wywiady / O KSIĄŻCE

Poczułam się w świecie bardziej jak w domu

Adda Djørup

Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Addą Djørup, towarzysząca premierze książki Najsłabszy opór, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

Joanna Mueller: Debiutowała Pani w 2005 roku zbiorem wierszy Monsieurs monologer, dwa lata później ukazał się zbiór krótkich opowiadań Hvis man begyndte at spørge sig selv. Chciałam zapytać, jak doświadczenie poetyckie wpłynęło na formę Pani powieści Den mindste modstand z 2009 roku, która pod tytułem Najsłabszy opór ukazała się właśnie w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej w Biurze Literackim? Czy istnieją jakieś pokrewieństwa między Pani poezją i prozą?

Adda Djørup: Od strony stylistycznej te książki są bardzo od siebie oddalone, ale tematycznie już nie. Wydaje mi się, że przez całe pisarskie życie powtarzam właściwe te same dwa „ruchy”: dla każdej nowej pracy zmieniam zarówno gatunek, jak i styl, ale zawsze wychodzę od podstawowego pytania czy obserwacji ontologicznej lub epistemologicznej. Można powiedzieć, że w ten sposób ciągle wracam do tego samego punktu wyjścia – podstawowego zastanawiania się nad istnieniem per se oraz chęci zgłębiania form i granic wiedzy – z tym że za każdym razem jestem wyposażona w nowe narzędzia.

Najsłabszy opór to między innymi opowieść o dojrzewaniu bohaterki Emmy do macierzyństwa. Wiem, że sama jest Pani mamą – czy osobista perspektywa otwarcia na dzieci wpłynęła na ukształtowanie się filozofii „najsłabszego oporu”, która przenika całą tę książkę?

Zarówno Najsłabszy opór, jak i zbiór poezji 37 postkort (2011) czy wreszcie ostatnia powieść Kot Bułhakowa (2020) powstały pod wpływem mojego własnego doświadczenia bycia matką. Dla mnie było to pod każdym względem doświadczenie zmieniające życie, umysł i ciało, coś, co dodało mi jeszcze milion dodatkowych pytań. Te trzy książki napisałam także po to, by wypełnić w duńskiej literaturze lukę polegającą na braku twórczości, która podejmowałaby konkretną kobiecą tematykę przedstawioną właśnie z perspektywy kobiety – związaną z doświadczeniem ciąży, porodu, opieki nad małym dzieckiem, ale też z kwestią szukania sposobu na bycie w świecie, w rodzinie i na rynku pracy jako matka.

Dla mnie to dość dziwne, że z jednej strony tak zwyczajny i powszechny, a z drugiej bardzo wymagający ludzki stan został objęty jakimś tabu, które najwyraźniej aż do niedawna sprawiało, że nie nadawał się do literatury. W Danii sytuacja na szczęście mocno się zmieniła w ciągu ostatniej dekady. Bardzo się cieszę, że jeśli moja córka zdecyduje się zostać matką, to będzie miała dużo łatwiejszy dostęp do tego „wspólnego doświadczenia” i wiedzy – także tej w formie artystycznej – niż ja.

Główną bohaterkę książki Emmę poznajemy w momencie, gdy wpada w swoisty życiowy „ślizg”. Jej partner wyjeżdża na badania kubomeduz do Australii, ona dziedziczy domek letni po zmarłej babci, a do tego poznaje ekscentryczne bogate małżeństwo (Johna i Ingę), którzy wyrywają ją z codziennego kieratu i zachęcają do puszczenia się w beztroski „surf po falach”. I znowu chciałam zapytać o osobistą perspektywę – czy takie „surferskie” podejście do życia jest dla Pani naturalne i bliskie, czy raczej obserwuje je Pani u innych, a sama musi się Pani tego uczyć?

Tak. Ten sposób „surfowania” – choć wolałbym raczej nazwać go stanem otwartości i uważności niż beztroski i nieodpowiedzialności – jest dla mnie naturalny. Dlatego bycie matką okazało się dla mnie pod pewnymi względami bardzo nienaturalne, a nawet szokujące. Ciąża i macierzyństwo to ciężka, czasochłonna i nieprzewidywalna praca, która nieustannie pochłania twoją uwagę, czas, sen, ciało, myśli. Czyni cię całkowicie zależnym od innych ludzi i na zawsze wiąże najsilniejszą więzią, jaką znam, a mianowicie miłością matki do dziecka. „Surfowanie” kończy się w chwili, gdy przyjmiesz to wyzwanie. Od tego momentu część twojego umysłu, nawet gdy dziecko jest starsze, pozostaje zawsze zajęta potrzebami i potencjalnymi przyszłymi potrzebami innego człowieka, za którego powołanie do życia jest się odpowiedzialnym. Chociaż jestem bardzo oddana mojej córce i całkowicie wdzięczna za to, że ją mam, to nadal lamentuję nad utratą tego „surfu” i często zastanawiam się, jak wyglądałoby moje życie, gdybym nie została matką. Nie sposób powiedzieć, czy byłoby lepsze, czy gorsze. Z pewnością byłoby zupełnie inne.

We fragmencie otwierającym książkę czytamy zapowiedź wydarzeń: „życie Emmy popłynęło powolnym, subtelnym, ba, niemal pieszczotliwym i niezaprzeczalnie przyjemnym nurtem, który ją zagarnął i powiódł najpierw do Tisvildeleje, gdzie została właścicielką domu letniego, a następnie znacznie dalej”. Mam wrażenie, że fragmentaryczna, minimalistyczna narracja Pani powieści robi z czytelnikiem/czytelniczką coś podobnego: jej niezaprzeczalnie przyjemny nurt ma siłę zagarniającą, sprawia, że przestajemy stawiać opór, a przede wszystkim filozofia „minimalnego hedonizmu myślenia”, którą wyznaje Emma, zostaje w czytelnikach nawet po lekturze. Ja sama dzięki Pani książce częściej się teraz zatrzymuję, wyrywam z trybów rutyny, pozwalam sobie na oddech, wagary, symboliczne „puszczanie kaczek”. Czy zdaje sobie Pani sprawę, że Najsłabszy opór ma taką uwodzącą, rozleniwiającą i performatywną siłę?

Dziękuję za ten cudowny komplement! Szczerze mówiąc, dużo pracowałam nad tym, aby tekst działał właśnie w ten sposób. Chciałam zobaczyć, czy mogę sprawić, by czytelnik/czytelniczka poczuł/poczuła „surfowanie po mentalnych falach” w trakcie rozwijania się tej historii. To właśnie robi moja bohaterka. Raczej obserwuje, jak rozwija się jej własna historia, niż próbuje ją kontrolować i tworzyć.

Zafascynował mnie – podobnie chyba jak samą bohaterkę – dość długi passus poświęcony parzydełkowcom, zwłaszcza kubomeduzom. Nawet trochę byłam rozczarowana, że ten wątek później w powieści znika, choć z drugiej strony pomyślałam, że temat wielkich parzydełkowców – obraz ich swobodnego pływu, fascynujące zagadki fizjologii i behawioru tych zwierząt – został w dalszej części po prostu przeniesiony na rozważania dotyczące życia ludzi. Takie szukanie powiązań między światem ludzkim a nie-ludzkim, próba wyzbycia się perspektywy antropocentrycznej – to myślenie wpisujące się w nurt ekokrytyczny w literaturze. Czy takie ekokrytyczne nastawienie jest Pani bliskie? Czy w najnowszej literaturze duńskiej ma ono jakieś ciekawe rozwinięcia?  

Mogę odpowiedzieć „tak” na wszystkie części tego pytania. Choć sama nie napisałam jeszcze niczego wpisującego się bezpośrednio w nurt ekokrytyczny, to jest to dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie w duńskiej literaturze.

Pani książka ukazała się w 2009 roku, otrzymała Pani za nią prestiżową Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. W Polsce Najsłabszy opór pojawia się w drugim roku pandemii, kiedy wszyscy spragnieni są przyjemności i swobody, nieograniczonych kontaktów międzyludzkich, braku dystansu. To wszystko można znaleźć w Pani powieści, która w dodatku w polskiej wersji ukazuje się z piękną, „ciepłą” i wakacyjną okładką Marianny Sztymy. Ciekawa jestem, co publikacja Den mindste modstand zmieniła w Pani życiu, a także jak patrzy Pani na swoją powieść po 12 latach od jej publikacji w Danii?

Gdy patrzę wstecz, myślę, że była to całkiem postępowa książka, a przynajmniej wpisująca się w początki nowej fali w duńskiej literaturze, podejmującej tematy płci i macierzyństwa zarówno z perspektywy kulturowej, jak i egzystencjalnej. Nie wydaje mi się, by zmieniła zbyt wiele na planie zawodowym. Nadal piszę książki i sztuki teatralne, opiekuję się rodziną i pracuję jako nauczycielka kreatywnego pisania. Tak jak wcześniej. Ale jeśli chodzi o bardziej osobisty plan, to myślę, że to wiele znaczyło. Fakt, że można było tak wyraźnie zająć się macierzyństwem jako bardzo złożonym doświadczeniem w literaturze i zostać dobrze przyjętą, dał mi nadzieję i pewność siebie oraz sprawił, że poczułam się w świecie bardziej jak w domu.

Dla polskich czytelniczek i czytelników zapewne ciekawe będzie, jeśli powie Pani kilka słów o najnowszej prozie i poezji w Danii – jakie nurty, zjawiska, tematy, książki są teraz najciekawsze?

Wydaje mi się, że obecnie krytyczna i badawcza funkcja literatury jest skierowana głównie na struktury władzy patriarchalnego społeczeństwa kapitalistycznego. Najwyraźniej widać to pewnie w odniesieniu do płci i ekologii. Pod tym względem niezwykle interesujące są dla mnie autorki takie, jak Olga Ravn i Asta Olivia Nordenhof. Bardzo ważnym trendem jest także przypominanie czy nawet wskrzeszanie twórczości wybitnych pisarek z kilku ostatnich stuleci, które ze względu na płeć nie zwróciły uwagi establishmentu kulturalnego i przez to szybko popadły w czytelnicze zapomnienie. Wierzę, że te autorki inspirują teraz nowe pokolenia czytelniczek i czytelników, pisarek i pisarzy oraz pomagają nam „przepisać” narodową historię, która do tej pory była prawie wyłącznie męską narracją.

Na zakończenie – czy chciałaby Pani przekazać coś od siebie swoim polskim czytelniczkom i czytelnikom?

Śledzę w duńskich mediach wiadomości o walce o prawa kobiet w Polsce. Wśród nich prawo do stanowienia o własnym ciele, a tym samym prawo do aborcji. Jest to temat, który dotyka całego naszego rozumienia życia ludzkiego i praw człowieka. Najsłabszy opór stawia w zasadzie pytanie Hamleta – być albo nie być – z tym że w kontekście reprodukcji; powołać nowe życie czy nie powoływać nowego życia. Ze wszystkimi zawiłościami wynikającymi z tego wyboru. Ale jak możemy w ogóle zacząć rozsądną i filozoficzną rozmowę na ten temat, skoro kobietom odbiera się własną wolę i prawo do sprawowania prawnej władzy nad własnym ciałem? Mam takie przeczucie, a też wielką nadzieję, że jesteśmy teraz na całym świecie świadkami początku prawdziwej zmiany paradygmatu – tego wszystkiego, co dotyczy płci, nierówności na tle płciowym, ale także trwającego od pokoleń procesu walki o to, by prawa człowieka w równym stopniu odnosiły się do kobiet i mężczyzn. Myślę o #metoo jako o punkcie zwrotnym, który przynajmniej w Danii sprawił, że ten proces rozumienia praw kobiet jako praw człowieka – tak w teorii, jak i praktyce (a wiemy przecież, że to nie jedno i to samo) – stał się nieodwracalny, chociaż nadal jesteśmy daleko od osiągnięcia tego celu. Wydaje się, że sytuacja w Polsce to jakby „pokolenie wstecz” względem Skandynawii. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak Najsłabszy opór zostanie odebrany i przyjęty przez czytelniczki oraz czytelników w Polsce, i mam nadzieję, że w jakimś stopniu przyczyni się do zmiany w kierunku większej równości i lepszej jakości życia dla wszystkich. Nie wierzę w to, że jakakolwiek nierówność – czy to ze względu na płeć, czy nie – przyczynia się do szczęścia kogokolwiek. Nawet tych, którzy opowiadają się za uprzywilejowaniem jakiejś grupy płciowej, etnicznej, religijnej itp. Naprawdę wierzę, że łączy nas tak wiele więzi kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnych, mających tak duży wpływ na dobrobyt nas wszystkich, że „wolność” czy „władza” zdobyta kosztem kogoś innego nie jest tak naprawdę wolnością ani władzą, ale po prostu kolejnym mniej lub bardziej subtelnym źródłem ludzkiego cierpienia.

 

Publikacja powstała dzięki wsparciu Duńskiej Fundacji Sztuki

belka_2

O AUTORACH

Adda Djørup

Duńska poetka, prozaiczka i dramatopisarka. Debiutowała w 2005 roku tomem Monsieurs monologer, w 2007 roku ukazał się świetnie przyjęty przez krytykę zbiór opowiadań Hvis man begyndte at spørge sig selv, a w 2009 roku powieść Den mindste modstand, za którą autorka została wyróżniona Nagrodą Literacką Unii Europejskiej. Laureatka The Danish National Arts Foundation Award. Mieszka w Kopenhadze.  

Joanna Mueller

Urodzona w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka, wielodzietna mama. Wydała cztery tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (Kraków 2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (Kraków 2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (Wrocław 2010) i intima thule (Wrocław 2015, nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i do Silesiusa) oraz dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (Wrocław 2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (Wrocław 2013). Redaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009) (Warszawa 2009, razem z Marią Cyranowicz i Justyną Radczyńską) oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (Warszawa 2016, wraz z Beatą Gulą i Sylwią Głuszak). Tłumaczona m.in. na języki: czeski, serbski, rosyjski, ukraiński, niderlandzki, angielski, niemiecki (Mystische musthaves, Berlin 2016). Mieszka w Warszawie, gdzie m.in. współprowadzi seminarium o literaturze kobiet Wspólny Pokój.

powiązania

Rozmowy na torach: odcinek 13 Joanna Mueller

nagrania / Stacja Literatura Antonina Tosiek Jakub Skurtys Joanna Mueller

Trzynasty odcinek z cyklu “Rozmowy na torach” w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Siostrzeństwo to gryps upuszczany skrycie do innych klatek

debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA Joanna Mueller

Odpowiedzi Joanny Mueller na pytania Tadeusza Sławka w „Kwestionariuszu 2022”.

WIĘCEJ

Najsłabszy opór i Zegary w pokoju matki

nagrania / Stacja Literatura Adda Djørup Bogusława Sochańska Kacper Bartczak Tanja Stupar-Trifunović

Spotkanie wokół książek “Najsłabszy opór” Addy Djørup i “Zegary w pokoju matki” Tanji Stupar-Trifunović z udziałem Addy Djørup, Tanji Stupar-Trifunović, Kacpra Bartczaka i Bogusławy Sochańskiej w ramach festiwalu Stacja Literatura 26.

WIĘCEJ

Amerykańska Szkoła Pisania

nagrania / Stacja Literatura Elizabeth Bishop Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski Marcin Szuster

Spotkanie wokół książki Amerykańska Szkoła Pisania Elizabeth Bishop z udziałem Juliusza Pielichowskiego, Marcina Szustra, Jerzego Jarniewicz i Joanny Mueller w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

Żywa obecność

wywiady / O KSIĄŻCE Bogusława Sochańska Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Bogusławą Sochańską, towarzysząca premierze książki Bojownicy bez broni Mortena Nielsena, wydanej w Biurze Literackim 20 września 2021 roku.

WIĘCEJ

Wojna (pieśni lisów), Przepowieść w ścinkach, Gdyby ktoś o mnie pytał, Sekcja zabójstw

nagrania / Stacja Literatura Bohdan Zadura Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki Joanna Mueller Karol Maliszewski Konrad Góra Marta Podgórnik

Spotkanie wokół książek Wojna (pieśni lisów), Przepowieść w ścinkach, Gdyby ktoś o mnie pytał i Sekcja zabójstw z udziałem Konrada Góry, Marty Podgórnik, Bohdana Zadury, Joanny Mueller i Karola Maliszewskiego w ramach festiwalu Stacja Literatura 25.

WIĘCEJ

stubezgłowa (filetowanie)

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller w ramach cyklu „Historia jednego wiersza”, towarzyszący premierze książki Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Garden party

recenzje / KOMENTARZE Adda Djørup

Autorski komentarz Addy Djørup w ramach cyklu „Historia jednej powieści”, towarzyszący premierze książki Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Książki z Biura: Odcinek 9 Hista & her sista

nagrania / Między wierszami Joanna Mueller

Dziewiąty odcinek cyklu Książki z Biura. Nagranie zrealizowano w ramach projektu Kartoteka 25.

WIĘCEJ

Nadal wierzę w siostrzeństwo

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Katarzyna Szaulińska

Rozmowa Katarzyny Szaulińskiej z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Hista & her sista

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller

Fragment zapowiadający książkę Joanny Mueller Hista & her sista, która ukaże się w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Najsłabszy opór

utwory / zapowiedzi książek Adda Djørup Bogusława Sochańska

Fragment zapowiadający książkę Addy Djørup Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, która ukaże się w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Łemkowski palimpsest, odwrotność wymazania

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanny Mueller, towarzysząca wydaniu książki Katarzyny Szwedy Bosorka, która ukazała się w Biurze Literackim 9 listopada 2020 roku.

WIĘCEJ

Santarém, Samotność przestrzeni oraz Nie gódź się

nagrania / Stacja Literatura Andrzej Sosnowski Elizabeth Bishop Emily Dickinson Filip Łobodziński Joanna Mueller Juliusz Pielichowski Patti Smith Tadeusz Sławek

Spotkanie wokół książek Santarém Elizabeth Bishop, Samotność przestrzeni Emily Dickinson i Nie gódź się Patti Smith z udziałem Tadeusza Sławka, Filipa Łobodzińskiego, Joanny Mueller oraz Juliusza Pielichowskiego w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Poetyckie książki trzydziestolecia

nagrania / Stacja Literatura Anna Kałuża Jakub Skurtys Joanna Mueller Joanna Orska Karol Maliszewski

Spotkanie z udziałem Anny Kałuży, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Joanny Orskiej oraz Jakuba Skurtysa w ramach festiwalu Stacja Literatura 24.

WIĘCEJ

Waruj

nagrania / Stacja Literatura Anna Adamowicz Dawid Mateusz Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Spotkanie wokół książki “Waruj Joanny Mueller i Joanny Łańcuckiej z udziałem Joanny Mueller, Joanny Łańcuckiej, Anny Adamowicz oraz Dawida Mateusza w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Zerwane ze smyczy

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Łańcucka Joanna Mueller Sylwia Głuszak

Rozmowa Sylwii Głuszak z Joanną Łańcucką i Joanną Mueller, towarzysząca wydaniu książki Waruj Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Czysty układ

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Roman Honet

Rozmowa Romana Honeta z Joanną Mueller, opublikowana w cyklu prezentacji najciekawszych archiwalnych tekstów z dwudziestopięciolecia festiwalu Stacja Literatura.

WIĘCEJ

Straż graniczna w Morzu Własnym

recenzje / KOMENTARZE Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Autorskie komentarze Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, towarzyszące wydaniu książki Waruj, która ukazała się w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Waruj

utwory / zapowiedzi książek Joanna Łańcucka Joanna Mueller

Fragment zapowiadający książkę Joanny Łańcuckiej & Joanny Mueller Waruj, która ukaże się w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Dziurka od Klucza jest mgławicą

wywiady / O KSIĄŻCE Bianka Rolando Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Bianką Rolando, towarzysząca wydaniu książki Stelle, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 11 marca 2019 roku.

WIĘCEJ

Kto za tym stoi

nagrania / Stacja Literatura Aleksandra Grzemska Aleksandra Olszewska Artur Burszta Dawid Mateusz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Spotkanie z organizatorami festiwalu Stacja Literatura 23, w którym udział wzięli Damian Banasz, Artur Burszta, Mateusz Grzegorzewski, Aleksandra Grzemska, Polina Justowa, Dawid Mateusz, Mina, Joanna Mueller, Aleksandra Olszewska, Tomasz Piechnik, Juliusz Pielichowski, Magdalena Rigamonti i Maksymilian Rigamonti.

WIĘCEJ

Przekuwanie krzyku

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Rozmowa Joanny Mueller i Juliusza Pielichowskiego, towarzysząca wydaniu książki Santarém (wiersze i trzy małe prozy) Elizabeth Bishop w przekładzie Andrzeja Sosnowskiego, która ukazała się w Biurze Literackim 5 listopada 2018 roku.

WIĘCEJ

O tym, jak „zadziała się” wspólnota

wywiady / O PISANIU Aleksandra Grzemska Aleksandra Olszewska Artur Burszta Dawid Mateusz Joanna Mueller Juliusz Pielichowski

Dyskusja redakcji Biura Literackiego z udziałem: Aleksandry Grzemskiej, Dawida Mateusza, Joanny Mueller, Aleksandry Olszewskiej, Juliusza Pielichowskiego i Artura Burszty na temat festiwalu Stacja Literatura 23.

WIĘCEJ

Wiersz doraźny: Dzień gniewu

utwory / premiery w sieci Grzegorz Wróblewski Jakub Kornhauser Joanna Mueller Karol Maliszewski Przemysław Owczarek Zbigniew Machej

Pozakonkursowy zestaw „Wierszy doraźnych 2018” autorstwa Jakuba Kornhausera, Zbigniewa Macheja, Karola Maliszewskiego, Joanny Mueller, Przemysława Owczarka, Grzegorza Wróblewskiego.

WIĘCEJ

Tribute to John Ashbery

nagrania / Stacja Literatura Asja Bakić Bagio Guerra Bogusław Kierc Dawid Mateusz Joanna Mueller John Ashbery Kacper Bartczak Llŷr Gwyn Lewis Lynn Suh Marcin Sendecki Radosław Jurczak Roman Honet Ryan van Winkle Szymon Słomczyński Tomasz Bąk

Spotkanie autorskie “Tribute to John Ashbery” w ramach festiwalu Stacja Literatura 22.

WIĘCEJ

Ogród o rozwidlających się skojarzeniach, czyli jak nie rymuje Kosenda

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat zestawu wierszy Z analogowych remisji Lucjusza Blancjusza Patryka Kosendy, laureata 12. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Wersy jak mansjony. O anarchitektonicznej poezji Macieja Konarskiego

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Impresja Joanny Mueller na temat zestawu wierszy Poza geometrią Macieja Konarskiego, laureata 12. edycji „Połowu”.

WIĘCEJ

Dzieci szybciej zrozumieją

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Maria Liczner

Rozmowa Marii Liczner z Joanną Mueller, towarzysząca premierze książki Piraci dobrej roboty, wydanej nakładem Biura Literackiego 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Hmm, aha, pff, czyli o piraceniu pisania

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller w ramach cyklu „Historia jednego tekstu”, towarzyszący premierze książki Piraci dobrej roboty, wydanej nakładem Biura Literackiego 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

trofea i tropy, wnyki i wymyki

dzwieki / RECYTACJE Joanna Mueller

Wiersz z tomu intima thule, zarejestrowany podczas spotkania “Poeci na nowy wiek” na festiwalu Port Wrocław 2015.

WIĘCEJ

Nowe sytuacje w Trybie żeńskim: Joanna Mueller

nagrania / Z Fortu do Portu Joanna Mueller

Zapis spotkania autorskiego “Nowe sytuacje w Trybie żeńskim” z Joanną Mueller w ramach 19. festiwalu literackiego Port Wrocław 2014.

WIĘCEJ

Piraci dobrej roboty: Fragment

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller Marianna Sztyma

Fragment zapowiadający książkę Piraci dobrej roboty Joanny Mueller z ilustracjami autorstwa Marianny Sztymy, która ukaże się w Biurze Literackim 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Piraci dobrej roboty: Wierszowiązałki

utwory / zapowiedzi książek Joanna Mueller Marianna Sztyma

Fragment zapowiadający książkę Piraci dobrej roboty Joanny Mueller z ilustracjami autorstwa Marianny Sztymy, która ukaże się w Biurze Literackim 23 października 2017 roku.

WIĘCEJ

Nakręć wiersz z Połowu

nagrania / Z Fortu do Portu Artur Burszta Joanna Mueller

Zapis spotkania autorskiego z laureatami konkursu “Nakręć wiersz” w ramach 20. edycji festiwalu Port Literacki 2015.

WIĘCEJ

Szczodrość dla mniej oszukanych

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jackiem Dehnelem, towarzysząca premierze książki Zimowe królestwo, wydanej w Biurze Literackim 23 stycznia 2017 roku.

WIĘCEJ

Nigdy to “ydgin” pisane wspak

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Justyna Bargielska

Rozmowa Joanny Mueller z Justyną Bargielską, towarzysząca premierze książki Siedem przygód Rozalii Grozy, wydanej w Biurze Literackim 9 lutego 2017 roku.

WIĘCEJ

Brodząc w habitusie

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Szymon Żuchowski

Rozmowa Joanny Mueller z Szymonem Żuchowskim, towarzysząca premierze książki Tropizmy w przekładzie Szymona Żuchowskiego, wydanej w Biurze Literackim 1 listopada 2016 roku.

WIĘCEJ

Maria przez Martę odzyskana

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanny Mueller z książki Seans na dnie morza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wyborze Marty Podgórnik.

WIĘCEJ

Niewymuszone gry z tożsamością

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Połów 2011. Fragment eseju Joanny Mueller Kuter do bazy! – o poezji Macieja Taranka.

WIĘCEJ

Trochę ziemia nieznana

wywiady / O KSIĄŻCE Jakub Głuszak Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jakubem Głuszakiem, towarzysząca premierze książki 21 wierszy miłosnych, wydanej w Biurze Literackim 12 lipca 2016 roku.

WIĘCEJ

Poeci na nowy wiek

nagrania / Z Fortu do Portu Joanna Mueller Julia Szychowiak Justyna Bargielska

Zapis spotkania autorskiego “Poeci na nowy wiek” z Justyną Bargielską, Joanną Mueller i Julią Szychowiak w ramach 20. edycji festiwalu Port Literacki 2015.

WIĘCEJ

Blisko intymnego świata

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Karolina Sałdecka

Rozmowa Karoliny Sałdeckiej z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Poeci: Joanna Mueller

nagrania / Między wierszami Joanna Mueller

Dziewiąty odcinek programu literackiego „Poeci”, w którym Wojciech Bonowicz rozmawia z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Rozmowa o książce Sposoby na zaśnięcie

wywiady / O KSIĄŻCE Anna Podczaszy Bohdan Zadura Filip Zawada Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller Marianna Sztyma Tomasz Broda Zbigniew Machej

Dzieci zadają pytania autorom i autorkom książki Sposoby na zaśnięcie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 13 lipca 2015 roku.

WIĘCEJ

Nie papier, nie nożyczki. O Nakarmić kamień Bronki Nowickiej

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Nakarmić kamień Bronki Nowickiej, która ukazała się 29 czerwca 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

Marsjańska gościnność

wywiady / O KSIĄŻCE Jerzy Jarniewicz Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Jerzym Jarniewiczem towarzysząca premierze książki Woda na Marsie, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 25 maja 2015 roku.

WIĘCEJ

Anarchistyczna szczepionka Podsiadły – testowana na dzieciach

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Szkic Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Przedszkolny sen Marianki Jacka Podsiadły, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 20 kwietnia 2015 roku.

WIĘCEJ

Bohaterki rodzą się zmęczone

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Marta Podgórnik

Z Martą Podgórnik o książce Zawsze rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Komentarz do wiersza "dąsy, musy, winy"

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Jonanny Mueller do wiersza „dąsy, musy, winy” z książki intima thule, która ukazała się 12 stycznia 2015 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

"To jakby architektoniczna wersja matrioszek"

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Przemysław Rojek

Z Joanną Mueller o książce intima thule rozmawia Przemysław Rojek

WIĘCEJ

Andrzej Falkiewicz o książce ta chwila

recenzje / KOMENTARZE Andrzej Falkiewicz Joanna Mueller

Wybór Joanny Mueller autokomentarzy Andrzeja Falkiewicza z książki ta chwila, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii Proza 19 grudnia 2013 roku.

WIĘCEJ

Komentarz do szkicu Prenatal w powidoku (kolekta)

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller do szkicu „Prenatal w powidoku (kolekta)”.

WIĘCEJ

W miejscu otwierania się cielesności „rytm traumi refrenem” litanii

wywiady / O KSIĄŻCE Anita Jarzyna Joanna Mueller

Z Joanną Mueller o książce Powlekać rosnące rozmawia Anita Jarzyna.

WIĘCEJ

Liryzm lawirujący

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Nadjeżdża Szymona Słomczyńskiego.

WIĘCEJ

W trasie najczęściej beżowy

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Szymon Słomczyński

Z Szymonem Słomczyńskim o książce Nadjeżdża rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Całkiem nieźle kombinują. Jak Fisz, ale nie Stanley

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Warszafka płonie, która ukazała się 4 kwietnia 2013 roku nakładem Biura Literackiego.

WIĘCEJ

W rytmie obrotów podmiotów – o wierszach Szymona Słomczyńskiego

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012, o wierszach Szymona Słomczyńskiego.

WIĘCEJ

W klinczu konstrukcji i konstytucji – o "apokaliptycznych apokryfach" Seweryna Górczaka

recenzje / NOTKI I OPINIE Joanna Mueller

Joanna Mueller, współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2012 o wierszach Seweryna Górczaka.

WIĘCEJ

Otwarty proces o ubezwłasnowolnienie

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller opublikowany w 2012 roku na łamach „Wakatu”.

WIĘCEJ

Kuter do bazy!

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Joanna Mueller współredaktorka antologii Połów. Poetyckie debiuty 2011 o twórczości Katarzyny Kaczmarek, Macieja Taranka i Joanny Żabnickiej.

WIĘCEJ

Maria przez Martę odzyskana

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Recenzja Joanna Mueller z książki Seans na dnie morza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wyborze Marty Podgórnik.

WIĘCEJ

Bardziej wykład niż wylew

wywiady / O KSIĄŻCE Jacek Dehnel Joanna Mueller

Z Jackiem Dehnelem o książce Rubryki strat i zysków rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Lunch z Benem i Dżej Lo

wywiady / O KSIĄŻCE Joanna Mueller Marta Podgórnik

Z Martą Podgórnik o książce Rezydencja surykatek rozmawia Joanna Mueller.

WIĘCEJ

Wiersz w drodze – krymu mir, cry & crime

recenzje / KOMENTARZE Joanna Mueller

Autorski komentarz Joanny Mueller do wiersza „krymu mir, cry & crime” z książki Wylinki, wydanej w Biurze Literackim 18 listopada 2010 roku.

WIĘCEJ

Co to dzisiaj znaczy być poetą?

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller towarzyszący premierze książki Stratygrafie.

WIĘCEJ

Mały cień wielkiego czarnoksiężnika

recenzje / ESEJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller o Tymoteuszu Karpowiczu.

WIĘCEJ

Ołówkiem, farbą, plasteliną…

recenzje / IMPRESJE Joanna Mueller

Esej Joanny Mueller o twórczości Krystyny Miłobędzkiej.

WIĘCEJ

Garden party

recenzje / KOMENTARZE Adda Djørup

Autorski komentarz Addy Djørup w ramach cyklu „Historia jednej powieści”, towarzyszący premierze książki Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Taktyka meduz

recenzje / ESEJE Aleksandra Byrska

Recenzja Aleksandry Byrskiej towarzysząca premierze książki Addy Djørup Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Najsłabszy opór

utwory / zapowiedzi książek Adda Djørup Bogusława Sochańska

Fragment zapowiadający książkę Addy Djørup Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, która ukaże się w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Rzewna podżegaczka

recenzje / ESEJE Monika Glosowitz

Recenzja Moniki Glosowitz towarzysząca premierze książki Joanny Mueller Hista & her sista, wydanej w Biurze Literackim 3 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Taktyka meduz

recenzje / ESEJE Aleksandra Byrska

Recenzja Aleksandry Byrskiej towarzysząca premierze książki Addy Djørup Najsłabszy opór, w tłumaczeniu Bogusławy Sochańskiej, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Poczułam się w świecie bardziej jak w domu

wywiady / O KSIĄŻCE Adda Djørup Joanna Mueller

Rozmowa Joanny Mueller z Addą Djørup, towarzysząca premierze książki Najsłabszy opór, wydanej w Biurze Literackim 17 maja 2021 roku.

WIĘCEJ

Artystki, które robią książki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży książki Waruj Joanny Łańcuckiej i Joanny Mueller, wydanej w Biurze Literackim 16 września 2019 roku.

WIĘCEJ

Blisko intymnego świata

wywiady / O PISANIU Joanna Mueller Karolina Sałdecka

Rozmowa Karoliny Sałdeckiej z Joanną Mueller.

WIĘCEJ

Dom, w którym straszy tak pięknie

recenzje / ESEJE Michał Tabaczyński

Recenzja Michała Tabaczyńskiego z książki Joanny Mueller intima thule, która ukazała się w czasopiśmie „Fabularie”.

WIĘCEJ

Intima thule: topografia intymności

recenzje / IMPRESJE Katarzyna Szopa

Esej Katarzyny Szopy towarzyszący premierze książki intuma thule Joanny Mueller, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 12 stycznia 2015 roku.

WIĘCEJ

Macierzyństwo i kobiecość

recenzje / ESEJE Paulina Małochleb

Recenzja Pauliny Małochleb z książki Powlekać rosnące (apokryfy prenatalne) Joanny Mueller, która ukazała się w 2014 roku w „Nowych Książkach”.

WIĘCEJ

Pępkowe

recenzje / IMPRESJE Anita Jarzyna

Esej Anity Jarzyny towarzyszący premierze książki Powlekać rosnące Joanny Mueller.

WIĘCEJ

Blizny na słowach

recenzje / ESEJE Monika Balach

Recenzja Moniki Bolach z książki Wylinki, która ukazała się w marcu 2011 roku na łamach “Wyspy. Kwartalnik Literacki”.

WIĘCEJ

Żywioły języka

recenzje / ESEJE Jarosław Borowiec

Recenzja Jarosława Borowca z książki Stratygrafie Joanny Mueller, która ukazała się w marcu 2011 roku na łamach “Nowych Książek”.

WIĘCEJ

Joanna Mueller: Wylinki

recenzje / ESEJE Anna Kałuża

Recenzja Anny Kałuży z książki Wylinki Joanny Mueller.

WIĘCEJ