wywiady / O KSIĄŻCE

Różne miary czasu

Bohdan Zadura

Z Bohdanem Zadurą o książce Szkice, recenzje, felietony rozmawia Anna Krzywania.

Szkice_recenzje_felietony_tom_1-1444129168941 Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Anna Krzywania: Po trzech tomach Wierszy oraz dwóch tomach Prozy ukazały się właśnie kolejne dwa zbiory Pana tekstów pt. Szkice, recenzje, felietony. Nie sposób więc nie zadać pytania, co odczuwa autor patrząc na całkiem pokaźny zestaw swoich dzieł zebranych – spełnienie czy raczej niedosyt?

Bohdan Zadura: Głównie pewnie coś w rodzaju łagodnego poczucia nierzeczywistości, łagodnego, bo ta siedmiotomowa edycja była jednak rozłożona w czasie. Mogłem się trochę do tych książek przyzwyczaić, oswoić z nimi. Siedem naraz to mogłoby być zabójcze – i finansowo dla ewentualnego czytelnika, i emocjonalnie dla autora (śmiech). Poczucie ulgi – bo to jednak była ciężka praca, by korektę choćby tylko wspomnieć. Niepewność – czy to, co się przez lata napisało, warte jest tych twardych okładek i czy w ogóle warte jest przypominania.

Jak często wraca Pan do napisanych przez siebie tekstów?

Tak rzadko, jak to tylko możliwe. W tym przypadku nie dało się uniknąć takich powrotów. I to w maksymalnej dawce. Czasem wracam do dawnych wierszy na wieczorach autorskich, ale i na nich najbardziej lubię czytać rzeczy jeszcze niedrukowane, o ile je mam. W ostatnich latach nie było z tym najlepiej.

W wydanych ostatnio zbiorach znajdują się recenzje, które często bywały pisane tuż po ukazaniu się omawianych książek. Czy zdarzyło się kiedyś Panu zmienić zdanie na temat tekstów wcześniej przez siebie zrecenzowanych?

Jak Pani słyszy, na chwilę zaniemówiłem. Nie, chyba nie. W każdym razie nie przypominam sobie jakiejś spektakularnej konwersji. Choć takiej możliwości nie da się wykluczyć, ale żeby się na niej przyłapać, nie wystarczy ponowna lektura recenzji, powinna jej towarzyszyć ponowna lektura tych recenzowanych książek. Każdej w swoim czasie – który był też czasem pisania o niej – coś zawdzięczałem. W ciągu tych kilkudziesięciu lat pewnie trochę się zmienił mój pogląd na różne sprawy, w tym i na literaturę. Pisałem o różnych książkach, w tym wielu takich, których autorzy i tytuły dziś niewiele mówią. Jeśli teksty o nich jakoś przedłużają im życie, to to mnie cieszy.

Jest wiele różnych, często wykluczających się, opinii na temat trwałości i ponadczasowości tekstów krytycznych. Jak długo według Pana żyją i są aktualne, recenzje, felietony…?

Same miary czasu są różne. Kiedy ma się dwadzieścia lat i pisze się wiersz, gwarancję, że za dziesięć lat będzie on jeszcze żywy, nie zestarzeje się, bierze się – brałoby się – w ciemno. Kiedy ma się lat, powiedzmy, sześćdziesiąt, dziesięć lat wydaje się chwilą, nie mówiąc o tym, że w ogóle coś takiego jak jakakolwiek gwarancja, termin przydatności do spożycia, wydaje się iluzoryczne. Felieton, recenzja to są formy ulotne, chyba tylko wariat uprawiając je mógłby liczyć na ich długie trwanie. Chociaż kto wie, co się kiedyś komuś może przydać. Teraz zastanawiam się, czy Pani pytanie nie sugeruje, że powinienem bronić tych dwóch ostatnich tomów. Może i powinienem, choć to nie był mój pomysł. Przystałem nań, to prawda. Z duszą na ramieniu. Mówiąc żartem, dlatego, żeby mieć dowód w postaci tego ponad tysiąca stron, że moje przeświadczenie o sobie jako o człowieku nieprzyzwoicie leniwym jest nieco przesadzone. Trochę bardziej poważnie, to wydaje mi się, że te Szkice, recenzje, felietony tworzą coś w rodzaju kontekstu dla Wierszy, że jeśli w literaturze między innymi chodzi o uchwycenie klimatu czasu, to może one więcej mówią o tym czasie – czasach – niż Proza.

To prawda. Na ten aspekt Szkiców… zwrócił uwagę również Darek Foks podkreślając nie tylko ich znaczenie literackie, ale i pozaliterackie, pisał, że „dają nam coś w rodzaju dziennika pisarza, który chcąc nie chcąc reaguje na rzeczywistość społeczną i polityczną tamtych czasów”…

Wie Pani, pewnie bardziej nie chcąc niż chcąc, to jakoś samo tak wychodzi. Ze dwa razy przymierzałem się do pisania dziennika, bardzo dawno temu, taki słomiany zapał, trwał parę tygodni. To wymaga zbyt wiele dyscypliny i systematyczności, żeby mi się udało. Właściwie tylko poezja była w stanie na mnie te cechy wymusić: masz pomysł na wiersz, rzucasz wszystko, żeby ten wiersz napisać i nie odczuwasz tego jako przymusu. Więc „dziennikowa” potrzeba była częściowo zaspakajana jakby pokątnie, jakby niepostrzeżenie, przy innych okazjach. Dziennik chyba jest projektem totalnym, wszystko albo nic, codziennie, a nie z doskoków. Mam nadzieję, że trochę „smaku detalu” – by posłużyć się tytułem książki Piotra Sommera – do tych szkiców, recenzji, felietonów przeszło. Notabene, jak sobie myślę o zawartości poszczególnych tomów tej edycji, to – wyłączywszy Wiersze – dochodzę do wniosku, że panuje w nich spory galimatias: niektóre z tekstów, które weszły w skład drugiego tomu Prozy, równie dobrze mogłyby się znaleźć w Szkicach… i na odwrót. Z jednej strony to kwestia przypadku, z drugiej niewyrazistości gatunkowej. Czy „Jak zielony las w Parku Przyjaźni (stosowna okazja)” to rzeczywiście bardziej opowiadanie niż felieton, szkic albo nawet recenzja? Czy niektórym – nie wszystkim – felietonom z „Kultury podróżowania” nie bardziej do twarzy byłoby pod szyldem opowiadań? Czy obfitość juweniliów w trzecim tomie Wierszy… wynikła tylko z mojej odwagi i chęci dodania otuchy tym, którzy wiersze zaczynają pisać (zaczynając od czegoś takiego można dojść do czegoś ciut lepszego, więc niech żywi nie tracą nadziei?), czy może pod dwóch grubych tomach ten trzeci to nie mogła być jakaś chudzina, bo by to śmiesznie wyglądało?

Czyją twórczość krytyczną szczególnie Pan ceni?

To podstępne pytanie, test na pamięć i refleks. Ze Szkiców… wynika w sposób dość oczywisty, że miałem – i mam – szczególny stosunek do Jerzego Kwiatkowskiego, nie muszę właściwie mówić dlaczego, bo tam jest to dość drobiazgowo wyłożone. To on w znacznej mierze ukształtował moje rozumienie poezji i właściwie zawsze chciałem pisać o poezji tak, jak on to potrafił robić. Jeśli wymienię Henryka Berezę to też to dla Pani nie będzie zaskoczenie. Zawsze go podziwiałem i gdy po Radości czytania ktoś nazwał mnie „małym Berezą”, to odczułem – pewnie wbrew intencjom autora tej formuły – ogromną satysfakcję. Bywa czasem, że trudno wybaczyć tym, którym dużo zawdzięczamy – ale to nie jest ten przypadek. Pracowitość – to nie najważniejsze – bo pracowitych krytyków jest wielu, odwaga sądów i coś, co można by nazwać stosunkiem do sztuki w ogóle, a literatury w szczególności, w którym jest miejsce i na jakby niedzisiejszy idealizm, i wierność sobie. Pewnie jednak nie o tych krytyków Pani pyta. Więc z tych młodszych, którzy piszą o poezji, wymienię Annę Kałużę, czujną i bardzo kompetentną moim zdaniem, Karola Maliszewskiego, którego żarliwość dorównuje pewnie żarliwości wspomnianego przed chwilą Berezy, Jacka Gutorowa, którego książkę Niepodległość głosu bardzo cenię… Tyle tytułem przykładu, nie rozbudowuję tej listy, bo mam świadomość, że im bardziej byłaby kompletna, nieuniknione pominięcia na niej byłyby tym bardziej krzywdzące.

Jak dużo nowych tekstów napisał Pan po opublikowaniu dzieł zebranych? Wspomniał Pan na początku, że jeśli chodzi o wiersze, to nie pojawiło się zbyt wiele nowych.

Ostatnio, jeśli chodzi o wiersze, coś się odblokowało. To zresztą tylko w młodości niepiszące się wiersze stanowią jakiś – często poważny – problem. W wieku średnim (śmiech) już nie. Piszą się – dobrze, nie piszą – też dobrze. Jeśli nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę, to taka blokada psychologicznie jest zrozumiała. Mimo wszystko coś mi chodzi po głowie, nie tylko jeśli chodzi o mowę wiązaną. Coś bym sobie popisał, coś zacząłem, takiego nieokreślonego, na pograniczu opowiadania, felietonu, dziennika. Ale to – by przywołać tytuł tomiku, który był, a jakby go nie było, bo od razu w trzecim tomie Wierszy zebranych wylądował – kwestia czasu. Wolnego czasu.

O AUTORZE

autorzy_leksykon_300x300_Zadura
Bohdan Zadura

Urodzony w 1945 roku. Poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. W 1969 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 roku członek redakcji kwartalnika "Akcent", od jesieni 2004 roku redaktor naczelny "Twórczości", od lat 70. stały współpracownik "Literatury na Świecie". Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Nagrodę Silesius w kategorii książka roku (2011), Kijowskie Laury (2010), węgierską Nagrodę im. Gábora Bethlena (2013), Międzynarodową Nagrodę Literacką im. H. Skoworody (2014). Jako poeta debiutował w 1962 roku na łamach dwutygodnika "Kamena"; uprawia też prozę i krytykę literacką oraz zajmuje się przekładami z języka angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Mieszka w Warszawie i Puławach.

powiązania

02_WYWIADY__Tomasz Majeran__Jakie życie - taka śmierć

Jakie życie – taka śmierć

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Tomasz Majeran

Zapis rozmowy Tomasza Majerana z Bohdanem Zadurą, opublikowanej w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
19_NAGRANIA__Bohdan Zadura, Karol Maliszewski, Dawid Mateusz__Po szkodzie

Po szkodzie

nagrania / Stacja Literatura Bohdan Zadura Dawid Mateusz Karol Maliszewski

Spotkanie autorskie wokół książki Po szkodzie z udziałem Bohdana Zadury, Karola Maliszewskiego i Dawida Mateusza w ramach festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Bohdan Zadura__Od kuchni

Od kuchni

wywiady / O PISANIU Artur Burszta Bohdan Zadura

Zapis rozmowy Artura Burszty z Bohdanem Zadurą, opublikowanej w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Bohdan Zadura__Na wszelki wypadek

Na wszelki wypadek

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury opublikowany w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
04_RECENZJE__Bohdan ZADURA__Poezja z nagrodami Nocne życie

Poezja z nagrodami: Nocne życie

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Bohdan Zadura odpowiada na pytania w ankiecie dotyczącej książki Nocne życie, wydanej w wersji elektronicznej w Biurze Literackim 11 lipca 2018 roku. Książka ukazuje się w ramach akcji „Poezja z nagrodami”.

WIĘCEJ
19_DZWIEKI__Bohdan ZADURA _Trampolina

Trampolina

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz z tomu Wszystko, zarejestrowany podczas spotkania „Wszystko gubione” na festiwalu Port Wrocław 2009.

WIĘCEJ
01_WYWIADY__Bohdan ZADURA__Kraj nieograniczonych możliwości

Kraj nieograniczonych możliwości

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Dawid Mateusz

Rozmowa Dawida Mateusza z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Po szkodzie, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 lutego 2018 roku.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Bohdan ZADURA__Australian Open

Australian Open

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania „Wiersze z gazet” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
Kolektyw_krytyczny__Miedzy_wierszami__Miedzy_nami_2009__Barbarzyncy_czy_nie

Dyskusja „Barbarzyńcy czy nie. Dwadzieścia lat po przełomie”

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Nowacki Justyna Sobolewska Krzysztof Jaworski Piotr Czerniawski Piotr Śliwiński Roman Honet

Port Wrocław 2009: wypowiedzi Dariusza Nowackiego, Piotra Śliwińskiego, Justyny Sobolewskiej, Piotra Czerniawskiego, Darka Foksa, Krzysztofa Jaworskiego, Bohdana Zadury, Romana Honeta.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Poeci_a_ikonosfera

Dyskusja „Poeci a ikonosfera współczesności”

nagrania / Z Fortu do Portu Adam Wiedemann Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Krzysztof Siwczyk Marcin Świetlicki

Krzysztof Siwczyk, Marcin Świetlicki, Andrzej Sosnowski, Adam Wiedemann i Bohdan Zadura spierają się o ikonosferę współczesności. Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Wiersze_z_gazet

Wiersze z gazet

nagrania / Z Fortu do Portu Bohdan Zadura Ryszard Krynicki Zbigniew Machej

Zapis spotkania autorskiego „Wiersze z gazet” z Ryszardem Krynickim, Zbigniewem Machejem i Bohdanem Zadurą 20. festiwalu literackiego Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Masc_przeciw_poezji

Maść przeciw poezji

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Grzegorz Jankowicz Leszek Engelking

Prezentacja antologii Leszka Engelkinga Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej. Książkę komentują Grzegorz Jankowicz, Bohdan Zadura oraz tłumacz. Wiersze Jaroslava Vrchlickiego „Śpiąca Praga” i „Venus Verticordia” we własnej aranżacji muzycznej wykonuje Sambor Dudziński.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Co_to_jest_barbarzynstwo

Dyskusja „Co to jest barbarzyństwo w poezji?”

nagrania / Między wierszami Adam Wiedemann Bohdan Zadura Darek Foks Tadeusz Pióro

Mityczne pytanie o klasycystów i barbarzyńców zadane Darkowi Foksowi, Tadeuszowi Piórze, Adamowi Wiedemannowi i Bohdanowi Zadurze.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Wszystko

Wszystko

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Marcin Świetlicki

W rejs z Bohdanem Zadurą wyruszyli Marta Podgórnik i Krzysztof Siwczyk. Filmowa etiuda do wiersza „Z czego wyrosłem” w reżyserii Anny Jadowskiej.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Opozycja_poeta_i_narod

Dyskusja „Opozycja Poeta i naród”

nagrania / Z Fortu do Portu Bohdan Zadura Marcin Świetlicki

Czy istnieje opozycja „poeta i naród”? Czego literat może potrzebować od społeczeństwa (i odwrotnie)? Mówią Bohdan Zadura i Marcin Świetlicki, Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Czy_poezja-moze_zmienic_swiat

Dyskusja „Czy poezja może zmienić świat?”

nagrania / Między wierszami Anna Podczaszy Bohdan Zadura Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Tomasz Broda Zbigniew Machej

Krzysztof Siwczyk, Anna Podczaszy, Bohdan Zadura, Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Machej oraz Tomasz Broda o tym, czy poezja to próba „dania w pysk światu”, czy może jego zmiany?

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_slowa

Dyskusja „Słowa ujemne poetycko”

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Krzysztof Siwczyk Marcin Świetlicki Zbigniew Machej

Zbigniew Machej, Krzysztof Siwczyk, Marcin Świetlicki i Bohdan Zadura zastanawiają się, czy istnieją słowa o ujemnym potencjale poetyckim. Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
RECENZJE_Komentarze_Bohdan_Zadura_Who is who

Who is who

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Już otwarte, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_O_ksiazce_Bohdan_Zadura_Kto nie ma wisiec

Kto ma wisieć, nie utonie

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Monika Brągiel

Rozmowa Moniki Brągiel z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Już otwarte, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Sposoby-na-zsniecie_4

Rozmowa o książce Sposoby na zaśnięcie

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Podczaszy Bohdan Zadura Filip Zawada Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Marianna Sztyma Tomasz Broda Zbigniew Machej

Dzieci zadają pytania autorom i autorkom książki Sposoby na zaśnięcie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 13 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Zeby-uwaznie-przeczytac-to

„Żeby uważnie przeczytać to, co w obcym języku mi się spodobało”

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Miłosz Waligórski

Z Bohdanem Zadurą, tłumaczem Tragedii człowieka Imre Madácha, rozmawia Miłosz Waligórski.

WIĘCEJ
DZWIEKI_Bohdan_Zadura_Zgryz

Zgryz

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz z tomu Wszystko, zarejestrowany podczas spotkania „Wszystko gubione” na festiwalu Port Wrocław 2009.

WIĘCEJ
ROZNE_Bohdan_Zadura_Kropka-nad-i

Komentarz do wiersza "Hotel Ukraina"

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Kropka nad i, która ukazała się w Biurze Literackim 22 września 2015 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Kropka-nad-i

Tylko nie mów, że była bez

wywiady / O PISANIU Bohdan Zadura Darek Foks

Rozmowa Darka Foksa z Bohdanem Zadurą o jego nowej książce Kropka nad i, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 22 września 2014 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Klasyk-na-luzie

Emeryt młodym

recenzje / IMPRESJE Bohdan Zadura

Esej Mai Staśko towarzyszący premierze książki Klasyk na luzie Bohdana Zadury.

WIĘCEJ
RECENZJA_Bohdan_Zadura_Zmartwychwstanie-ptaszka

Ius primae noctis

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wiersza Ius primae noctis z książki Zmartychwstanie ptaszka, która ukazała się 17 maja 2012 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Logika-snu

Logika snu wymusza wiekszą precyzję

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Malwina Mus

Z Bohdanem Zadurą o książce Zmartwychwstanie ptaszka rozmawia Malwina Mus.

WIĘCEJ
RECENZJA_Bohdan_Zadura_Klasyk-na-luzie

Dwa akapity przy okazji

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do książki Klasyk na luzie, wydanej nakładem Biura Literackiego 15 września 2011 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Poeta-metafizyczny

Poeta metafizyczny

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Z Bohdanem Zadurą o książce Psalmy i inne wiersze Tadeusz Nowak rozmawiają Michał Raińczuk i Katarzyna Lisowska.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Historie-wazne-i-niewazne

Jestem takim zajączkiem…

wywiady / O KSIĄŻCE Andrij Bondar Bohdan Zadura

Z Andrijem Bondarem o książce Historie ważne i nieważne rozmawia Bohdan Zadura.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Nocne-zycie

Barbarzyńca w parku

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Jarosław Borowiec

Z Bohdanem Zadurą o książce Nocne życie rozmawia Jarosław Borowiec.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Nocne-zycie

Do pełnego szczęścia zabrakło dziewięciu centymetrów

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wiersza Biały anioł z książki Nocne życie, wydanej nakładem Biura Literackiego 21 października 2010 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Rozne-miary-czasu

BEZ KOMENTARZA

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Wszystko, która ukazała się w Biurze Literackim 1 września 2008 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Bohdan_Zadura_Wiersze-zawsze-sa-wolne

Przedmowa do pierwszego wydania i Dopowiedzenie

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Przedmowa Bohdana Zadury do pierwszego wydania antologii poezji ukraińskiej Wiersze zawsze są wolne, wydanej nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Poeta-metafizyczny

Przygoda wciąż trwa

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Rozmowa Anny Krzywani z Bohdanem Zadurą, towarzysząca wydaniu w Biurze Literackim antologii Węgierskie lato.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Logika-snu

Przypisy

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Wiersze zebrane (tom 1), wydanej w Biurze Literackim 18 maja 2005 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Rozne-miary-czasu

Och, nie, No, tak

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Ptasia grypa, wydanej w Biurze Literackim w 2002 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Bohdan_Zadura

Komentarze Bohdana Zadury do wierszy z książki „Kopiec kreta”

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wierszy z książki Kopiec kreta, wydanej w Biurze Literackim w 2004 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura

Prawdę mówiąc

wywiady / O KSIĄŻCE Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura

Rozmowa Andrzeja Sosnowskiego z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Klasyk na luzie. Rozmowy z Bohdanem Zadurą, wydanej w Biurze Literackim 15 września 2011 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Zadura_Szkice-tom-1

Zadura – krytyk i eseista

recenzje / NOTKI I OPINIE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa towarzysząca premierze dwutomowej edycji Szkiców, recenzji, felietonów Bohdana Zadury, wydanej w Biurze Literackim 4 czerwca 2007 roku.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Bohdan ZADURA__Australian Open

Australian Open

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania „Wiersze z gazet” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
RECENZJE_Impresje_Eseje_Bohdan_Zadura_Wielkie zamkniecie

Wielkie zamknięcie

recenzje / ESEJE Ilona Podlecka

Recenzja Ilony Podleckiej towarzysząca premierze książki Już otwarte Bohdana Zadury, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Wegierskie-lato

Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich

recenzje / ESEJE Krzysztof Varga

Recenzja Krzysztofa Vargi z książki Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich w przekładzie Bohdana Zadury, która ukazała się 4 maja 2010 roku na łamach „Gazety Wyborczej”.

WIĘCEJ