wywiady / O PISANIU

Poezja i sztuka rozpruwania ubrań

Jerzy Jarniewicz

Seamus Heaney

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Seamus Heaney, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

Okladka_100_wierszy wypisanych z języka angielskiego Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Jerzy Jarniewicz: Kiedy słuchałem Pana wierszy w interpretacji Krzysztofa Kołbasiuka, w tłumaczeniach Piotra Sommera i Stanisława Barańczaka, żałowałem, że tłumaczy nie ma dzisiaj z nami na tej sali. Tak się złożyło, że obaj są za oceanem. Wspominam o tym dlatego, że to dzięki nim nie trzeba tutaj Pana nikomu przedstawiać – jest Pan obecny w polszczyźnie od dwudziestu pięciu lat. Jest także drugi powód: jak się mogliśmy sami przekonać, Pan również para się przekładem. Tłumaczył Pan bardzo różne teksty, poemat staroceltycki Sweeney Astray i klasyczny poemat staroangielski Beowulf, przekładał Pan także Dantego, a fragmenty tłumaczeń umieścił Pan w swoich książkach poetyckich. Do tej listy należy dodać jeszcze Kochanowskiego oraz Sofoklesa. Czy przekłady są dla Pana kontynuacją własnej działalności poetyckiej, czy też, przeciwnie, wakacjami od pisania wierszy? Ciekawi mnie też, jak Pan dokonał tych wyborów, tak bardzo różnych przecież poetów i tekstów? Czy coś tych autorów łączy?

Seamus Heaney: Nie traktuję tłumaczenia jako wakacji, a już na pewno nie tłumaczenia Beowulfa. W tej pracy szalenie istotny jest dla mnie przypływ energii życiowej jaki odczuwam w kontakcie z cudzym tekstem w obcym języku. Sweeney Astray opowiada o wczesnośredniowiecznym królu przeklętym przez świętego i wygnanym w dzikie ostępy. Mieszka on zatem w górach, lasach, mieszka nad wodami i językiem poezji uskarża się na swoją niedolę i poniewierkę. Od czasów Becketta nikt bardziej nie skarżył się w literaturze irlandzkiej niż właśnie szalony Sweeney. Perspektywa tłumaczenia tego poematu przypadła mi do gustu między innymi dlatego, że pozwoliła mi pisać o żywopłotach, polach, wodach i górach. Jeżeli jest się irlandzkim pisarzem końca dwudziestego wieku, a wokół toczy się wojna domowa, to pisząc o żywopłotach, polach, trawach i górach zyskuje się miano eskapisty. Jeżeli w ten sposób pisze się dla Sweeneya, to nazywają człowieka tłumaczem. W przypadku Kochanowskiego, nie sądzę, że miałbym odwagę tłumaczyć jego treny, gdyby podobne zdarzenia nie dotknęły mnie samego. Jako nastolatek straciłem w wypadku drogowym brata, później zginęła w wypadku moja bratanica. Podobny żal towarzyszył więc i mnie, a Kochanowski posłużył jako sieć, w którą go schwytałem i wyłowiłem. Tłumaczenie pokazuje, jak bardzo prywatną sprawą jest poezja.

Czy moglibyśmy jeszcze zatrzymać się chwilę przy Pana przekładach Kochanowskiego? O ile wiem, są to jedyne Pana przekłady, czy w ogóle jedyne teksty, które podpisał Pan wspólnie z innym poetą. Jak się Panu współpracowało ze Stanisławem Barańczakiem i na jakie trudności Pan natrafił, tłumacząc z języka, którego Pan nie zna?

Cóż, właściwie byłem jedynie pomocnikiem. Stanisław Barańczak stworzył piękne rymy w angielskim przekładzie, a ja tylko całość przejrzałem, wyważyłem rytm i rymy. Moim zadaniem nie było rozpracowanie sensu wierszy, a jedynie podjęcie niewielkich decyzji o ich brzmieniu i melodii. Tłumaczenie z drugą osobą opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Ja ufałem jemu, a on, jak sądzę, ufał mnie i tak przebiegała nasza współpraca. Jeżeli nie ma się zaufania do ucha tej drugiej osoby, to współpraca mija się z celem. Tak naprawdę bowiem wszystko tutaj jest kwestią słuchu, reakcji całego ciała na brzmienie utworu. Poezja to przecież ruch. Kiedy tworzy się wers, a po nim następny, rym i kolejny rym, to jest to proces fizyczny, poruszający mięśnie, całe ciało. Wystarczy spojrzeć na malarza przy sztalugach, żeby wiedzieć jaki to wysiłek. Zastanawiałem się na przykład, czy po angielsku imię greckiego poety Simonidesa, zrymowane z Threnodesem, nie da komicznego efektu. Simonides i Threnodes to prawie jak Gilbert i Sullivan w Wielkiej Brytanii. Jakoś nam się udało, ale to była istotna kwestia. Odpowiedzialny byłem za styl wierszy, za ich język, ale nie ten słownikowy. Chciałem im nadać moje własne brzmienie, więc użyłem irlandzkiego słowa keen, oznaczającego lament oraz sformułowania slow airs. W muzyce tradycyjnej wolna melodia wygrywana na piszczałce czy skrzypcach to właśnie slow airs – lekkie podmuchy. Nie oznacza to słabnącego wiatru, a tempo melodii. Wydaje mi się, że te wyrazy nadają trenom irlandzki ton.

Teksty wszystkich poetów, których Pan tłumaczy, są mocno osadzone w historii, to dość dawne, można powiedzieć „historyczne” teksty. Historia jest jednym z Pana tematów. Podobno nie sposób od niej uciec, jeśli się jest Irlandczykiem. Jest wszędzie w Irlandii obecna, w jej kulturze i krajobrazie, we współczesnych podziałach politycznych i religijnych. Jest tak bardzo obecna, że Stefan Dedalus, bohater jednej z powieści Jamesa Joyce’a, nazwał ją koszmarem, z którego chciałby się jak najszybciej obudzić. Czy dla Pana historia też jest koszmarem, czy przeciwnie, jakimś żywiołem, który współkształtuje człowieka i jako taki powinien stanowić istotny wymiar każdej poezji?

To obszerne pytanie. Robert Frost miał wiele trafnych powiedzonek. Jednym z nich było: „najprostsza droga poza wiedzie przez”. Sądzę, że dla osoby inteligentnej i świadomej ucieczka od historii jest niemożliwa, ale są sposoby przejścia przez nią. Można wywiercić mały otwór i w nim skoncentrować wzrok. Emily Dickinson przeżywa wojnę secesyjną i można odnaleźć związane z tym napięcie w stylu jej wierszy. Rainer Maria Rilke przechodzi przez wszystko wydając się nic nie zauważać, ale z drugiej strony, opór wobec historii i próba znalezienia równowagi pomiędzy nią a sztuką są obecne w jego twórczości. Myślę, że reakcja na historię jest konieczna. Może być niewyraźna, ironiczna lub mieć formę bezpośredniej konfrontacji, jak u Bertolda Brechta. Zbigniew Herbert używa tarczy klasyki, ale zadaje też ciosy krótkim ostrym mieczem współczesności. Szymborska patrzy z ukosa, udaje, że nic nie widzi, ale w rzeczywistości uważnie obserwuje. Chyba nie ma jednej oczywistej odpowiedzi. Wszystko zależy od talentu, temperamentu, umiejętności, tradycji, języka i tym podobnych czynników. Żeby jeszcze raz zacytować Stefana Dedalusa, to prawda, powiedział, że historia to koszmar, z którego chce się obudzić, ale powiedział także: „wielkie słowa, czynią nas tak nieszczęśliwymi”. Może po prostu zbyt wiele oczekujemy od poezji. Spodziewamy się po niej rozwiązań absolutnych, a takich ona nie jest w stanie nam zapewnić.

Czy zatem przychyliłby się Pan do opinii Audena, wyrażonej w jego elegii na śmierć Yeatsa, że za sprawą poezji nic się nie dzieje, że poezja tak naprawdę niczego w świecie nie zmienia?

Nie, nie zgadzam się z Audenem. Powiedziałem, że może zbyt wiele oczekujemy od poezji, ale poezja może wiele zdziałać. Samo słowo poezja jest wielkie, archaiczne i wzbudza respekt, jest niezwykle ważne. Jednak w życiu każdego człowieka może oznaczać coś innego. Nie każdy musi znać wszystkie wiersze na pamięć żeby poezja była wartością w jego życiu, żeby miała znaczenie dla kultury. Dwa wiersze mogą wypełnić życie pewnym poczuciem stabilności. Dwa wiersze, żyjące w świadomości osoby nie związanej z literaturą na co dzień, to prawdopodobnie coś, do czego osoba ta się odwołuje, są jak paciorki różańca. Wiersze mają znaczenie dla świadomości indywidualnej, jak wewnętrzna muzyka. Zatem jeżeli wiele jednostek o takich słabych przekonaniach zgadza się, by jednak być przez poezję przekonanymi, to wtedy poezja ma moc. Poezja to przecież najpiękniejsze z wyobrażalnych zjawisk. Poezja to, cytując innego irlandzkiego poetę, Dereka Mahona, „przyszłość doskonała, promieniejąca z naszej jaśniejszej strony”. Bowiem poeci są zawsze ludźmi o dobrym usposobieniu, ich jaśniejsza strona jest obecna w ich poezji. Można by tu wymienić Allena Ginsberga, Wilfreda Owena, Williama Blake’a, W.B. Yeatsa, poetów którzy prowadzili kampanię na rzecz dobra, którzy coś rzeczywistego zdziałali. Coś na pewno dzieje się za sprawą poezji.

Historia, o której tu rozmawiamy, graniczy często z innym wielkim tematem (przepraszam, jeżeli nie wychodzę poza ich obręb), a mianowicie z mitem. Krytycy piszący o Pana twórczości często nazywają Pana twórcą mitów. Czy odpowiada Panu to określenie?

Mit to wielkie słowo, ryzykowne i śliskie. Myślę, że poezja, która potrafi nas przekonać całkowicie zawsze należy do dwóch wymiarów czasowych, a mianowicie zawiera przeszłość, jakieś mityczne „dawno, dawno temu”, obejmując jednocześnie czasy współczesne, naszą własną teraźniejszość. Mit jest dla mnie prawdą, której prawdziwość zamyka się w czasie historycznym. Nie zajmuje mnie specjalnie odwoływanie się do mitów. Wolę poezję przychodzącą jak zjawa, która pozostaje w umyśle jak sny. Może mieć taką moc, a być przy tym bardzo prosta. Czymkolwiek mit jest, powinno być w nim zawarte to przeżycie, moc pozostawania w umyśle na chwilę lub na zawsze. Chciałbym, żeby poezja była właśnie taka. Zacytuję dla przykładu bardzo krótki japoński wiersz, który ma w sobie tę historyczno-baśniową prawdę, prawdę mityczną i zwyczajną zarazem. Brzmi on mniej więcej tak: „Zmrok / Hodowca rzodkwi / Wskazuje drogę / Rzodkwią.”

Na zakończenie chciałbym się cofnąć do początków pańskiej kariery poetyckiej. Pierwsze wiersze, które drukował Pan w pismach, chyba nawet uniwersyteckich, podpisywał Pan pseudonimem „Incertus”, to znaczy ktoś, kto się waha, kto nie jest pewien. Pod jakim pseudonimem drukowałby Pan dzisiaj swoje wiersze?

Na pewno nie podpisałbym się „Certus”. Kusiłoby mnie użycie imion dwóch poetów-rolników z tradycji literackiej, ale nie zrobiłbym tego, bo to zbyt wielkie imiona. To Caedmon, pierwszy poeta angielski, który hodował bydło aż anioł nakazał mu pisanie poezji, oraz Hezjod, rolnik z góry Helikon, który uprawiał rolę dopóki nie zaśpiewały doń Muzy. Podpisałbym się raczej, zostając przy terminologii łacińskiej, imieniem „Sartor” – krawiec. Mój pradziadek był wędrownym krawcem, podróżował po całym kraju, chodząc od domu do domu. Rozpruwał ubrania, wykrawał z nich nowe formy i ponownie zszywał. Bardzo podobnie czynią poeci z tradycją i całym przyodziewkiem swoich doświadczeń: ze starych kawałków tworzą nowe wiersze, podróżują z miejsca na miejsce, jak ja.

To ważna informacja. Będziemy teraz tropić w pismach literackich wiersze nowego anglojęzycznego poety o enigmatycznym imieniu „Sartor”. Dziękujemy Panu za rozmowę.


Rozmowa przeprowadzona podczas wieczoru autorskiego w Teatrze Polskim w Warszawie, 9.11.2000. Po raz pierwszy opublikowana w „Dzienniku Portowym” (nr 2). Spisała i przełożyła Aleksandra Hodoń.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

belka_1

O AUTORACH

autorzy_leksykon_300x300_Jarniewicz
Jerzy Jarniewicz

Urodzony 4 maja 1958 roku w Łowiczu. Poeta, tłumacz, krytyk. W 1982 r. ukończył anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, w 1984 r. filozofię. Autor między innymi tomów poetyckich Dowód z tożsamości (2003), Oranżada (2005), Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną (2012) czy Woda na Marsie (2015), licznych przekładów literatury zagranicznej oraz książek krytycznoliterackich. Od 1994 r. redaktor "Literatury na Świecie". Współpracuje z "Gazetą Wyborczą", "Tygodnikiem Powszechnym" i "Tyglem Kultury". Mieszka w Łodzi.

autorzy_leksykon_300x300_Heaney
Seamus Heaney

Urodzony 13 kwietnia 1939 roku. Irlandzki poeta, eseista, prozaik, dramaturg, tłumacz. Studiował literaturę angielską na Queen’s University. W latach 1975-1981 kierował wydziałem literatury w dublińskim Carysford Training College. Od 1982 roku wykładał na Universytecie Harvarda, prowadząc jednocześnie (w latach 1989-1995) Katedrę Poezji w Oksfordzie. W 2005 roku Uniwersytet Jagielloński przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł w Dublinie w 2013 roku.

powiązania

18_NAGRANIA__Nick Cave, Bob Dylan, Tadeusz Sławek, Filipa Łobodziński, Jerzy Jarniewicz__Pieśń torby na pawia i Tarantula

Pieśń torby na pawia i Tarantula

nagrania / Stacja Literatura Bob Dylan Filip Łobodziński Jerzy Jarniewicz Nick Cave Tadeusz Sławek

Spotkanie autorskie wokół książek Tarantula Boba Dylana oraz Pieśń torby na pawia Nicka Cave’a z udziałem tłumaczy Filipa Łobodzińskiego i Tadeusza Sławka w ramach festiwalu Stacja Literatura 23. Prowadzenie Jerzy Jarniewicz.

WIĘCEJ
17_DŹWIĘKI__Jerzy Jarniewicz, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki__Niepoznaki i Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania

Niepoznaki i Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania

dzwieki / WYDARZENIA Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Jerzy Jarniewicz

Zapis całego spotkania Jerzego Jarniewicza i Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego podczas Portu Legnica 2000.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Craig RAINE__Na trzech calach kwadratowych

Na trzech calach kwadratowych

wywiady / O PISANIU Craig Raine Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Craigem Rainem, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE__Jerzy JARNIEWICZ__Wiersze młodsze od bomb

Wiersze młodsze od bomb

recenzje / ESEJE Jerzy Jarniewicz

Szkic Jerzego Jarniewicza towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
01_WYWIADY__Jerzy JARNIEWICZ__Wrażliwość wiersza

Wrażliwość wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Juliusz Pielichowski

Rozmowa Juliusza Pielichowskiego z Jerzym Jarniewiczem na temat antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Jerzy JARNIEWICZ__Testowanie Heaneya

Testowanie Heaneya

recenzje / IMPRESJE Jerzy Jarniewicz

Esej Jerzego Jarniewicza na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
20_NAGRANIA__Jerzy JARNIEWICZ__Inspiracje dla wierszy

Inspiracje dla wierszy

nagrania / Między wierszami Andrzej Sosnowski Jerzy Jarniewicz

Jerzy Jarniewicz i Andrzej Sosnowski zdradzają, z której strony nadchodzi inspiracja dla wiersza.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Lavinia GREENLAW__Mińsk, czyli Casablanca

Mińsk, czyli Casablanca

wywiady / O PISANIU Jerzy Jarniewicz Lavinia Greenlaw

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Lavinią Greenlaw, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE_Jerzy JARNIEWICZ__Poezja z nagrodami Puste noce

Poezja z nagrodami: Puste noce

recenzje / KOMENTARZE Jerzy Jarniewicz

Jerzy Jarniewicz odpowiada na pytania w ankiecie dotyczącej książki Puste noce, wydanej w wersji elektronicznej w Biurze Literackim 12 września 2018 roku. Książka ukazuje się w ramach akcji „Poezja z nagrodami”.

WIĘCEJ
21_NAGRANIA__Pogotowie literackie 2012 Jerzy Jarniewicz

Pogotowie literackie 2012: Jerzy Jarniewicz

nagrania / Ukryta kamera Jerzy Jarniewicz

Zapis zajęć warsztatowych Jerzego Jarniewicza z 4 października 2012 roku. Autor omawia swój własny wiersz „Nike w kawałkach”.

WIĘCEJ
01_WYWIADY__Jerzy JARNIEWICZ __Wiersz jest synonimem  czasu

Wiersz jest synonimem czasu

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Adamowicz Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Anny Adamowicz z Jerzym Jarniewiczem, towarzysząca premierze książki Puste noce, wydanej nakładem Biura Literackiego 4 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ
17_DZWIEKI__Jerzy JARNIEWICZ__Bieżnia

Bieżnia

dzwieki / RECYTACJE Jerzy Jarniewicz

Wiersz z tomu Makijaż, zarejestrowany podczas spotkania „Hotel, makijaż, piosenki” na festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ
20_NAGRANIA__Jerzy JARNIEWICZ__Skądinąd

Skądinąd

nagrania / Z Fortu do Portu Jerzy Jarniewicz

Wiersze z książki Skądinąd (1977-2007), gromadzącej dotychczasowy dorobek poetycki autora. Spotkanie w ramach festiwalu Port Wrocław 2008.

WIĘCEJ
19_DZWIEKI__Jerzy JARNIEWICZ__Makijaż

Makijaż

dzwieki / AUDYCJE Jerzy Jarniewicz

Audycja poświęcona premierze książki Makijaż Jerzego Jarniewicza z udziałem autora.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Debiuty_Dawniej

Debiuty dawniej

nagrania / Stacja Literatura Adam Lipszyc Anna Wasilewska Hanna Igalson-Tygielska James JOYCE Jerzy Jarniewicz Nathalie Sarraute Raymond Queneau Szymon Żuchowski Tommaso Landolfi

Spotkanie autorskie z udziałem Hanny Igalson-Tygielskiej, Jerzego Jarniewicza, Anny Wasilewskiej, Szymona Żuchowskiego i Adama Lipszyca w ramach festiwalu Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ
WYWIADY_dylan

Pływak woli mierzyć się z kanałem La Manche niż z górnym biegiem Wkry

wywiady / O KSIĄŻCE Filip Łobodziński Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Filipem Łobodzińskim, towarzysząca premierze książki Duszny kraj Boba Dylana, wydanej w Biurze Literackim 20 lutego 2017 roku.

WIĘCEJ
nagrania_nowe_glosy_z_europy

Nowe Głosy z Europy 2016: Proza

nagrania / Stacja Literatura Ciwanmerd Kulek Erika Fatland Jerzy Jarniewicz Rumena Bužarovska Zoran Pilić

Zapis spotkania autorskiego „Nowe głosy z Europy 2016: Proza”, w którym udział wzięli Jerzy Jarniewicz, Rumena Bužarovska, Erika Fatland, Ciwanmerd Kulek i Zoran Pilić. Spotkanie odbyło się w ramach festiwalu literackiego Stacja Literatura 21.

WIĘCEJ
WYWIADY_joyce

Przyziemna metafizyka

wywiady / O KSIĄŻCE Adam Poprawa Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Adamem Poprawą, towarzysząca premierze książki Epifanie Jamesa Joyce’a, wydanej w Biurze Literackim 23 sierpnia 2016 roku.

WIĘCEJ
NAGRANIA_Czy_poezja-moze_zmienic_swiat

Dyskusja „Czy poezja może zmienić świat?”

nagrania / Między wierszami Anna Podczaszy Bohdan Zadura Jerzy Jarniewicz Krzysztof Siwczyk Tomasz Broda Zbigniew Machej

Krzysztof Siwczyk, Anna Podczaszy, Bohdan Zadura, Jerzy Jarniewicz, Zbigniew Machej oraz Tomasz Broda o tym, czy poezja to próba „dania w pysk światu”, czy może jego zmiany?

WIĘCEJ
WYWIADY_joyce

Trzy fundamentalne pytania o Joyce’a

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Przemysław Rojek

Rozmowa Przemysława Rojka z Jerzym Jarniewiczem, towarzysząca premierze książki Portret artysty w wieku młodzieńczym, wydanej w Biurze Literackim 30 maja 2016 roku.

WIĘCEJ
RECENZJE_Jarniewicz_joyce_kometarz

Język sportretowany

recenzje / KOMENTARZE Jerzy Jarniewicz

Komentarz Jerzego Jarniewicza w ramach cyklu „Historia jednego tłumaczenia”, towarzyszący premierze książki Portret artysty w wieku młodzieńczym, wydanej w Biurze Literackim 30 maja 2016 roku.

WIĘCEJ
DZWIEKi_Jarniewicz_Mokry_parkiet

Mokry parkiet

dzwieki / RECYTACJE Jerzy Jarniewicz

Wiersz z tomu Makijaż, zarejestrowany podczas spotkania „Hotel, makijaż, piosenki” na festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Sposoby-na-zsniecie_4

Rozmowa o książce Sposoby na zaśnięcie

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Podczaszy Bohdan Zadura Filip Zawada Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Marianna Sztyma Tomasz Broda Zbigniew Machej

Dzieci zadają pytania autorom i autorkom książki Sposoby na zaśnięcie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 13 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Woda-na-Marsie

Marsjańska gościnność

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jerzym Jarniewiczem towarzysząca premierze książki Woda na Marsie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 25 maja 2015 roku.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Oranzada

Cały ten świat oranżady

wywiady / O KSIĄŻCE Artur Burszta Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Artura Burszty z Jerzym Jarniewiczem, towarzysząca premierze książki Oranżada, wydanej w Biurze Literackim 28 września 2005 roku.

WIĘCEJ
20.09.2002 LEGNICA PORT LEGNICA 2002 N/Z STEPHEN ROMER

FOT. RADOSLAW BUGAJSKI / AGENCJA GAZETA

W hołdzie człowiekowi wertykalnemu

wywiady / O PISANIU Ian Sansom Stephen Romer

Rozmowa Iana Sansoma ze Stephenem Romerem towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Stephen ROMER__Stacja Łódź – 1989–1990

Stacja: Łódź – 1989–1990

recenzje / ESEJE Stephen Romer

Esej Stephena Romera, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Craig RAINE__Na trzech calach kwadratowych

Na trzech calach kwadratowych

wywiady / O PISANIU Craig Raine Jerzy Jarniewicz

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Craigem Rainem, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE__Joanna FORMAGO__Poezja rozbitego lustra

Poezja rozbitego lustra

recenzje / ESEJE Joanna Formago

Szkic Joanny Formago na temat Craiga Rainego, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Zdzisław JASKUŁA__O, Craig! O, Tony! O…

O, Craig! O, Tony! O…

recenzje / ESEJE Zdzisław Jaskuła

Szkic Zdzisława Jaskuły na temat Craiga Rainego, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Brian PATTEN__Kariera poetę zabija

Kariera poetę zabija

wywiady / O PISANIU Agnieszka Wolny-Hamkało Brian Patten

Rozmowa Agnieszki Wolny-Hamkało z Brianem Pattenem, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE__Jerzy JARNIEWICZ__Wiersze młodsze od bomb

Wiersze młodsze od bomb

recenzje / ESEJE Jerzy Jarniewicz

Szkic Jerzego Jarniewicza towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Grzegorz JANKOWICZ__Dwadzieścia trzy słowa

Dwadzieścia trzy słowa

recenzje / ESEJE Grzegorz Jankowicz

Szkic Grzegorza Jankowicza towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Carol RUMENS__Radykalna jak rzeczywistość

Radykalna jak rzeczywistość

wywiady / O PISANIU Carol Rumens Robyn Bolam

Rozmowa Robyn Bolam z Carol Rumens, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Carol RUMENS__Carol Rumens i jej „poezja postfeminizmu”

Carol Rumens i jej „poezja postfeminizmu”

recenzje / ESEJE Lyn Pykett

Esej Lyn Pykett na temat poezji Carol Rumens, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
01_WYWIADY__Jerzy JARNIEWICZ__Wrażliwość wiersza

Wrażliwość wiersza

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Juliusz Pielichowski

Rozmowa Juliusza Pielichowskiego z Jerzym Jarniewiczem na temat antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
03_RECENZJE__Tadeusz PIÓRO__Rzeczywista przyjemność

Rzeczywista przyjemność

recenzje / ESEJE Tadeusz Pióro

Recenzja Tadeusza Pióry antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE__Jacek GUTOROW__Nieumówione spotkania albo jak czytałem Heaneya po polsku

Nieumówione spotkania albo jak czytałem Heaneya po polsku

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Jerzy JARNIEWICZ__Testowanie Heaneya

Testowanie Heaneya

recenzje / IMPRESJE Jerzy Jarniewicz

Esej Jerzego Jarniewicza na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Lavinia GREENLAW__Mińsk, czyli Casablanca

Mińsk, czyli Casablanca

wywiady / O PISANIU Jerzy Jarniewicz Lavinia Greenlaw

Rozmowa Jerzego Jarniewicza z Lavinią Greenlaw, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
02_WYWIADY__Simon ARMITAGE__Język to zjawisko widmowe

Język to zjawisko widmowe

wywiady / O PISANIU Jacek Gutorow Simon Armitage

Rozmowa Jacka Gutorowa z Simonem Armitage’em, towarzysząca wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 15 października 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Jeremy NOEL-TOD__Simon Armitage z profilu

Simon Armitage z profilu

recenzje / ESEJE Jeremy Noel-Tod

Esej Jeremy’ego Noel-Toda na temat poezji Simona Armitage’a, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukaże się nakładem Biura Literackiego 15 października 2018 roku.

WIĘCEJ
05_RECENZJE__Jacek GUTOROW__Nieumówione spotkania albo jak czytałem Heaneya po polsku

Nieumówione spotkania albo jak czytałem Heaneya po polsku

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Esej Jacka Gutorowa na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
06_RECENZJE__Jerzy JARNIEWICZ__Testowanie Heaneya

Testowanie Heaneya

recenzje / IMPRESJE Jerzy Jarniewicz

Esej Jerzego Jarniewicza na temat poezji Seamusa Heaneya, towarzyszący wydaniu antologii 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego, w wyborze i przekładzie Jerzego Jarniewicza, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 24 września 2018 roku.

WIĘCEJ
03_RECENZJE__Adam POPRAWA__Wysokie morze

Wysokie morza

recenzje / ESEJE Adam Poprawa

Recenzja Adama Poprawy książki Puste noce Jerzego Jarniewicza, wydanej nakładem Biura Literackiego 4 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ
04_RECENZJE__Zuzanna SALA__Zbiegi okoliczności

Zbiegi okoliczności

recenzje / ESEJE Zuzanna Sala

Recenzja Zuzanny Sali książki Puste noce Jerzego Jarniewicza, wydanej nakładem Biura Literackiego 4 grudnia 2017 roku.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Na-dzien-dzisiejszy

Zmienne kadry

recenzje / ESEJE Marcin Orliński

Recenzja Marcina Orlińskiego z książki Jerzego Jarniewicza Na dzień dzisiejszy i chwilę obecną, która ukazała się na stronie marcinorlinski.pl.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Makijaz

Raz jeszcze, po słowie, w otwartych drzwiach (fragment)

recenzje / ESEJE Jacek Gutorow

Recenzja Jacka Gutorowa z książki Makijaż Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ
KSIAZKI_Dowod-z-tozsamosci

Wymknąć się każdemu bogu

recenzje / IMPRESJE Kacper Bartczak

Recenzja Kacpra Bartczaka z książki Dowód z tożsamości Jerzego Jarniewicza.

WIĘCEJ