recenzje / ESEJE

Sama sobie zrobiłam

Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży towarzysząca premierze książki Nudelman Justyny Bargielskiej, wydanej w Biurze Literackim 7 lipca 2014 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

W Nudelmanie, najnowszej książce Justyny Bargielskiej, bohaterka fantazjuje o przemocy i poniżeniu. Dwa obrazy są w tym kontekście szczególnie uderzające. W „Drifterce bez rąk” mówi, że ma „sobie ochotę nasrać do pizdy”. W „Patrz, tatuś” podczas prowadzenia samochodu wyobraża sobie, jak metalowy pręt z jadącego przodem auta wbija się jej w ciało: „w oko, potem w drugie, / w oboje uszu, nos, usta, a potem wyszedł cipą. // Albo nawet dwa pręty, lub wszystkie po kolei”. Seksualne konotacje tych masochistycznych obrazów nie budzą wątpliwości. Skąd się biorą? Z relacji kobiet z mężczyznami. W „Drifterce bez rąk” to frustracja z powodu małżeństwa. „Patrz, tatuś” razem z utworem „O znaczeniu starych, białych, męskich ciał dla cywilizacji wschodu, zachodu, północy i południa” wprowadza wątek utraty ojca, być może jego śmierci. Cały Nudelman przesycony jest obrazami masochistycznej agresji, a ich znaczenie zależy zwykle od męskiej (nie)obecności.

Zróbmy dla porządku mały przejazd przez całość. W „Anatomii łowcy” bohaterka każe swojemu ukochanemu wyobrazić sobie podróż z „utraconą od pasa w dół ukochaną”. Sama natomiast wystawia się na paranoiczne wyobrażenia wiatraków, które miałyby ścinać głowy. W „Rio Negra” wysłuchuje, co zrobiłby z nią mężczyzna, z którym zaczyna rozmawiać. Znalazłby, dopadłby, rozszarpałby. Aura baśniowego horroru nie powinna nas zmylić: bohaterka tych wierszy chce dać się złupić i ograbić ze wszystkiego nie dla naszej zabawy i naszego pouczenia. W „Na czas zamknięcia klatki” odprawia pogrzebowy rytuał: jest weekend, szuka ciała ukochanego po to, by je zakopać: „Opłakiwać twoje ciało, być zjadaną w swoim”. W „Koliczynie” – tekście zaaranżowanym na obyczajowe obserwacje zwyczajności – jedno zdanie zmienia wydźwięk całości i podściela świat przedstawiony perwersyjnością, co sprawia, że wszystko staje się podejrzane: „Robisz to czasem ręką z tęsknoty za mną, tato?”. I na finał najlepsze, żeby nie przedłużać tej wyliczanki. W „Zoo w Oo” udręczona (?) swoją seksualnością bohaterka woła: „A dajcie mi raz / gruz zamiast orgazmu, odpowiednia ilość gruzu / zasypie każdą dziurę”. Dziury w ciele – to może być drugi tytuł Nudelmana.

Czy kobieta w tych wierszach czyni z siebie brudną, materialną rzecz? A jeśli tak, to co z tego wynika? Kto jest ofiarą w tych wierszach? Kto uchyla rąbka swojej intymności, a kto dostaje to, co chciał?

To pytania, które nie dotyczą wyłącznie Nudelmana. Od zawsze „wisiały” w powietrzu w związku z książkami (narracjami, figurami) autorki China shipping. Nudelman to jednak pierwsza książka, z którą można polemizować, bo tak wyraźnie (ale nie jednoznacznie) zostaje w niej ustawiona perspektywa. Dotychczas Bargielska nie podkreślała elementu przemocy i autoagresji w konstrukcji kobiecego podmiotu swoich wierszy. Rzadko pojawiała się – wyczuwalna mocno w Nudelmanie – „masywność” języka, pozwalającego nam doświadczać ciężaru fantazji. Zwykle obrazami wierszy autorki Dwóch fiatów rządziła zasada estetycznego i erotycznego pobudzenia. Teraz jest to zasada ofensywnej seksualności, która zakłóca ześlizgiwanie się jednego obrazu w inny, sprzyja natomiast radykalnej desublimacji. Jednak nie o radykalną desublimację Bargielskiej chodzi, ale o spektakl duchowego przemienienia podmiotu. „Pizda, do której chce się nasrać” i „cipa, którą przebija pręt” – to znaki sprofanowania, musimy jednak brać pod uwagę to, że pręty po przejściu przez kobiece ciało miałyby zakwitnąć! Mamy tu do czynienia z bohaterką, która bluzga wulgaryzmami, ale też wyśpiewuje o Marii i ciężarnej Elżbiecie – niewinna religijna macierzyńskość i horror obsceniczności. Wokalizacje tego typu sygnalizowane były w niektórych fragmentach Obsoletek i China shipping, w Nudelmanie prowadzi je, by tak rzec, pierwszy głos.

Tradycyjnie feministyczne interpretacje takich tekstów oczywiście szłyby drogami krytyki kultury patriarchalnej, która wymusza na kobietach postawy autoagresji. Bohaterki Bargielskiej zwracałyby ku samym sobie agresję mężczyzn wobec kobiet w patriarchalnym układzie i w ten sposób pokazywałyby, jak opresja zamienia się w samoagresję. Tradycyjnie konserwatywno-prawicowe odczytania koncentrowałyby się na masochizmie jako klasycznej metaforze kobiecego pierwiastka. W takiej wykładni bohaterka Bargielskiej potwierdzałaby przekonania o wyuzdanej i poddańczej naturze kobiet i stanowiłaby usprawiedliwienie dla realnej podrzędności kobiet wobec mężczyzn.

Problem z usytuowaniem kobiecych bohaterek w twórczości autorki Bach for my baby jest podobny do problemu, jaki sprawia odbiorcom pozycjonowanie kobiet w filmach na przykład Larsa von Triera. I w wierszach Bargielskiej, i w filmach von Triera kobiety łączone są z apetytem seksualnym – niebezpiecznym, bo zagrażającym więzom społecznym. I u Bargielskiej, i u Larsa von Triera seksualność występuje w parze z przemocą. Krytycy spierają się o to, czy duński reżyser broni kobiet, czy je oskarża. A Bargielska? Gdyby pozostać w tej filmowej perspektywie, można powiedzieć, że jej bohaterki powstały ze skrzyżowania fantazji Davida Lyncha i Larsa von Triera. To chyba nie przypadek, że więcej zawdzięczają one fantazjom kobiet, które zjawiają się u artystów niż u artystek. Czyżby Bargielska była tak bardzo podatna na uroki męskich fantazji (nie tylko filmowych), że urok fantazji swoich bohaterek uzależnia od miejsca, jakie potrafią zająć w męskiej wyobraźni? Czy może jednak poetka zakreśla jakiś horyzont krytyki dominujących przedstawień kobiecości? A jeśli nie zakreśla, to co robi?

Dwuznaczność – jako zasadnicza cecha pozycji kobiet wobec seksualności, przemocy i śmierci – w tekstach Bargielskiej jest bliższa raczej filmowi czy ogólnie sztuce niż polskiej poezji. Jest to dosyć oczywiste, jeśli wziąć pod uwagę, że z żadną rewolucją seksualną w poezji polskiej nigdy nie mieliśmy do czynienia. W polskiej sztuce, odzyskującej po 1989 roku w przyspieszonym tempie zdobycze feminizmu, psychoanalizy i dekonstrukcji, lata 90. upłynęły pod znakiem ciała i seksualności (Kozyra, Żebrowska, Baumgart). W poezji lata 90. upłynęły pod znakiem dyskusji o oku smoka, w które patrzył Marcin Świetlicki. I Bargielska ze swoją frazą mocno eksponującą transgresyjność seksualności jest jakoś poza poetyckim nurtem. W poezji, owszem, sporo o miłości i ciele, ale na tle uniwersalności głosu w wierszach Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Urszuli Kozioł, na tle bezcielesności podmiotu Podgórnik, macierzyńskości pozbawionej pożądania w wierszach Joanny Mueller, na tle poemancypacyjnej erotyczności kobiet w tekstach Julii Fiedorczuk, jedynie w duecie z Anną Świrszczyńską mogłaby Bargielska bronić prawa poetek do posiadania seksualnych fantazji. Natomiast w kontekście sztuki polskiej, która ciągle eksploruje tematy pożądania, popędowości, erotycznych fantazji i stawia pytania o seksualność w związku z polityką, społeczeństwem, religią etc., problem z opisem dwuznaczności pozycjonowania kobiecych fantazji nie jest niczym nowym.

Nie jest także niczym dziwnym sadomasochistyczna ścieżka, na którą Bargielska moim zdaniem wstępuje. Paweł Leszkowicz w książce Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku pisze, że „jest to linia, która historycznie przebiega przez twórczość Brunona Schulza, Jerzego Nowosielskiego, aż do Doroty Nieznalskiej, związana z mrocznym nurtem erotyzmu i figuracji”. Leszkowicz uważa, że sadomasochizm jest „idealną metaforą do refleksji o seksualności w wymiarze politycznym i historycznym”. Jednak nie u Bargielskiej. Tak jak nie jest idealną metaforą w pracach Aleksandry Waliszewskiej czy Basi Bańdy, artystek, które po 2000 roku pracują nadal z ofensywnymi fantazjami dotyczącymi kobiecej seksualności. Interesuje je, podobnie jak autorkę Obsoletek, styk erotyzmu i przemocy. Zwłaszcza między serią obrazów Basi Bańdy Pudlus (2008) a Nudelmanem może toczyć się – pewnie przypadkowa – gra, choćby dźwiękowa, między tytułami za sprawą zbitki „dl”. Pudlus to seria, w której Bańda przedstawia obsesje, lęki i seksualne perwersje w popowej aranżacji – jej bohaterem jest mężczyzna-goryl z dużymi czerwonymi genitaliami. O Nudelmanie mówi bohaterka Bargielskiej: „przełożyłby pogrzeb, żeby mnie zerżnąć”.

Przedstawienie kobiet w wierszach Bargielskiej funkcjonuje w obrębie kulturowych fantazmatów modelowanych przez patriarchalne i chrześcijańskie myślenie – matka skojarzona z prostytutką, macierzyństwo z kurestwem i zabijaniem, sacrum z ekscesem seksualnym. Inaczej jednak, zupełnie inaczej układa Bargielska fantazje swoich bohaterek z życiem w patriarchacie i katolicyzmie, niż robią to polskie artystki odnoszące się do seksualnych tożsamości (na przykład Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik czy Alicja Żebrowska), dla których istotny będzie sojusz emancypacyjnych historii i polityki seksualności. Być może jednak sięgam za daleko i nie w ten czas; niemniej u Bargielskiej żadnych emancypacyjno-politycznych znaczeń opracowywanych w taki sposób, jaki znamy z zasadniczego nurtu sztuki krytycznej, nie znajdziemy. Nie chodzi mi o to, że powinniśmy dopatrzyć się jakiegoś pokrewieństwa, lecz raczej o to, że zwłaszcza na tle polskiej sztuki krytycznej widać, że Bargielska usiłuje myśleć o seksualności jako sferze apolitycznej, nieuspołecznionej, niezależnej od produkcji ekonomicznej i kulturowej. Dlatego też z tego samego powodu nie znajdziemy w jej twórczości żadnego pokrewieństwa z narracjami, które obwiniają patriarchalne ustawienie relacji między kobietą a mężczyzną za podległy i upośledzony los kobiet (na przykład Elfride Jelinek, Erica Jong).

Bargielska korzysta z patriarchalno-katolickich obrazów kobiecości w sposób perwersyjny – czyli w taki, który ten system podtrzymuje, a zarazem pozwala jej bohaterkom czerpać z niego korzyści/przyjemność/rozkosz. Jeśli sytuuje je po stronie na przykład femme fatale – to nie po to, by podważyć system, bo jak wiemy femme fatale to wroga figura powołana przez patriarchat po to, by przeciwko niej umocnić się mogła męska tożsamość. Wydaje się, że jej bohaterki zaakceptowały fakt, że są ofiarami – nie w sensie społeczno-politycznym, ale fantazmatycznym: ich życiem rządzi popęd śmierci. I to pozwala Bargielskiej abstrahować od wszystkich innych sfer – politycznej, ekonomicznej, społecznej. Interesuje ją przede wszystkim realność wyścielona popowo-religijnymi rekwizytami i to, co w tej realności umożliwia imaginacyjne wsparcie podmiotu. Dlatego zwykle jej fantazje mają dwa wymiary – z jednej strony dom, mąż, dzieci, córka, syn (uspokajający), z drugiej – prostytutki, zdrady i obscena (to wymiar ekscesywny). To imaginacyjne wsparcie może jednak pełnić zwyczajnie mieszczańską funkcję kompensacyjną: zwłaszcza że Bargielska usiłuje abstrahować od relacji kobieco-męskiej, uwarunkowanej polityką seksualności. Bohaterki Bargielskiej fantazjują więc o przekroczeniach (o zabójstwie, kochankach i zdradach) po to, by móc być dobrą patriarchalną matką i żoną. Może tak być, nie musi – ale w związku z Nudelmanem wcześniejsze książki autorki China shipping należałoby przeczytać jeszcze raz w tej właśnie perspektywie.

Można więc przy okazji wierszy Bargielskiej otworzyć dyskusję najbardziej dziś istotną: czy obrona kobiet przed przemocą i poniżaniem ogranicza ich prawo do odczuwania przez nie rozkoszy biorącej się z przemocy i różnego rodzaju przekroczeń? Wracałoby tu stare pojęcie „represyjnej tolerancji”, która – zdaniem Herberta Marcusego – poprzez swoją aseptyczną, łagodną formę wyklucza przeżywanie jouissance. Można by myśleć, że Bargielska konfrontuje kobiety z ich własnymi autodestrukcyjnymi fantazjami. Moje wątpliwości budzi jednak fakt, że jej bohaterki wcielają się w kobiece postacie z męskiego imaginarium i na sobie testują – w Nudelmanie z niespotykaną dotąd intensywnością – przemoc pochodzącą z męskiego, szowinistycznego świata, jakby chciały się ofiarować. Byłaby to jednak ofiara na rzecz patriarchalnego porządku, niestety. Nawet jeśli wywołują one niejednoznaczne, czarne charaktery tego imaginarium – femme fatale, matka-zbrodniarka, perwersyjna córeczka – to i tak wikłają się w coś, co nazywa się wewnętrznymi transgresjami patriarchatu.

Wydaje mi się więc, że Nudelman to rzecz o zasadniczym znaczeniu dla zrozumienia twórczości Justyny Bargielskiej.

O AUTORZE

Anna Kałuża

Urodzona w 1977 roku. Krytyczka literacka. Pracownik Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego. Mieszka w Jaworznie.

powiązania

Afirmacja w splątaniu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak Zuzanna Sala

Rozmowa Anny Kałuży i Zuzanny Sali z Kacprem Bartczakiem, towarzysząca premierze książki Czas kompost Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 28 sierpnia 2023 roku.

WIĘCEJ

fuck off giorgio

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży towarzysząca premierze książki Kiry Pietrek Czeski zeszyt, wydanej w Biurze Literackim 23 sierpnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Prędkości obrazów i znaków. O Widokach wymazach Kacpra Bartczaka

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży towarzysząca premierze książki Widoki wymazy Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 19 kwietnia 2021 roku.

WIĘCEJ

Poetyckie książki trzydziestolecia

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Jakub Skurtys Joanna Mueller Joanna Orska Karol Maliszewski

Spotkanie z udziałem Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Joanny Orskiej oraz Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Kroniki ukrytej prawdy, Sroga zima oraz Biblia i inne historie

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Anna Sawicka Anna Wasilewska Elżbieta Sobolewska Jakub Skurtys Pere Calders Péter Nádas Raymond Queneau

Spotkanie wokół książek Kroniki ukrytej prawdy Pere’a Caldersa, Sroga zima Raymonda Queneau i Biblia i inne historie Pétera Nádasa z udziałem Anny Sawickiej, Elżbiety Sobolewskiej, Anny Wasilewskiej, Anny Kałuży i Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Nasze dupy, nasze dusze

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży, towarzysząca premierze książki Zabawne i zbawienne Adama Kaczanowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 20 stycznia 2020 roku.

WIĘCEJ

Artystki, które robią książki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży książki Waruj Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Pozytywki i marienbadki

nagrania / Między wierszami Andrzej Sosnowski Anna Kałuża Jacek Gutorow Joanna Orska Kamil Zając Piotr Śliwiński Wojciech Bonowicz

O twórczości Andrzeja Sosnowskiego wypowiadają się Wojciech Bonowicz, Jacek Gutorow, Anna Kałuża, Joanna Orska, Piotr Śliwiński, Kamil Zając.

WIĘCEJ

Materia splątania i niewspółmierność: ustanowienie wiersza

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Esej Anny Kałuży książki Ciemna materia Rae Armantrout w tłumaczeniu Kacpra Bartczaka, wydanej w Biurze Literackim 3 września 2018 roku.

WIĘCEJ

O Piosence o zależnościach i uzależnieniach

recenzje / IMPRESJE Anna Kałuża Edward Pasewicz Justyna Sobolewska Tomasz Pułka

Komentarze Anny Kałuży, Justyny Sobolewskiej, Edwarda Pasewicza i Tomasza Pułki do książki Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

WIĘCEJ

Cztery razy (o) Naraz

recenzje / KOMENTARZE Anna Kałuża Katarzyna Fetlińska Marta Podgórnik Roman Honet

Komentarze Marty Podgórnik, Katarzyny Fetlińskiej, Anny Kałuży, Romana Honeta do wierszy z książki Julii Szychowiak Naraz, wydanej w Biurze Literackim 4 kwietnia 2016 roku.

WIĘCEJ

Aż pęknie jej serce*

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Nic o mnie nie wiesz Marty Podgórnik, która ukazała się w styczniu 2013 roku w „Nowych Książkach”.

WIĘCEJ

Nowe imiona

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anna Kałuży z książki Imię i znamię Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

WIĘCEJ

Mistyka seksualności

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Bach for my baby Justyny Bargielskiej.

WIĘCEJ

Królowa poezji

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Rezydencja surykatek Marty Podgórnik.

WIĘCEJ

"Szturm na Pałac Zimowy"

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Jane Bowles: Smugi

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Dwie poważne damy. W letnim domku Jane Bowles w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego.

WIĘCEJ

Sytuacje paradoksalne

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Skądinąd (1977-2007) Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Joanna Mueller: Wylinki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Wylinki Joanny Mueller.

WIĘCEJ

Sprawa szerszego programu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Kałuża Kacper Bartczak

Z Anną Kałużą o książce Bumerang rozmawia Kacper Bartczak.

WIĘCEJ

Antyelementarz: China shipping Justyny Bargielskiej

recenzje / IMPRESJE Anna Kałuża

Esej Anny Kałuży o książce China shipping Justyny Bargielskiej.

WIĘCEJ

Gra w kości

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

WIĘCEJ

Dominuje technika "makijażu"

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Makijaż Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ

Uzależnienia

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Piosenka o zależnościach i uzależnieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego.

WIĘCEJ

Mariusz Grzebalski: Niepiosenki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Niepiosenki Mariusza Grzebalskiego.

WIĘCEJ

Seksualność w wierszach Tadeusza Pióry: pozór i sztuczność

recenzje / IMPRESJE Anna Kałuża

Szkic Anny Kałuży o wierszach Tadeusza Pióry.

WIĘCEJ

O gubionych

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Bogusław Kierc Grzegorz Jankowicz Justyna Sobolewska Karol Maliszewski Konrad Wojtyła Piotr Czerniawski Tomasz Pułka

Komentarze Piotra Czerniawskiego, Grzegorza Jankowicza, Anny Kałuży, Bogusława Kierca, Karola Maliszewskiego, Edwarda Pasewicza, Tomasza Pułki, Justyny Sobolewskiej i Konrada Wojtyły.

WIĘCEJ

O Drażniących przyjemnościach

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Karol Maliszewski Wojciech Wilczyk

Komentarze Grzegorza Hetmana, Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Wojciecha Wilczyka.

WIĘCEJ

O Trapie

recenzje / NOTKI I OPINIE Adam Zdrodowski Anna Kałuża Bartosz Sadulski Grzegorz Jankowicz Julia Szychowiak Kamil Zając

Komentarze Anny Kałuży, Grzegorza Jankowicza, Adama Zdrodowskiego, Julii Szychowiak, Kamila Zająca, Bartosza Sadulskiego.

WIĘCEJ

O Bez stempla

recenzje / NOTKI I OPINIE Adam Wiedemann Anna Kałuża Jacek Gutorow Piotr Śliwiński

Komentarze Anny Kałuży, Jacka Gutorowa, Adama Wiedemanna, Piotra Śliwińskiego, Piotra Bogaleckiego.

WIĘCEJ

O Urwanym śladzie

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Bogusław Kierc Paweł Mackiewicz

Komentarze Anny Kałuży, Bogusława Kierca i Pawła Mackiewicza.

WIĘCEJ

O Jesieni Zuzanny

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Julia Fiedorczuk Paweł Mackiewicz Tomasz Fijałkowski

Komentarze Anny Kałuży, Julii Fiedorczuk, Tomasza Fijałkowskiego, Pawła Mackiewicza.

WIĘCEJ

O Antologii hałasu

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Łukasz Jarosz Rafał Derda

Komentarze Tomasza Fijałkowskiego, Anny Kałuży, Rafała Derdy, Łukasza Jarosza.

WIĘCEJ

O Rozbiórce

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Justyna Sobolewska Karol Maliszewski Piotr Śliwiński

Komentarze Anny Kałuży, Justyny Sobolewskiej, Piotra Śliwińskiego i Karola Maliszewskiego.

WIĘCEJ

O Pocałunku na wstecznym

recenzje / NOTKI I OPINIE Anna Kałuża Karol Maliszewski Łukasz Jarosz Tomasz Ważny

Komentarze Karola Maliszewskiego, Tomasza Ważnego, Anny Kałuży i Łukasza Jarosza.

WIĘCEJ

Nudelman

dzwieki / RECYTACJE Justyna Bargielska

Fragment z książki Nudelman Justyny Bargielskiej, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2015. Czyta autorka.

WIĘCEJ

Wesoła czasem makabra

wywiady / O KSIĄŻCE Aleksander Nawarecki Justyna Bargielska

Rozmowa Aleksandra Nawareckiego z Justyną Bargielską o książce Nudelman, wydanej nakładem Biura Literackiego 7 lipca 2014 roku, a w wersji elektronicznej 11 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

„Wiersze typu jaram się, że mnie wcale nie ma”

recenzje / ESEJE Sabina Misiarz-Filipek

Recenzja Sabiny Misiarz-Filipek towarzysząca premierze książki Nudelman Justyny Bargielskiej, wydanej w Biurze Literackim 7 lipca 2014 roku, a w wersji elektronicznej 11 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Próba doszorowania

recenzje / KOMENTARZE Justyna Bargielska

Autorski komentarz Justyny Bargielskiej do wiersza “Próba doszorowania”, towarzyszący premierze książki Nudelman, wydanej w Biurze Literackim 7 lipca 2014 roku, a w wersji elektronicznej 11 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ

Wielki Plan B

dzwieki / RECYTACJE Justyna Bargielska

Wiersz z tomu Nudelman, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ

Przemysław Koniuszy: Nudelman Justyny Bargielskiej

recenzje / IMPRESJE Przemysław Koniuszy

Recenzja Przemysława Koniuszego z książki Justyny Bargielskiej Nudelman.

WIĘCEJ

Nudelman Justyny Bargielskiej

recenzje / ESEJE Monika Piotrowska-Wegner

Recenzja Moniki Piotrowskiej-Wegner z książki Nudelman Justyny Bargielskiej.

WIĘCEJ

Kluska i gruz

recenzje / ESEJE Grzegorz Woźniak

Recenzja Grzegorza Woźniaka z książki Nudelman Justyny Bargielskiej.

WIĘCEJ

Justyna Bargielska Nudelman

recenzje / ESEJE Ula Orlińska-Frymus

Recenzja Uli Orlińskiej-Frymus z książki Nudelman Justyny Bargielskiej.

WIĘCEJ

Bumerang jako gest negatywny

recenzje / ESEJE Tomasz Pawlus

Recenzja Tomasza Pawlusa z książki Bumerang Anny Kałuży, która ukazała się w 2010 roku na stronie „artPapier”.

WIĘCEJ

Próby nowej krytyki

recenzje / IMPRESJE Joanna Orska

Esej Joanny Orskiej poświęcony książkom Stratygrafie Joanny Mueller i Bumerang Anny Kałuży.

WIĘCEJ

Anna Kałuża: Bumerang

recenzje / ESEJE Michał Gustowski

Recenzja Michała Gustowskiego z książki Bumerang Anny Kałuży.

WIĘCEJ