recenzje / ESEJE

Pisać by zrozumieć

Paweł Kaczmarski

Szkic Pawła Kaczmarskiego o książkach Ta chwila i takim ściegiem Andrzeja Falkiewicza.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

“Aby pomieścić się w świecie, muszę mieć już jakieś pojęcie o jego całości – muszę doświadczyć całości świata”, pisze Andrzej Falkiewicz w takim ściegiem:. Do podobnego wniosku dochodzi czytelnik jego nowej książki – aby znaleźć w niej przeznaczone dla siebie miejsce i odkryć właściwą perspektywę lektury, musi doświadczyć “całości” tekstu, z którym obcuje, dopełnić go tam, gdzie tekst się tego domaga. Stanowi to niełatwe wyzwanie – zrozumienie narracji wymaga jednoczesnego otwarcia się na wszystkie dziedziny, w których obraca się autor: na filozofię i mistykę, eseistykę i prozę, literaturoznawstwo i naukę o przyrodzie… takim ściegiem: niejednokrotnie zmusza do poszukiwania nowych horyzontów językowych, przeorganizowania własnej, intymnej przestrzeni poznawczej. Rozmowa, którą dzięki temu Falkiewicz nawiązuje ze swoim czytelnikiem, okazuje się fascynującym doświadczeniem.

Od samego początku uderza mnogość poruszanych tu wątków. takim ściegiem: jest, jak zresztą przyznaje w podtytule autor, zbiorem zapisków – swoje miejsce mają tutaj wyjątki z życiorysu pisarza, sprawozdania z życia literackiego w czasach PRL, ale również fragmenty powieści, komentarze do książek i wierszy (szczególnie Krystyny Miłobędzkiej, żony Falkiewicza), luźne notatki, a nawet streszczenie rozprawy filozoficznej z zakresu teorii kultury. Kompozycja tych krótkich tekstów – mieszczących się często w jednym akapicie – nie wydaje się jednak przypadkowa, nie może być odsunięta na drugi plan. Od początku lekturze towarzyszy przekonanie, że takim ściegiem: wychodzi zdecydowanie poza ramy sylwy. Jest czynnym poszukiwaniem jakiegoś konkretnego miejsca w świecie (rzeczy? słowa? języka?); poszukiwaniem, które pociąga za sobą specyficzną ewolucję narracji. Powtarzane odniesienia, cytaty, wprowadzanie kolejnych postaci, rozwijająca się akcja powieści, coraz dłuższe refleksje i wyjaśnienia – to wszystko służy rozbudowywaniu pisarskiego kodu, który z każdą stroną dokładniej i wyraźniej zakreśla to, co stanowi cel poszukiwań.

Głos Falkiewicza jest mocny i autorytatywny. Często przechodzi w ironię, w kpinę, w ostrą krytykę – zarówno osób związanych ze środowiskiem literackim, jak i filozofów, naukowców, mistyków… Radykalny charakter mają też jego sądy na temat zjawisk samej kultury. Jednak te kategoryczne twierdzenia łączą się bezpośrednio z wyraźnie zarysowanym motywem autorefleksji (“ale nie mądrujmy się tu, mówmy o mnie”), z odniesieniami do własnej osoby, do życiorysu, do bardzo subiektywnego spojrzenia na świat. W tym tworzeniu specyficznej przestrzeni między “ogólnym” a “indywidualnym” jest coś więcej niż chęć znalezienia empirycznej podstawy dla swojego światopoglądu. Jest tu autentyczne zaangażowanie człowieka, pisarza, literaturo- i dramatoznawcy w narracyjne poszukiwanie, jakiego się podjął. takim ściegiem zasadza się na szczerości. Żadne inne określenie nie okaże się przystające w obliczu żarliwości, zapału, a jednocześnie poczucia intymności, jakie emanują z niemal każdego słowa. Przeczucie tej szczerości nie poddaje się próbom racjonalnego wyjaśnienia – umacnia je całość książki, ta “całość”, która umożliwia odnalezienie się w tekstowym świecie.

Falkiewicz nazywa to, czego w nim poszukuje – to “poczucie symetrii”, które wiąże się dla niego (czy nawet utożsamiane jest) z “chęcią uczynienia zrozumiałym”. Odnalezienie w życiu i języku właściwych kategorii, istotnych relacji, pewnej geometrycznej “odpowiedniości” – to cel, jakiemu miała służyć ta książka. takim ściegiem: autor zszywa płaty rzeczywistości, by stworzyć z nich dla siebie ubranie na miarę, przylegające do jego własnej jednostkowości. Ciągłe doszukiwanie się symetrii w istniejących porządkach i nieporządkach, balansowanie pomiędzy “ja” i “my”, między “duchem” i “ciałem”, w końcu wyprowadzanie na ich podstawie nowych pojęć, nowych określeń – to zadanie, jakiego się podjął. W ten sposób odnajduje się w świecie i w ten sposób włącza się w jego ewolucję, w ciągłe tworzenie się rzeczywistości. Temu podporządkowana jest całkowicie forma narracji i stąd bierze się poczucie skrajnej indywidualności. Czasem wyrażone jest ono w kategoriach krytyki kultury (“strasznie się nam rozrosło pojęcie ‘wielu ludzi'”), a czasem przeradza się w żart: “Byt nie ma już dla mnie tajemnic, ale nie wiem, skąd brać papier maszynowy”.

takim ściegiem: nie jest zapisem poszukiwań, jakich podjął się autor – to poszukiwania same w sobie. Książka nie pozwala na oddzielenie od siebie tych określeń, a jej lektura stanowi duże wyzwanie – intelektualne, osobiste, niekiedy światopoglądowe. Jednak jeśli sięgnie się w nią dostatecznie głęboko, w samym środku odnaleźć można satysfakcję i radość z uczestnictwa w pewnej fascynującej Całości.

O AUTORZE

Paweł Kaczmarski

Urodzony w 1991 roku. Krytyk literacki, pisze głównie o poezji współczesnej. Redaktor działu recenzji książkowych w „Ricie Baum” oraz „8. Arkusza”, dodatku młodopoetyckiego do miesięcznika „Odra”. Współpracownik czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Mieszka we Wrocławiu.

powiązania

Genialna kolaborantka

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego książki Język korzyści Kiry Pietrek, która ukazała się w Biurze Literackim w wersji elektronicznej 27 grudnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Sankcje. Posłowie

wywiady / O KSIĄŻCE Marta Koronkiewicz Paweł Kaczmarski

Rozmowa Marty Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski o twórczości Jerzego Jarniewicza, będąca posłowiem do książki Sankcje, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 30 kwietnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Nie stoi w sprzeczności

wywiady / O KSIĄŻCE Paweł Kaczmarski Przemysław Rojek

Rozmowa Przemysława Rojka z Pawłem Kaczmarskim, towarzyszącą premierze antologii Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Punkty wspólne, punkty odniesienia

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz Paweł Kaczmarski

Szkic Marty Koronkiewicz i Pawła Kaczmarskiego o poezji Konrada Góry i Szczepana Kopyta, prezentujący antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydaną w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Nie będzie naród pluł nam w twarz

nagrania / Stacja Literatura Dawid Mateusz Jakobe Mansztajn Paweł Kaczmarski Piotr Przybyła

Spotkanie autorskie “Nie będzie naród pluł nam w twarz” z udziałem Pawła Kaczmarskiego, Jakobe Mansztajna, Dawida Mateusza i Piotra Przybyły w ramach festiwalu Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

Echo-sfera wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Pokarm suweren, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Antropoeta w jarzmie wywiadu

wywiady / O KSIĄŻCE Paweł Kaczmarski Przemysław Owczarek

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Przemysławem Owczarkiem, towarzysząca premierze książki Jarzmo, wydanej w Biurze Literackim 29 maja 2017 roku.

WIĘCEJ

Genialna kolaborantka

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Szkic Pawła Kaczmarskiego o poezji Kiry Pietrek. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Nigdy nie oddzielaj

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Szkic Pawła Kaczmarskiego o poezji Szymona Domagały-Jakucia. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Niewinny czarodziej wchodzi do śródmieścia

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Paweł Kaczmarski

Polemika Pawła Kaczmarskiego z głosem Łukasza Żurka w debacie „Formy zaangażowania”, towarzyszącej premierze antologii Zebrało się śliny, która ukaże się niebawem w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wojna hybrydowa z neoliberalizmem

wywiady / O PISANIU Paweł Kaczmarski Tomasz Bąk

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Tomaszem Bąkiem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wyrastanie z wielogłosu

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Paweł Kaczmarski

Głos Pawła Kaczmarskiego w debacie „Formy zaangażowania”, towarzyszącej premierze antologii Zebrało się śliny, która ukaże się niebawem w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Niebezpieczeństwa krytyki antyintelektualnej

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Paweł Kaczmarski

Polemika Pawła Kaczmarskiego z podsumowaniem debaty “Krytyka krytyki” autorstwa Marcina Jurzysty.

WIĘCEJ

Koniak dla Czechowa

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Killer Andrija Lubki.

WIĘCEJ

Ziemia i mit

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Ruchomy ogień Ostapa Sływynskiego.

WIĘCEJ

Zakłócenia i dobra wiadomość

recenzje / IMPRESJE Paweł Kaczmarski

Esej Pawła Kaczmarskiego towarzyszący premierze książki Kronika zakłóceń Mariusza Grzebalskiego.

WIĘCEJ

Nowe sposoby

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z antologii Poeci na nowy wiek przygotowanej przez Romana Honeta.

WIĘCEJ

Sceny szaleństwa

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Radiowidmo Agnieszki Mirahiny.

WIĘCEJ

To zaangażowanie domaga się zwrotu

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Gutorow Paweł Kaczmarski

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Jackiem Gutorowem o książce Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 3 grudnia 2009 roku.

WIĘCEJ

Poezja nie jest już liryką

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Kacper Bartczak Paweł Kaczmarski

Z Kacprem Bartczakiem o książce Świat nie scalony. Estetyka, poetyka, pragmatyzm rozmawiają Paweł Kaczmarski i Jakub Skurtys.

WIĘCEJ

Przeciw scaleniu. Krytyczne tropy

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Świat nie scalony Kacpra Bartczaka.

WIĘCEJ

Od słów do zaskoczenia

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Długi dystans Krzysztofa Szeremety.

WIĘCEJ

Nieprzewidziana obecność

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Przymiarki Rafała Gawina.

WIĘCEJ

Egzamin z doświadczeń

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Niepiosenki Mariusza Grzebalskiego.

WIĘCEJ

Ciężko utrzymać poziom, ale jeszcze trudniej wiarygodność poetycką

debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY Grzegorz Jankowicz Julia Fiedorczuk Marcin Sierszyński Marta Kucharska Mateusz Kotwica Paweł Kaczmarski

Głosy Julii Fiedorczuk, Grzegorza Jankowicza, Pawła Kaczmarskiego, Mateusza Kotwicy, Marty Kucharskiej i Marcina Sierszyńskiego w debacie “Dożynki 2008”.

WIĘCEJ

Skaczemy po górach, czyli rysowanie grubą kreską najważniejszych punktów odniesienia

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Adam Poprawa Artur Burszta Bartosz Sadulski Grzegorz Jankowicz Paweł Kaczmarski Piotr Czerniawski Przemysław Witkowski

Głosy Artura Burszty, Piotra Czerniawskiego, Grzegorza Jankowicza, Pawła Kaczmarskiego, Adama Poprawy, Bartosza Sadulskiego i Przemysława Witkowskiego w debacie “Barbarzyńcy czy nie? Dwadzieścia lat po ‘przełomie'”.

WIĘCEJ

Spojrzenie pełne po brzegi

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Recenzja Pawła Kaczmarskiego z książki Państwo P. Dariusza Sośnickiego.

WIĘCEJ

Pamięć jako żywioł

recenzje / ESEJE Cezary Rosiński

Recenzja Cezarego Rosińkiego z książki ta chwila Andrzeja Falkiewicza.

WIĘCEJ

Literatura w teatrze: ta chwila Andrzeja Falkiewicza

recenzje / ESEJE Joanna Roś

Recenzja Joanny Roś z książki ta chwila Andrzeja Falkiewicza.

WIĘCEJ

Andrzej Falkiewicz – wybitny odludek literatury

recenzje / ESEJE Aleksandra ostrzewa

Recenzja Aleksandry Kostrzewy z książki ta chwila Andrzeja Falkiewicza.

WIĘCEJ

Andrzej Falkiewicz o książce ta chwila

recenzje / KOMENTARZE Andrzej Falkiewicz Joanna Mueller

Wybór Joanny Mueller autokomentarzy Andrzeja Falkiewicza z książki ta chwila, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Proza 19 grudnia 2013 roku.

WIĘCEJ

Mój Falkiewicz

recenzje / IMPRESJE Karol Maliszewski

Esej Karola Maliszewskiego towarzyszący premierze książki ta chwila Andrzeja Falkiewicza.

WIĘCEJ