recenzje / KOMENTARZE

Przedmowa do pierwszego wydania i Dopowiedzenie

Bohdan Zadura

Przedmowa Bohdana Zadury do pierwszego wydania antologii poezji ukraińskiej Wiersze zawsze są wolne, wydanej nakładem Biura Literackiego.

Wiersze_zawsze_sa_wolne_wyd_3_miekka_oprawa-1444131353830 Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Przedmowa do pierwszego wydania

Tę książkę mógłbym nazwać niechcianym, a w każdym razie nieplanowanym dzieckiem. Jeszcze ćwierć wieku temu prędzej bym się – to mało wyszukane, ale prawdziwe porównanie – śmierci spodziewał niż tego, że będę kiedyś tłumaczył wiersze ukraińskich poetów.

Otwierają tę antologię (? – antologię jednego tłumacza) wiersze Dmytra Pawłyczki (r. 1930), zamykają Ostapa Sływynskiego (r. 1978). Jej układ przypadkiem odpowiada mniej więcej przebiegowi mojej przygody z ukraińską liryką. Zaczęła się od Pawłyczki – i miał to być tylko epizod. Ten epizod zapoczątkował trwałe znajomości i – może wolno mi tak powiedzieć – przyjaźnie.

Zaletą tej antologii jest jej wieloraka niereprezentatywność. Mykoła Riabczuk, dla przykładu, który był w 1989 roku moim przewodnikiem po absolutnie nieznanym dla mnie wówczas świecie ukraińskiej literatury i rzeczywistości, bardziej jest pewnie postrzegany w swym kraju jako krytyk czy w ostatnich czasach politolog niż poeta. Iwan Łuczuk, dla przykładu, pisze teraz zupełnie inne wiersze niż te, które swego czasu tłumaczyłem. A jednak mimo wszystko ów brak reprezentatywności uważam za atut, mam nadzieję, że nie próbując odzwierciedlać żadnej hierarchii ani żadnej hierarchii budować, zbiór ten na zasadzie pars pro toto pokazuje jednak wielogłosowość i bogactwo współczesnej poezji ukraińskiej.

Co nas pociąga? Myślę, że w równej mierze podobieństwa i różnice. W odpowiednich proporcjach; coś, co jest takie samo, nie budzi zainteresowania; coś, co jest absolutnie odmienne od tego, co znamy – też nie jest atrakcyjne. Wydaje mi się, że mnóstwo rzeczy dla polskiego czytelnika może w poezji ukraińskiej być atrakcją – prostota i mądrość najnowszych wierszy Dmytra Pawłyczki, nadrealizm tak specyficznie spleciony z ludowością u Hryhorija Czubaja, Kostiantyna Moskałcia, czy Wołodymyra Cybulki, młodzieńczość, karnawałowość, witalność, poczucie humoru Bubabistów, hucpa i plebejskość Mykoły Chołodnego, „postmodernizm” Jewhena Brusłynowskiego, wyciszony – a jakże wyrazisty – liryzm Hałyny Petrosaniak. Sposób, w jaki to, co społeczne, co zbiorowe, łączy się z doświadczeniem jednostki. Wydaje mi się, że poeci ukraińscy są w stanie potrącać takie emocjonalne struny, których dotknięcie przez poetę polskiego skończyć musiałoby się niechybnie katastrofą śmieszności. Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o czym myślę, zechcą przeczytać „Konia Józefa Poniatowskiego” Pawłyczki albo zajrzeć do wierszy Ołeksandra Irwancia.


Dopowiedzenie

W ciągu trzech lat, jakie minęły od pierwszego wydania tej książki, wydarzyło się wiele rzeczy, z których wiele już się nigdy nie powtórzy. Kiedy latem 2004 układałem pospiesznie tę książkę własnych przekładów z poezji ukraińskiej, nie wiedziałem, czemu Bondar chodzi w pomarańczowym T-shircie, w pomarańczowej kurtce i podróżuje z takimże plecakiem. Ja go nie pytałem, on mi nie mówił, pewnie był przekonany, że znam symbolikę kolorów. Kiedy spotkaliśmy się we wrześniu tegoż roku we Lwowie, był w fatalnym nastroju, jeśli chodzi o sprawy społeczne. Jesień widział czarno. Janukowycz (kandydat Kuczmy) wygra wybory, naprawdę albo dzięki szwindlom, choć może nawet nie będzie musiał uciekać się do fałszerstw, a jemu nie pozostanie nic innego, jak wyemigrować do Polski, bo się udusi, żyjąc w tym zniewolonym kraju. Próbowałem go pocieszać, mówiąc, że na pewnym poziomie więcej wolności jest na Ukrainie niż w Polsce. Kiedy Nazar Honczar prowadził mnie na jakieś nagranie do lwowskiej telewizji, po czterdziestu minutach dość forsownego marszu uświadomiłem sobie, że nie odebrałem z hotelowej recepcji paszportu i nie mam przy sobie żadnego innego dowodu tożsamości, więc cała ta wyprawa na nic. A tu przy bramie strażnik czy ochroniarz, wyglądający bardziej na dozorcę, usłyszawszy od Nazara, że jesteśmy umówieni z Neborakiem (bratem Wiktora), pyta tylko, czy wiemy, jak do niego trafić, czy ma nam pokazać drogę. A piwo, Andriju? Siedzimy o dziesiątej wieczorem na ławce przy ulicy, z butelek nie zamaskowanych żadną papierową torebką popijamy sobie „Obołoń” i nie grozi nam żaden mandat. Więc z tą wolnością różnie bywa.

Kiedy wybuchła pomarańczowa rewolucja, cytat z wiersza Mykoły Riabczuka „wiersze zawsze są wolne”, który posłużył mi jako tytuł tego tomu przekładów, był niby strzał w dziesiątkę. Podpisałem się pod apelem, którego inicjatorem było kijowskie pismo „Krytyka”. Pawłyczko jeszcze w trakcie kampanii wyborczej swą obywatelską liryką budził ducha i godność narodu… Wypatrywałem w telewizyjnych relacjach z Majdanu twarzy poetów, których wiersze znalazły się w tej książce. Bondar skrócił swój pobyt w Krakowie i, przeziębiony i niedospany, tracił resztki głosu, Żadan – którego wtedy jeszcze nie znałem osobiście, a mógłbym po lekturze jego utworów wyobrażać sobie jako uczestnika paryskiej rewolty studenckiej 1968 roku, był komendantem namiotowego miasteczka, Machno w dalekim Nowym Jorku łączył się wierszem z manifestującymi w Kijowie. W jakimś mailu życzyłem Andrijowi peremohy i tego, żeby owocami zwycięstwa rozczarował się najpóźniej, jak to tylko możliwe. W końcu, starszy od niego o trzydzieści lat, miałem nad nim przewagę doświadczenia. W kwietniu 2005, zapewne dzięki tej książce, dostałem zaproszenie na spotkanie Wiktora Juszczenki ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i stanąłem w długiej kolejce przed Audytorium Maximum. Czułem się w prawie: kiedyś, mniej więcej przed czterdziestu laty, byłem przecież studentem UW. To był łabędzi śpiew pomarańczowej rewolucji? Prezydent Ukrainy cieplej (pełny aplauz) przyjmowany niż Prezydent RP (IV już stała u progu?)? Mimo (dzięki?) twarzy pooranej dioksynami?

Chociaż historia polityczna ościennego kraju zaleca się swą atrakcyjnością i choć nie da się zbagatelizować faktu, że pomarańczowa rewolucja wywołała gwałtowny wzrost zainteresowania Ukrainą i przypływ sympatii dla Ukraińców, Wiersze zawsze są wolne powstały zupełnie niezależnie od tych wydarzeń i od tej mody.

Drugie ich wydanie ukazuje się jednak w odmiennej sytuacji. W odmiennej sytuacji tej literatury w Polsce. Z Kopciuszka zdołała się już przeistoczyć w Księżniczkę.

Drugie wydanie tej książki w pewnej mierze istotnie jest poprawione i zmienione. Uaktualnione zostały noty o autorach, tu i ówdzie „podczyszczone” zostały przekłady. (Każda zmiana w tym względzie jest w jakiejś mierze przyznaniem się tłumacza do wcześniejszego błędu, polecam na przykład przekłady Riabczuka: zwłaszcza w poezji diabeł tkwi w szczegółach.) W przypadku niektórych autorów (Dmytro Pawłyczko) zestaw wierszy uległ dość radykalnej zmianie, czasami nie byłem w stanie oprzeć się pokusie włączenia do tej książki wierszy najnowszych (Andruchowycz, Sływynski). Powściągnąłem pokusę (dzięki radom Andrzeja Sosnowskiego), żeby pomieścić w tej książce „wszystko”, co w ciągu tych ostatnich trzech lat udało mi się z ukraińskiej poezji spolszczyć. Kto zechce poobcować w szerszym wymiarze z wierszami Bondara, Andruchowycza, Machny czy Żadana, znajdzie je w osobnych tomach; mam nadzieję, że to samo w nieodległej przyszłości będzie się odnosiło do wierszy Natałki Biłocerkiweć czy Ostapa Sływynskiego. W jakiejś mierze (rady Andrzeja Sosnowskiego) dotyczy to również „redukcji” w stosunku do pierwotnej wersji, dzięki czemu pewnej niwelacji ulegają dysproporcje objętościowe pomiędzy poszczególnymi autorami.

Wśród moich pobożnych życzeń pod adresem czytelników jest i to, aby mieli na względzie autorski charakter tego przedsięwzięcia; tu powtarzam kwestię ze wstępu do pierwszego wydania. Rozbudowując ją, dodam, że gdyby Wiersze zawsze są wolne miały być „kanoniczną” antologią współczesnej poezji ukraińskiej, sam nie wyobrażałbym ich sobie bez, przykładowo, Iwana Dracza, Mykoły Winhranowskiego, Liny Kostenko, Ihora Rymaruka, Wasyla Herasymiuka, Wasyla Stusa, Wasyla Hołoborodki, Petra Midjanki, Hałyny Kruk, Marianny Kijanowskiej czy Marianny Sawki i wielu, wielu innych.

O AUTORZE

autorzy_leksykon_300x300_Zadura
Bohdan Zadura

Urodzony w 1945 roku. Poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. W 1969 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1979 roku członek redakcji kwartalnika "Akcent", od jesieni 2004 roku redaktor naczelny "Twórczości", od lat 70. stały współpracownik "Literatury na Świecie". Otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Nagrodę Silesius w kategorii książka roku (2011), Kijowskie Laury (2010), węgierską Nagrodę im. Gábora Bethlena (2013), Międzynarodową Nagrodę Literacką im. H. Skoworody (2014). Jako poeta debiutował w 1962 roku na łamach dwutygodnika "Kamena"; uprawia też prozę i krytykę literacką oraz zajmuje się przekładami z języka angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego. Mieszka w Warszawie i Puławach.

powiązania

06_RECENZJE__Bohdan Zadura__Och tak Och nie

Och, tak Och, nie

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Komentarz Bohdana Zadury, opublikowany w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
20.09.2002 LEGNICA PORT LEGNICA 2002 N/Z BOHDAN ZADURA
FOT. RADOSLAW BUGAJSKI / AGENCJA GAZETA

Ptasia grypa i Między wierszami

dzwieki / WYDARZENIA Bohdan Zadura

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Bohdana Zadury w trakcie Portu Legnica 2002.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Tomasz Majeran__Jakie życie - taka śmierć

Jakie życie – taka śmierć

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Tomasz Majeran

Zapis rozmowy Tomasza Majerana z Bohdanem Zadurą, opublikowanej w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
19_NAGRANIA__Bohdan Zadura, Karol Maliszewski, Dawid Mateusz__Po szkodzie

Po szkodzie

nagrania / Stacja Literatura Bohdan Zadura Dawid Mateusz Karol Maliszewski

Spotkanie autorskie wokół książki Po szkodzie z udziałem Bohdana Zadury, Karola Maliszewskiego i Dawida Mateusza w ramach festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Bohdan Zadura__Od kuchni

Od kuchni

wywiady / O PISANIU Artur Burszta Bohdan Zadura

Zapis rozmowy Artura Burszty z Bohdanem Zadurą, opublikowanej w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Bohdan Zadura__Na wszelki wypadek

Na wszelki wypadek

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury opublikowany w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ
04_RECENZJE__Bohdan ZADURA__Poezja z nagrodami Nocne życie

Poezja z nagrodami: Nocne życie

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Bohdan Zadura odpowiada na pytania w ankiecie dotyczącej książki Nocne życie, wydanej w wersji elektronicznej w Biurze Literackim 11 lipca 2018 roku. Książka ukazuje się w ramach akcji „Poezja z nagrodami”.

WIĘCEJ
19_DZWIEKI__Bohdan ZADURA _Trampolina

Trampolina

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz z tomu Wszystko, zarejestrowany podczas spotkania „Wszystko gubione” na festiwalu Port Wrocław 2009.

WIĘCEJ
01_WYWIADY__Bohdan ZADURA__Kraj nieograniczonych możliwości

Kraj nieograniczonych możliwości

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Dawid Mateusz

Rozmowa Dawida Mateusza z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Po szkodzie, wydanej nakładem Biura Literackiego 26 lutego 2018 roku.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Bohdan ZADURA__Australian Open

Australian Open

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania „Wiersze z gazet” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
Kolektyw_krytyczny__Miedzy_wierszami__Miedzy_nami_2009__Barbarzyncy_czy_nie

Dyskusja „Barbarzyńcy czy nie. Dwadzieścia lat po przełomie”

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Darek Foks Dariusz Nowacki Justyna Sobolewska Krzysztof Jaworski Piotr Czerniawski Piotr Śliwiński Roman Honet

Port Wrocław 2009: wypowiedzi Dariusza Nowackiego, Piotra Śliwińskiego, Justyny Sobolewskiej, Piotra Czerniawskiego, Darka Foksa, Krzysztofa Jaworskiego, Bohdana Zadury, Romana Honeta.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Poeci_a_ikonosfera

Dyskusja „Poeci a ikonosfera współczesności”

nagrania / Z Fortu do Portu Adam Wiedemann Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura Krzysztof Siwczyk Marcin Świetlicki

Krzysztof Siwczyk, Marcin Świetlicki, Andrzej Sosnowski, Adam Wiedemann i Bohdan Zadura spierają się o ikonosferę współczesności. Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Wiersze_z_gazet

Wiersze z gazet

nagrania / Z Fortu do Portu Bohdan Zadura Ryszard Krynicki Zbigniew Machej

Zapis spotkania autorskiego „Wiersze z gazet” z Ryszardem Krynickim, Zbigniewem Machejem i Bohdanem Zadurą 20. festiwalu literackiego Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Masc_przeciw_poezji

Maść przeciw poezji

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Grzegorz Jankowicz Leszek Engelking

Prezentacja antologii Leszka Engelkinga Maść przeciw poezji. Przekłady z poezji czeskiej. Książkę komentują Grzegorz Jankowicz, Bohdan Zadura oraz tłumacz. Wiersze Jaroslava Vrchlickiego „Śpiąca Praga” i „Venus Verticordia” we własnej aranżacji muzycznej wykonuje Sambor Dudziński.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Co_to_jest_barbarzynstwo

Dyskusja „Co to jest barbarzyństwo w poezji?”

nagrania / Między wierszami Adam Wiedemann Bohdan Zadura Darek Foks Tadeusz Pióro

Mityczne pytanie o klasycystów i barbarzyńców zadane Darkowi Foksowi, Tadeuszowi Piórze, Adamowi Wiedemannowi i Bohdanowi Zadurze.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Wszystko

Wszystko

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Marcin Świetlicki

W rejs z Bohdanem Zadurą wyruszyli Marta Podgórnik i Krzysztof Siwczyk. Filmowa etiuda do wiersza „Z czego wyrosłem” w reżyserii Anny Jadowskiej.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_Opozycja_poeta_i_narod

Dyskusja „Opozycja Poeta i naród”

nagrania / Z Fortu do Portu Bohdan Zadura Marcin Świetlicki

Czy istnieje opozycja „poeta i naród”? Czego literat może potrzebować od społeczeństwa (i odwrotnie)? Mówią Bohdan Zadura i Marcin Świetlicki, Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Czy_poezja-moze_zmienic_swiat

Dyskusja „Czy poezja może zmienić świat?”

nagrania / Między wierszami Anna Podczaszy Bohdan Zadura Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Tomasz Broda Zbigniew Machej

Krzysztof Siwczyk, Anna Podczaszy, Bohdan Zadura, Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Machej oraz Tomasz Broda o tym, czy poezja to próba „dania w pysk światu”, czy może jego zmiany?

WIĘCEJ
NAGRANIA_Dyskusja_slowa

Dyskusja „Słowa ujemne poetycko”

nagrania / Między wierszami Bohdan Zadura Krzysztof Siwczyk Marcin Świetlicki Zbigniew Machej

Zbigniew Machej, Krzysztof Siwczyk, Marcin Świetlicki i Bohdan Zadura zastanawiają się, czy istnieją słowa o ujemnym potencjale poetyckim. Port Legnica 2002.

WIĘCEJ
RECENZJE_Komentarze_Bohdan_Zadura_Who is who

Who is who

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Już otwarte, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_O_ksiazce_Bohdan_Zadura_Kto nie ma wisiec

Kto ma wisieć, nie utonie

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Monika Brągiel

Rozmowa Moniki Brągiel z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Już otwarte, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Sposoby-na-zsniecie_4

Rozmowa o książce Sposoby na zaśnięcie

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Podczaszy Bohdan Zadura Filip Zawada Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Marianna Sztyma Tomasz Broda Zbigniew Machej

Dzieci zadają pytania autorom i autorkom książki Sposoby na zaśnięcie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 13 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Zeby-uwaznie-przeczytac-to

„Żeby uważnie przeczytać to, co w obcym języku mi się spodobało”

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Miłosz Waligórski

Z Bohdanem Zadurą, tłumaczem Tragedii człowieka Imre Madácha, rozmawia Miłosz Waligórski.

WIĘCEJ
DZWIEKI_Bohdan_Zadura_Zgryz

Zgryz

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz z tomu Wszystko, zarejestrowany podczas spotkania „Wszystko gubione” na festiwalu Port Wrocław 2009.

WIĘCEJ
ROZNE_Bohdan_Zadura_Kropka-nad-i

Komentarz do wiersza "Hotel Ukraina"

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Kropka nad i, która ukazała się w Biurze Literackim 22 września 2015 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Kropka-nad-i

Tylko nie mów, że była bez

wywiady / O PISANIU Bohdan Zadura Darek Foks

Rozmowa Darka Foksa z Bohdanem Zadurą o jego nowej książce Kropka nad i, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 22 września 2014 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Klasyk-na-luzie

Emeryt młodym

recenzje / IMPRESJE Bohdan Zadura

Esej Mai Staśko towarzyszący premierze książki Klasyk na luzie Bohdana Zadury.

WIĘCEJ
RECENZJA_Bohdan_Zadura_Zmartwychwstanie-ptaszka

Ius primae noctis

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wiersza Ius primae noctis z książki Zmartychwstanie ptaszka, która ukazała się 17 maja 2012 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Logika-snu

Logika snu wymusza wiekszą precyzję

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Malwina Mus

Z Bohdanem Zadurą o książce Zmartwychwstanie ptaszka rozmawia Malwina Mus.

WIĘCEJ
RECENZJA_Bohdan_Zadura_Klasyk-na-luzie

Dwa akapity przy okazji

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do książki Klasyk na luzie, wydanej nakładem Biura Literackiego 15 września 2011 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Poeta-metafizyczny

Poeta metafizyczny

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Z Bohdanem Zadurą o książce Psalmy i inne wiersze Tadeusz Nowak rozmawiają Michał Raińczuk i Katarzyna Lisowska.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Rozne-miary-czasu

Różne miary czasu

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Z Bohdanem Zadurą o książce Szkice, recenzje, felietony rozmawia Anna Krzywania.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Historie-wazne-i-niewazne

Jestem takim zajączkiem…

wywiady / O KSIĄŻCE Andrij Bondar Bohdan Zadura

Z Andrijem Bondarem o książce Historie ważne i nieważne rozmawia Bohdan Zadura.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Nocne-zycie

Barbarzyńca w parku

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura Jarosław Borowiec

Z Bohdanem Zadurą o książce Nocne życie rozmawia Jarosław Borowiec.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Nocne-zycie

Do pełnego szczęścia zabrakło dziewięciu centymetrów

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wiersza Biały anioł z książki Nocne życie, wydanej nakładem Biura Literackiego 21 października 2010 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Rozne-miary-czasu

BEZ KOMENTARZA

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Wszystko, która ukazała się w Biurze Literackim 1 września 2008 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Poeta-metafizyczny

Przygoda wciąż trwa

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Rozmowa Anny Krzywani z Bohdanem Zadurą, towarzysząca wydaniu w Biurze Literackim antologii Węgierskie lato.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Logika-snu

Przypisy

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Wiersze zebrane (tom 1), wydanej w Biurze Literackim 18 maja 2005 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Rozne-miary-czasu

Och, nie, No, tak

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury towarzyszący premierze książki Ptasia grypa, wydanej w Biurze Literackim w 2002 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Bohdan_Zadura

Komentarze Bohdana Zadury do wierszy z książki „Kopiec kreta”

recenzje / KOMENTARZE Bohdan Zadura

Autorski komentarz Bohdana Zadury do wierszy z książki Kopiec kreta, wydanej w Biurze Literackim w 2004 roku.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura

Prawdę mówiąc

wywiady / O KSIĄŻCE Andrzej Sosnowski Bohdan Zadura

Rozmowa Andrzeja Sosnowskiego z Bohdanem Zadurą, towarzysząca premierze książki Klasyk na luzie. Rozmowy z Bohdanem Zadurą, wydanej w Biurze Literackim 15 września 2011 roku.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Andrij BONDAR__Robbie Williams

Robbie Williams

dzwieki / RECYTACJE Andrij Bondar

Fragment spotkania „Piosenki dla martwego koguta” z festiwalu Port Wrocław 2005.

WIĘCEJ
19_DZWIEKI__Nazar HONCZAR__[czy mnie bawisz czy nudzisz] (dwie wersje)

[czy mnie bawisz czy nudzisz]

dzwieki / RECYTACJE Nazar Honczar

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania „Piosenki dla martwego koguta” na festiwalu Port Wrocław 2005. Przekład wiersza czyta Bohdan Zadura.

WIĘCEJ
RECENZJE_Wiersze-zawsze-sa-wolne

Kontynent Bohdan Zadura

recenzje / IMPRESJE Andrij Bondar

Esej Andrija Bondara towarzyszący premierze antologii poezji ukrainskiej Wiersze zawsze są wolne w wyborze i przekładzie Bohdana Zadury.

WIĘCEJ
WYWIADY_Bohdan_Zadura_Poeta-metafizyczny

Przygoda wciąż trwa

wywiady / O KSIĄŻCE Bohdan Zadura

Rozmowa Anny Krzywani z Bohdanem Zadurą, towarzysząca wydaniu w Biurze Literackim antologii Węgierskie lato.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Bohdan ZADURA__Australian Open

Australian Open

dzwieki / RECYTACJE Bohdan Zadura

Wiersz zarejestrowany podczas spotkania „Wiersze z gazet” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ
RECENZJE_Impresje_Eseje_Bohdan_Zadura_Wielkie zamkniecie

Wielkie zamknięcie

recenzje / ESEJE Ilona Podlecka

Recenzja Ilony Podleckiej towarzysząca premierze książki Już otwarte Bohdana Zadury, wydanej w Biurze Literackim 25 stycznia 2016 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Wegierskie-lato

Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich

recenzje / ESEJE Krzysztof Varga

Recenzja Krzysztofa Vargi z książki Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich w przekładzie Bohdana Zadury, która ukazała się 4 maja 2010 roku na łamach „Gazety Wyborczej”.

WIĘCEJ