wywiady / O KSIĄŻCE

W miejscu otwierania się cielesności „rytm traumi refrenem” litanii

Anita Jarzyna

Joanna Mueller

Z Joanną Mueller o książce Powlekać rosnące rozmawia Anita Jarzyna.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Jak długo pisałaś Powlekać rosnące? Pytam, bo tylko pod jednym szkicem znalazłam daty powstawania. Jestem ciekawa, czy ta książka wynika z zamierzonego wcześniej, planowanego projektu? Czy raczej ułożyła się z tego, co Cię nachodziło, samo się jakoś dopraszało o uwagę?

Wyraźne datowanie jest rzeczywiście jedno (plus data pod przedostatnim szkicem, będąca datą ukończenia książki), ale drobne wskazówki są rozsiane także w innych tekstach. Z grubsza biorąc, mogę powiedzieć, że ta książka to zapis prawie dekady z mojego (a stopniowo: coraz mniej mojego) życia. Pierwszy szkic powstał gdzieś około 2004/2005 roku, zanim zaszłam w pierwszą ciążę (chociaż jest już chyba jej przeczuciem albo tęsknotą za nią), a ostatni ukończyłam nie dalej niż w październiku tego roku, jako stateczna mama trójki pacholąt (siedmioipółlatki, trzylatka i roczniaczki).

Datowanie według ciąż czy porodów jest, jak wiesz, bardzo istotne dla tej książki. Czy była ona jakimś planowanym projektem? Na pewno nie, tak samo, jak nie jest planowanym projektem mające się narodzić życie. Pierwsze chronologicznie eseje – czyli te, w których określam siebie jeszcze w sposób zdystansowany, trzecioosobowy, pseudonimujący Joannę Mueller w Epifanię z Maligno – pisałam dawno temu na marginesie doktoratu, jako odskocznię od tamtego jałowego, naukowego, dalekiego ode mnie samej języka. Wraz z kolejnymi prywatnymi doświadczeniami, coraz mocniej zakorzeniającymi się w macierzyństwie, rosło we mnie przekonanie, że warto o tym napisać. Już nie tylko opisać to w wierszach, chociaż sporo w moich tomikach (drugim i trzecim) wątków matczynych, ale właśnie w tej dziwnej, pogranicznej formie, rozciągniętej między autobiografią a eseistyką, która w ciągu tych dziesięciu lat stawała się dla mnie coraz ciekawsza, najbliższa sercu, rozumowi, ciału i klawiaturze.

Opatrujesz Powlekać rosnące podtytułem „apokryfy prenatalne”. I rzeczywiście, na przykład Twoje lektury obrazów są często i chętnie apokryficzne w stosunku do kanonicznych odczytań. Chciałam jednak zapytać, czy o większej opowieści, która wyłania się z Twojej książki, myślisz jak o apokryfie? Apokryfie do czego?

Może jest to apokryf do mnie samej, którą mogłabym być, gdybym wpisała się w kanoniczną wizję siebie sprzed lat? W tej książce już od inicjalnego szkicu widać pęknięcie – Epifania z Maligno jeszcze chce odciąć się od swojej emocjonalności, cielesności, kobiecości, ale już jej się to przestaje udawać. Teraz raczej udaje niewzruszony materiał na naukowca, niż nim naprawdę jest. Przypomina Alegorię Nauki z obrazu Giovanniego Serodine – niby obwarowuje się jeszcze sterylnymi narzędziami z laboratorium teorii literatury, ale już czuje, że jej apokryficznym posłannictwem będzie coś innego, ktoś inny, wyczekująca mlecznego wykarmienia gromadka „jakichś innych”.

Kolejne szkice opatrujesz modlitewnymi podtytułami, czy można powiedzieć, że swoje pisanie traktujesz trochę jak medytację? Czy te zwroty, choć wzięte z męskiego języka (łaciny), mają prowadzić w stronę tego, co za Julią Kristevą nazywasz presymbolicznym?

Mistyka jest niesłychanie ważna dla mojego pisania, dla mojego rozumienia kobiecości i samej siebie. Drugi esej w tej książce – o anarchomistycyzmie we współczesnej literaturze – powstał w tym roku i jest odpowiedzią na oczekiwania Epifanii z Maligno sprzed prawie dziesięciu lat (to dlatego oba teksty, odległe chronologicznie, znalazły się w książce obok siebie).

Podtytuły, nawiązujące do języka liturgicznego, pojawiły się już na etapie składania książki w całość – są więc zamysłem konstrukcyjnym – ale odzwierciedlają coś, co w moim pisaniu tkwi nieświadomie chyba od zawsze, a zatem może mieści się w sferze presymbolicznej, tak jak ją definiowała Kristeva? Zauważyłam (ale też zwrócono mi na to uwagę), że o doświadczeniach ciąży, porodu czy połogu – a więc o tym, co bardzo fizjologiczne, zwierzęce, wręcz abiektalne – piszę w wierszach w sposób mistyczny, zaprzęgając do wyrażenia granicznego położniczego jęku cytaty biblijne czy modlitewne inkantacje. Ktoś powie, że oto zinterioryzowałam patriarchalne ryty rytuału i straciłam dostęp do samej siebie (tkliwej, cielesnej, zwierzęcej, naturalnej) – i okej, ma prawo do takiej interpretacji. Dla mnie jednak otwieranie się wewnętrznego morza w czasie porodu było (po trzykroć) doświadczeniem zarówno skrajnie fizjologicznym, jak i radykalnie metafizycznym – i tę dwoistość chciałam opisać. Być może oberwę za to w skórę, bo zauważyłam, że za mówienie/pisanie o macierzyństwie – jakkolwiek, z każdej strony, a co dopiero z obu stron naraz – się obrywa. Ale nic nie poradzę na to, że w moich prywatnych głębiach presymbolicznych, w miejscu otwierania się cielesności, „rytm traumi refrenem” litanii, rytualnych zaśpiewów czy mistycznych aktów strzelistych. Opisałam to jak najbardziej szczerze, a jeśli spłynie za to na mnie kubeł pomówień, to też okej – oto jest głowa matki, polewajcież!

Jak do Twojej twórczości dziś i do siebie wzajemnie mają się dwie formuły pojawiające się w Twoich szkicach, z jednej strony – wiersz-dom, dający schronienie, poczucie bezpieczeństwa, z drugiej anarchomistycyzm, za którym idzie otwarcie na wielość możliwości, na objawienia, wszak łączysz anarchomistycyzm z żydowską Szechiną – boską obecnością, która, jak piszesz – „nigdzie nie ma własnego tronu”.

Dom, gniazdowanie, okopywanie się w prywatności – to motywy, które w moim pisaniu są obecne już od tomu Zagniazdowniki. Tam opozycja między zadomowieniem a wykorzenieniem jest zawarta już na okładce, bo książka ma nie tylko dwa tytuły – Zagniazdowniki i Gniazdowniki – lecz nawet dwie autorki: jedna to panieńska Joanna Mueller, druga – Joanna Liczner z nazwiskiem po mężu. Dedykacje również są dwie: dla „domowników” i dla „obcowników”. Kolejne książki, także Powlekać rosnące, i ta poetycka, którą teraz piszę, są poruszane podobnym ruchem między zamknięciem a otwarciem, między prywatnym a publicznym (ale już niekoniecznie „politycznym”), między azylem intymności a zbłądzeniem w nieznane obszary.

Po co mi ta dwoistość? Chyba właśnie po to, żeby się w tym bezpiecznym domu (tym realnym i tym symbolicznym) nie okopać na amen, nie zgnuśnieć, nie zamienić się w jedną z truposzowatych kobiet opisywanych przez Betty Friedan w Mistyce kobiecości (książka jest wprawdzie sprzed pół wieku, ale wcale nie traci na aktualności). Anarchomistycyzm to formuła pozwalająca uniknąć paraliżu, którym groziłoby poddanie się mistyce kobiecości. I nie chodzi tu o anarchomistycyzm jako model religijności, choć zapewne może nim być. Anarchomistycyzm – tak, jak go sobie wymyśliłam, jak go przeczułam i opisałam – to raczej sposób bycia: kobiece, matczyne, gościnne otwarcie się na to, co do nas przychodzi w odwiedziny. Jest on czymś domowym, bo odbywa się w intymnym wnętrzu naszego „ja”, ale jest też ryzykownym otwarciem na niebezpieczeństwo – bo nie wiesz, kogo podejmujesz: czy to wizja, chwilowy blask Szechiny, czy to kuszenie, mroczna obecność, a może zwykłe obłąkanie? W tym znaczeniu anarchomistycyzm jest także formułą poetycką: wiersz-dom staje się domem otwartym na wszelkie nawiedzenia, rozmaite, często ze sobą sprzeczne, możliwości sensu i bezsensu. Na pewno nie jest już wtedy jałową igraszką, ekskluzywną zabawką. Jest raczej rozpulchnionym, inkluzywnym wnętrzem (wybacz nagłą zmianę metafory z architektonicznej na maciczną), w którym mogą zagnieździć się rozmaite „apokryfy prenatalne”.

Odwołujesz się do propozycji Jolanty Brach-Czainy opisującej poród jako doświadczenie radykalnego otwarcia, więc doświadczenie uniwersalne, niewyłącznie kobiece. Jednocześnie Twoja refleksja na ten temat jest bardzo somatyczna, czy więc rzeczywiście poród może być metaforą?  

Jak widzisz, ja niekiedy skaczę po metaforach jak konik polny (może kuznieczik Chlebnikowa?), więc nie widzę w tym problemu, jednak Twoje pytanie jest bardzo istotne. Rozważałyśmy kwestię uniwersalności porodu jako metafory z uczestniczkami Wspólnego Pokoju – seminarium o literaturze kobiet, które współprowadzę w warszawskim Staromiejskim Domu Kultury. Nie pamiętam, jaki był gremialny wniosek (zapewne nie było, bo zwykle każda z nas obstaje przy swoim), ale przypominam sobie, że któraś z dziewczyn obruszyła się na zawłaszczanie metafory porodu przez dyskurs tożsamościowy aspirujący do uniwersalności.

Jeśli chodzi o mnie, to chyba rzeczywiście nie odważyłabym się we własnym pisaniu żonglować tą metaforą, gdybym nie poparła jej prywatnym doświadczeniem – choć z drugiej strony uważam, że na przykład Tymoteusz Karpowicz, choć mężczyzna, pięknie wyzyskał motywy porodowe w wierszach z Odwróconego światła. Cieszę się, że nazwałaś moją refleksję o porodzie „somatyczną”. Tenże Karpowicz użył gdzieś określenia „metafora fizjologiczna” – i myślę, że poród też jest taką metaforą. Ważne jednak, żeby był on jednocześnie metaforą filozoficzną (co udało się Brach-Czainie) i metafizyczną (co chciałabym osiągnąć we własnym pisaniu).

Jeden ze szkiców kończysz słowami: „ona [ciąża] musi mnie przepisać”. Czy udało się „ciąży przepisać Ciebie”? W jaki sposób?

Każda z moich trzech ciąż „przepisała mnie” na swój sposób – a eseje i wiersze to apokryfy tego przeistoczenia. Co więcej, każde dziecko – po swojemu, własnym charakterem – przepisuje mnie codziennie od nowa. Na pewno te doświadczenia i te trzy małe istoty przenicowały mnie, przewróciły (jak to napisałam w wierszu „drążel”) „na miękką, wewnętrzną stronę”. I wciąż przewracają, kiedy tylko grozi mi twardnienie, jałowienie, uzbrajanie samej siebie. W książce posługuję się – poza motywem porodu – metaforą wylinki: zrzucania starej, stwardniałej skóry i ukazywania się w nowym, delikatnym, podatnym na zranienia oskórku. Te tożsamościowe wylinki są niezbędne, trzeba je ciągle powtarzać, żeby nie uwięznąć w zbroi własnego wizerunku, żeby nie „struposzeć” za życia. Dzieci – te noszone w brzuchu i te biegające u maminej spódnicy – bardzo się tych wylinek domagają i są przy tym niezwykle pomocne.

Antyfoną na wyjście z Twojej książki jest cytat z Kubusia Puchatka: Sowa Przemądrzała: – Doszedłem do końca mojego traktatu autobiograficznego./ Kubuś Puchatek: – Czy to bolało?”. Ważne miejsce zajmują w niej reprodukcje i zdjęcia, także te bardzo osobiste. Czy bolało? Czy bolał ten gest zdejmowania – o czym piszesz – wiktoriańskiej zasłony ze swojej twarzy, twarzy matki? Czy bolało – szczególnie wyraźne w ostatnim szkicu – odsłanianie własnych blizn po mamie, antycypowanie tych, które zostawisz na swoich dzieciach, zwłaszcza córkach (bo czy możliwe jest macierzyństwo/ rodzicielstwo nieraniące)?

Cytat pochodzi właściwie nie z samej książki, ile z filmu (jednej z nowszych ekranizacji przygód Puchatka), na którym byłam w kinie z moją starszą córką – uderzyło mnie wtedy to zdanie i dlatego tak, z głupia frant i trochę naśmiewając się z własnej autobiograficznej powagi, zakończyłam książkę.

Ale tak, to wszystko bolało i przestraszało. A nawet, przyznam Ci się, że teraz, kiedy właśnie kończę ostateczne sczytywanie książki przed zesłaniem jej do drukarni (więc staje się ona taka „nieodwracalna”) – ten strach jakby narasta. Ból już chyba nie, zaboleć może to, jak ta książka zagra w odbiorze najbliższych, bo nikt z nich tego jeszcze nie czytał, ale samo pisanie to próba przepracowania osobistych traumek, które po wylaniu żalów na papier dokuczają jakby mniej. Ale lęk jest coraz większy. Coraz bardziej boję się reakcji osób opisanych w mojej książce, i to opisanych ze szczerością, z której nie chciałam zrezygnować dla dobrego samopoczucia wszystkich. Wiesz, ja o tym samym niby piszę w wierszach, ale wiersze to dobre schowki na rzeczy osobiste, zawsze można się wykręcić, że „to była tylko taka metafora” – natomiast w tej dziwnej formie, którą sobie wybrałam, to już nie da się tak łatwo wywinąć. Ale starałam się, żeby ta moja szczerość była obosieczna. Jeżeli komuś coś wyrzucałam, to najpierw dziesięć razy zrobiłam własny rachunek sumienia (żeby już nie być tą małą zgryźliwą dewotką, którą sportretowałam w ostatnim szkicu).

Relacja między matką a jej córką – to jest chyba jeden z najboleśniejszych i najbardziej drażliwych tematów, po jakie można sięgnąć. W opisie łatwo popaść w piskliwe J’Accuse…! – a tego nie chciałam. Ale na szczęście napisałam ten esej, który jest swoistym listem do mojej mamy, w momencie, gdy sama byłam już mamą dwóch córek i gdy ją samą zaczęłam wreszcie lepiej rozumieć. Mam świadomość, że dopiero ledwo drasnęłam ten temat – i chciałabym go kiedyś rozbudować, ale na to Sowie Przemądrzałej potrzeba jeszcze troszkę nowych doświadczeń J.

Czy ciąża, macierzyństwo miały/mają wpływ na to, po jakie książki sięgasz? Czy coś się zmieniło w Twoich lekturach?

Rzeczywiście sięgam teraz po inne książki niż na studiach czy podczas robienia (niedoszłego zresztą) doktoratu. Macierzyństwo pewnie miało na tę zmianę jakiś wpływ, ale może było tylko częścią lekturowego dojrzewania, które nastąpiłoby tak czy owak. Kiedyś pożerałam wszystkie pozycje z działu „teoria literatury”, fascynowałam się książkami autotematycznymi – teraz większość z nich zwyczajnie mnie nudzi. Czytam natomiast mnóstwo książek pisanych przez kobiety – może dlatego, że szukam w nich opisu tego, czego sama doświadczam, a może też dlatego, że uczestniczę w spotkaniach Wspólnego Pokoju, a tam rozmawiamy właśnie o pisaniu kobiecym. W sumie mam teraz mikroskopijnie mało czasu na czytanie – kiedy znajduję wreszcie wolną chwilę, gdy akurat nie ogarniam całego tego majdanu domowo-dziecięcego, to wolę wykorzystać czas na własne pisanie niż na czytanie. I tak to się kręci…

Doświadczeniami, na których się koncertujesz, są ciąża i poród, dlaczego nie piszesz o macierzyństwie „po”? Czy Twoją opowieść, Twoją formułę anarchomistycyzmu da się odnieść do macierzyństwa – tego długiego czasu pielęgnowania – związanego z ograniczeniem lub co najmniej przedefiniowaniem kreacyjności, nieskończonej wielości możliwości. A może to właśnie macierzyństwo daje konieczne oparcie, ciężar, którego potrzebuje twórczość?

W ostatnim eseju – „Baśni o tym, co jest ukryte w śladach” – znalazły się „jaskółki” tego postpartum, o które pytasz. Piszę tam o swojej relacji ze starszą córką, nakładając ją jednocześnie na moją relację z mamą. Obserwując dzieciństwo mojej trójeczki, wracam – jak w anamnezie – do własnego dzieciństwa. Tych „baśni postnatalnych” miało być w książce więcej, ale pomyślałam, że skoro ona ma podtytuł „apokryfy prenatalne”, to lepiej będzie, jeśli zostawię sobie te tematy na przyszłe pisanie, a teraz zajmę się głównie kwestią „pre” i „natal”. Dzieci – i mój stosunek do nich – przedefiniowują to, co dotąd myślałam o własnym dzieciństwie, to, jak postrzegałam swoich rodziców i dziadków (zwłaszcza opisane w książce kobiety: mamę i babcię). Te powroty są mi potrzebne, żeby iść do przodu – niewykluczone, że o tym właśnie będzie moja kolejna książka ze szkicami.

Zdecydowanie drugoplanowym bohaterem (może z wyjątkiem dwóch szkiców) Twojej książki jest ojciec Twoich dzieci. Dlaczego u Ciebie raczej macierzyństwo niż rodzicielstwo?

Chyba powtórzę swoje ostatnie zdanie: że o ojcu dzieci napiszę w następnej książce J. A tak na poważnie, to nie wiem, czemu Epifanesa w książce jest tak mało – może nie mam z nim porachunków, które trzeba by wywlekać w Powlekać? A może kiepsko piszę o miłości małżeńskiej i dopiero szukam na nią języka (i pewnie w poezji, na przykład w najnowszych wierszach, znajduję, ale eseistycznie nie bardzo umiem to ugryźć)? I jeszcze to, co mnie samo uderzyło dopiero dzisiaj, przy nie wiem już której lekturze tej książki – w niej znalazły się dedykacje jedynie dla kobiet, i w ogóle jest to książka głównie o kobietach (co nie znaczy, że tylko dla kobiet!). Nie miałam takiego założenia, takiego feministycznego a priori, po prostu jakoś tak wyszło. Gdybym była prozaiczką, to pewnie mogłabym sobie wyrzucać brak męskiej perspektywy, bo świadczyłoby to o brakach w wyobraźni i nieumiejętności wykreowania postaci mężczyzn, ale w bardzo osobistych esejach – i to w dodatku traktujących o intymnych sprawach kobiet: ciąży, porodzie, połogu, siedzeniu w domu z dziećmi – może zostanie mi wybaczone patrzenie z zawężonej babskiej perspektywy?

Wpisujesz swoją książkę w trójkąt (niebermudzki): Melancholii – Mistyki – Miłości. Czy a raczej – jak swoistej mistyce macierzyństwa, o której piszesz, udaje się przezwyciężać zamachy stereotypu społecznego z jednej strony i manifeminizmu z drugiej?

Nie wiem, czy się udaje, to już ocenią czytelnicy. Szczerze mówiąc, to jestem ciut przerażona ewentualnym odbiorem mojej książki, a konkretniej tym, o co pytasz – zamachami stereotypowego kowadła społecznego z jednej strony i młotem sióstr feministek z drugiej. Ale ja w ogóle jestem przygotowana na atak z różnych stron. Feministki powiedzą zapewne, że nie da się napisać książki o macierzyństwie, nie wspominając o aborcji, a ja właściwie o niej nie napisałam (a już na pewno nie opowiedziałam się proczojsowsko). Paradoksalnie to samo (tylko z wektorem prolajferskim) mogą mi zarzucić osoby bliższe mistyce, którym w moim modelu macierzyńskiego anarchomistycyzmu zapewne zabraknie wyraźnego stanowiska w sprawie aborcji. Ale ja nie chciałam wdawać się w tę – oczywiście fundamentalną – dyskusję, bo ona znowu przysłoniłaby wszystko inne. Wspominam o tym w wywiadzie, ale mam nadzieję, że i z niego zostanie w pamięci odbiorców cokolwiek więcej niż „Mueller odpowiedziała, że się nie opowiedziała”.

Właśnie, w swojej opowieści dokonujesz kilku istotnych przekroczeń, uwalniasz mistykę macierzyństwa od – jak go nazywasz – „matkopolkowego” dyskursu, jednocześnie poszerzasz ją o sferę abiektalną. Sięgając po opowieści antropologów o obrzędach związanych z porodem i połogiem, zdajesz się dystansować do zawłaszczającego problem języka socjologii, co nie znaczy, że z niego nie korzystasz. Bardzo odważnie dotykasz tabu porodu, pokazując, że afirmacja Narodzonego, Dopiero-Co-Powleczonego wcale nie musi być prosta. Piszesz o traumie poronienia, o decyzji porzucenia wydanego na świat dziecka. W te nieafirmatywne rejony prowadzi Cię poezja: poemat Sylvii Plath Trzy kobiety, wiersze Anny Świrszczyńskiej, czy zbliżenie się do tych doświadczeń jest katalizatorem dla Twoich zawahań, szczepionką przeciw „deformacjom w afirmacji”, pozwalającą Ci lepiej zrozumieć własne ciąże, trzykrotne macierzyństwo? Czy takim katalizatorem jest też własna poezja? Wszak przywracasz metaforę pisania jako rodzenia, „przywracasz”, bo częściej mówi się dziś o wierszu-projekcie, wierszu-konstrukcie językowym niż wierszu-istocie.

Dotykasz w swoim pytaniu wielu ważnych spraw. To może najpierw powiem o tym, co nazywasz „przekroczeniami”, a co ja bym nazwała „spojrzeniami anamorficznym” (wiesz, że mam jobla na punkcie anamorfoz, prawda?). Patrzeć anamorficznie (i nie przez przypadek brzmi to podobnie jak „anarchomistycznie”), to znaczy patrzeć na wszystko z nietypowej perspektywy, poszukiwać w każdym zdarzeniu, osądzie, przekonaniu, w każdej ideologii, takiego punktu, w którym pozornie nieistotny szczegół okaże się kluczowy dla całego obrazu. No wiesz, należy ustawić się np. przed Ambasadorami Holbeina tak, żeby ten dziwny maziaj u ich stóp okazał się czaszką… I tak ze wszystkim. Dla przykładu: gdybym chciała rozpatrywać swoje doświadczenia macierzyńskie w ramach dyskursu „matkopolkowego”, to własna fizjologia, cielesność byłaby dla mnie jedynie odrzucanym abiektem, tym właśnie wykrzywionym kawałkiem obrazu, którego nie potrafiłabym zrozumieć – a zatem moje doświadczenie byłoby niepełne, nieodczytane, zakryte jak twarz matki na wiktoriańskich fotografiach. Natomiast próba opisania prywatnego doświadczenia w kategoriach „mistyki macierzyństwa”, ale z nakładką abiektalną, pozwala mi odnaleźć właściwą perspektywę anamorficzną – dzięki czemu i dusza jest syta, i ciało w całej okazałości. Tak to właśnie działa: że owszem, sięgam po dyskursy socjologiczne, publiczne, instytucjonalne, ale nicuję je – anamorfizuję – tym, co intymne, prywatne, osobiście doświadczone.

Być może rodzajem takiego anamorficznego przenicowania jest również oglądanie mrocznych, tabuizowanych sfer macierzyństwa przez pryzmat poezji. Kilka dni temu w staromiejskim Wspólnym Pokoju pokłóciłyśmy się o wiersz „Pierwsze spojrzenie” Świrszczyńskiej. Jedna z nas uważała, że poetka „ściemnia”, gdy pisze, że pierwszy raz spojrzała na swoje narodzone dziecko z nienawiścią – że wiersz jest emocjonalnie skłamany, sztuczny, zideologizowany i w ogóle słaby. A ja wierzę Świrszczyńskiej i chociaż patrząc na moje noworodki, nie czułam nienawiści, to jednak staram się rozpatrywać wyznanie poetki anamorficznie – i wiem, że jej bolesna szczerość nie jest ściemą, ideologią ani obliczoną na efekt kreacją. To samo czuję, gdy czytam wiersze Sylvii Plath – często trudno mi nastroić własne spojrzenie tak, żeby ujrzeć ukryty w nich anamorficzny kształt, ale staram się je zrozumieć, zrozumieć na przykład wszystkie trzy opisane przez poetkę bohaterki z poematu Trzy kobiety: i tę, która szczęśliwie powiła, i tę, która poroniła, i wreszcie tę, która porzuciła. Bo tak naprawdę te trzy kobiety, nawet jeśli nie mamy z nimi pozornie nic wspólnego, mogą – w odpowiedniej perspektywie – okazać się anamorficznymi portretami każdej (i każdego) z nas.

Niezwykle ciekawy i ważny wydaje mi się społeczny – nie znajduję innego słowa – wymiar Twojej książki, wcześniej nieobecny w Twojej twórczości, kiedy wspominasz o doświadczeniu zawłaszczenia ciężarnego brzucha, poczuciu ubezwłasnowolnienia przez dziecko. Przywołujesz przy tym znane książki podejmujące ten temat, zdajesz się więc mówić, że te kwestie trzeba po swojemu przepisywać?

Cieszę się, że uznałaś moją książkę za – jakoś tam – społecznie zaangażowaną, bo obawiałam się, że już na zawsze przylgnęła do mnie etykietka „niezaangażowania”, oderwania od rzeczywistości. Przed chwilą odmówiłam zaangażowania się w spór o aborcję, którym żyje polskie społeczeństwo, więc pewnie etykietka znów się do mnie przyklei, ale mam nadzieję, że będzie spod niej jednak wyzierać to, co o pewnych społecznych aspektach macierzyństwa napisałam. Z drugiej strony, przeczytawszy mnóstwo socjologicznych książek o macierzyństwie, nie czułam się w obowiązku powtarzać (lub obalać) tez znakomicie wyrażonych przez Élisabeth Badinter, Adrienne Rich, Bogusławę Budrowską czy inne specjalistki w tym temacie (np. współautorki arcyciekawej książki zbiorowej Pożegnanie z Matką Polką? wydanej w zeszłym roku). Nie jestem żadną domorosłą socjolożką i nie będę jej udawać (jak to dziś robi wielu poetów). Nie lubię abstrakcyjnych ględźb politycznych, wolę popierać swoje pisanie prywatnym doświadczeniem (i tak, wiem, że ono także jest polityczne, i że w jakikolwiek sposób zabieramy głos w sprawie macierzyństwa, to zawsze – chcąc nie chcąc – bierzemy udział w debacie społecznej). Ja jestem prosta literaturoznawczyni bez doktoratu i w swojej książce chciałam pokazać, jak literatura (nie społeczeństwo, choć literatura jest jego częścią) radzi sobie z byciem matką. I jak ja sama – właśnie dzięki literaturze – radzę sobie z własnym, jak najbardziej realnym, macierzyństwem.

Czy zgadzasz się ze spostrzeżeniami Justyny Bargielskiej dotyczącymi szczególnej potrzeby ekspresji u matek? Co myślisz o pomysłach szkół pisania dla mam?

Cytowana przeze mnie Betty Friedan w 1963 roku pokazywała, co grozi matkom, które ograniczą swoje życie do opieki nad dziećmi, domem, wiktem i opierunkiem, a nie znajdą w nim miejsca na własny rozwój i wyrażenie samych siebie. Zmarła niedawno Adrienne Rich (notabene umarła dokładnie tego samego dnia, kiedy skończyłam pisać poświęcony jej w dużej części esej „Otwarty proces o ubezwłasnowolnienie” – i jak tu nie wierzyć w „sekret daty”?) w swojej przepięknej książce Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja pokazała, jak sama przez wiele lat – będąc matką trzech synów – walczyła o własną poezję, o bycie nie tylko matką, ale też poetką. Macierzyństwo, wypełnione po brzegi miliardami dziecięcych potrzebnostek i zachcianek, może sprawić, że kobieta zupełnie się w nim rozproszy, rozpłynie, zniknie jak zakryte matki na wiktoriańskich fotografiach. Dlatego za wszelką cenę trzeba walczyć: o ten kwadrans późnym wieczorem na napisanie notki na blogu, na skrobnięcie wiersza, na jeden króciutki zapis o sobie. Czasem ta walka daje efekty, których starcza nawet na całą książkę…

O AUTORACH

Anita Jarzyna

Urodzona w 1984 roku. Doktor habilitowana, profesor w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, wykładowczyni Wydziału Artes Liberales na kierunku antropozoologia. Badaczka literatury, głównie poezji XX-wiecznej, interpretatorka. W obszarze jej zainteresowań znajdują się ekokrytyka, studia nad zwierzętami oraz studia nad Zagładą. Autorka książek „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013, Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka, Łódź-Kraków 2017 oraz Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), Łódź 2019; współredaktorka i redaktorka kilku numerów tematycznych czasopism („Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Polonistyka”, „Polonistyka. Innowacje”, „Tekstualia”, „Narracje o Zagładzie”, „Czas Kultury”) oraz tomów zbiorowych, w tym: T. Nowak, Spowiedź wyobraźni (szkice i rozmowy), Kraków 2014. Publikowała m.in. w czasopismach „Colloquia Litteraria”, „Czas Kultury”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, „Pamiętnik Literacki”, „Porównania”, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Przestrzenie Teorii”, „Slavia Occidentalis”, „Wielogłos” oraz monografiach zbiorowych. Stypendystka m.in. Funduszu im. Rodziny Kulczyków, Funduszu im. Profesora Władysława Kuraszkiewicza; wyróżniona Medalem Młodej Sztuki w dziedzinie literatura (2015) oraz Nagrodą Naukową Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2016).

Joanna Mueller

Urodzona w 1979 roku. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (2010), intima thule (2015, nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i do Silesiusa), wspólnie z Joanną Łańcucką Waruj (2019, nominacje do Silesiusa i Nagrody im. W. Szymborskiej) oraz Hista & her sista (2021, nominacja do Silesiusa), dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące(2013) oraz zbiór wierszy dla dzieci Piraci dobrej roboty (2017). Redaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009) (2009, razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (2016, wraz z Beatą Gulą i Sylwią Głuszak). Członkini grupy feministyczno-artystycznej Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.

powiązania

Niewidka i Zobaczysko

nagrania / TransPort Literacki Joanna Łańcucka Joanna Mueller Resina

Czytanie z książki “Niewidka i Zobaczysko” z udziałem Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej ramach festiwalu TransPort Literacki 28. Muzyka Resina.

WIĘCEJ

Neuroprzekaźnik musów. O “Umalmu” Łukasza Woźniaka

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Łukasza Woźniaka, laureata 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Poeci na nowy wiek

dzwieki / WYDARZENIA Agnieszka Mirahina Anna Podczaszy Bartosz Konstrat Bianka Rolando Edward Pasewicz Jacek Dehnel Joanna Lech Joanna Mueller Joanna Wajs Julia Fiedorczuk Julia Szychowiak Justyna Bargielska Konrad Góra Łukasz Jarosz Magdalena Bielska Paweł Sarna Przemysław Witkowski Robert Rybicki Sławomir Elsner Szczepan Kopyt Tomasz Pułka

Zapis całego spotkania autorskiego z udziałem Justyny Bargielskiej, Magdaleny Bielskiej, Jacka Dehnela, Sławomira Elsnera, Julii Fiedorczuk, Konrada Góry, Łukasza Jarosza, Bartosza Konstrata, Szczepana Kopyta, Joanny Lech, Agnieszki Mirahiny, Joanny Mueller, Edwarda Pasewicza, Anny Podczaszy, Tomasza Pułki, Bianki Rolando, Roberta Rybickiego, Pawła Sarny, Julii Szychowiak, Joanny Wajs, Przemysława Witkowskiego i Indigo Tree podczas festiwalu Port Wrocław 2010.

WIĘCEJ

Pod prąd, w nieważkość. O “gatunkach anadromicznych” Karola Brzozowskiego

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Karola Brzozowskiego, laureata projektu „Połów. Poetyckie debiuty 2023”.

WIĘCEJ

Blade Runner 2023. O „państwach miastach i okolicach” Kamila Plicha

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Kamila Plicha, laureata 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Moja reakcja na. O “bezoarach” Julii Jankowskiej

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Julii Jankowskiej, laureatki 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Turbuj te kółka, turlaj! O “Regule trzech” Aleksandry Góreckiej

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat poezji Aleksandry Góreckiej, laureatki 18. edycji Połowu poetyckiego.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza: „tsundere: podmalówka”

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller, towarzyszący premierze książki trule, wydanej w Biurze Literackim 9 października 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozprężanie wdrukowanych krat

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Zuzanna Sala

Rozmowa Zuzanny Sali z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki trule Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 9 października 2023 roku.

WIĘCEJ

Popędziłybyśmy sobie, ale pchamy wózek

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Katarzyna Szaulińska

Rozmowa Joanny Mueller z Katarzyną Szaulińską, towarzysząca premierze książki Kryptodom Katarzyny Szaulińskiej, wydanej w Biurze Literackim 16 października 2023 roku.

WIĘCEJ

432 Hz

recenzje / ESEJE Anita Jarzyna

Recenzja Anity Jarzyny, towarzysząca premierze książki om Joanny Roszak, wydanej w Biurze Literackim 11 września 2023 roku.

WIĘCEJ

W oku cyklonu, na ostrzu granicy

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, towarzysząca towarzysząca premierze kamishibajki Niewidka i Zobaczysko, wydanej w Biurze Literackim 10 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Historia jednego wiersza: Na to rwało się, rwało się Serce

recenzje / KOMENTARZE Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej, towarzyszący premierze książki Niewidka i Zobaczysko, wydanej w Biurze Literackim 10 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na koniec: odcinek 13 Adam Mickiewicz

nagrania / TransPort Literacki Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller Miłosz Biedrzycki

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na koniec” w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Romantyczność 2022

nagrania / TransPort Literacki Aleksandra Byrska Aleksandra Kasprzak Antonina Tosiek Artur Burszta Daniel Tamkun Helena Burdzińska Jacek Dehnel Jakub Kornhauser Jakub Pszoniak Joanna Mueller Joanna Roszak Karol Maliszewski Karolina Sałdecka Katarzyna Szaulińska Łukasz Cabajewski Maria Krzywda Michał Domagalski Miłosz Biedrzycki Natalia Malek

Czytanie z książki Romantyczność. Współczesne ballady i romanse inspirowane twórczością Adama Mickiewicza w ramach festiwalu TransPort Literacki 27.

WIĘCEJ

Niewidka i Zobaczysko (2)

utwory / zapowiedzi książek Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Fragmenty zapowiadające książkę Niewidka i Zobaczysko Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej, która ukaże się w Biurze Literackim 10 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Niewidka i Zobaczysko

utwory / zapowiedzi książek Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Fragmenty zapowiadające książkę Niewidka i Zobaczysko Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej, która ukaże się w Biurze Literackim 10 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Rozmowy na torach: odcinek 13 Joanna Mueller

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Siostrzeństwo to gryps upuszczany skrycie do innych klatek

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Joanna Mueller

Odpowiedzi Joanny Mueller na pytania Tadeusza Sławka w „Kwestionariuszu 2022”.

WIĘCEJ

Amerykańska Szkoła Pisania

nagrania / Stacja Literatura Elizabeth Bishop Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski Marcin Szuster

Spotkanie wokół książki Amerykańska Szkoła Pisania Elizabeth Bishop z udziałem Juliusza Pielichowskiego, Marcina Szustra, Jerzego Jarniewicz i Joanny Mueller w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Żywa obecność

wywiady / O KSIĄŻCE Bogusława Sochańska Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Bogusławą Sochańską, towarzysząca premierze książki Bojownicy bez broni Mortena Nielsena, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2021 roku.

WIĘCEJ

Wojna (pieśni lisów), Przepowieść w ścinkach, Gdyby ktoś o mnie pytał, Sekcja zabójstw

nagrania / Stacja Literatura Bohdan Zadura Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Joanna Mueller Karol Maliszewski Konrad Góra Marta Podgórnik

Spotkanie wokół książek Wojna (pieśni lisów), Przepowieść w ścinkach, Gdyby ktoś o mnie pytał i Sekcja zabójstw z udziałem Konrada Góry, Marty Podgórnik, Bohdana Zadury, Joanny Mueller i Karola Maliszewskiego w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

stubezgłowa (filetowanie)

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Książki z Biura: Odcinek 9 Hista & her sista

nagrania / Między wierszami Joanna Mueller

Dziewiąty odcinek cyklu Książki z Biura. Nagranie zrealizowano w ramach projektu Kartoteka 25.

WIĘCEJ

Poczułam się w świecie bardziej jak w domu

wywiady / O KSIĄŻCE Adda Djørup Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Addą Djørup, towarzysząca premierze książki Najsłabszy opór, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Nadal wierzę w siostrzeństwo

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Katarzyna Szaulińska

Rozmowa Katarzyny Szaulińskiej z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Hista & her sista

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller

Fragment zapowiadający książkę Joanny Mueller Hista & her sista, która ukaże się w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Łemkowski palimpsest, odwrotność wymazania

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanny Mueller, towarzysząca wydaniu książki Katarzyny Szwedy Bosorka, która ukazała się w Biurze Literackim 9 listopada 2020 roku.

WIĘCEJ

Santarém, Samotność przestrzeni oraz Nie gódź się

nagrania / Stacja Literatura Andrzej Sosnowski Elizabeth Bishop Emily Dickinson Filip Łobodziński Joanna Mueller Juliusz Pielichowski Patti Smith Tadeusz Sławek

Spotkanie wokół książek Santarém Elizabeth Bishop, Samotność przestrzeni Emily Dickinson i Nie gódź się Patti Smith z udziałem Tadeusza Sławka, Filipa Łobodzińskiego, Joanny Mueller oraz Juliusza Pielichowskiego w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Poetyckie książki trzydziestolecia

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Jakub Skurtys Joanna Mueller Joanna Orska Karol Maliszewski

Spotkanie z udziałem Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Joanny Orskiej oraz Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Waruj

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Dawid Mateusz Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Spotkanie wokół książki “Waruj Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej z udziałem Joanny Mueller, Joanny Łańcuckiej, Anny Adamowicz oraz Dawida Mateusza w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Zerwane ze smyczy

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Łańcucka Joanna Mueller Sylwia Głuszak

Rozmowa Sylwii Głuszak z Joanną Łańcucką i Joanną Mueller, towarzysząca wydaniu książki Waruj Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Czysty układ

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Roman Honet

Rozmowa Romana Honeta z Joanną Mueller, opublikowana w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ

Straż graniczna w Morzu Własnym

recenzje / KOMENTARZE Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Autorskie komentarze Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, towarzyszące wydaniu książki Waruj, która ukazała się w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Waruj

utwory / zapowiedzi książek Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Fragment zapowiadający książkę Joanny Łańcuckiej & Joanny Mueller Waruj, która ukaże się w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Dziurka od Klucza jest mgławicą

wywiady / O KSIĄŻCE Bianka Rolando Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Bianką Rolando, towarzysząca wydaniu książki Stelle, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 11 marca 2019 roku.

WIĘCEJ

Kto za tym stoi

nagrania / Stacja Literatura Aleksandra Grzemska Aleksandra Olszewska Artur Burszta Dawid Mateusz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Spotkanie z organizatorami festiwalu Stacja Literatura 23, w którym udział wzięli Damian Banasz, Artur Burszta, Mateusz Grzegorzewski, Aleksandra Grzemska, Polina Justowa, Dawid Mateusz, Mina, Joanna Mueller, Aleksandra Olszewska, Tomasz Piechnik, Juliusz Pielichowski, Magdalena Rigamonti i Maksymilian Rigamonti.

WIĘCEJ

Przekuwanie krzyku

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Rozmowa Joanny Mueller i Juliusza Pielichowskiego, towarzysząca wydaniu książki Santarém (wiersze i trzy małe prozy) Elizabeth Bishop w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 5 listopada 2018 roku.

WIĘCEJ

O tym, jak „zadziała się” wspólnota

wywiady / O PISANIU Aleksandra Grzemska Aleksandra Olszewska Artur Burszta Dawid Mateusz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Dyskusja redakcji Biura Literackiego z udziałem: Aleksandry Grzemskiej, Dawida Mateusza, Joanny Mueller, Aleksandry Olszewskiej, Juliusza Pielichowskiego i Artura Burszty na temat festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ

Wiersz doraźny: Dzień gniewu

utwory / premiery w sieci Grzegorz Wróblewski Jakub Kornhauser Joanna Mueller Karol Maliszewski Przemysław Owczarek Zbigniew Machej

Pozakonkursowy zestaw „Wierszy doraźnych 2018” autorstwa Jakuba Kornhausera, Zbigniewa Macheja, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Przemysława Owczarka, Grzegorza Wróblewskiego.

WIĘCEJ

Tribute to John Ashbery

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Bagio Guerra Bogusław Kierc Dawid Mateusz Joanna Mueller John Ashbery Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis Lynn Suh Marcin Sendecki Radosław Jurczak Roman Honet Ryan van Winkle Szymon Słomczyński Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Tribute to John Ashbery” w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Ogród o rozwidlających się skojarzeniach, czyli jak nie rymuje Kosenda

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat zestawu wierszy Z analogowych remisji Lucjusza Blancjusza Patryka Kosendy, laureata 12. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Wersy jak mansjony. O anarchitektonicznej poezji Macieja Konarskiego

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat zestawu wierszy Poza geometrią Macieja Konarskiego, laureata 12. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Dzieci szybciej zrozumieją

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Maria Liczner

Rozmowa Marii Liczner z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki Piraci dobrej roboty, wydanej nakładem Biura Literackiego 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Hmm, aha, pff, czyli o piraceniu pisania

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller w ramach cyklu „Historia jednego tekstu”, towarzyszący premierze książki Piraci dobrej roboty, wydanej nakładem Biura Literackiego 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

trofea i tropy, wnyki i wymyki

dzwieki / RECYTACJE Joanna Mueller

Wiersz z tomu intima thule, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ

Nowe sytuacje w Trybie żeńskim: Joanna Mueller

nagrania / Z Fortu do Portu Joanna Mueller

Zapis spotkania autorskiego “Nowe sytuacje w Trybie żeńskim” z Joanną Mueller w ramach 19. festiwalu literackiego Port Wrocław 2014.

WIĘCEJ

Piraci dobrej roboty: Fragment

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller Marianna Sztyma

Fragment zapowiadający książkę Piraci dobrej roboty Joanny Mueller z ilustracjami autorstwa Marianny Sztymy, która ukaże się w Biurze Literackim 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Piraci dobrej roboty: Wierszowiązałki

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller Marianna Sztyma

Fragment zapowiadający książkę Piraci dobrej roboty Joanny Mueller z ilustracjami autorstwa Marianny Sztymy, która ukaże się w Biurze Literackim 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Nakręć wiersz z Połowu

nagrania / Z Fortu do Portu Artur Burszta Joanna Mueller

Zapis spotkania autorskiego z laureatami konkursu “Nakręć wiersz” w ramach 20. edycji festiwalu Port Literacki 2015.

WIĘCEJ

Szczodrość dla mniej oszukanych

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Zimowe królestwo, wydanej w Biurze Literackim 23 stycznia 2017 roku.

WIĘCEJ

Nigdy to “ydgin” pisane wspak

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Justyna Bargielska

Rozmowa Joanny Mueller z Justyną Bargielską, towarzysząca premierze książki Siedem przygód Rozalii Grozy, wydanej w Biurze Literackim 9 lutego 2017 roku.

WIĘCEJ

Brodząc w habitusie

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Szymon Żuchowski

Rozmowa Joanny Mueller z Szymonem Żuchowskim, towarzysząca premierze książki Tropizmy w przekładzie Szymona Żuchowskiego, wydanej w Biurze Literackim 1 listopada 2016 roku.

WIĘCEJ

Maria przez Martę odzyskana

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanny Mueller z książki Seans na dnie morza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wyborze Marty Podgórnik.

WIĘCEJ

Niewymuszone gry z tożsamością

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Połów 2011. Fragment eseju Joanny Mueller Kuter do bazy! – o poezji Macieja Taranka.

WIĘCEJ

Trochę ziemia nieznana

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Głuszak Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jakubem Głuszakiem, towarzysząca premierze książki 21 wierszy miłosnych, wydanej w Biurze Literackim 12 lipca 2016 roku.

WIĘCEJ

Poeci na nowy wiek

nagrania / Z Fortu do Portu Joanna Mueller Julia Szychowiak Justyna Bargielska

Zapis spotkania autorskiego “Poeci na nowy wiek” z Justyną Bargielską, Joanną Mueller i Julią Szychowiak w ramach 20. edycji festiwalu Port Literacki 2015.

WIĘCEJ

Blisko intymnego świata

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Karolina Sałdecka

Rozmowa Karoliny Sałdeckiej z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Poeci: Joanna Mueller

nagrania / Między wierszami Joanna Mueller

Dziewiąty odcinek programu literackiego „Poeci”, w którym Wojciech Bonowicz rozmawia z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Rozmowa o książce Sposoby na zaśnięcie

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Podczaszy Bohdan Zadura Filip Zawada Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Marianna Sztyma Tomasz Broda Zbigniew Machej

Dzieci zadają pytania autorom i autorkom książki Sposoby na zaśnięcie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 13 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ

Nie papier, nie nożyczki. O Nakarmić kamień Bronki Nowickiej

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Nakarmić kamień Bronki Nowickiej, która ukazała się 29 czerwca 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Marsjańska gościnność

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jerzym Jarniewiczem towarzysząca premierze książki Woda na Marsie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 25 maja 2015 roku.

WIĘCEJ

Anarchistyczna szczepionka Podsiadły – testowana na dzieciach

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Szkic Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Przedszkolny sen Marianki Jacka Podsiadły, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 20 kwietnia 2015 roku.

WIĘCEJ

Bohaterki rodzą się zmęczone

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Marta Podgórnik

Z Martą Podgórnik o książce Zawsze rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Komentarz do wiersza "dąsy, musy, winy"

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Jonanny Mueller do wiersza „dąsy, musy, winy” z książki intima thule, która ukazała się 12 stycznia 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

"To jakby architektoniczna wersja matrioszek"

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Przemysław Rojek

Z Joanną Mueller o książce intima thule rozmawia Przemysław Rojek

WIĘCEJ

Andrzej Falkiewicz o książce ta chwila

recenzje / KOMENTARZE Andrzej Falkiewicz Joanna Mueller

Wybór Joanny Mueller autokomentarzy Andrzeja Falkiewicza z książki ta chwila, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Proza 19 grudnia 2013 roku.

WIĘCEJ

Komentarz do szkicu Prenatal w powidoku (kolekta)

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller do szkicu „Prenatal w powidoku (kolekta)”.

WIĘCEJ

Pępkowe

recenzje / IMPRESJE Anita Jarzyna

Esej Anity Jarzyny towarzyszący premierze książki Powlekać rosnące Joanny Mueller.

WIĘCEJ

Liryzm lawirujący

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Nadjeżdża Szymona Słomczyńskiego.

WIĘCEJ

W trasie najczęściej beżowy

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Szymon Słomczyński

Z Szymonem Słomczyńskim o książce Nadjeżdża rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Dać się ponieść

recenzje / ESEJE Anita Jarzyna

Recenzja Anity Jarzyny z książki Kona ostatni człowiek Anny Świrszczyńskiej w wyborze Konrada Góry.

WIĘCEJ

Całkiem nieźle kombinują. Jak Fisz, ale nie Stanley

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Warszafka płonie, która ukazała się 4 kwietnia 2013 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

W rytmie obrotów podmiotów – o wierszach Szymona Słomczyńskiego

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o wierszach Szymona Słomczyńskiego.

WIĘCEJ

W klinczu konstrukcji i konstytucji – o "apokaliptycznych apokryfach" Seweryna Górczaka

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012 o wierszach Seweryna Górczaka.

WIĘCEJ

Otwarty proces o ubezwłasnowolnienie

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller opublikowany w 2012 roku na łamach „Wakatu”.

WIĘCEJ

Kuter do bazy!

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Joanna Mueller współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2011 o twórczości Katarzyny Kaczmarek, Macieja Taranka i Joanny Żabnickiej.

WIĘCEJ

Maria przez Martę odzyskana

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanna Mueller z książki Seans na dnie morza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wyborze Marty Podgórnik.

WIĘCEJ

Bardziej wykład niż wylew

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Z Jackiem Dehnelem o książce Rubryki strat i zysków rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Lunch z Benem i Dżej Lo

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Marta Podgórnik

Z Martą Podgórnik o książce Rezydencja surykatek rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Wiersz w drodze – krymu mir, cry & crime

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller do wiersza „krymu mir, cry & crime” z książki Wylinki, wydanej w Biurze Literackim 18 listopada 2010 roku.

WIĘCEJ

Co to dzisiaj znaczy być poetą?

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Stratygrafie.

WIĘCEJ

Mały cień wielkiego czarnoksiężnika

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller o Tymoteuszu Karpowiczu.

WIĘCEJ

Na dwa głosy z akompaniamentem (wybór)

recenzje / IMPRESJE Anita Jarzyna

Recenzja Anity Jarzyny z książki Szare światło Rozmowy z Krystyną Miłobędzką i Andrzejem Falkiewiczem Jarosława Borowca.

WIĘCEJ

Ołówkiem, farbą, plasteliną…

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller o twórczości Krystyny Miłobędzkiej.

WIĘCEJ

Nowe sytuacje w Trybie żeńskim: Joanna Mueller

nagrania / Z Fortu do Portu Joanna Mueller

Zapis spotkania autorskiego “Nowe sytuacje w Trybie żeńskim” z Joanną Mueller w ramach 19. festiwalu literackiego Port Wrocław 2014.

WIĘCEJ

Macierzyństwo i kobiecość

recenzje / ESEJE Paulina Małochleb

Recenzja Pauliny Małochleb z książki Powlekać rosnące (apokryfy prenatalne) Joanny Mueller, która ukazała się w 2014 roku w „Nowych Książkach”.

WIĘCEJ

Komentarz do szkicu Prenatal w powidoku (kolekta)

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller do szkicu „Prenatal w powidoku (kolekta)”.

WIĘCEJ

Pępkowe

recenzje / IMPRESJE Anita Jarzyna

Esej Anity Jarzyny towarzyszący premierze książki Powlekać rosnące Joanny Mueller.

WIĘCEJ

Otwarty proces o ubezwłasnowolnienie

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller opublikowany w 2012 roku na łamach „Wakatu”.

WIĘCEJ

Poezja backstage’u

recenzje / ESEJE Katarzyna Szopa

Recenzja Katarzyny Szopy, towarzysząca premierze książki trule Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 9 października 2023 roku.

WIĘCEJ

Niewidka i Zobaczysko – forma obecności

recenzje / ESEJE Joanna Roszak

Recenzja Joanny Roszak, towarzysząca premierze książki Niewidka i Zobaczysko Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej, wydanej w Biurze Literackim 10 lipca 2023 roku.

WIĘCEJ

Rzewna podżegaczka

recenzje / ESEJE Monika Glosowitz

Recenzja Moniki Glosowitz towarzysząca premierze książki Joanny Mueller Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Artystki, które robią książki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży książki Waruj Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Blisko intymnego świata

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Karolina Sałdecka

Rozmowa Karoliny Sałdeckiej z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Dom, w którym straszy tak pięknie

recenzje / ESEJE Michał Tabaczyński

Recenzja Michała Tabaczyńskiego z książki Joanny Mueller intima thule, która ukazała się w czasopiśmie „Fabularie”.

WIĘCEJ

Intima thule: topografia intymności

recenzje / IMPRESJE Katarzyna Szopa

Esej Katarzyny Szopy towarzyszący premierze książki intuma thule Joanny Mueller, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 12 stycznia 2015 roku.

WIĘCEJ

Macierzyństwo i kobiecość

recenzje / ESEJE Paulina Małochleb

Recenzja Pauliny Małochleb z książki Powlekać rosnące (apokryfy prenatalne) Joanny Mueller, która ukazała się w 2014 roku w „Nowych Książkach”.

WIĘCEJ

Pępkowe

recenzje / IMPRESJE Anita Jarzyna

Esej Anity Jarzyny towarzyszący premierze książki Powlekać rosnące Joanny Mueller.

WIĘCEJ

Blizny na słowach

recenzje / ESEJE Monika Balach

Recenzja Moniki Bolach z książki Wylinki, która ukazała się w marcu 2011 roku na łamach “Wyspy. Kwartalnik Literacki”.

WIĘCEJ

Żywioły języka

recenzje / ESEJE Jarosław Borowiec

Recenzja Jarosława Borowca z książki Stratygrafie Joanny Mueller, która ukazała się w marcu 2011 roku na łamach “Nowych Książek”.

WIĘCEJ

Joanna Mueller: Wylinki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Wylinki Joanny Mueller.

WIĘCEJ