recenzje / ESEJE

Matka, mantra, matematyka

Karolina Kurando

Recenzja Karoliny Kurando, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, która ukaże się 1 lipca 2024 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

W ręce czytelniczek i czytelników oddany zostaje almanach Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, będący efektem ubiegłorocznego konkursu, miesięcy prac i niewątpliwie trudnych wyborów. Książka tradycyjnie zawiera zestawy laureatek i laureatów Połowu – przypomnijmy jednak, że to dopiero trzeci tom prezentujący fragmenty prozatorskie, do niedawna konkurs skupiony był wyłącznie wokół poezji – wraz z komentarzami mentorek, które czuwały nad rozwojem wyróżnionych projektów. Anna Cieplak, opiekująca się grupą prozatorską, i Joanna Mueller, odpowiedzialna za tę poetycką, dokonały również selekcji i redakcji zamieszczonych w almanachu tekstów.

Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023 zawiera dziesięć zestawów: pięć prozatorskich i pięć poetyckich. W sekcji prozy zaprezentowano twórczość Magdaleny Genow (Złodziejka matek), Aleksandry Kasprzak (Wydrąż mi rodzinę w serze), Małgorzaty Kośli (córeczka mamusi), Edyty Ołdak (Ceremonie na trapezie) oraz Macieja Wnuka (Miejsca odległe). Z kolei część poetycka zawiera projekty Karola Brzozowskiego (gatunki anadromiczne), Aleksandry Góreckiej (Reguła trzech), Julii Jankowskiej (bezoary), Kamila Plicha (państwa miasta i okolice) i Łukasza Woźniaka (Umalmu).

Proza Małgorzaty Kośli jest namiętna, kusząca, intensywna. Zachwyca obrazowością i siłą przekazywanych emocji. Jest duszna i ponętna, a przy tym w pewnych warstwach naturalistyczna. To bardzo obiecujący projekt, przywodzący na myśl sensualną twórczość Marty Dzido (Frajda, Sezon na truskawki), z tym że w córeczce mamusi wszystko jest bardziej, ponadto funkcja erotyzmu, z którego korzystają obie autorki, u Kośli jest inna. Figura matki, cielesność, strata – to, w dużym uproszczeniu, elementy wspólne dla zestawów Małgorzaty Kośli i Magdaleny Genow. Złodziejka matek jest jednak prozą dużo bardziej surową i cierpką. Ciało ma u Genow nie tylko konotacje seksualne, lecz jest też zapisem starzenia się i (ob)umierania, co widzimy w fantastycznej scenie rozgrywającej się w łazience, gdzie narratorka myje nagie, stare ciało bliskiej osoby, babci, która niedługo potem umiera.

Safari, opowiadanie ze zbioru Miejsca odległe Macieja Wnuka, porusza temat strachu przed samotnością i zmianą. W swojej prozie autor stawia pytania o życie po życiu, posthumanizm i zabawę w demiurga, możliwą dzięki konsumpcjonizmowi i rozwojowi technologii. W Ceremoniach na trapezie, projekcie Edyty Ołdak, zachwycają precyzja narracji i obrazowość. To proza, która umożliwia nam bliski kontakt z główną bohaterką, sprawiającą wrażenie zagubionej duszy. W pisaniu Ołdak ważne są szczegół, drobiazg, konsekwencja. Z kolei proza Aleksandry Kasprzak z zestawu Wydrąż mi rodzinę w serze jest crazy, szalona, wspaniale przerysowana. Jednak spod tego całego pastiszu i humoru wyzierają niepokój i smutek. Autorka sięga po temat transpłciowości, każe swojej bohaterce zapytać matkę o to, jak została poczęta, w końcu przywołuje viralową postać Michała Wiśniewskiego. Należy dodać, że Kasprzak jest bardzo sprawna literacko, tworzy świetne dialogi. Chociaż w odbiorze jej twórczości z pewnością będzie dominowało pytanie: co?, równie warto zapytać: jak?.

Co w poezji? Twórczości Aleksandry Góreckiej przyglądam się już od jakiegoś czasu, i po lekturze zestawu Reguła trzech podtrzymuję, że niezwykle intryguje mnie wykorzystanie przez poetkę matematyki w wierszach. Górecka bawi się również ich warstwą wizualną. Nie chciałabym jednak, żeby twórczynię zestawu Reguła trzech zaszufladkowano wyłącznie jako tę poetkę od matmy, ponieważ Górecka w swojej poezji obiecuje nam coś więcej niż tylko niecodzienne inspiracje.

[F]osforyzujesz/ kochanie to ostatnio jedna z moich ulubionych fraz. Pochodzi z wiersza światło z zestawu gatunki anadromiczne Karola Brzozowskiego. Anadromiczne, czyli takie, które podporządkowując się naturze, na pewien czas przenoszą się w zupełnie inne miejsce i warunki. Dotyczy to ryb, które migają w wersach Brzozowskiego. Poeta czujnie obserwuje świat i wyciąga wnioski, zestawia ze sobą figury ludzkie i zwierzęce, w jego twórczości dużo jest natury i betonu. To zestaw ciekawy, uporządkowany i przejrzysty. Nieco bardziej „dziki”, chaotyczny, lecz równie intrygujący jest projekt Łukasza Woźniaka Umalmu, w którym poeta eksperymentuje z językiem, poszukuje nowych rozwiązań, igra z przerzutniami i, co ryzykowne, rymami. Frazy Woźniaka momentami brzmią jak mantry, dziwne zaklęcia, ta poezja ma swój osobliwy rytm. Jest w niej coś nieoswojonego, niewygodnego, ale właśnie o to chodzi.

Dykcja Julii Jankowskiej w wierszach składających się na zestaw bezoary jest nonszalancka, to poezja codzienności, ruchu, spontanu. Dużo w niej złości, irytacji. Część fraz zapisana od niechcenia, język skrótowy, slangowy, komunikatorowy. Podobnie jest w państwach, miastach i okolicach Kamila Plicha. Widzę w tym zestawie podobne pisanie „od niechcenia”, a jednocześnie pewną precyzję; poeta kombinuje z językiem, ma flow, odnotowuje – jak Jankowska – sceny z kolejnych dni, mało ważne, a może właśnie ważne. Twórczość Plicha jest dynamiczna, buntownicza, atakuje bezpośrednio.

Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023 to ostatnia taka publikacja, której coroczne premiery począwszy od 2010 roku wpisywały się w rytm wyznaczany przez Połów. Przez lata połowowe almanachy zebrały najciekawsze głosy poetyckie, potem również prozatorskie, z całej Polski. Historia tej serii wydawniczej kończy się z przytupem, dzięki wyrazistym i intrygującym głosom Karola Brzozowskiego, Magdaleny Genow, Aleksandry Góreckiej, Julii Jankowskiej, Aleksandry Kasprzak, Małgorzaty Kośli, Edyty Ołdak, Kamila Plicha, Macieja Wnuka oraz Łukasza Woźniaka.

O AUTORZE

Karolina Kurando

Krytyczka literacka, kulturoznawczyni, antropolożka kultury. Autorka krytycznoliterackiego bloga Books Silence. Pisze o współczesnej prozie światowej, czasami o poezji. Zajmuje się twórczością Jerzego Pilcha, Édouarda Louisa oraz literaturą young adult. Interesuje się animal studies. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „biBLiotece" Biura Literackiego i w „Stronie Czynnej".

powiązania

Pestka, kot, habitus

recenzje / ESEJE Karolina Kurando

Recenzja Karoliny Kurando, towarzysząca premierze książki Wybór stand-upów, wydanej w Biurze Literackim 20 listopada 2023 roku.

WIĘCEJ

Na końcu tej łąki zaczyna się przyszłość

recenzje / ESEJE Karolina Kurando

Recenzja Karoliny Kurando, towarzysząca wydaniu książki ploso Joanny Roszak, która ukazała się w Biurze Literackim 13 kwietnia 2020 roku.

WIĘCEJ

O krok od porcelany

recenzje / ESEJE Agnieszka Waligóra

Recenzja Agnieszki Waligóry, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, która ukaże się 1 lipca 2024 roku.

WIĘCEJ

Ta ostatnia rozmowa

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Skurtys Karol Maliszewski

Rozmowa Jakuba Skurtysa i Karola Maliszewskiego, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2023, która ukaże się w Biurze Literackim 29 lipca 2024 roku.

WIĘCEJ

Grzebanie w ziemi, słuchanie kamieni

wywiady / O PISANIU Kamil Plich Łukasz Woźniak

Rozmowa Kamila Plicha z Łukaszem Woźniakiem, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Żuk w pudełku

wywiady / O PISANIU Edyta Ołdak Małgorzata Kośla

Rozmowa Małgorzaty Kośli z Edytą Ołdak, laureatką projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Szczeliny widzenia

recenzje / IMPRESJE Anna Cieplak

Impresja Anny Cieplak na temat prozy Edyty Ołdak, laureatki projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Neuroprzekaźnik musów. O “Umalmu” Łukasza Woźniaka

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Łukasza Woźniaka, laureata 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

gatunki anadromiczne

utwory / premiera w sieci z Połowu Karol Brzozowski

Premierowy zestaw wierszy Karola Brzozowskiego z tomu gatunki anadromiczne. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Metamorfozy i wyobraźnia przeciwko poczuciu braku

recenzje / ESEJE Anna Cieplak

Impresja Anny Cieplak na temat prozy Magdaleny Genow, laureatki projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Pod prąd, w nieważkość. O “gatunkach anadromicznych” Karola Brzozowskiego

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Karola Brzozowskiego, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Kiedy patrzę na kogoś zastanawiam się, jakim był dzieckiem

wywiady / O PISANIU Maciej Wnuk Magdalena Genow

Rozmowa Macieja Wnuka z Magdaleną Genow, laureatką projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Milczenie w tle

wywiady / O PISANIU Karol Brzozowski Łukasz Woźniak

Rozmowa Łukasza Woźniaka z Karolem Brzozowskim, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Krainy wyobrażone i sieci

recenzje / ESEJE Anna Cieplak

Impresja Anny Cieplak na temat prozy Macieja Wnuka, laureata projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Zaglądać ciągle w inne światy

wywiady / O PISANIU Aleksandra Kasprzak Maciej Wnuk

Rozmowa Oli Kasprzak z Maciejem Wnukiem, laureatem projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Ciało, które zmienia język

recenzje / ESEJE Anna Cieplak

Impresja Anny Cieplak na temat prozy Małgorzaty Kośli, laureatki projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Blade Runner 2023. O „państwach miastach i okolicach” Kamila Plicha

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Kamila Plicha, laureata 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Fantazje są nieskończone

wywiady / O PISANIU Magdalena Genow Małgorzata Kośla

Rozmowa Magdaleny Genow z Małgorzatą Koślą, laureatką projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Poezja rzutu kijem

wywiady / O PISANIU Julia Jankowska Kamil Plich

Rozmowa Julii Jankowskiej z Kamilem Plichem, laureatem projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

państwa miasta i okolice

utwory / premiera w sieci z Połowu Kamil Plich

Premierowy zestaw wierszy Kamila Plicha państwa miasta i okolice. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Moja reakcja na. O “bezoarach” Julii Jankowskiej

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Julii Jankowskiej, laureatki 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Skutkiem ubocznym jest generowanie głębi

wywiady / O PISANIU Aleksandra Górecka Julia Jankowska

Rozmowa Aleksandry Góreckiej z Julią Jankowską, laureatką projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Życie w Polsce to niezły content

wywiady / O PISANIU Aleksandra Kasprzak Edyta Ołdak

Rozmowa Edyty Ołdak z Aleksandrą Kasprzak, laureatką projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Wydrąż mi rodzinę w serze (fragmenty)

utwory / premiery w sieci Aleksandra Kasprzak

Premierowa proza Aleksandry Kasprzak Wydrąż mi rodzinę w serze. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Prozatorskie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Turbuj te kółka, turlaj! O “Regule trzech” Aleksandry Góreckiej

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Aleksandry Góreckiej, laureatki 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Zbieranie, mierzenie, poruszanie ziemią

utwory / premiera w sieci z Połowu Aleksandra Górecka

Premierowy zestaw wierszy Aleksandry Góreckiej Zbieranie, mierzenie, poruszanie ziemią. Prezentacja w ramach projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

W tym escape roomie można się rozgościć

wywiady / O PISANIU Aleksandra Górecka Karol Brzozowski

Rozmowa Karola Brzozowskiego z Aleksandrą Górecką, laureatką projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ