debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Literatura zauważa zmiany

Amelia Żywczak

Głos Amelii Żywczak w debacie „Czy próbujesz zmienić świat swoim pisaniem?”.

strona debaty

Czy próbujesz zmienić świat swoim pisaniem? Czy próbujesz zmienić świat swoim pisaniem?

Myślę, że literatura przede wszystkim zauważa zmiany. Nie wiem, czy potrafi je wywołać, ale z pewnością może opisać już zachodzące – zarówno globalnie, jak i w obrębie jednostki. Utwór nie może być według mnie przewrotem samym w sobie, raczej projekcją tego, co dzieje się wokół. Zauważenie zmiany jest sztuką, szczególnie w jej początkowym stadium, stąd literatura może mieć znaczenie demaskujące, może unieść kurtynę i ukazać teatralną scenę, która wcześniej niedostrzegalna tętni akcją.

Stronię od stawiania za cel zmiany rzeczywistości poprzez moje teksty. Łatwo jest wpaść w paszczę pompatyczności i egzaltacji, która po zmieleniu konceptu na utwór wypluwa śmieszną kompilację frazesów. Szukam w literaturze bardziej namacalnych obrazów, pojedynczych emocji, konkretnej atmosfery, niekoniecznie działania. Zmieniać świat można skuteczniejszymi niż pisanie sposobami, literaturze pozostaje obserwacja.