recenzje / ESEJE

Fonosfera i mantra

Marta Koronkiewicz

Szkic Marty Koronkiewicz o poezji Piotra Przybyły. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Debiut Piotra Przybyły dokonał już na wstępie rzeczy rzadkiej – stał się głośny, czytany, polecany znajomym, czasem z pełnym przekonania uzasadnieniem: „objawił się talent”.

Najciekawsze, że w pierwszym odruchu można by pomyśleć, że stało się to mimo przyjętej przez autora poetyki: wierszy, uprzedźmy nieco fakty, porywających w swój nurt słowa nijak do siebie nie pasujące, wierszy raz po raz gubiących sens, bełkotliwych, zdradzających skłonność do glosolalii i purnonsensu.

Fajerwerk – powiedział Karol Maliszewski, entuzjastycznie uzasadniając przyznanie Przybyle nagrody WARTO. Sam jednak potem przyznał, że to metafora nieco zastępcza, oddająca wrażenie, ale niekoniecznie – sprawiedliwość książce. Apokalipsa. After party zachwyciła wielu, pojawiły się już też pierwsze propozycje ulokowania młodego twórcy na mapie polskiej sceny poetyckiej. To ciekawe, jak bardzo się pod tym względem – jako czytelnicy poezji – zmieniliśmy na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat; niezrozumiałość tej poezji nie okazała się (a przecież mogło się tak stać) barierą, tematem samym w sobie. Piotr Przybyła wchodzi zatem na scenę w dobrym momencie – mając za publiczność czytelników, którzy pogodzili się już, że nie zawsze muszą dobiec (żeby sparafrazować wielokrotnie parafrazowany już tytuł książki Bohdana Zadury), że nie o bieganie tu w ogóle chodzi. Czytelników, których uwiodły groźne obrazy Justyny Bargielskiej, którzy nie odrzucili momentów bełkotliwych u Tomka Pułki (dostrzegając ich rolę w budowaniu tła dla myśli o czystości aforyzmu), których cieszył Kaczanowski, Szpindler, Rybicki. Tak, to okolica tego poety, jego tradycje. W żadnym jednak razie Przybyła nie jest epigonem.

Przybyła zdaje się jawnie nie tyle dialogować z innymi poetami, co po prostu – na różne sposoby – przywoływać ich w wierszach. Myślę tu przekształconych frazach z Justyny Bargielskiej („w niej są groby”, „pies co pożre miasto”; Bargielska pojawia się zresztą z nazwiska), porzeczka to przecież owoc Tomka Pułki („byłabyś porzeczką?” z tomu Mixtape), zamiłowanie do prowincjonalnych nazw geograficznych (w tym określeń województw) przywołuje ducha Tkaczyszyna-Dyckiego, etc.

Apokalipsa. After party to – jak podkreślali liczni recenzenci – bardziej poemat niż zbiór osobnych wierszy; czy może jeszcze inaczej: to poemat i afterpoemat, dwa nawiązujące do siebie, związane ze sobą poematy.

Pierwszy – Apokalipsa – wydaje się bardziej zwarty, spójny, a przynajmniej nieco wyraźniej spajany wracającymi tu ze sporą częstotliwością motywami ojcostwa, macierzyństwa, dziecka i jego utraty. To część mająca ewidentnie charakter żałobny, równocześnie jednak wskazuje na pewną niemożność żałoby – brak środków, brak rejestrów, brak językowych sposobów przepracowywania utraty.

After party z kolei pracuje na samym traceniu spójności, rozprzęganiu i dodawaniu do tekstu coraz to nowych elementów.

Przybyła podkreśla, że poezja łączy mu się bardziej ze słuchem niż lekturą, nad tekstami pracuje powtarzając je na głos, innych poetów wyszukuje głównie na Youtubie. Tę dźwiękową wrażliwość widać nie tylko w ewidentnie dopracowanej i przemyślanej warstwie rytmicznej wierszy, ale także w niezwykłym materiale, który Przybyła poetycko eksploruje, czyli czymś, co może można by nazwać fonosferą małego miasta, z jednej strony dźwiękowym wymiarem polskiej przaśności, z drugiej – językowym elementem życia gdzieś w połowie drogi między prywatnym a publicznym, tego życia między oknem a podwórkiem, sklepem a ławką. Stąd: cytaty z zagranicznych piosenek będących kwintesencją tandety lat 90. („koko dżambo”, „baja bongo”), ale też frazy z piosenek polskich, puszczanych w specyficznych stacjach radiowych i śpiewanych na festiwalach transmitowanych przez telewizję polską („ore ore szabada amore”, „siabada ty i ja”, „powrócisz tu”), pokraczne wypowiedzi prezenterów medialnych; to rejestr, w którym wszyscy chcą mieć na imię Jessica, gdzie wesele i dansing, gdzie didżej z Giżycka.

Sam zapis anglicyzmów wiele mówi, nie dość że fonetyczny, to ta fonetyka taka połamana, z kluską między zębami a policzkiem, którą nieodmiennie, jakby nieco kurcząc się w sobie, rozpoznajemy za granicą („heloł maj frenc”, „czipendejsi”). A do tego autor dorzuca jeszcze infantylnie brzmiące onomatopeje: „auć”, „nu, nu, nu”, „ble, ble, ble”, „fli, fla, fle”, „fifarafa, jazz”. Przybyła unika jednak – co dość niezwykłe – gestu paternalistycznego, zbiera te szkaradztwa bez czułości i bez pogardy, ironicznie, ale z naturalnością twórcy naiwnego.

Udaje mu się tego efektu uniknąć, ponieważ główną siłą pchającą tekst jest jednak jego forma. Jak zauważył Dawid Kujawa, oba poematy mają strukturę wielkiego polisyndetonu: niemal każda cząstka zaczyna się się od spójnika i, w środkowej części książki zaś po tym spójniku będą następować czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej (po jednym na stronę/wiersz). Ta konstrukcja – oparta na wyliczeniu, addytywności – działa na wiele sposobów. Po pierwsze, jak podkreślił Kujawa, eliminuje kategorię pierwotności i rodowodu, ignoruje kwestię każdorazowej „praprzyczyny” pierwszego słowa, całego wiersza. Po drugie – w sposób oczywisty odwołuje się do retoryki biblijnej, psalmowej, nadając całości ciężar, który zderza się z „nieznośną lekkością” szumu, na którym pracuje poeta. Po trzecie – tautologicznie nieco – i dość paradoksalnie – strukturyzuje flow, który bez tego porządku okazałby się może niepochwytny. Po czwarte wreszcie – podkreślając ten cały katalog czasowników, Przybyła buduje obraz bohatera czynnie uczestniczącego w przedstawianym świecie, ale też: bohatera, który istnieje przez te właśnie czynności: uobecnia się jako ich wykonawca, uprawiający coś w rodzaju pantomimy na środku rwącej rzeki słów, powtarzający gesty (ten sam czasownik otwiera dwie, trzy cząstki tekstu), dzięki czemu wprowadza element stały, kotwiczy jakoś chaos.

Na koniec pozostaje pytanie o polityczny wymiar tej poezji. Kujawa i Skurtys w swoich recenzjach ostrzegali, by nie dać się zwieść i nie uznać książki Przybyły za żart, kpinę czy wybryk. Podkreślali, że jeśli chcemy kojarzyć jego gest z dadaizmem, to tylko z tym jeszcze nieoswojonym, śmiertelnie poważnym. Paweł Kaczmarski pisał z kolei o Apokalipsie. After party jako świadectwie – dojrzałym literacko i warsztatowo – poszukiwań światopoglądowych, jako dykcji zaangażowanej w procesie stawania się. Anna Kałuża zadała zaś pytanie: „Czy Przybyła «programuje chaos» (alinearność, niehierarchiczność, antycentryczność, radykalną arbitralność znaków), bo chce poluzować sztywne reguły sensu ludzkiego świata, czy – przeciwnie – jego dadaistyczne wesołe miasteczko ma nas przestraszyć i zwrócić ku konserwatywnie pomyślanym kaplicom i kościołom?”. Wydaje mi się, że – na szczęście – nie z taką opozycją mamy tu do czynienia. Przybyła klei dźwiękowe kolaże, konstruuje z nich długą mantrę, wydobywa radosno-rozpaczliwe „szczebiotanie” (określenie Karola Maliszewskiego), w pewnym sensie negując wszystko: bo i „reguły sensu ludzkiego świata” (których – jak pokazuje – nie trzeba bardzo przymuszać, by padły) i „kaplice i kościoły” (z których dawno wyprowadzono dostojność). Tę dostojność Przybyła odnajduje w psalmicznym polisyndetonie: i za jego pomocą jakoś, o dziwo, zbawia panią Czosnek, didżeja z Giżycka, gumoleum i bakłażan.

O AUTORZE

Marta Koronkiewicz

Urodzona w 1987, krytyczka literacka, asystent w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Współredaguje 8. Arkusz „Odry”, „Przerzutnię. Magazyn literatury i badań nad codziennością” (www.przerzutnia.pl) oraz „WIDMA. A Journal of American and Polish Verse”. Mieszka we Wrocławiu.

powiązania

Sankcje. Posłowie

wywiady / O KSIĄŻCE Marta Koronkiewicz Paweł Kaczmarski

Rozmowa Marty Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski o twórczości Jerzego Jarniewicza, będąca posłowiem do książki Sankcje, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 30 kwietnia 2018 roku.

WIĘCEJ

Literatura na wysypisku kultury

nagrania / Stacja Literatura Marta Koronkiewicz Marta Podgórnik Piotr Matywiecki Przemysław Owczarek Robert Rybicki

Spotkanie autorskie “Literatura na wysypisku kultury” z udziałem Piotra Matywieckiego, Przemysława Owczarka, Marty Podgórnik, Roberta Rybickiego i Marty Koronkiewicz w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Punkty wspólne, punkty odniesienia

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz Paweł Kaczmarski

Szkic Marty Koronkiewicz i Pawła Kaczmarskiego o poezji Konrada Góry i Szczepana Kopyta, prezentujący antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydaną w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Praca wiersza

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Recenzja Marty Koronkiewicz z książki Pokarm suweren Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 12 czerwca 2017 roku.

WIĘCEJ

Polityczna, niepartyjna?

nagrania / Stacja Literatura Kamila Janiak Maciej Taranek Marta Koronkiewicz Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Polityczna, niepartyjna?” z udziałem Kamili Janiak, Macieja Taranka, Tomasza Bąka i Marty Koronkiewicz w ramach festiwalu literackiego Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

“Podniecająca jest myśl, że można mówić rzeczy wprost”

wywiady / O KSIĄŻCE Julia Szychowiak Marta Koronkiewicz

Z Julią Szychowiak o książce Intro rozmawia Marta Koronkiewicz.

WIĘCEJ

Polska – albo „melanchujnia”

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Szkic Marty Koronkiewicz o poezji Jakobe Mansztajna. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Bez polskich znaków

wywiady / O PISANIU Maciej Taranek Marta Koronkiewicz

Rozmowa Marty Koronkiewicz z Maciejem Tarankiem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Kult cargo i brzydkie wyrazy

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Szkic Marty Koronkiewicz o poezji Tomasza Bąka. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Rym męski, rym klęski

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Marta Koronkiewicz

Głos Marty Koronkiewicz w debacie „Formy zaangażowania”, towarzyszącej premierze antologii Zebrało się śliny, która ukaże się niebawem w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Szybko, szybciej, wróć

recenzje / IMPRESJE Marta Koronkiewicz

Recenzja Marty Koronkiewicz towarzysząca premierze książki Szybko przez wszystko Justyny Bargielskiej, wydanej w Biurze Literackim 13 października 2013 roku.

WIĘCEJ

Wszystkie ciała Sosnowskiego

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Recenzja Marty Koronkiewicz z książki Dożynki (1987-2003) Andrzeja Sosnowskiego, która ukazała się  w książce Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego (WBPiCAK, Poznań 2011).

WIĘCEJ

Być psem i kością poezji

nagrania / Stacja Literatura Ilona Witkowska Kira Pietrek Maja Staśko

Spotkanie autorskie “Być psem i kością poezji” z udziałem Kiry Pietrek, Ilony Witkowskiej i Mai Staśko w ramach festiwalu Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

Nie stoi w sprzeczności

wywiady / O KSIĄŻCE Paweł Kaczmarski Przemysław Rojek

Rozmowa Przemysława Rojka z Pawłem Kaczmarskim, towarzyszącą premierze antologii Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

O poezji (i krytyce) zaangażowanej

recenzje / ESEJE Joanna Orska

Recenzja Joanny Orskiej, towarzysząca premierze antologii Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Punkty wspólne, punkty odniesienia

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz Paweł Kaczmarski

Szkic Marty Koronkiewicz i Pawła Kaczmarskiego o poezji Konrada Góry i Szczepana Kopyta, prezentujący antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydaną w Biurze Literackim 20 września 2016 roku, a w wersji elektronicznej 18 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Polityczna, niepartyjna?

nagrania / Stacja Literatura Kamila Janiak Maciej Taranek Marta Koronkiewicz Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Polityczna, niepartyjna?” z udziałem Kamili Janiak, Macieja Taranka, Tomasza Bąka i Marty Koronkiewicz w ramach festiwalu literackiego Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ

Plując z lewej. Z wiatrem i pod wiatr

recenzje / ESEJE Rafał Gawin

Recenzja Rafała Gawina, towarzysząca premierze antologii Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2016 roku.

WIĘCEJ

Wyjść z tego mieszkania i wyjść z tego wiersza

wywiady / O PISANIU Jakobe Mansztajn Maja Staśko

Rozmowa Mai Staśko z Jakobe Mansztajnem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Rzeki nas pochłoną

utwory / zapowiedzi książek Jakobe Mansztajn

Fragment zapowiadający antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Polska – albo „melanchujnia”

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Szkic Marty Koronkiewicz o poezji Jakobe Mansztajna. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Próba sił

recenzje / KOMENTARZE Jakobe Mansztajn

Autorski komentarz Jakobe Mansztajna w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Genialna kolaborantka

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Szkic Pawła Kaczmarskiego o poezji Kiry Pietrek. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Nic nie jest najważniejsze

recenzje / KOMENTARZE Kira Pietrek

Autorski komentarz Kiry Pietrek w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

I nic, i nic dzieje się dalej

wywiady / O PISANIU Kamila Janiak Maja Staśko

Rozmowa Mai Staśko z Kamilą Janiak. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Ja-składnia

recenzje / ESEJE Jakub Skurtys

Szkic Jakuba Skurtysa o poezji Kamili Janiak. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

hdr connor effect

recenzje / KOMENTARZE Kamila Janiak

Autorski komentarz Kamili Janiak w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Duchy Miasta są mi przychylne

wywiady / Jakub Skurtys Szymon Domagała-Jakuć

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Szymonem Domagałą-Jakuciem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Nigdy nie oddzielaj

recenzje / ESEJE Paweł Kaczmarski

Szkic Pawła Kaczmarskiego o poezji Szymona Domagały-Jakucia. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Odrodzenie we krwi

recenzje / KOMENTARZE Szymon Domagała-Jakuć

Autorski komentarz Szymona Domagały-Jakucia w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Ciekawi mnie każde cudze znalezisko

wywiady / O PISANIU Ilona Witkowska Maja Staśko

Rozmowa Mai Staśko z Iloną Witkowską. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Być tym, czym się jest

recenzje / ESEJE Monika Glosowitz

Szkic Moniki Glosowitz o poezji Ilony Witkowskiej. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

rzecz w tym, żeby nie patrzeć ze zbyt bliska

recenzje / KOMENTARZE Ilona Witkowska

Autorski komentarz Ilony Witkowskiej w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Zapping i petting

wywiady / O PISANIU Maja Staśko Piotr Przybyła

Rozmowa Mai Staśko z Piotrem Przybyłą. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Fulwypasik-Zdrój

utwory / zapowiedzi książek Piotr Przybyła

Fragment zapowiadający antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Musisz wybaczyć każdemu

recenzje / KOMENTARZE Piotr Przybyła

Autorski komentarz Piotra Przybyły w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Bez polskich znaków

wywiady / O PISANIU Maciej Taranek Marta Koronkiewicz

Rozmowa Marty Koronkiewicz z Maciejem Tarankiem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

nomenklatura

utwory / zapowiedzi książek Maciej Taranek

Fragment zapowiadający antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

repetytorium, czyli wszystko, co chcielibyście wiedzieć o młodej poezji, ale baliście się zapytać

recenzje / ESEJE Maja Staśko

Szkic Mai Staśko o poezji Macieja Taranka. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wiersz dla Andrzeja Franaszka

recenzje / KOMENTARZE Maciej Taranek

Autorski komentarz Macieja Taranka w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wojna hybrydowa z neoliberalizmem

wywiady / O PISANIU Paweł Kaczmarski Tomasz Bąk

Rozmowa Pawła Kaczmarskiego z Tomaszem Bąkiem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Kąt zaangażowania

wywiady / O PISANIU Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Mefedron dla mas

utwory / zapowiedzi książek Tomasz Bąk

Fragment zapowiadający antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Kult cargo i brzydkie wyrazy

recenzje / ESEJE Marta Koronkiewicz

Szkic Marty Koronkiewicz o poezji Tomasza Bąka. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Gniew i sample

recenzje / ESEJE Dawid Kujawa

Szkic Dawida Kujawy o krytycznej recepcji poezji Tomasza Bąka. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Taka prawda posiadania

recenzje / ESEJE Dawid Kujawa Maja Staśko

Szkic Mai Staśko i Dawida Kujawy o poezji Dawida Mateusza z tomu Stacja wieży ciśnień. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ

Wykształcenie

recenzje / KOMENTARZE Dawid Mateusz

Autorski komentarz Dawida Mateusza w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”. Prezentacja w ramach cyklu tekstów zapowiadających antologię Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, która ukaże się w Biurze Literackim.

WIĘCEJ