recenzje / IMPRESJE

Ułamek świetności

Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Od wielu lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z Literatury Amerykańskiej w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Każdej jesieni omawiam ze studentami pierwszego roku – dla których przekrojowy kurs o literaturze amerykańskiej to zajęcia obowiązkowe – jeden z dwóch wierszy Williama Carlosa Williamsa: “The Red Wheelbarrow” (“Czerwona taczka”) lub “This is Just to Say” (“Chcę ci tylko powiedzieć”). Z moich doświadczeń dydaktycznych wynika, że żaden inny utwór literacki nie polaryzuje grupy słuchaczy tak silnie, jak te dwa krótkie wierszyki, wywołując, z jednej strony, oburzenie i sprzeciw, a z drugiej – entuzjazm.

Przyczyną takich sprzecznych reakcji jest słynna “prostota” Williamsa, oraz jego otwartość na codzienne, “niepoetyckie” tematy, takie jak rzeczona czerwona taczka “obok białych kurcząt”. Przeciwnicy twierdzą, że utworów Williamsa po prostu nie można zaliczyć do poezji, zbyt mało w nich kunsztu, powagi, przesłania. Zwolennicy zachwycają się świeżością i spontanicznością Williamsowskiego języka, a także gościnnością jego wierszy, odzwierciedlającą demokratyczne tendencje tych nurtów w poezji amerykańskiej, którym przyświeca duch Walta Whitmana.

Łatwość Williamsa jest jednak złudna. Julia Hartwig, której zawdzięczamy sporą porcję Williamsa po polsku (Spóźniony śpiewak), pisze o tym w zamykającej tom “Nocie o autorze”: “praca nad wprowadzeniem języka codziennego do poezji, nad ujarzmianiem go, wymagała od autora ogromnego wysiłku i inwencji” (s. 87), zwłaszcza że, jak dalej wyjaśnia Hartwig, poeta pracował jednocześnie nad stworzeniem nowej formy graficznej wiersza. Przyjrzyjmy się zatem kontrowersyjnej “Czerwonej taczce”, która otwiera tom:

Tak wiele zależy
od

czerwonej
taczki

lśniącej
po deszczu

obok białych
kurcząt

Williams kładzie słowa na stronie trochę w taki sposób, w jaki twórca kolażu układa obok siebie rozmaite przedmioty. Na przykład przyimek “od” (ang. upon) ma dla siebie całą linijkę. Otoczony bielą, jest nie tylko słowem, ale też małym przedmiotem, drobnym, lecz jakże potrzebnym narzędziem, niepozornym, acz nieodzownym elementem złożonego mechanizmu mowy (poeta powiedział kiedyś, że wiersz jest “maszynką zrobioną ze słów”). Trzeba jednak odnotować, że Williamsa słowne kolaże różnią się bardzo od techniki cut-up proponowanej, na przykład, przez Williama Burroughsa, albo od eksperymentów spod szyldu postmodernistycznego lingwizmu (L=A=N=G=U=A=G=E), a tym, co je wyróżnia, jest Williamsa przywiązanie do świata. Tego poetę interesują rzeczy w słowach oraz słowa jako rzeczy, w jego twórczości nie ma lamentu nad nieprzystawalnością rzeczywistości i języka czy umykaniem sensu: poezja Williamsa to przede wszystkim poezja obecności.

Przedmioty codziennego użytku (czerwona taczka) podobnie zresztą jak ludzie, a także ożywione i nieożywione elementy nie-ludzkiej natury, obecne są w poezji Williamsa nie po to, żeby odsyłać do jakichś ogólniejszych sensów, ale dla samych siebie. Innymi słowy, czerwona taczka z przytoczonego powyżej wiersza nie ma wymiaru symbolicznego, nie potrzebuje żadnego usprawiedliwienia. Dla Williamsa najbardziej liczy się jej wygląd, przypadkowe piękno prozaicznego przedmiotu pociągniętego lśniącą warstwą wilgoci, kolorystyczny kontrast pomiędzy czerwienią taczki, a bielą kurcząt. “Tak wiele zależy” od takich obrazów, w nich bowiem mieści się poezja codziennego życia, zaś innego życia, poza codziennym, po prostu nie ma, o czym doktor Williams, pediatra, doskonale wiedział. To jednak nie powoduje zubożenia jego poezji. Hartwig pisze: Materialny, ‘obiektywny’ obraz świata osiąga w jego wierszach pełny wymiar liryczny dzięki wyczuwalnej empatii, poczuciu silnych związków z otoczeniem” (s. 89). Ten wymiar sprawia, że w scenach stuprocentowo powszednich dostrzegalny staje się “ułamek świętości”. Ta ostatnia fraza pochodzi z wiersza zatytułowanego “Zbliżając się do miasta”, w którym mowa o niespożytej ciekawości poety, o odkrywaniu coraz to nowych oblicz tego samego, prozaicznego zakątku świata:

Choć żegnam się już ze światem –
nigdy nie znuży mnie tajemniczość
tych ulic: trzy kosze
suchych kwiatów w wysokim

oknie baru

(s. 71)

Wielka jest pokora Williamsa w obliczu rzeczywistości, która nie przestaje zadziwiać. Podmiot liryczny jego wierszy nie zna i nie chce znać sensu tych wszystkich spraw, które go bez reszty pochłaniają, on sam jest elementem tego świata, skończonym, śmiertelnym.

Choć w lirykach Williamsa nie brakuje poczucia humoru i z wielu bije autentyczna radość, to jednak nie znaczy, że nie ma w nich miejsca na sprawy mroczniejsze. Bieda, brzydota, śmierć i rozkład pojawiają się w jego poezji często i bez znieczulenia. W wierszu “Śmierć” dość brutalnie mówi się o kresie podmiotowej egzystencji i przejściu w stan przedmiotu:

Umarł
pies nie będzie
już musiał spać
na jego kartoflach
aby nie przemarzły

(…)
Umarł
jego oczy
wywrócone w głąb od
światła – drwina
przed którą
miłość się wzdraga –

pochowajcie to
i zasłońcie tę twarz –
to hańba

(s. 64-65)

Był osobą, a jest rzeczą “przed którą/ miłość się wzdraga”. śmierć jest brzydka i bezsensowna, można sobie darować powtarzanie pocieszycielskich sloganów, po prostu trzeba “to” pochować.

Wiele pisano o “amerykańskości” Williamsa, przede wszystkim w porównaniu z modernistami takimi jak Eliot i Pound, dla których “wysoka” tradycja europejskiej kultury znaczyła bardzo wiele. Ja dodałabym jeszcze dwie cechy, które odróżniają Williamsa od jego wielkich współczesnych, a mianowicie, odwrót od perspektywy antropocentrycznej w przedstawianiu przyrody (który dostrzegam też u późnego Pounda) i poszanowanie tego, co kobiece (widoczne zwłaszcza w zestawieniu z mizoginią Eliota). W wierszach Williamsa natura jest wszechobecna, wystarczy rzut oka na tytuły wierszy lub tomów poetyckich, w których często przewijają się nazwy pór roku, roślin i zwierząt. Co ważne, elementy nie-ludzkiej przyrody nie są u tego poety podporządkowane ludzkim celom czy znaczeniom. Oto wiersz “Wiosna”:

O moje posiwiałe włosy
Doprawdy, jesteście tak białe jak kwiat śliwy.

(s. 76)

Inwokacja do swoich własnych posiwiałych włosów brzmi odrobinę komicznie (zwłaszcza, że pisząc ten wiersz Williams nie miał nawet czterdziestki), jednocześnie jednak sygnalizuje niepokojącą obcość ciała, któremu bliżej do kwiatu śliwy niż do wiersza o śliwkach, nawet tak uroczego jak “Chcę ci tylko powiedzieć”. Pod względem formy “Wiosna” przypomina słynne haiku Pounda z imagistycznego okręgu jego twórczości:

“Na stacji paryskiego metra”

Zjawianie się tych twarzy w tłumie:
Płatki na czarnej, wilgotnej gałęzi.

(tłum. Stanisław Barańczak)

Tu także mamy do czynienia z zestawieniem dwóch obrazów, z których jeden zaczerpnięto ze świata ludzkiego (twarze w tłumie na stacji metra), a drugi ze świata natury. Chociaż technika użyta w obydwu wierszach jest podobna, w każdym wypadku efekt jest nieco inny. Podczas gdy wiersz Pounda otwiera przed czytelnikiem długą serię mitologicznych skojarzeń (wiosna w zaświatach, Hades, Demeter i Persefona) Williamsowi bliżej do ziemi. Natura Pounda na tym wczesnym etapie jego twórczości jest całkowicie podporządkowana kulturze (co prawda ta druga powinna wyrastać z tej pierwszej naturalnie jak roślina), podczas gdy w twórczości Williamsa brak podobnych hierarchii.

Stąd być może płynie feministyczna wrażliwość Williamsa (ekofeministki twierdzą, że antropocentryzm i androcentryzm to dwie wersje tej samej ideologii). Faktem jest, że w wierszach tego poety często pojawiają się kobiety i są to postaci z krwi i kości, czasami piękne, czasami spracowane i zniszczone życiem, ale zawsze stuprocentowo ludzkie. W wierszu “Portret Damy” Williams kpi sobie z tradycyjnych przedstawień kobiecości:

Twoje uda to jabłonie
których kwiat dotyka nieba.

(s. 40)

Zanim czytelnik zdąży w pełni zdać sobie sprawę z absurdalności tego porównania, jakiś głos już pyta: “Jakiego nieba?” Więc w kolejnych wersach otrzymujemy odpowiedź:

(…) Nieba
na którym Watteau zawiesił pantofelek
damy. Twoje kolana
są południowym wietrzykiem – lub
podmuchem śniegu

(s. 40)

Po czym znowu pojawia się ten drugi głos, tym razem pytając “Ale jakim człowiekiem był Fragonard?” I odpowiedź, wyraźnie poirytowana: “jakby to mogło wyjaśnić/ cokolwiek”. Z linijki na linijkę opiewający kobiecą urodę poeta staje się coraz bardziej zniecierpliwiony i wyraźnie plącze mu się język. W międzyczasie ten drugi głos, głos kobiety, stale mu przerywa, a przecież modelka powinna zachowywać się cicho. Jednak ta modelka nie chce być tylko pasywną muzą. Nie udaje się zredukować jej do roli przedmiotu.

William Carlos Williams konsekwentnie staje po stronie tego, co odrzucone, nieefektowne, zaniedbane. Nie jest jednak mrocznym piewcą brzydoty w stylu Baudelaire’a, lecz “wysrebrza wszystko” nienatrętnie jak śnieg z wiersza “Zbliżając się do miasta”. Liryki Williamsa to skromnie opakowane prezenty. A w środku skarby: niezobowiązująco piękne, jak “potłuczone/ okruchy zielonej/ butelki” (“Między ścianami”, s. 7).

O AUTORZE

Julia Fiedorczuk

Urodzona w Warszawie. Prozaiczka, poetka, tłumaczka. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, teorii literatury i ekokrytyki. Nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek za najlepszy debiut (2002). Laureatka austriackiej nagrody Huberta Burdy (2005). Członkini ASLE (Association for the Study of Literature and the Environment). Mieszka w Warszawie.

powiązania

Poeci na nowy wiek

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Mirahina Anna Podczaszy Bartosz Konstrat Bianka Rolando Edward Pasewicz Jacek Dehnel Joanna Lech Joanna Mueller Joanna Wajs Julia Fiedorczuk Julia Szychowiak Justyna Bargielska Konrad Góra Łukasz Jarosz Magdalena Bielska Paweł Sarna Przemysław Witkowski Robert Rybicki Sławomir Elsner Szczepan Kopyt Tomasz Pułka

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Justyny Bargielskiej, Magdaleny Bielskiej, Jacka Dehnela, Sławomira Elsnera, Julii Fiedorczuk, Konrada Góry, Łukasza Jarosza, Bartosza Konstrata, Szczepana Kopyta, Joanny Lech, Agnieszki Mirahiny, Joanny Mueller, Edwarda Pasewicza, Anny Podczaszy, Tomasza Pułki, Bianki Rolando, Roberta Rybickiego, Pawła Sarny, Julii Szychowiak, Joanny Wajs, Przemysława Witkowskiego i Indigo Tree podczas festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Pospieszny Legnica-Wroclaw

dzwieki / WYDARZENIA Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Jolanta Kowalska Julia Fiedorczuk Kuba Mikurda Marcin Sendecki

Zapis rozmowy z udziałem Julii Fiedorczuk, Jolanty Kowalskiej, Kuby Mikurdy, Marcina Sendeckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Bohdana Zadury podczas festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Inne Państwa

dzwieki / WYDARZENIA Dariusz Sośnicki Jacek Gutorow Julia Fiedorczuk

Zapis całego spotkania z udziałem Julii Fiedorczuk, Jacka Gutorowa i Dariusza Sośnickiego podczas Portu Wrocław 2009.

WIĘCEJ

Kochankowie na otwartm morzu

dzwieki / WYDARZENIA Dariusz Sośnicki Jacek Dehnel Julia Fiedorczuk Krzysztof Siwczyk Łukasz Jarosz

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Jacka Dehnela, Julii Fiedorczuk, Łukasza Jarosza, Krzysztofa Siwczyka i Dariusza Sośnickiego podczas Portu Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Moi Moskale

dzwieki / WYDARZENIA Andrzej Sosnowski Anna Podczaszy Bogusław Kierc Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Jerzy Jarniewicz Julia Fiedorczuk Krzysztof Siwczyk Natalia Gorbaniewska Natalia Woroszylska Tadeusz Pióro Wiktor Woroszylski

Zapis całego spotkania autorskiego wokół antologii Moi Moskale podczas Portu Wrocław 2006.

WIĘCEJ

Poetki z Wysp

dzwieki / WYDARZENIA Carol Rumens Jerzy Jarniewicz Julia Fiedorczuk Lavinia Greenlaw Marta Podgórnik

Zapis całego spotkania autorskiego Lavinii Greenlaw, Carol Rumens, Julii Fiedorczuk, Marty Podgórnik oraz Jerzego Jarniewicza podczas Portu Legnica 2004.

WIĘCEJ

Damski boks

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Wolny-Hamkało Bohdan Zadura Julia Fiedorczuk Klara Nowakowska Marta Podgórnik

Zapis całego spotkania autorskiego Julii Fiedorczuk, Klary Nowakowskiej, Marty Podgórnik, Agnieszki Wolny-Hamkało oraz Bohdana Zadury podczas Portu Legnica 2004.

WIĘCEJ

Listopad nad Narwią i danc

dzwieki / WYDARZENIA Anna Podczaszy Julia Fiedorczuk

Zapis całego spotkania autorskiego Julii Fiedorczuk i Anny Podczaszy podczas Portu Legnica 2000.

WIĘCEJ

Tajemnicze zaułki Williamsa

wywiady / O KSIĄŻCE Julia Fiedorczuk Julia Hartwig

Rozmowa Julii Fiedorczuk z Julią Hartwig, towarzysząca ukazaniu się książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Powiedzieć to inaczej niż tak i niż nie…

recenzje / ESEJE Julia Fiedorczuk

Szkic Julii Fiedorczuk poświęcony twórczości Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Będą kwiaty

dzwieki / RECYTACJE Julia Fiedorczuk

Wiersz z tomu Poeci na nowy wiek, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Survival

dzwieki / RECYTACJE Julia Fiedorczuk

Wiersz z tomu Planeta rzeczy zagubionych (2006). Fragment spotkania “Kochankowie na otwartym morzu” z festiwalu Port Wrocław 2007.

WIĘCEJ

Wieczorem

dzwieki / RECYTACJE Julia Fiedorczuk

Wiersz z tomu Planeta rzeczy zagubionych (2006). Fragment spotkania “Kochankowie na otwartym morzu” z festiwalu Port Wrocław 2007.

WIĘCEJ

What next, big sky? (fragment)

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Fragment posłowia Julii Fiedorczuk do książki Język przyszłości Laurie Anderson, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w 2012 roku.

WIĘCEJ

Julia Fiedorczuk o książkach Laury Riding

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Autorski komentarz Julii Fiedorczuk do książek Obroty cudów i Korona dla Hansa Andersena Laury (Riding) Jackson, wydanych nakładem Biura Literackiego 11 stycznia 2012 roku.

WIĘCEJ

Gottfried Benn: Ziemia woła

recenzje / ESEJE Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk z książki Nigdy samotniej i inne wiersze Gottfrieda Benna.

WIĘCEJ

Rozbitka

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Autorski komenatrz Julii Fedorczuk do książki Biała Ofelia, wydanej nakładem Biura Literackiego 14 kwietnia 2011 roku.

WIĘCEJ

Poranek Marii… Instrukcja obsługi

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Autorski komentarz Julii Fiedorczuk do książki Poranek Marii i inne opowiadania.

WIĘCEJ

Przychody i rozchody sensu

recenzje / IMPRESJE Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk z książki Doba hotelowa Bartłomieja Majzla.

WIĘCEJ

Być więc i nie być

recenzje / IMPRESJE Julia Fiedorczuk

Esej Julii Fiedorczuk towarzyszący premierze książki Pozytywki i marienbadki (1987-2007) Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Ciężko utrzymać poziom, ale jeszcze trudniej wiarygodność poetycką

debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY Grzegorz Jankowicz Julia Fiedorczuk Marcin Sierszyński Marta Kucharska Mateusz Kotwica Paweł Kaczmarski

Głosy Julii Fiedorczuk, Grzegorza Jankowicza, Pawła Kaczmarskiego, Mateusza Kotwicy, Marty Kucharskiej i Marcina Sierszyńskiego w debacie “Dożynki 2008”.

WIĘCEJ

Blanchot: śmierć jako forma życia

recenzje / IMPRESJE Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk z książki Tomasz Mroczny. Szaleństwo dnia Maurice’a Blanchota.

WIĘCEJ

Ronald Firbank: Literatura jako model życia

recenzje / ESEJE Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk z książki Studium temperamentu Ronalda Firbanka.

WIĘCEJ

Dziwadełko, Wiersz

recenzje / Julia Fiedorczuk

Autokomentarz Julii Fiedorczuk do książki Tlen.

WIĘCEJ

O "Najryzykowniej"

recenzje / NOTKI I OPINIE Dariusz Sośnicki Grzegorz Jankowicz Julia Fiedorczuk Justyna Sobolewska

Komentarze Dariusza Sośnickiego, Justyny Sobolewskiej, Julii Fiedorczuk, Grzegorza Jankowicza.

WIĘCEJ

O Egzotycznych ptakach i roślinach

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Wajs Julia Fiedorczuk Krzysztof Siwczyk

Komentarze Julii Fiedorczuk, Joanny Wajs, Krzysztofa Siwczyka.

WIĘCEJ

O Jesieni Zuzanny

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Julia Fiedorczuk Paweł Mackiewicz Tomasz Fijałkowski

Komentarze Anny Kałuży, Julii Fiedorczuk, Tomasza Fijałkowskiego, Pawła Mackiewicza.

WIĘCEJ

Przygoda ze słowami

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Komentarz Julii Fiedorczuk do książki Listopad nad Narwią, która ukazała się nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

O Brzytwie okamgnienia

recenzje / NOTKI I OPINIE Darek Pado Jakub Winiarski Julia Fiedorczuk Karol Maliszewski Kuba Mikurda

Komentarze Kuby Mikurdy, Karola Maliszewskiego, Julii Fiedorczuk, Jakuba Winarskiego i Darka Pado.

WIĘCEJ

Arizona Dream, Jeden jeż, [Kiedy cowieczorny skurcz strachu]

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Autorski komentarz Julii Fiedorczuk do książki Listopad nad Narwią.

WIĘCEJ

Fotosynteza, Przejście

recenzje / KOMENTARZE Julia Fiedorczuk

Komentarze Julii Fiedorczuk do wierszy z książki Bio, która ukazała się nakładem Biurza Literackiego.

WIĘCEJ

Zdarzenie: tęcza na farfoclisku (fragmenty)

recenzje / IMPRESJE Julia Fiedorczuk

Recenzja Julii Fiedorczuk z książki Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Tajemnicze zaułki Williamsa

wywiady / O KSIĄŻCE Julia Fiedorczuk Julia Hartwig

Rozmowa Julii Fiedorczuk z Julią Hartwig, towarzysząca ukazaniu się książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Niezmordowany obserwator

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

O “Spóźnionym śpiewaku”

recenzje / ESEJE Agata Pyzik

Recenzja Agaty Pyzik książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Rzeczy, a nie idee

recenzje / ESEJE Jakub Winiarski

Recenzja Jakuba Winiarskiego książki Spóźniony śpiewak Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig, wydanej w Biurze Literackim w 5 stycznia 2009 roku, a w wersji elektronicznej 10 kwietnia 2019 roku.

WIĘCEJ

Spóźniony śpiewak

nagrania / Między wierszami Julia Hartwig

Wybór wierszy Williama Carlosa Williamsa w przekładzie Julii Hartwig omawiają Grzegorz Jankowicz oraz Jacek Gutorow. Etiuda filmowa do wiersza „Pełnia” w reżyserii Anny Jadowskiej.

WIĘCEJ

Plusk, czyli "być" w jednym wierszu Williama Carlosa Williamsa

recenzje / IMPRESJE Jerzy Jarniewicz

Esej Jerzego Jarniewicza o wierszach Williama Carlosa Williamsa.

WIĘCEJ

Julia Fiedorczuk prozatorsko i w pełnym metrażu

recenzje / ESEJE Michał Mazur

Recenzja Michała Mazura z książki Biała Ofelia Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

tuż-tuż, czyli coraz bliżej i coraz dalej

recenzje / ESEJE Marcin Jurzysta

Recenzja Marcina Jurzysty z książki tuż-tuż Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Ofelia V.2.2

recenzje / ESEJE Monika Glosowitz

Recenzja Moniki Glosowitz z książki Białą Ofelia Julii Feidorczuk, która ukazała się 1 grudnia 2011 roku na łamach portalu artPapier.

WIĘCEJ

Jesteś, ale cię nie ma

recenzje / ESEJE Marta Cuber

Recenzja Marty Cuber z książki Poranek Marii i inne opowiadania Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Maria i Julia (Poranek Marii)

recenzje / ESEJE Anna Wajner

Recenzja Anny Wajner z książki Poranek Marii i inne opowiadania Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Szpilki zdań

recenzje / ESEJE Justyna Sobolewska

Recenzja Justyny Sobolewskiej z książki Poranek Marii i inne opowiadania Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Drwina z listopada. Impresje na marginesie

recenzje / ESEJE Radosław Kobierski

Recenzja Radosława Kobierskiego z książki Listopad nad Narwią Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Przyszłam tu, żeby oddychać. O Tlenie Julii Fiedorczuk i innych cząstkach

recenzje / ESEJE

Recenzja Grzegorza Czemiela z książki Tlen Julii Fiedorczuk.

WIĘCEJ

Ludzki sposób na przetrwanie

recenzje / ESEJE Grzegorz Tomicki

Recenzja Grzegorza Tomickiego z książki Listopad nad Narwią Julii Fiedorczuk. .

WIĘCEJ