wywiady / O PISANIU

Opowieść o ludziach stamtąd

Antonina Tosiek

Marcin Pierzchliński

Marcin Pierzchliński rozmawia z Antoniną M. Tosiek, laureatką 13. edycji „Połowu”.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Marcin Pierzchliński: Tosiu, mieszkasz w Poznaniu, gdzie studiujesz i grasz w teatrze. Na początku wytłumacz mi, proszę, skąd się wzięła wieś w Twoich wierszach?

Antonina M. Tosiek:Jestem rdzenną poznaniarą od pokoleń, ale tych liczonych ze strony mojego taty. Mój pradziadek był Powstańcem Wielkopolskim, oficerem Armii Poznań – wiadomo, rodzinna duma z poznańskich tradycji. Ale moja mama pochodzi z małego miasteczka – Kcyni. Duże gospodarstwo, pola, maleńki sad, konie, krowy, stodoła pełna słomy i zboża. Mama przyjechała do Poznania na studia. Dużą część swojego dzieciństwa spędziłam właśnie tam, w Kcyni; wszystkie wakacje, święta. Czyli teoretycznie, to typowa historia mieszczki, która ze swojej miejskiej perspektywy przyjeżdża podglądać ‘wieś i jej osobliwości’. Ale w moim przypadku było odrobinę inaczej. Kiedy zaczęłam pisać o wsi, zorientowałam się, że jej pamięć jest we mnie silniejsza niż cokolwiek innego. Że mam w sobie stamtąd jakiś ślad, materię, która mnie ulepiła – moją wrażliwość i potrzebę opowiadania świata. Wieś i kultura chłopska fascynują mnie z wielu stron, nie tylko tej literackiej – naukowo także zajmuję się prozą nurtu wiejskiego i społecznymi aspektami kultury wsi.

A wracając do Poznania, tutaj studiuję filologię polską, tutaj mam swoje teatralne miejsce, w którym gram i piszę teksty sceniczne, tutaj ukończyłam trzyletnie studio aktorskie. Bo kiedyś, to najbardziej chciałam zostać Krysią Jandą (śmiech).

 Opowiadasz historie bohaterów pochodzących z prowincji, czasem nawet oddajesz im głos. Najczęściej są to wypowiedzi smutne. Czy Twoim zdaniem wieś jest miejscem mrocznym?

Historie, do wejścia w które staram się zaprosić czytelnika, to opowieści przeważnie zakorzenione w rzeczywistości. Moi bohaterowie mają w sobie coś z ludzi, o których opowiadała mi mama, babcia albo których pamiętam ja sama. Mówią w wierszach, bo chciałabym, żeby poniekąd to oni sami snuli swoją opowieść; unikam nakładania na nich stylizacyjnych płaszczyków, bo wydaje mi się to bardzo nieautentyczne. Dlatego wiele z tych tekstów jest zatopionych w innym czasie, świadomie wykreowanych w jakieś zatrzymanej, spetryfikowanej scenerii. A co do mroku, wieś, szczególnie ta ‘miniona’, jest z całą pewnością przestrzenią, która pozwala na nawiązanie wszystkich najistotniejszych relacji i połączeń, w jakich może uczestniczyć człowiek. Relacji człowieka wobec siły wyższej, determinującej los, wobec ziemi – życiodajnej, pierwotnej, wobec zwierząt – całej natury, która nie stanowi jedynie elementu krajobrazu, ale staje się jądrem, sposobem przetrwania. Mrok i smutek są wpisane w przeżywanie, jakkolwiek tanio i schopenhauerowsko by to brzmiało. Praca na roli, blisko ziemi, zwierzęca krew, lęk przed kaprysami natury i starotestamentowym obliczem boga − to stałe elementy składające się na tamten świat. Nam wydawać się może mroczny, ale tak naprawdę jest po prostu prawdziwy, codzienny i naturalny.

Czy nie obawiasz się tego, że z tej poezji może wyłaniać się stereotypowy obraz życia wiejskiego oraz zestaw napięć między tym, co miejskie/wiejskie? Zastanawiałaś się nad tym?

To zależy od faktycznej zawartości i ciężaru semiotycznego samego stereotypu. Czy na wsi nie zabija się zwierząt? Zabija. Czy społeczności nie mają/miały struktury patriarchalnej? Mają/miały. Czy praca na roli nie jest czymś wykańczającym ciało? Jest. Czy zdobycze cywilizacyjne, przemiany kulturowe i społeczne nie docierały na wieś z wieloletnim opóźnieniem? Docierały. Dla mnie prawdziwym przekłamaniem i krzywdzącym stereotypem jest jednowymiarowe postrzeganie istoty życia na wsi; spłaszczanie i trywializowanie duchowości, upraszczanie relacji – zarówno tych międzyludzkich, jak i w stosunku do zwierząt oraz natury. A wszystko to jest dużo bardziej złożone i wieloaspektowe. Tę złożoność i nieoczywistość staram się ocalić, nie mnie oceniać, czy skutecznie. A co do napięć pomiędzy wiejskim/miejskim – to zależy od wiersza. Są w Gminnychteksty akcentujące różne aspekty tej relacji. Nie chciałabym zamykać obrazu wsi w arkadyjsko-mityzowanej miniaturze, której przeciwstawia się miasto – Lewiatana. Dla większości moich bohaterów miasto jest figurą symbolizującą spełnienie aspiracji i pragnień, ale rzadko się materializuje. Wyobrażenia o nim są oczywiście jaskrawe i bazujące na wiejsko-miejskich antynomiach, ponieważ staram się je wywodzić z perspektywy poznawczej kreowanego bohatera. Ale samej mnie często trudno uciec od stereotypowych, grubych kresek w pisaniu. Pocieszam się, że ze mnie straszny dzieciak, co się w to całe pisanie bawi od niedawna, więc jeszcze się nauczę. (Śmiech)

A jak to jest z twoim światopoglądem – czy on przeziera przez wiersz? Pytam o to, czy uwypuklając przemoc wobec kobiet albo kiepską kondycję zwierząt hodowlanych, dajesz wyraz swojemu zaangażowaniu w te kwestie?

Każdy, kto coś tworzy, naznacza tworzone samym sobą, to nieuniknione. Ale problemy dotyczące życia mieszkańców wsi wymykają się wszystkim prostym wartościowaniom, więc staram się nie uprawiać prostego moralizatorstwa. Często zadaję sobie takie pytanie, na ile mamy prawo osądzać tamtą rzeczywistość stosując własną miarę i perspektywę? Oczywiście, nie mam na myśli bezmyślnego, nieludzkiego okrucieństwa. W największym stopniu, dotyczy to kwestii związanych z poglądami politycznymi czy przekonaniami religijnymi. Przełom roku 89. zburzył dotychczasowy świat tych ludzi, w szczególności pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Nikt im nie wytłumaczył nowej rzeczywistości, nie oswoił ze zmianami, na nic ich nie przygotował. Transformację i jej ‘wykonawców’ zapamiętali jako złoczyńców i oprawców, o co nie mamy prawa ich oskarżać. Pokłosiem tego olbrzymiego poczucia krzywdy jest obecna sytuacja polityczna. No, i się rozpolitykowałam. Przepraszam, już więcej nie będę!

Chciałbym Cię również zapytać o dzieciństwo. Mam wrażenie, że podmiot niektórych Twoich tekstów został stworzony na podobieństwo mentalności dziecięcej. Wobec tego, czy dzieciństwo jest dla Ciebie mitem, który (re)konstruujesz w wierszach? A może widzisz je inaczej?

Tym, co najbardziej pociąga mnie w konstruowania takiej perspektywy podmiotu, jest specyficzny rodzaj naiwności i ufności. Dziecko nie jest wyposażone w cały naddatek związany z rolą społeczną czy przynależnością kulturową. Jego ocena rzeczywistości wynika z wrażeń, a zachowaniem manipulują jedynie emocje. Czyta i przetwarza świat właśnie tak, jak chciałabym, abyśmy myśleli o wsi – nie przypisując poszczególnych elementów wiejskiego krajobrazu do prostych sądów. Ale nie jest to dzieciństwo jedynie związane z sielskością i poczuciem bezpieczeństwa. Wiele tu strachu, przyglądania się okrucieństwu, niezrozumienia. Staram się kontrastować tę dziecięcość ze świadomością dorosłego, który rewiduje przechowywaną w sobie pamięć i obrazy.

No właśnie, budujesz świat rytuałów związanych z pochówkami zwierząt i ludzi; świat zwyczajów pomagających okiełznać strach przed burzą lub uprosić Boga o potrzebny deszcz − masz do tej rzeczywistości dostęp? Pomaga tutaj pamięć czy jesteś stale podłączona do tego świata?

Źródła są trzy – pierwszym, najważniejszym, jest pamięć mojej mamy i 90-letniej babci Jadzi. Babcia jest niewyczerpaną skarbnicą wiejskich powiedzonek i tradycji. Pamięć o nich jest ważnym elementem jej tożsamości, co staram się przenieść w świat mojego pisania. Drugim – dzieła dokumentujące kulturę wsi, także te nieartystyczne. Trzecim – moja pamięć i tęsknota za poczuciem przynależności do wspólnoty, którą nierozerwalnie łączy uczestnictwo w rytuale. Fascynują mnie wszelkie obrzędy religijne i kultywowane zwyczaje związane z przesądami czy wierzeniami z pogranicza mitologii słowiańskiej.

A jak wyglądają sprawy językowe − z jakiej mowy czerpiesz? Proponujesz swój własny język dla tej poezji czy pożyczasz język od kogoś?

Moja babcia pochodzi z Kresów i czasem stosuję jej specyficzną, charakterystyczną składnię. Podkradam szyk zdań i ich śpiewność. Ale samo językowe tworzywo jest moją wariacją na jego temat. Staram się filtrować ten świat przez język, który nazywa mnie samą i rzeczywistość dookoła mnie. Tylko wtedy to moje uzurpatorstwo wiejskiego przeżycia pozostaje czymś… nieudawanym.

Te wiersze z połowowego zestawu pochodzą z większego projektu? To tylko wybór tekstów z maszynopisu, którym chciałabyś zadebiutować?

Tak. Mam w głowie pomysł na książkę. Ale taką, która dotyka wiejskiej problematyki także z innych stron – wsi współczesnej, umaszynowionej, zacierającej granice pomiędzy swoją specyfiką a tym, co przynależy do miejskiego krajobrazu. Czuję, że jestem coś temu miejscu winna. Chciałabym je ocalić od niezrozumienia i upupienia. Co nie znaczy, że mam zamiar zamknąć się w takiej tematyce, co to, to nie! Muszę zamknąć w sobie pewną szczelinę – opowiedzieć to, co powinniśmy z tamtegoświata zachować, nakleić plaster.

 Co chciałabyś zaproponować czytelnikom jako autorski produkt literacki? Jak widzisz siebie pośród innych autorek/autorów i ich stylistyk?

Wiesz, ja mam po prostu pewną historię do opowiedzenia, wraz z jej wieloma metamorfozami. To historia o ludziach stamtąd, których świat staramy się zwęzić, w całości dookreślić i osądzić. Dla mnie wartość kultury chłopskiej jest nie do przecenienia, a jej – celowe czy nie – wypieranie z powszechnej świadomości jest czymś bardzo przykrym. Jesteśmy społeczeństwem chłopskim, w przedwojennej Polsce od 75% do nawet 80% stanowiła ludność wiejska, a jako naród (hoho, ale słowo, co?) najbardziej lubimy kultywować w sobie tradycje szlacheckie i inteligenckie. To przecież śmieszne! Nasze przesądy, rytuały, zwyczaje to spuścizna kultury chłopskiej; chciałabym rozebrać ją z pogardliwego kostiumu. Szalenie popularna staje się teraz młoda proza nurtu wiejskiego, co mnie szalenie cieszy! W poezji wiele miejsca poświęca się naturze – jej grozie i wspaniałościom. To wiersze, które mnie poruszają, które bardzo cenię i wciąż do nich wracam. Ale w moim pisaniu przyroda staje się bardziej majaczącym tłem dla czyjejś opowieści, dla człowieka. A to on mnie najbardziej ciekawi.

Podczas Stacji Literatura 23 zwyciężyłaś w konkursie na Wiersz Doraźny 2018. Co sądzisz o tej inicjatywie Biura Literackiego?

Inicjatywa jest fantastyczna! Mieliśmy szansę się integrować, poznać ludzi spoza swojej pracowni, przełamać lody. Ja nadal jestem bardzo tym zwycięstwem zdziwiona i wzruszona, bo trochę mnie ten wiersz emocjonalnie kosztował. Sama głosowałam na prześwietny wiersz Pawła Harlendera „polecam oczy”, który przeczytany, a nie wysłuchany –zyskuje jeszcze więcej. No, i będę też miała okazję wrócić do Siennej w tym roku, co mnie niezmiernie cieszy – mamy zamiar z moim chłopakiem przyjechać tam wiosną i pochodzić trochę po górach.

Na koniec chciałbym Cię poprosić o subiektywny komentarz na temat powiązań dwóch dziedzin sztuki, które łączy język. Mowa o literaturze i teatrze. Czy Ty zamierzasz skorzystać ze swojego doświadczenia aktorskiego? Albo inaczej: czy Antonina Tosiek chciałaby zostać poetką-performerką?

Nieustannie z niego korzystam. Pisząc tekst dramatyczny, czuję jego potencjał sceniczny, możliwości techniczne i akcenty. Po prostu wiem, jak coś zagra. W poezji stawka jest zupełnie inna. Ja wszystko czytam na głos, nie tylko swoje, ale także cudze teksty. Nic tak nie obnaża zgrzytów w wierszu, jak jego ‘zagranie’. To bardzo niebezpieczne, bo wielokrotnie łapię się na tym, że tekst broni się w mojej interpretacji, kiedy sama decyduję, co uwypuklam, co chowam, ale kiedy ma funkcjonować solo na papierze – elementy, które dla mnie były istotne, tracą na jaskrawości. Na scenie jestem od lat, a mój romans z pisaniem jest naprawdę krótki – pierwsze teksty posłałam poza szufladę dopiero w grudniu 2017 roku – dlatego nadal łatwiej mi wyczuć tekst od strony warsztatu aktorskiego niż pisarskiego. Co do performerstwa – ani trochę mnie ono w interpretowaniu poezji nie kręci. Nie lubię usilnego przykrywania tekstu niepotrzebnym scenicznym efekciarstwem (które często bywa kulawe i nieudolne warsztatowo), działającym na szkodę wiersza. Wykręcać słowa mogę na papierze albo na scenie, czytanie poezji ma zostawiać przestrzeń dla niej samej. Czytać trzeba po sensach – od intencji do intencji, blisko ciała – pod tym względem pisanie ani trochę nie różni się od aktorzenia.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

belka_1

O AUTORACH

Antonina Tosiek

Ur. w 1996 r. Laureatka kilku konkursów poetyckich, m.in. OKP im. Zbigniewa Herberta oraz OKP im. Haliny Poświatowskiej, a także projektów „Połów” 2018 i „Wiersz doraźny” 2018, organizowanych przez Biuro Literackie. Wiersze oraz teksty krytyczne o literaturze i teatrze publikowała m.in. w „biBLiotece”, „Piśmie”, „Przekroju”, „Czasie Kultury”, „Małym Formacie” i „Kontencie”. Laureatka projektu „Pierwsza książka wierszem”, w ramach którego nakładem Biura Literackiego ukazał się jej debiutancki tom storytelling (2021). Mieszka w Poznaniu.

Marcin Pierzchliński

ur. 1987, poeta, prozaik, artysta wizualny. Laureat projektu "Połów 2018", nominowany do nagrody głównej w XXIII konkursie im. Jacka Bierezina. Publikował w "Lampie", "Wakacie", "Opcjach 1.1", "Ricie Baum". Pracuje w Białogardzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Estreichera, gdzie prowadzi m.in. Dyskusyjny Klub Książki i organizuje spotkania autorskie. Mieszka w Białogardzie

powiązania

Rozmowy na koniec: odcinek 32 Marcin Czerniawski, Agata Dyczko, Karolina Krasny, Ewa Tondys-Kohmann, Łukasz Wojtysko

nagrania / TransPort Literacki Agata Dyczko Antonina Tosiek Ewa Tondys-Kohmann Jakub Skurtys Karolina Krasny Łukasz Wojtysko Marcin Czerniawski Resina

Trzydziesty drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 31 Paulina Pidzik

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Paulina Pidzik Resina

Trzydziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 30 Marlena Niemiec

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marlena Niemiec Resina

Trzydziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Mierzyć się z nurtem

recenzje / IMPRESJE Antonina Tosiek

Impresja Antoniny Tosiek na temat poezji Agaty Ewy Kordeckiej, wyróżnionej w ramach projektu „Pracownie otwarte wierszem 2023”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 29 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda Resina

Dwudziesty dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 28 Jakub Pszoniak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Dwudziesty ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 25 Joanna Roszak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Roszak Resina

Dwudziesty piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 26 Iwona Bassa

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Iwona Bassa Jakub Skurtys Resina

Dwudziesty szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Precyzyjnie, bez cynizmu

recenzje / ESEJE Antonina Tosiek

Impresja Antoniny Tosiek na temat poezji Piotra Oknińskiego, wyróżnionego w ramach projektu „Pracownie otwarte wierszem 2023”.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 24 Zofia Bałdyga, Olga Niziołek, Aleksandra Wojtaszek

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Wojtaszek Antonina Tosiek Jakub Skurtys Olga Niziołek Resina Zofia Bałdyga

Dwudziesty czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 27 Klaudia Pieszczoch

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Klaudia Pieszczoch Resina

Dwudziesty siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 23 Roman Honet

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Resina Roman Honet

Dwudziesty trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 22 Jacek Godek, Katarzyna Skórska, Elżbieta Sobolewska

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Elżbieta Sobolewska Jacek Godek Jakub Skurtys Katarzyna Skórska Resina

Dwudziesty drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 21 Kacper Bartczak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak Resina

Dwudziesty pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 20 Julian Tuwim (Aleksander Trojanowski)

nagrania / TransPort Literacki Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julian Tuwim Resina

Dwudziesty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 19 Grzegorz Jankowicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Grzegorz Jankowicz Jakub Skurtys Resina

Dziewiętnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 18 Miłosz Fleszar, Jakub Grabiak, Jakub Gutkowski, Joanna Łępicka, Amelia Żywczak

nagrania / TransPort Literacki Amelia Żywczak Antonina Tosiek Jakub Grabiak Jakub Gutkowski Jakub Skurtys Joanna Łępicka Miłosz Fleszar Resina

Osiemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 17 Karolina Kapusta

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Kapusta Resina

Siedemnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 16 Jerzy Jarniewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz Resina

Szesnasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 15 Janusz Rudnicki

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Janusz Rudnicki Resina

Piętnasy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 14 Hubert Zemler

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Hubert Zemler Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 13 Adam Mickiewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller Miłosz Biedrzycki

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Romantyczność 2022

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Aleksandra Kasprzak Antonina Tosiek Artur Burszta Daniel Tamkun Helena Burdzińska Jacek Dehnel Jakub Kornhauser Jakub Pszoniak Joanna Mueller Joanna Roszak Karol Maliszewski Karolina Sałdecka Katarzyna Szaulińska Łukasz Cabajewski Maria Krzywda Michał Domagalski Miłosz Biedrzycki Natalia Malek

Czytanie z książki Romantyczność. Współczesne ballady i romanse inspirowane twórczością Adama Mickiewicza w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 12 Julek Rosiński

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Julek Rosiński

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 11 Jacek Dehnel

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jacek Dehnel Jakub Skurtys

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 10 Katarzyna Jakubiak

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Jakubiak

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 9 Tomek Gromadka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Tomek Gromadka

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 8 Miron Białoszewski (Jakub Pszoniak)

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Pszoniak Jakub Skurtys

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 7 Marcin Mokry

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marcin Mokry

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 6 Karolina Sałdecka

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Karolina Sałdecka

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 5 Przemysław Suchanecki

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Przemysław Suchanecki

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 4 Laura Osińska

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys Laura Osińska

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 2 Nowe głosy z Polski: proza

nagrania / TransPort Literacki Alicja Sawicka Antonina Tosiek Barbara Frączyk Iwona Bassa Jakub Skurtys Marta Lipowicz Mirek Kulisz Patryk Kulpa

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 1 Nowe głosy z Polski: poezja

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Antonina Tosiek Bartosz Horyza Jakub Skurtys Ola Lewandowska-Ferenc Patrick Leftwich Szymon Kowalski Zofia Kiljańska

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 3 Krzysztof Chronowski

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Krzysztof Chronowski

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Czy można się o nich pokłócić?

wywiady / O KSIĄŻCE Antonina Tosiek Maria Krzywda

Rozmowa Marii Krzywdy i Antoniny Tosiek, towarzysząca premierze książki Połów. Poetyckie i prozatorskie debiuty 2021, wydanej w Biurze Literackim 3 października 2022 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 14 Elżbieta Łapczyńska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Elżbieta Łapczyńska Jakub Skurtys

Czternasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (3)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzecia część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec (2)

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Druga część dyskusji prowadzonej przez Antoninę Tosiek i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 12 Kira Pietrek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kira Pietrek

Dwunasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 13 Joanna Mueller

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 11 Jerzy Jarniewicz

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Jerzy Jarniewicz

Jedenasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 10 Agata Jabłońska

nagrania / Stacja Literatura Agata Jabłońska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziesiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 9 Antonina Tosiek

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Dziewiąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 8 Michał Mytnik

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Michał Mytnik

Ósmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Dłuższe formy zasługują na takie słowa, jak: chityna, pancerz, skorupa

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Antonina Tosiek

Odpowiedzi Antoniny Tosiek na pytania Tadeusza Sławka w „Kwestionariuszu 2022”.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 6 Radosław Jurczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Radosław Jurczak

Szósty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 7 Kacper Bartczak

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Kacper Bartczak

Siódmy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 4 Agata Puwalska

nagrania / Stacja Literatura Agata Puwalska Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Czwarty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 5 Katarzyna Szweda

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Katarzyna Szweda

Piąty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 3 Anna Adamowicz

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Antonina Tosiek Jakub Skurtys

Trzeci odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 1 Bohdan Zadura

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Bohdan Zadura Jakub Skurtys

Pierwszy odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 2 Marta Sokołowska

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Marta Sokołowska

Drugi odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Książki z Biura: Odcinek 6 storytelling

nagrania / Między wierszami Antonina Tosiek

Szósty odcinek cyklu Książki z Biura. Nagranie zrealizowano w ramach projektu Kartoteka 25.

WIĘCEJ

swoi*; chóralna

recenzje / KOMENTARZE Antonina Tosiek

Autorski komentarz Antoniny Tosiek w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki storytelling, która ukazała się w Biurze Literackim 8 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Scena jest cierpliwa, wiersz ma mniej litości

wywiady / O KSIĄŻCE Antonina Tosiek Nina Manel

Rozmowa Niny Manel z Antoniną Tosiek, towarzysząca premierze jej książki storytelling, która ukazała się w Biurze Literackim 8 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Wierny jak wiersz

wywiady / O KSIĄŻCE Antonina Tosiek Przemysław Suchanecki

Rozmowa Antoniny Tosiek z Przemysławem Suchaneckim, towarzysząca wydaniu książki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego Ciało wiersza, która ukazała się w Biurze Literackim 11 stycznia 2021 roku.

WIĘCEJ

storytelling

utwory / zapowiedzi książek Antonina Tosiek

Fragment zapowiadający książkę Antoniny Tosiek storytelling, która ukaże się w Biurze Literackim 8 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Połów. Poetyckie debiuty 2018

nagrania / Stacja Literatura Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Katarzyna Szaulińska Marcin Pierzchliński Marcin Podlaski Maria Halber

Czytanie z książki Połów. Poetyckie debiuty 2018 z udziałem Marii Halber, Marcina Pierzchlińskiego, Marcina Podlaskiego, Katarzyny Szaulińskiej, Aleksandra Trojanowskiego i Antoniny Małgorzaty Tosiek w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Teraz jest czas opowieści

utwory / premiery w sieci Antonina Tosiek

Premierowy zestaw wierszy Antoniny M. Tosiek Teraz jest czas opowieści. Prezentacja w ramach projektu „Pierwsza książka”.

WIĘCEJ

Gminne

utwory / premiery w sieci Antonina Tosiek

Premierowy zestaw wierszy Antoniny M. Tosiek Gminne. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Przepoczwarzanie, czyli wszystkie kagańce w kąt

wywiady / O PISANIU Antonina Tosiek Marcin Podlaski

Antonina M. Tosiek rozmawia z Marcinem Podlaskim, laureatem 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Uwierzyć w czytelnika

wywiady / O PISANIU Marcin Pierzchliński Maria Halber

Maria Halber rozmawia z Marcinem Pierzchlińskim, laureatem 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Le voyage ivre

utwory / premiery w sieci Marcin Pierzchliński

Premierowy zestaw wierszy Marcina Pierzchlińskiego Le voyage ivre. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Wiersz doraźny: Gwatemala

utwory / premiery w sieci Aglaja Janczak Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Jakub Głuszak Jakub Pszoniak Paweł Harlender

Finałowy zestaw „Wierszy doraźnych 2018” autorstwa Jakuba Głuszaka, Pawła Harlendera, Aglai Janczak, Antoniny Małgorzaty Tosiek, Aleksandra Trojanowskiego, Jakuba Pszoniaka.

WIĘCEJ

Połów. Poetyckie debiuty 2018

nagrania / Stacja Literatura Aleksander Trojanowski Antonina Tosiek Katarzyna Szaulińska Marcin Pierzchliński Marcin Podlaski Maria Halber

Czytanie z książki Połów. Poetyckie debiuty 2018 z udziałem Marii Halber, Marcina Pierzchlińskiego, Marcina Podlaskiego, Katarzyny Szaulińskiej, Aleksandra Trojanowskiego i Antoniny Małgorzaty Tosiek w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Dalszy ciąg

wywiady / O KSIĄŻCE Dawid Mateusz Jakub Skurtys

Rozmowa Jakuba Skurtysa z Dawidem Mateuszem, towarzysząca wydaniu almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 3 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ

Notatka zawierająca mgliste spekulacje o możliwych ścieżkach rozwoju polskiej poezji w nadchodzących latach

recenzje / ESEJE Dawid Kujawa

Recenzja Dawida Kujawy towarzysząca wydaniu almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 3 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ

Pomiędzy patrzeniem

recenzje / ESEJE Antoni Zając

Recenzja Antoniego Zająca towarzysząca wydaniu almanachu Połów. Poetyckie debiuty 2018, który ukazał się nakładem Biura Literackiego 3 czerwca 2019 roku.

WIĘCEJ

Za dużo powietrza między słowami

wywiady / O PISANIU Aleksander Trojanowski Katarzyna Szaulińska

Katarzyna Szaulińska rozmawia z Aleksandrem Trojanowskim, laureatem 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Wiersze do spławiania drewna

recenzje / ESEJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Parkingi podziemne jako miasta spotkań Aleksandra Trojanowskiego, laureata 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Schemat budowy wiersza dla hydraulików

recenzje / KOMENTARZE Aleksander Trojanowski

Autorski komentarza Aleksandra Trojanowskiego, laureata 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Parkingi podziemne jako miasta spotkań

utwory / premiery w sieci Aleksander Trojanowski

Premierowy zestaw wierszy Aleksandra Trojanowskiego Parkingi podziemne jako miasta spotkań. Prezentacja laureata projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Jeszcze starszy testament

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Gminne Antoniny M. Tosiek, laureatki 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Gminne

utwory / premiery w sieci Antonina Tosiek

Premierowy zestaw wierszy Antoniny M. Tosiek Gminne. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Otwieranie na przepływ

wywiady / O PISANIU Katarzyna Szaulińska Marcin Podlaski

Marcin Podlaski rozmawia z Katarzyną Szaulińską, laureatką 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Tweet w horyzont zdarzeń

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Nic cięższe niż coś Katarzyny Szaulińskiej, laureatki 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

California dreaming

recenzje / KOMENTARZE Katarzyna Szaulińska

Autorski komentarz Katarzyny Szaulińskiej, laureatki 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Nic cięższe niż coś

utwory / premiera w sieci z Połowu Katarzyna Szaulińska

Premierowy zestaw wierszy Katarzyny Szaulińskiej Nic cięższe niż coś. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Przepoczwarzanie, czyli wszystkie kagańce w kąt

wywiady / O PISANIU Antonina Tosiek Marcin Podlaski

Antonina M. Tosiek rozmawia z Marcinem Podlaskim, laureatem 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

W poszukiwaniu innej gramatyki

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa Marcina Podlaskiego, laureata 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa

utwory / premiery w sieci Marcin Podlaski

Premierowy zestaw wierszy Marcina Podlaskiego Trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Uwierzyć w czytelnika

wywiady / O PISANIU Marcin Pierzchliński Maria Halber

Maria Halber rozmawia z Marcinem Pierzchlińskim, laureatem 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Nouvelles impressions de Białogard?

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Le voyage ivre Marcina Piechrzlińskiego, laureata 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Le voyage ivre

utwory / premiery w sieci Marcin Pierzchliński

Premierowy zestaw wierszy Marcina Pierzchlińskiego Le voyage ivre. Prezentacja w ramach projektu „Poetyckie debiuty 2018”.

WIĘCEJ

Nie wierzę w pisanie z dala od świata

wywiady / O PISANIU Aleksander Trojanowski Maria Halber

Aleksander Trojanowski rozmawia z Marią Halber, laureatką 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Thriller, dokumentalny

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy zero waste Marii Halber, laureatki 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Ojcowie narodowego kapitału. O “storytellingu” Antoniny M. Tosiek

recenzje / ESEJE Dawid Kujawa

Recenzja Dawida Kujawy, towarzysząca premierze książki storytelling Antoniny Tosiek, która ukazała się w Biurze Literackim 8 lutego 2021 roku.

WIĘCEJ

Jeszcze starszy testament

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Gminne Antoniny M. Tosiek, laureatki 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Nouvelles impressions de Białogard?

recenzje / IMPRESJE Dawid Mateusz

Impresja Dawida Mateusza na temat zestawu wierszy Le voyage ivre Marcina Piechrzlińskiego, laureata 13. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ