recenzje / KOMENTARZE

Przebieżka na setne urodziny Larkina

Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela, towarzyszący premierze książki Śnieg w kwietniową niedzielę. 44 wiersze Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

„W Polsce Philip Larkin rozpoczął się w roku / Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym pierwszym”można by napisać, trawestując początek jednego z najsłynniejszych jego wierszy, „Annus Mirabilis”. Owszem, kilka pojedynczych utworów pojawiło się wcześniej w naszej prasie literackiej, jednak dopiero 44 wiersze w wyborze i tłumaczeniu Stanisława Barańczaka sprawiły, że trafił on na dobre do naszego obiegu literackiego.

Nie sposób przecenić tego gestu – jak i całej „Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego pod redakcją Stanisława Barańczaka”, która tuż po przełomie 1989 roku zaczęła łatać luki w naszej recepcji poezji anglojęzycznej. Przez dekadę (1990-2000), najpierw w krakowskim wydawnictwie Arka, potem w Znaku ukazało się tam siedemnaście tomów. Czegóż tam nie było! Barokowi poeci metafizyczni (Donne, Herbert, Marvell), romantyk Keats i wiktoriańscy Hopkins i Hardy, zbiory monologów Szekspira i humoresek Leara czy Carrolla, Walijczyk Vaughan i Irlandczyk Heaney, wreszcie giganci amerykańscy: Auden, Bishop, Dickinson czy Frost. Była to biblioteczka klasyków, stąd trafił się w niej tylko jeden żyjący poeta, Seamus Heaney – i to jeszcze przed Noblem – ale i Larkin prawie się załapał, bo 44 wiersze ukazały się raptem sześć lat po jego przedwczesnej śmierci.

Zbiory przekładów Barańczaka, jakkolwiek zawsze istotne, doceniane – a czasem może i przeceniane – przez krytykę, nie zawsze były całkowicie prekursorskie; często stały w opozycji do poprzednich, dobrze zakorzenionych tłumaczeń danych autorek czy autorów, zmieniając ich widzenie w Polsce. W przypadku Larkina była to jednak książka fundamentalna – poeta, który w Anglii był gwiazdą pierwszej wielkości, u nas był niemal zupełnie nieznany. Nie załapał się ani do trzytomowego wyboru Poeci języka angielskiego Henryka Krzeczkowskiego (1969-1974), gdzie uwzględniono twórców urodzonych do 1914 roku, ani w mającej ogromne znaczenie dla polskiej poezji lat 90. Antologii nowej poezji brytyjskiej Piotra Sommera, która prezentowała autorów następujących po pokoleniu The Movement, do którego należał Larkin.

Tymczasem 44 wiersze stanowiły solidny i reprezentatywny wybór (co oczywiście nie jest aż tak trudne w przypadku autora, który zostawił po sobie raptem trzy kanoniczne tomy, zawierające w sumie osiemdziesiąt pięć utworów), a ich siłę rażenia wzmocniły jeszcze kolejne antologie, w których Barańczak uwzględniał wiersze poety. Na kilkanaście lat ustawiło to widzenie i dykcję poetycką Philipa Larkina w polszczyźnie.

 *

Na pełną prezentację trzech wspomnianych tomów Larkina trzeba było poczekać do roku 2008, kiedy to w Biurze Literackim ukazały się Zebrane w moim przekładzie. Był to nie tylko większy korpus tekstów, ale i zupełnie nowa wizja tej twórczości. Nieprzypadkowo – pracę magisterską pisałem właśnie o zamieszczonych w 44 wierszachprzekładach utworów z The Whitsun Weddings (czyli najobszerniej reprezentowanego w tym wyborze tomiku), a jej istotną częścią były moje własne tłumaczenia, znacznie się od tamtych różniące. Jakkolwiek bowiem bardzo szanuję Barańczaka i jako poetę, i jako tłumacza, głęboko nie zgadzałem i nie zgadzam się z jego ujęciem Larkina. Obrane przez niego strategie translatorskie znacznie podwyższyły dykcję tej poezji, napompowały ją tak lubianymi przez Barańczaka grami słownymi, wreszcie bezpardonowo ureligijniły. „Mój” Larkin jest zdecydowanie bardziej chropawy, raczej w zwykłych półbutach niż na koturnach i oczyszczony z licznych bonusów – choć z pewnością nie zachowuje tak dokładnych rymów jak ten Barańczakowski (na temat różnic między tymi dwoma widzeniami powstało kilka szczegółowych artykułów, a nawet książka, do których odsyłam ewentualnych zainteresowanych[1]).

Nieco później „Literatura na Świecie” opublikowała również fragmenty prozy i kilka wierszy, napisanych pod pseudonimem Brunette Coleman (3-4/2011), a pięć lat temu w Biurze Literackim ukazała się pierwsza, jak dotąd, przełożona na polski powieść Larkina, Zimowe królestwo. Moglibyśmy uznać, że to bardzo dużo. Jednak problem w tym, że i Larkin od 1991 roku bardzo się zmienił.

*

Mówię tu zarówno o opiniach na jego temat, jak i o samym korpusie tekstów. I Barańczak, i ja pracowaliśmy w oparciu o te same Collected Poems pod redakcją Anthony’ego Thwaite’a, które ukazały się po śmierci poety w 1988 roku[2].Zebranym w początkowym zamyśle miał towarzyszyć drugi tom, obejmujący resztę pomieszczonych tam utworów: 32 wiersze z debiutanckiego The North Ship i 36 wierszy rozproszonych (plus może jakieś dodatki – na przykład wypowiedzi autora na różne tematy, które opublikowała „Literatura na Świecie” w tłumaczeniach Jerzego Jarniewicza).

W 2005 roku ukazały się Early Poems and Juvenilia (red. Arnold Trevor Tolley), a siedem lat później ogromna cegła The Complete Poems Archiego Burnetta. Prócz czterych wydanych za życia Larkina tomików i 38 innych wierszy opublikowanych w pismach, zawiera ona zawrotnych 393 (jeśli dobrze polczyłem) niepublikowanych tekstów, od głupawych rymowanek , układanych w szkole czy okraszających listy do znajomych, po wspaniałe wiersze, które byłyby ozdobą każdej z jego książek. Tym samym Zebrane zawierają – przynajmniej ilościowo rzecz biorąc – niecałą jedną szóstą poetyckiego dorobku Larkina.

Ale to nie wszystko. Już w latach 80. ukazały się zebrane recenzje jazzowe All What Jazz (1985) oraz luźne teksty Required Writing (1983), rozszerzone później o większy wybór wywiadów, recenzji itd. Further Requirements (2001). Wprawdzie nigdy nie poznamy najobszerniejszego z dzieł Larkina, czyli pisanych przez kilkadziesiąt lat dzienników (po śmierci poety wszystkie trzydzieści tomów zostało, na jego wyraźne życzenie, zniszczonych przez Betty Mackereth, jego wieloletnią sekretarkę i byłą kochankę; metodycznie, jeden za drugim, przepuściła je przez niszczarkę, a następnie spaliła resztki), jednak ukazały się dwa zredagowane przez Thwaite’a zbiory jego korespondencji: listy do różnych adresatów (1992) i do wykładowczyni literatury Moniki Jones (2010), z którą łączyła go trwająca kilkadziesiąt lat miłość i przyjaźń. W 2002 do dwóch młodzieńczych powieści dołączył tom wczesnych próz „Trouble at Willow Gables” and Other Fiction 1943-1953) pod redakcją Jamesa Bootha.

Wreszcie przez całe lata ukazywały się książki o Larkinie i jego twórczości – na czele z dwiema biografiami, Andrew Motiona Philip Larkin: A Writer’s Life (1993) i Jamesa Bootha Philip Larkin: Life, Art and Love (2014). Swoją cegiełkę dołożyła też Maeve Brennan, trzecia z kobiet, dzielących życie poety (na jego rysunkach, dołączanych do listów, Jones była przedstawiana jako królik, Brennan jako mysz, a Mackereth jako wieloryb) – tuż przed śmiercią opublikowała The Philip Larkin I Knew (2002), relację z ich związku, wzbogaconą o liczne listy. Żadna z tych książek nie ukazała się w Polsce, za to w 2006 Jerzy Jarniewicz opublikował Odsłuchiwanie Larkina, zbiór okołolarkinowskich esejów, który do dziś pozostaje najważniejszym bodaj polskim tekstem na temat tego poety.

 *

Zmieniła się nasza wiedza o Larkinie, zmienił się też świat. Wiele z jego komentarzy, opinii, złośliwych wierszyków jest dziś nie do przyjęcia. Ujawnione zapiski przestawiały go jako mizogina, rasistę, antysemitę, który używał słów takich, jak „czarnuch”, „żydek” czy „ciapaty”. Syn zdeklarowanego nazisty za młodu plasował się po zupełnie przeciwnej stronie sceny politycznej, ale z wiekiem stał się konserwatywnym bigotem, który narzekał, że przestaje chodzić na mecze krykieta, bo jest tam „za dużo kurewskich czarnuchów i że z przyjemnością by patrzył jak szwadron południowoafrykańskiej policji robi z nimi porządek”. Nienawidził strajkujących robotników, oburzał się, że dzieciaki z klasy pracującej mają wstęp na uniwersytety, miał nadzieję, że Thatcher zlikwiduje zasiłki dla bezrobotnych i wyrzuci z kraju migrantów[3]. O ile więc z postaci mówiącej w wierszu „Fundacja oczywiście pokryje Pańskie wydatki” ewidentnie szydzi, o tyle „mała kantyczka”, którą przesłał w listach aż trzem znajomym na przestrzeni czterech lat, wydaje się jednak reprezentować jego własne poglądy:

Chcę widzieć jak przymiera głodem
Tak zwana „robotnicza klasa”,
Jak pensję tną im o połowę,
Jak zupę z trawy warzy baba.
I kiedy autem mknę co rano
W kolejnym garniturze schludnym,
Chcę patrzeć, jak się do mnie łaszą,
Żeby mi czyścić wóz i buty.

Z natłoku wspomnień, opinii, listów wyłania się postać bardzo skomplikowana, to odsądzana od czci i wiary, to z ogromnym wysiłkiem broniona przez biografów i znajomych. Człowiek uwikłany w trudną rodzinę, błyskotliwy rozmówca, który nienawidził przebywać w towarzystwie, złośliwy, ostatecznie – mimo sukcesu zawodowego i artystycznego – zgorzkniały. Zamknięty we własnym życiu jak pan Bleaney w wynajętej klitce. Jak zauważył Jonathan Farmer: „pisał wiersze, które rzadko kiedy wyprawiały się daleko i często chroniły się za pozorną prowincjonalnością, a wręcz często siedziały w domu. Larkin był wielkim dwudziestowiecznym poetą budynków i pomieszczeń poznawanych od wewnątrz – kościołów, szpitali, mieszkanek, hoteli czy wagonów kolejowych – i szerokiego świata widzianego zza ich małych, obronnych drzwiczek. I choć jego wiersze zazwyczaj poruszają się w narracji przez czas, to ich najsłynniejszymi bohaterami (prócz samego Larkina) są ci, których nigdy nie poznał, jak pan Bleaney, lub nie zapamiętał, jak Dockery”[4].

*

 Publikowanie dziś pełnej wersji „Collected Poems” po polsku mijałoby się z celem; o ile bowiem debiutancki tomik „The North Ship”, nawet jeśli sam autor niezbyt go cenił, można przełożyć jako zwartą całość, o tyle wiersze rozproszone są bardzo nierówne: to, czy były za życia autora publikowane, czy też nie, niekoniecznie stanowi o ich literackiej sile.

Ostatecznie zatem, zanim przyjdzie czas na drugą część „Zebranych”, postanowiłem z okazji stulecia urodzin Larkina ułożyć nowy zestaw „44 wierszy”, z jednej strony upamiętniający prekursorski wybór Barańczaka, z drugiej – proponujący inne spojrzenie na poetę.

Oprócz rozmaitych słynnych utworów z trzech kanonicznych tomów, znalazły się tu dwa teksty z debiutu, sześć publikowanych w pismach i trzy wyciągnięte z rękopisów. Niektóre z nich należą do najsłynniejszych wierszy poety – tak jest z „Albą” i „Kosiarką”, ostatnimi bodaj jego „wielkimi tekstami”, czy z napisanym na srebrny jubileusz dwudziestopięciolecia panowania Elżbiety II epigramem[5]. Nawiązujące do wiersza Baudelaire’a „Femmes Damnées” pochodzą z czasów, kiedy Larkin eksperymentował ze swoim lesbijskim awatarem, pisząc pod pseudonimem Brunette Coleman (zmyślona literatka była autorką zarówno prozy, jak i kilku wierszy, zebranych w cykl „Sugar and Spice”). Wreszcie „Pobudki w środku zimy”, wstrząsających „Małp laboratoryjnych” czy bardzo osobistego trenu na śmierć ojca, *** „Od tego słońca w kwietniową niedzielę…” Larkin nie uznał za godne publikacji. A szkoda, bo w moim pojęciu dotrzymują kroku jego najlepszym utworom.

Jednak „Complete Poems” zawierają wiele jeszcze skarbów i należy mieć nadzieję, że z czasem polszczyzna zyska ich więcej – czy to w przekładzie moim, czy innych tłumaczy. Na razie świętujmy setne urodziny Larkina tą przebieżką po jego czterdziestu czterech wierszach.


Przypisy:
[1]   Seria artykułów Katarzyny Szymańskiej, uwieńczona ksiażką Larkina portret zwielokrotniony. O dwóch polskich przekładach brytyjskiego poety (2012), a także np. W. Szemińska, Pomiędzy żalem Barańczaka a rozpaczą Dehnela. O przekładzie wybranych wierszy Philipa Larkina(2008), czy praca magisterska Magdaleny Rejowskiej Cognitive Analysis of Philip Larkin’s selected poems and their Polish translations (2017).
[2]   Choć ja używałem wydania z 2003 roku, nieco okrojonego przez Thwaite’a.
[3]   Za: J. Newsinger, Philip Larkin, racist bigot and poet, „Socialist Worker” z 4 IX 2017, J. Booth, Philip Larkin: Life, Art and Love, Bloomsbury, Londyn 2014, s. 322-329. Booth twierdzi, że Larkin nie był rasistą, a tylko lubił epatować „branymi w nawias” komentarzami tego rodzaju; jednak argumenty w rodzaju „miał też znajomych innych ras” czy „cenił niektórych czarnych muzyków” raczej pogrążają niż ratują jego wywody.
[4]   J. Farmer, Pretending to Be Me. A new biography of Philip Larkin can’t face his flaws, „Slate” z 5 XI 2014.
[5]   Wykuto go u podnóża pamiątkowego kwietnika na londyńskim Queen Square, nieopodal British Museum i biur wydawcy poety, Faber&Faber; towarzyszy mu drugi epigram, ułożony przez Teda Hughesa.

O AUTORZE

Jacek Dehnel

Urodzony 1 maja 1980 roku w Gdańsku. Poeta, prozaik, tłumacz. Zajmuje się także malarstwem i rysunkiem. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (2005), Paszportu "Polityki" (2007), Nagrody Splendor Gedanensis (2008) oraz Nagrody Śląski Wawrzyn Literacki (2009). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike w 2009 i w 2010 roku. W 2014 roku nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za tom Języki obce (2013). Mieszka w Warszawie.

powiązania

Preparaty, Ekran, Widmo

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Mirahina Jacek Dehnel Przemysław Witkowski

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jacka Dehnela, Agnieszki Mirahiny i Przemysława Witkowskiego podczas festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Poeci na nowy wiek

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Mirahina Anna Podczaszy Bartosz Konstrat Bianka Rolando Edward Pasewicz Jacek Dehnel Joanna Lech Joanna Mueller Joanna Wajs Julia Fiedorczuk Julia Szychowiak Justyna Bargielska Konrad Góra Łukasz Jarosz Magdalena Bielska Paweł Sarna Przemysław Witkowski Robert Rybicki Sławomir Elsner Szczepan Kopyt Tomasz Pułka

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Justyny Bargielskiej, Magdaleny Bielskiej, Jacka Dehnela, Sławomira Elsnera, Julii Fiedorczuk, Konrada Góry, Łukasza Jarosza, Bartosza Konstrata, Szczepana Kopyta, Joanny Lech, Agnieszki Mirahiny, Joanny Mueller, Edwarda Pasewicza, Anny Podczaszy, Tomasza Pułki, Bianki Rolando, Roberta Rybickiego, Pawła Sarny, Julii Szychowiak, Joanny Wajs, Przemysława Witkowskiego i Indigo Tree podczas festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Spóźnieni śpiewacy

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Jacek Gutorow Julia Hartwig Philip Larkin Wallace Stevens William Carlos Williams

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jacka Dehnela, Julii Hartwig i Jacka Gutorowa podczas Portu Wrocław 2009.

WIĘCEJ

Romantyczność 2022

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Aleksandra Kasprzak Antonina Tosiek Artur Burszta Daniel Tamkun Helena Burdzińska Jacek Dehnel Jakub Kornhauser Jakub Pszoniak Joanna Mueller Joanna Roszak Karol Maliszewski Karolina Sałdecka Katarzyna Szaulińska Łukasz Cabajewski Maria Krzywda Michał Domagalski Miłosz Biedrzycki Natalia Malek

Czytanie z książki Romantyczność. Współczesne ballady i romanse inspirowane twórczością Adama Mickiewicza w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 11 Jacek Dehnel

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jacek Dehnel Jakub Skurtys

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę

nagrania / TransPort Literacki Hubert Zemler Jacek Dehnel Philip Larkin

Czytanie z książki Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina z udziałem Jacka Dehnela w ramach festiwalu TransPort Literacki 27. Muzyka Hubert Zemler.

WIĘCEJ

Wyższa szkoła empatii

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Katarzyna Szaulińska

Rozmowa Katarzyny Szaulińskiej z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Śnieg w kwietniową niedzielę. 44 wiersze Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę (2)

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel Philip Larkin

Fragmenty zapowiadające książkę Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel Philip Larkin

Fragmenty zapowiadające książkę Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Kochankowie na otwartm morzu

dzwieki / WYDARZENIA Dariusz Sośnicki Jacek Dehnel Julia Fiedorczuk Krzysztof Siwczyk Łukasz Jarosz

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jacka Dehnela, Julii Fiedorczuk, Łukasza Jarosza, Krzysztofa Siwczyka i Dariusza Sośnickiego podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Rozbiórka

dzwieki / WYDARZENIA Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Sośnicki Dariusz Suska Jacek Dehnel Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Marcin Sendecki Mariusz Grzebalski Marta Podgórnik Piotr Sommer Ryszard Krynicki Tadeusz Pióro Urszula Kozioł Wojciech Bonowicz Zbigniew Machej

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Urszuli Kozioł, Ryszarda Krynickiego, Bohdana Zadury, Piotra Sommera, Jerzego Jarniewicza, Zbigniewa Macheja, Andrzeja Sosnowskiego, Tadeuszy Pióry, Darka Foksa, Wojciecha Bonowicza, Marcina Sendeckiego, Dariusza Suski, Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego, Krzysztofa Siwczyka, Marty Podgórnik i Jacka Dehnela podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Odsiecz 2006

dzwieki / WYDARZENIA Jacek Dehnel Kacper Bartczak Maciej Robert Marek K. E. Baczewski

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Marka K.E. Baczewskiego, Kacpra Bartczaka, Jacka Dehnela i Macieja Roberta podczas Portu Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Telegrafista i jego meldunki

wywiady / O KSIĄŻCE Artur Burszta Jacek Dehnel

Rozmowa Artura Burszty z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Najdziwniejsze, wydanej w Biurze Literackim 28 października 2019 roku.

WIĘCEJ

O wierszu „Clavdivs Rex Daniæ Dixit”

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela towarzyszący premierze książki Najdziwniejsze, wydanej w Biurze Literackim 28 października 2019 roku.

WIĘCEJ

Najdziwniejsze

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel

Fragment zapowiadający książkę Najdziwniejsze Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 28 października 2019 roku.

WIĘCEJ

Nowotwór trzynastozgłoskowcem

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Adamowicz Jacek Dehnel

Rozmowa Anny Adamowicz z Jackiem Dehnelem towarzysząca wydaniu książki Serce Chopina, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 11 czerwca 2018 roku.

WIĘCEJ

Reiner R. otrzymuje nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki

dzwieki / RECYTACJE Jacek Dehnel

Wiersz z książki Rubryki strat i zysków, zarejestrowany podczas spotkania “Justyna Bargielska Jacek Dehnel i Dariusz Suska” na festiwalu Port Wrocław 2012.

WIĘCEJ

Jeden akapit: “Zimowe królestwo”

nagrania / Stacja Literatura Jacek Dehnel

Spotkanie “Jeden akapit” wokół książki Zimowe królestwo Philipa Larkina z udziałem tłumacza Jacka Dehnela w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Serce Chopina (2)

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel

Fragment zapowiadający książkę Serce Chopina Jacka Dehnela, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 11 czerwca 2018 roku.

WIĘCEJ

Serce Chopina (1)

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel

Fragment zapowiadający książkę Serce Chopina Jacka Dehnela, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 11 czerwca 2018 roku.

WIĘCEJ

Szczodrość dla mniej oszukanych

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Zimowe królestwo, wydanej w Biurze Literackim 23 stycznia 2017 roku.

WIĘCEJ

Niewielki kontynent*

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Komentarz Jacka Dehnela do Zimowego królestwa Philipa Larkina, wydanego w Biurze Literackim 23 stycznia 2017 roku.

WIĘCEJ

Pisanie jest też pewną formą myślenia

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Szymon Żuchowski

Rozmowa Szymona Żuchowskiego z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Seria w ciemność, wydanej w Biurze Literackim 8 lutego 2016 roku.

WIĘCEJ

Wiersz o tytule, którego nie ma. Na marginesie vilanelli

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Seria w ciemność, wydanej w Biurze Literackim 8 lutego 2016 roku.

WIĘCEJ

Nowe sytuacje w Trybie męskim: Jacek Dehnel

nagrania / Z Fortu do Portu Jacek Dehnel

Zapis spotkania “Nowe sytuacje w Trybie męskim” podczas festiwalu Port Literacki 2014.

WIĘCEJ

Hotel Rzeszów

dzwieki / RECYTACJE Jacek Dehnel

Wiersz z tomu Poeci na nowy wiek, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Nieszpory

dzwieki / RECYTACJE Jacek Dehnel

Jacek Dehnel czyta wiersz z tomu Brzytwa okamgnienia. Fragment spotkania “Kochankowie na otwartym morzu” z festiwalu Port Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Jutrznia

dzwieki / RECYTACJE Jacek Dehnel

Jacek Dehnel czyta wiersz z tomu Brzytwa okamgnienia. Fragment spotkania “Kochankowie na otwartym morzu” z festiwalu Port Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Bażant

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel

Fragment zapowiadający książkę Seria w ciemność Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 8 lutego 2016 roku.

WIĘCEJ

Antinous się wynurza

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela do wiersza Odkopanie posągu Antinousa w Delfach, 1894 towarzyszący premierze książki Języki obce, wydanej w Biurze Literackim 3 października 2013 roku.

WIĘCEJ

Konstrukcje i rewolucje

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Maciej Woźniak

Z Jackiem Dehnelem o książce Języki obce rozmawia Maciej Woźniak.

WIĘCEJ

Przodownica Nimfa, przodownik Tryton

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Komentarz Jacka Dehnela do wiersza Na wydobycie pancernika “Gneisenau” Jarosława Iwaszkiewicza, towarzyszący premierze książki Wielkie, pobrudzone, zachwycone zwierzę, wydanej w Biurze Literackim 14 lutego 2013 roku.

WIĘCEJ

Ten stary szelma, Larkin

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Jakub Winiarski

Rozmowa Jakuba Winiarskiego z Jackiem Dehnelem i Jerzym Jarniewiczem o książce Zebrane Philipa Larkina, wydanej nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

O Hotelu de Dream

wywiady / O KSIĄŻCE Edmund White Jacek Dehnel

Rozmowa Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego z Edmundem White’em o książce Hotel de Dream, wydanej nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Kindertotenlieder

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela do wiersza „Kindertotenlieder”, towarzyszący premierze książki Rubryki strat i zysków, wydanej w Biurze Literackim 13 października 2011 roku.

WIĘCEJ

Bardziej wykład niż wylew

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Z Jackiem Dehnelem o książce Rubryki strat i zysków rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Zapis niepewności

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Roman Honet

Rozmowa Romana Honeta z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze antologii Poeci na nowy wiek, wydane w Biurze Literackim w 2010 roku.

WIĘCEJ

Mała, rozbita dusza

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Kuba Mikurda

Z Jackiem Dehnelem o książce Ekran kontrolny rozmawia Kuba Mikurda.

WIĘCEJ

Ph. Glass: Glassworks – 5. Façades

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Autorski komentarz Jacka Dehnela do wiersza Ph. Glass: Glassworks – 5. Façades, towarzyszący premierze książki Ekran kontrolny, wydanej w Biurze Literackim 19 września 2009 roku.

WIĘCEJ

Klasycyzm płodny czy też kuriozalny?

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Przemysław Witkowski

Elżbieta Martysz i Przemysław Witkowski spierają się o nową książkę Jacka Dehnela Ekran kontrolny.

WIĘCEJ

Come to Me

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Komentarz Jacka Dehnela do utworu Come to me Kārlisa Vērdiņša, towarzyszący premierze książki Niosłem ci kanapeczkę, wydanej w Biurze Literackim 3 sierpnia 2009 roku.

WIĘCEJ

Pożyczone style

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Kārlis Vērdiņš

Kārlis Vērdiņš, autor wydanej w Biurze Literackim 3 sierpnia 2009 roku książki Niosłem ci kanapeczkę, w rozmowie z Jackiem Dehnelem.

WIĘCEJ

Firbankowskie bibeloty

recenzje / NOTKI I OPINIE Jacek Dehnel

Recenzja Jacka Dehnela towarzysząca premierze książki Ronalda Firbanka Studium temperamentu, wydanej w Biurze Literackim 23 lutego 2009 roku.

WIĘCEJ

Pomnę, pomnę, Wybuch

recenzje / KOMENTARZE Jacek Dehnel

Komentarz Jacka Dehnela do dwóch wierszy Philipa Larkina, towarzyszący premierze książki Zebrane, wydanej w Biurze Literackim 21 lipca 2008 roku.

WIĘCEJ

Odsłuchiwanie Larkina (bez dreszczy)

wywiady / O KSIĄŻCE Grzegorz Czekański Jacek Dehnel

Rozmowa Grzegorza Czekańskiego z Jackiem Dehnelem, tłumaczem wydanej przez Biuro Literackie książki Philipa Larkina Zebrane.

WIĘCEJ

O Cle

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Podczaszy Jacek Dehnel Jakub Winiarski Paweł Sarna Tobiasz Melanowski

Komentarze Anny Podczaszy, Jacka Dehnela, Tobiasza Melanowskiego, Pawła Sarny oraz Jakuba Winiarskiego, towarzyszące premierze książki Bogusława Kierca Cło, wydanej w Biurze Literackim 16 czerwca 2008 roku.

WIĘCEJ

Samurajska brzytwa

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel

Rozmowa Anny Krzywani z Jackiem Dehnelem, towarzysząca wydaniu w Biurze Literackim książki Philipa Larkina Zabrane.

WIĘCEJ

Bez płaczów, dąsów i rzucania mięchem

wywiady / O PISANIU Jacek Dehnel Kuba Mikurda

Z Jackiem Dehnelem, tłumaczem poezji Philipa Larkina z wydanej w Biurze Literackim książki Zebrane, rozmawia Kuba Mikurda.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę

nagrania / TransPort Literacki Hubert Zemler Jacek Dehnel Philip Larkin

Czytanie z książki Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina z udziałem Jacka Dehnela w ramach festiwalu TransPort Literacki 27. Muzyka Hubert Zemler.

WIĘCEJ

Wyższa szkoła empatii

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Katarzyna Szaulińska

Rozmowa Katarzyny Szaulińskiej z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Śnieg w kwietniową niedzielę. 44 wiersze Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Larkin jubileuszowy

recenzje / ESEJE Katarzyna Szymańska

Recenzja Katarzyny Szymańskiej, towarzysząca premierze książki Śnieg w kwietniową niedzielę. 44 wiersze Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę (2)

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel Philip Larkin

Fragmenty zapowiadające książkę Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Śnieg w kwietniową niedzielę

utwory / zapowiedzi książek Jacek Dehnel Philip Larkin

Fragmenty zapowiadające książkę Śnieg w kwietniową niedzielę Philipa Larkina w tłumaczeniu Jacka Dehnela, która ukaże się w Biurze Literackim 8 sierpnia 2022 roku.

WIĘCEJ

Niespodziewane

recenzje / ESEJE Eliza Kącka

Recenzja Elizy Kąckiej towarzysząca premierze książki Jacka Dehnela Najdziwniejsze, wydanej w Biurze Literackim 28 października 2019 roku.

WIĘCEJ

FOTO-wiersz

recenzje / ESEJE Judyta Gulczyńska

Recenzja Judyty Gulczyńskiej towarzysząca premierze książki Jacka Dehnela Seria w ciemność, która ukazała się w Biurze Literackim 8 lutego 2016 roku.

WIĘCEJ

Gdzieś między minionym a teraz. Języki obce Jacka Dehnela

recenzje / ESEJE Dominika Ciechanowicz

Recenzja Dominiki Ciechanowicz z książki Języki obce Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Literacka przygoda z formą. O zyskach i stratach poety Jacka Dehnela

recenzje / ESEJE Grzegorz Tomicki

Recenzja Grzegorza Tomickiego z książki Rubryki strat i zysków Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Tłumacz się

recenzje / ESEJE Sylwia Sekret

Recenzja Sylwii Sekret z książki Języki obce Jacka Dehnela, która ukazała się na stronie Lubimyczytać.pl.

WIĘCEJ

Poziomy zaawansowania

recenzje / ESEJE Aleksandra Reimann

Recenzja Aleksandry Reimann z książki Języki obce Jacka Dehnela, która ukazała się w styczniu 2014 roku w „Nowych Książkach”.

WIĘCEJ

„Był dzień do opisania i nie było pointy”, czyli poeta zrozumiały w świecie tonów dekadenckich.

recenzje / ESEJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Języki obce Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Między mówić a milczeć

recenzje / IMPRESJE Janusz Drzewucki

Esej Janusza Drzewuckiego towarzyszący premierze książki Języki obce Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Rytm i forma, inne tory współczesnej poezji polskiej

recenzje / ESEJE Marcin Sierszyński

Recenzja Marcina Sierszyńskiego towarzysząca premierze książki Rubryki strat i zysków Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 13 października 2011 roku.

WIĘCEJ

Przyczynek do nauki o liryce dworskiej

recenzje / ESEJE Paweł Kozioł

Recenzja Pawła Kozioła towarzysząca premierze książki Rubryki strat i zysków Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 13 października 2011 roku.

WIĘCEJ

Na brzegu lustra

recenzje / ESEJE Artur Nowaczewski

Recenzja Artura Nowaczewskiego z książki Żywoty równoległe Jacka Dehnela.

WIĘCEJ

Transfer wieczności w mainstream

recenzje / ESEJE Jakub Winiarski

Recenzja Jakuba Winiarskiego towarzysząca premierze książki Jacka Dehnela Ekran kontrolny, wydanej w Biurze Literackim 19 października 2009 roku.

WIĘCEJ

Dyskretne kuksańce

recenzje / ESEJE Marcin Sierszyński

Recenzja Marcina Sierszyńskiego towarzysząca premierze książki Ekran kontrolny Jacka Dehnela, wydanej w Biurze Literackim 19 października 2009 roku.

WIĘCEJ

Świat zrobił się za mały

recenzje / ESEJE Marcin Orliński

Recenzja Marcina Orlińskiego towarzyszące premierze książki Jacka Dehnela Ekran kontrolny, wydaje w Biurze Literackim 19 października 2009 roku.

WIĘCEJ

Liryczna brzytwa Ockhama

recenzje / IMPRESJE Karol Maliszewski

Recenzja Karola Maliszewskiego z książki Brzytwa Ockhama Jacka Dehnela

WIĘCEJ

O Brzytwie okamgnienia

recenzje / NOTKI I OPINIE Darek Pado Jakub Winiarski Julia Fiedorczuk Karol Maliszewski Kuba Mikurda

Komentarze Kuby Mikurdy, Karola Maliszewskiego, Julii Fiedorczuk, Jakuba Winarskiego i Darka Pado.

WIĘCEJ

O poezji Jacka Dehnela (laudacja)

recenzje / IMPRESJE Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Nie ma potrzeby po raz kolejny powtarzać, że pisze poezję klasycyzującą lub neoklasycyzującą. Nie w tym zawiera się, jak sądzę, atrakcyjność i nośność jego propozycji…

WIĘCEJ