny.

Maciej Woźniak

inne książki autora

teksty i materiały o książce w bibliotece