recenzje / KOMENTARZE

manifa artystyczna

Bartosz Horyza

Autorski komentarz Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

Biuro Literackie

SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! LKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AA! SKA-LA!
S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKL-AL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! LKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LS! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-SS! SKA-SL! SAA-LA! SKS-LS! SKA-LA!
SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SSA-LS! SKA-LA! SKA-LA! SKK-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! KSA-LA! SKA-LA! SA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! KLA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! KKA-LL! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-ŁA! SKA-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! KKA-LA! KA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-KL!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKL-LL! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SLL-LA! SKA-LL! SKL-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! KA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA!
SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! KKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LS! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA!
LKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-LA! SKA-LA! SAL-SA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! SKA-LA! SKA-KL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LS!
SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SLA-LK! SKA-LA! SA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-SA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
CTRL+C! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!

O AUTORZE

Bartosz Horyza

Urodził się w 2000 roku i mieszka w Krakowie. Na co dzień zajmuje się układaniem wystaw tymczasowych z przedmiotów natury nieożywionej i tostami. Oprócz tego raczej nigdzie nie publikuje.

powiązania

Rozmowy na koniec: odcinek 1 Nowe głosy z Polski: poezja

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Antonina Tosiek Bartosz Horyza Jakub Skurtys Ola Lewandowska-Ferenc Patrick Leftwich Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2021

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Alicja Sawicka Barbara Frączyk Bartosz Horyza Hubert Zemler Iwona Bassa Marta Lipowicz Mirek Kulisz Ola Lewandowska Patrick Leftwich Patryk Kulpa Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Czytanie z książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2021 z udziałem Iwony Bassy, Aleksandry Byrskiej, Barbary Frączyk, Bartosza Horyzy, Zofii Kiljańskiej, Szymona Kowalskiego, Mirka Kulisza, Patryka Kulpy, Patricka Leftwicha, Oli Lewandowskiej, Marty Lipowicz i Alicji Sawickiej w ramach festiwalu TransPort Literacki 27. Muzyka Hubert Zelmer.

WIĘCEJ

Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2021 (poezja)

utwory / zapowiedzi książek Aleksandra Byrska Bartosz Horyza Ola Lewandowska-Ferenc Patrick Leftwich Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Fragmenty zapowiadające książkę Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2021, która ukaże się w Biurze Literackim 3 października 2022 roku.

WIĘCEJ

Sroga aberracja

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Szymon Kowalski

Rozmowa Bartosza Horyzy z Szymonem Kowalskim, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Na oślep, żeby ominąć

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Patrick Leftwich

Rozmowa Patricka Leftwicha z Bartoszem Horyzą, laureatem 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Część wierszy o jaraniu się

utwory / premiera w sieci z Połowu Bartosz Horyza

Premierowy zestaw wierszy Bartosza Horyzy Część wierszy o jaraniu się. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Coś wisi w powietrzu

wywiady / O PISANIU Ola Lewandowska-Ferenc Zofia Kiljańska

Rozmowa Zosi Kiljańskiej z Olą Lewandowską-Ferenc, laureatką projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Let the right one in

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Oli Lewandowskiej-Ferenc, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Bitwa na niemruganie

recenzje / KOMENTARZE Ola Lewandowska-Ferenc

Autorski komentarz Oli Lewandowskiej-Ferenc, laureatki projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

jesteśmy pierwszą ciemnością tego lata

utwory / premiera w sieci z Połowu Ola Lewandowska-Ferenc

Premierowy zestaw wierszy Oli Lewandowskiej-Ferenc jesteśmy pierwszą ciemnością tego lata. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Manifest Poezji Maszyn Gödlowskich [1]

recenzje / KOMENTARZE Patrick Leftwich

Autorski komentarz Patricka Leftwicha, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Spektralne linie, solarne pasma

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Patricka Leftwicha, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Rewolucja zaczyna się od rokoszu lemurów

wywiady / O PISANIU Patrick Leftwich Szymon Kowalski

Rozmowa Szymona Kowalskiego z Patrickiem Leftwichem, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

ja i moja banda zdegradujemy wszystkie całuny

utwory / premiera w sieci z Połowu Szymon Kowalski

Premierowy zestaw wierszy Szymona Kowalskiego ja i moja banda zdegradujemy wszystkie całuny. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Ewangelia: geneza zapachu

recenzje / IMPRESJE Szymon Kowalski

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Szymona Kowalskiego, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Sroga aberracja

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Szymon Kowalski

Rozmowa Bartosza Horyzy z Szymonem Kowalskim, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Głowa zaabordowana przez statek mózgowych piratów

wywiady / O PISANIU Aleksandra Byrska Zofia Kiljańska

Rozmowa Aleksandry Byrskiej z Zofią Kiljańską, laureatką projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Koszmary Sinéad O’Connor

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Zofii Kiljańskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Na oślep, żeby ominąć

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Patrick Leftwich

Rozmowa Patricka Leftwicha z Bartoszem Horyzą, laureatem 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Część wierszy o jaraniu się

utwory / premiera w sieci z Połowu Bartosz Horyza

Premierowy zestaw wierszy Bartosza Horyzy Część wierszy o jaraniu się. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Kalcyt i multa

recenzje / KOMENTARZE Aleksandra Byrska

Autorski komentarz Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Kredę gryzie się ze strachu

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

A na wszystko śnieży popiół i brokat

wywiady / O PISANIU Aleksandra Byrska Ola Lewandowska

Rozmowa Oli Lewandowskiej z Aleksandrą Byrską, laureatką 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ