recenzje / IMPRESJE

Negocjacje próbne

Darek Foks

Esej Darka Foksa towarzyszący premierze książki Dancing Dagmary Sumary.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

1

Gdyby był profesorem uniwersytetu, zacząłbym tak:

“Delikatność to sposób odczuwania świata rzadko w naszych czasach spotykany. Nie potrafię znaleźć innego określenia: właśnie delikatna jest ta poezja. Poezja dyskrecji, ściszonego głosu, kameralnych traktatów o życiu, śmierci, niedopowiedzianych do końca skarg. Ciężar rzeczy ostatecznych zdaje się być tutaj niedostrzegalny, lecz zarazem jest bardzo dojmujący. W omawianych lirykach słowa codzienne nie służą jednak skutecznemu oswajaniu egzystencjalnej trwogi, pozorna lekkość wyrazu – złudzie, że znajdziemy rozwiązania prawdziwie poważnych problemów. Co najwyżej możliwy staje się dystans wobec gwałtownych ekspresji bólu oraz lamentów nie w porę.

Lęk przed zranieniem, lęk przed dotknięciem, powszednie rany odnoszone w utarczkach ze światem (krawędzie spotkanych rzeczy są zdecydowanie zbyt ostre), trudna akceptacja cielesnego, a przez to ograniczonego, wymiaru istnienia – takie kompleksy i przesądy składają się na obraz osoby wrażliwej, wypowiadającej się w tych wierszach. Nie należy jednak mylić tych właściwości duchowych oraz zespołów reakcji z naiwnym i zwykle drażniącym anielstwem”.

Bardzo się dziwię, wiesz, gdy mówisz: nie ma
dla mnie ratunku. Siedzisz nieruchomy,
z angielską książką, i próbujesz składać trudne
słowa, budować dom, ogród, musztardę.

2

Gdybym był dowcipnisiem z innego wydziału, na początek spróbowałbym tak:

“Od pewnego czasu tekst interesuje nas bardziej niż rzeczy, tzn., być może, interesuje nas przede wszystkim nieobliczalność samych rzeczy”.

Masz mnie jak kartkę, pod zachłannym palcem,
złożoną z liter płaszczyznę płaskiego dietą
owoców brzucha, nieczynnego mózgu pełnego
czarnych koni, twoich stóp w pantoflach,

zgubionych wdzięcznie pociągów do miejsc C
i B, którym zmieniono nazwy. Siadam w środku
nocy i słucham Stinga, śnię o brzytwach, których
można się chwytać, gdy ktoś idzie na dno jak
statek pijany.

3

Gdybym był profesorem uniwersytetu, zakończyłbym tak:

“Na koniec wyliczenia: lustro tajemnicy, choć taka metafora nie pojawia się w żadnym z utworów, lecz właśnie wysiłek nazywania nienazywalnego oraz przekraczania poznawczych granic wydaje się charakterystyczny dla omawianej poezji. Tafla lustra jest nieprzezroczysta. Podejmowane próby nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Rozwiązania nie pojawiają się, ale lepiej rozumieć będziemy treść egzystencjalnych pytań. Metafizyczne dążenie zaś polegałoby na tym, by choć przez moment posłużyć się niedostępnym dla nas wzrokiem transcendencji.

Doznanie nietrwałości rzeczy w omawianej poezji jest szczególnie mocne. Nieustannie gromadzi się tu dowody na przemijanie, rozpad i kruchość życia ludzkiego. Można by nawet mówić w tym miejscu o serii ćwiczeń, która na tym polega, że wciąż poprzez nowe nazwy oraz metafory poetka stara się dotrzeć do ukrytych reguł istnienia. To, co najważniejsze, zatajone zostało pod powierzchnią rzeczy dotykalnych”.

Zawsze myślałam: pewnie, tak łatwo potrafię się zgubić,
w czterech ścianach czyjegoś przywiązania do ścian,
trzech uderzeniach silnika starej skody sąsiadów,
we dwóch kolejkach po buty do tego samego sklepu,

jednej wódce chłodzonej krajowej, pięciu twoich słowach:
“Dla ciebie nie ma ratunku”.

4

Gdybym był dowcipnisiem z innego wydziału, zakończyłbym tak:

“W samej rzeczy, banicja”.

A przecież jest, uwierz trochę – czuję, że rośnie ci
w gardle znajomą dłonią, kiedy patrzysz na mnie
jakoś tak obco, że nie wiem czy to ty, czy ręka
współczującego po ojcowsku kata
wiesza się za mnie, na krzyżu, samopieści
gwoździami; “Przecież jest” – tłumaczę głośno

a ty odkładasz angielską książkę, i oboje jesteśmy
w tym miejscu zagubieni, nie wiemy, co robić
jeśli robić cokolwiek. Odgarniam włosy, żebyś
lepiej wiedział, że potrzebuję cię do happy endów,
happy startów powieści autobiograficznych.

5

Nie jestem profesorem uniwersytetu. Nie jestem też dowcipnisiem z innego wydziału. Jedyny zawód, jakim będę mógł się pochwalić przed synem, to scenarzysta (całkiem zdrowe połączenie profesora uniwersytetu, który stracił właśnie duże państwowe pieniądze na badania naukowe, i dowcipnisia z innego wydziału, któremu nie chcą już nic wydrukować, bo przegiął pałę i obraził kogoś ważnego z innego wydziału). W tej sytuacji mogę zakończyć tylko tak:

“Z tego może być film. Czarno-biały, mój ulubiony. Tako rzecze rzecz”.

Bierzesz mnie w palce i nazywasz miłościwą
otchłanią, rzeką, mleczną piersią. Jestem
tym wszystkim, kiedy ty tak twierdzisz i nigdy
poza tym, czyli poza tobą.

6

Aha, nie cytowałem wiersza “Gadanie” z tomu “Dancing” Dagmary Sumary, żeby coś ilustrować i do czegoś przekonywać. Wiersz mi się po prostu spodobał, więc skorzystałem z okazji i pokazałem go w tym miejscu po kawałku, ale w całości, żeby było więcej wiersza, bo przecież wiersza nigdy za dużo, szczególnie takiego, który rośnie czytelnikowi w gardle znajomą dłonią.

O AUTORZE

Darek Foks

Urodzony w Skierniewicach. Poeta, prozaik, redaktor i scenarzysta. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej, ukończył scenopisarstwo w łódzkiej Filmówce. Laureat m.in. głównej nagrody Konkursu na Brulion Poetycki (1993), Nagrody im. Natalii Gall (1999), Nagrody TVP Kultura (2006) za książkę Co robi łączniczka (przygotowaną wraz ze Z. Liberą), nominowaną również do Nagrody Literackiej Gdynia (2006). Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius (2014) za całokształt twórczości. Dwukrotnie nominowany do Paszportu Polityki (2000, 2004). Redaktor działu prozy w „Twórczości”. Mieszka w Skierniewicach.

powiązania

Wiersz polski średniej długości

dzwieki / WYDARZENIA Darek Foks Krzysztof Jaworski Tomasz Majeran Zbigniew Machej

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Darka Foksa, Krzysztofa Jaworskiego, Zbigniewa Macheja i Tomasza Majerana podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Rozbiórka

dzwieki / WYDARZENIA Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Sośnicki Dariusz Suska Jacek Dehnel Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Marcin Sendecki Mariusz Grzebalski Marta Podgórnik Piotr Sommer Ryszard Krynicki Tadeusz Pióro Urszula Kozioł Wojciech Bonowicz Zbigniew Machej

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Urszuli Kozioł, Ryszarda Krynickiego, Bohdana Zadury, Piotra Sommera, Jerzego Jarniewicza, Zbigniewa Macheja, Andrzeja Sosnowskiego, Tadeuszy Pióry, Darka Foksa, Wojciecha Bonowicza, Marcina Sendeckiego, Dariusza Suski, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego, Krzysztofa Siwczyka, Marty Podgórnik i Jacka Dehnela podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Lament na dancingu

dzwieki / WYDARZENIA Adam Zdrodowski Dagmara Sumara Darek Foks Marta Podgórnik Tadeusz Pióro

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Darka Foksa, Marty Podgórnik, Dagmary Sumary, Adama Zdrodowskiego i Tadeusza Pióry podczas Portu Wrocław 2005.

WIĘCEJ

Piosenki dla martwego koguta

dzwieki / WYDARZENIA Andrij Bondar Bohdan Zadura Darek Foks Jurij Andruchowycz Mykoła Riabczuk Nazar Honczar Ostap Sływynski Serhij Żadan

Zapis całego spotkania autorskiego Jurija Andruchowycza, Andrija Bondara, Nazara Honczara, Mykoły Riabczuka, Ostapa Slywynskiego, Serhija Żadana, Darka Foksa oraz Bohdan Zadury podczas Portu Legnica 2004.

WIĘCEJ

Rafał Wojaczek, który jest

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Wolny-Hamkało Andrzej Sosnowski Bogusław Kierc Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Sośnicki Edward Pasewicz Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Jerzy Jarniewicz Jurij Andruchowycz Krzysztof Siwczyk Maciej Malicki Maciej Melecki Marcin Sendecki Mariusz Grzebalski Marta Podgórnik Tadeusz Pióro Tomasz Majeran Tomasz Różycki Wojciech Bonowicz Zbigniew Machej

Zapis całego spotkania autorskiego poświęconego twórczości Rafała Wojaczka podczas Portu Legnica 2004.

WIĘCEJ

Mer Betlejem i 60% słów

dzwieki / WYDARZENIA Darek Foks Maciej Malicki

Zapis całego spotkania autorskiego Darka Foksa i Macieja Malickiego podczas Portu Legnica 2003.

WIĘCEJ

Poematy taty

recenzje / ESEJE Darek Foks

Szkic Darka Foksa opublikowany w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ

Sonet drogi i Paradiso

dzwieki / WYDARZENIA Darek Foks Marta Podgórnik

Zapis całego potkania autorskiego Darka Foksa i Marty Podgórnik podczas Portu Legnica 2000.

WIĘCEJ

Dyskusja „Barbarzyńcy czy nie. Dwadzieścia lat po przełomie”

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Nowacki Justyna Sobolewska Krzysztof Jaworski Piotr Czerniawski Piotr Śliwiński Roman Honet

Port Wrocław 2009: wypowiedzi Dariusza Nowackiego, Piotra Śliwińskiego, Justyny Sobolewskiej, Piotra Czerniawskiego, Darka Foksa, Krzysztofa Jaworskiego, Bohdana Zadury, Romana Honeta.

WIĘCEJ

Dyskusja “Poezja a język niski”

nagrania / Między wierszami Andrzej Sosnowski Darek Foks Marcin Świetlicki Wojciech Wilczyk

Co poezji po wulgaryzmach? Odpowiadają Wojciech Wilczyk, Marcin Świetlicki, Darek Foks i Andrzej Sosnowski.

WIĘCEJ

Dyskusja “Co to jest barbarzyństwo w poezji?”

nagrania / Między wierszami Adam Wiedemann Bohdan Zadura Darek Foks Tadeusz Pióro

Mityczne pytanie o klasycystów i barbarzyńców zadane Darkowi Foksowi, Tadeuszowi Piórze, Adamowi Wiedemannowi i Bohdanowi Zadurze.

WIĘCEJ

Tablet taty: fragmenty

dzwieki / RECYTACJE Darek Foks

Wiersze z tomu Tablet taty, zarejestrowane podczas spotkania “Barbarzyńcy i nie” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ

Barbarzyńcy i nie

nagrania / Z Fortu do Portu Darek Foks Grzegorz Wróblewski Krzysztof Jaworski

Archiwalne nagranie z udziałem Krzysztofa Jaworskiego, Darka Foksa, Grzegorza Wróblewskiego.

WIĘCEJ

Haiku Birkenau

nagrania / Z Fortu do Portu Darek Foks

Darek Foks na scenie Teatru im. Modrzejewskiej. Wieczór autorski “Bitwa o Legnicę” w ramach Fortu Legnica 1999.

WIĘCEJ

Komentarz Darka Foksa do krótszego motta

recenzje / KOMENTARZE Darek Foks

Komentarz Darka Foksa do motta z książki Historia kina polskiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 7 grudnia 2015 roku.

WIĘCEJ

Panie i panowie, powtarzamy

wywiady / O KSIĄŻCE Darek Foks Grzegorz Tomicki

Rozmowa Grzegorza Tomickiego z Darkiem Foksem, towarzysząca premierze książki Historia kina polskiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 7 grudnia 2015 roku.

WIĘCEJ

Komentarz do wiersza "Weronika"

recenzje / KOMENTARZE Darek Foks

Autorski komentarz Darka Foksa do wiersza “Weronika” z książki Tablet taty, która ukazała się 9 marca nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Wymyślanie drwala

wywiady / O KSIĄŻCE Darek Foks Zuzanna Witkowska

Rozmowa Zuzanny Witkowskiej z Darkiem Foksem o książce Tablet taty, która ukazała się 10 marca 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Tylko nie mów, że była bez

wywiady / O PISANIU Bohdan Zadura Darek Foks

Rozmowa Darka Foksa z Bohdanem Zadurą o jego nowej książce Kropka nad i, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 22 września 2014 roku.

WIĘCEJ

Ważne dokumenty

recenzje / NOTKI I OPINIE Darek Foks

Recenzja Darka Foksa towarzysząca premierze dwutomowej edycji Szkiców, recenzji, felietonów Bohdana Zadury, wydanej przez Biuro Literackie 4 czerwca 2007 roku.

WIĘCEJ

WNP: Warszawa – Nieborów – Polska

recenzje / KOMENTARZE Darek Foks

Autorski komentarz Darka Foksa poświęcony książce Przecena map.

WIĘCEJ

Mer Betlejem, Orlę (fragmenty)

recenzje / KOMENTARZE Darek Foks

Autorski komentarz Darka Foska do książki Mer Betlejem, która ukazała się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Tablet taty

recenzje / ESEJE Monika Piotrowska-Wegner

Recenzja Moniki Piotrowskiej-Wegner z książki Darka Foksa Tablet taty, która ukazała się na blogu monweg.

WIĘCEJ

Szlifowane chropawym pumeksem

recenzje / ESEJE Marek Olszewski

Recenzja Marka Olszewskiego z książek Susza i Tablet taty, która ukazała się w czasopiśmie „Nowe Książki”.

WIĘCEJ

Polska szkoła montażu literackiego. Przypadek Darka Foksa

recenzje / IMPRESJE Klaudia Muca

Esej Klaudii Mucy towarzyszący premierze książki Darka Foksa Historia kina polskiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 7 grudnia 2015 roku.

WIĘCEJ

Liryczne migawki

recenzje / ESEJE Sylwia Sekret

Recenzja Sylwii Sekret z książki Darka Foksa Tablet taty, która ukazała się na stronie Lubimyczytać.pl

WIĘCEJ

Ach, gdzie są niegdysiejsze foldery!

recenzje / ESEJE Karolina Górniak

Recenzja Karoliny Górniak z książki Tablet taty Darka Foksa, która ukazała się 30 kwietnia 2015 roku w portalu Xiegarnia.pl.

WIĘCEJ

Że zapytam

recenzje / IMPRESJE Piotr Lorkowski

Esej Piotra W. Lorkowskiego z książki Tablet taty Darka Foksa, która ukazała się 9 marca 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

O Ustaleniach z Maastricht

recenzje / NOTKI I OPINIE Agnieszka Wolny-Hamkało Jacek Bierut Karol Pęcherz Krzysztof Siwczyk

Komentarze Agnieszki Wolny-Hamkało, Jacka Bieruta, Karola Pęcherza i Krzysztofa Siwczyka.

WIĘCEJ

Czapajew wypłynął, czyli nowe klejenie starych map

recenzje / IMPRESJE Karol Maliszewski

Esej Karola Maliszewskiego poświęcony książce Przecena map Darka Foksa.

WIĘCEJ