recenzje / KOMENTARZE

manifa artystyczna

Bartosz Horyza

Autorski komentarz Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

Biuro Literackie

SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! LKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AA! SKA-LA!
S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKL-AL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! LKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LS! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-SS! SKA-SL! SAA-LA! SKS-LS! SKA-LA!
SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SSA-LS! SKA-LA! SKA-LA! SKK-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! KSA-LA! SKA-LA! SA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! KLA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! KKA-LL! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-ŁA! SKA-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! KKA-LA! KA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-KL!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKL-LL! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SLL-LA! SKA-LL! SKL-LA! SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! KA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-AL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA!
SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SSA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! KKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LS! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-KA! SKA-LA! SKA-LA!
LKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-LA! SKA-LA! SAL-SA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LK! SKA-LA! SKA-LA! SA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! AKA-LA! SKA-LA! SKA-KL! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LS!
SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SLA-LK! SKA-LA! SA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! AAA-AA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKL-LA! SKA-LA! SKS-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
SKA-SA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKK-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! S-A-LA! SKA-LA!
SKA-LA! SKA-LA! SAA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA! SKA-LA!
CTRL+C! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!
CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V! CTRL+V!

O AUTORZE

Bartosz Horyza

Urodził się w 2000 roku i mieszka w Krakowie. Na co dzień zajmuje się układaniem wystaw tymczasowych z przedmiotów natury nieożywionej i tostami. Oprócz tego raczej nigdzie nie publikuje.

powiązania

Na oślep, żeby ominąć

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Patrick Leftwich

Rozmowa Patricka Leftwicha z Bartoszem Horyzą, laureatem 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Część wierszy o jaraniu się

utwory / premiera w sieci z Połowu Bartosz Horyza

Premierowy zestaw wierszy Bartosza Horyzy Część wierszy o jaraniu się. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Na oślep, żeby ominąć

wywiady / O PISANIU Bartosz Horyza Patrick Leftwich

Rozmowa Patricka Leftwicha z Bartoszem Horyzą, laureatem 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Część wierszy o jaraniu się

utwory / premiera w sieci z Połowu Bartosz Horyza

Premierowy zestaw wierszy Bartosza Horyzy Część wierszy o jaraniu się. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2021”.

WIĘCEJ

Kalcyt i multa

recenzje / KOMENTARZE Aleksandra Byrska

Autorski komentarz Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Kredę gryzie się ze strachu

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Aleksandry Byrskiej, laureatki 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

A na wszystko śnieży popiół i brokat

wywiady / O PISANIU Aleksandra Byrska Ola Lewandowska

Rozmowa Oli Lewandowskiej z Aleksandrą Byrską, laureatką 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Tętent spalonej awangardy

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Impresja Dawida Mateusza i Jakuba Skurtysa na temat poezji Bartosza Horyzy, laureata 16. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ